Birdwatching
Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Zájezd po zoologických zahradách Polska.

PROGRAM:

 • 1. den: Odjezd z Moravy (UH, Brno) ve večerních hodinách, v nočních hodinách z Prahy.
 • 2. den: Příjezd do Poznaně. Jsou zde vlastně dvě ZOO. Původní Poznaňská ZOO je stařičká a dýchá historií, bohužel je umístěna velmi nešťastně v centru města, což znemožňuje její vývoj. Dnes se už vlastně jedná o park se starými klasickými pavilony a výběhy, které jsou zajímavé jak svou architekturou, tak svou historií. Je zde volný vstup. Vedle je k vidění nové a nádherné akvaterárium. Chovají zde varany komodské. Za městem je "Poznań Nowe ZOO" - poměrně plošně velká zoo (117 ha) s velkými výběhy zvířat. Leží v lesnatém terénu na Bialej Górze v sousedství jezera Malta. Je tu 6 rybníků, les, louky, ale i několik pavilonů - pavilon malých savců, insektárium, nový sloninec, velký přírodní výběh pro medvědy hnědé atd. Chovatelsky je nová ZOO jistě vhodnější než stará. K vidění jsou sloni, nosorožci, tapíři, opice, tygři, vydry, spousty kopytníků, dravých ptáků. Mezi nejvzácněji chované druhy patří hoko amazonský, hoko přilbový, axis baveánský, jediní yucatánští chápani středoameričtí mimo Mexiko, turkménský poddruh karakala, bizoni lesní nebo upír obecný. Zdejší nokturárium - noční pavilón je jeden z nejlepších v Evropě - komby Garnettovy, vakorejsci čtyřprstí, kynkažu, dva druhy pásovců nebo dva druhy bodlínů. Největšími perlami jsou nandinie znamenané - zcela unikátní zvíře stojící na bázi pravěkých šelem, jediné mimo Afriku. Návštěvy soukromých chovatelů ptáků. Nocleh v hotelu Ibis Budget.
 • 3. den: Zoologická zahrada v Lodži byla založena v roce 1938 v Polesí na 17 ha. Nabízí svým návštěvníkům kolem 677 druhů zvířat. Z toho je 80 druhů savců, 145 druhů ptáků, 210 plazů, 16 druhů obojživelníků a mnoho druhů ryb. ZOO patří do Světové a Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií. K nejzajímavějším exponátům patří gepard, himalájský a malajský medvěd, irbis horský a nesčetně dalších zajímavých druhů živočichů ze všech kontinentů světa. Jako jediná v Polsku chová ohrožené lvy indické. Má připravenou zábavu i pro nejmladší v podobě mini kontaktní zoo. Tam si mohou děti pohladit nebo si zkusit nakrmit trpasličí kozy, králíky a ovečky. Pravidelně tam probíhají ukázky krmení zvířat. Návštěvy soukromých chovatelů ptáků. Nocleh v hotelu Ibis Budget ve Varšavě.
 • 4. den: ZOO Warszawa byla založena 1928. Leží v rovinatém terénu ve čtvrti Praga-Północ v centru města v blízkosti řeky Visly na 40 ha. Za druhé světové války byla zcela zničena, ale už v r. 1948 znovu otevřena. Rozvoj však dlouho brzdily úvahy o přestěhování zoo za hranice Varšavy, a tak vedle moderních, přírodních expozic jsou zde ještě i některé značně zastaralé. V r. 1937 se zde podařil jediný odchov v polských zoo. Zoo vede ESB turaka fialového, medvěda ušatého a tuleně kuželozubého. Z chovaných druhů je významný tučňák brýlový, kočkodan Allenův nebo takin tibetský. Je zde akvárium, terárium, žirafí dům, ptačí dům, pavilon bezobratlých, pavilon goril nebo sloninec. Varšava – prohlídka města procházka Starým městem (UNESCO), které bylo za války zcela zničeno, ale znovu vybudováno. Staroměstské náměstí s barevnými domy a se sochou bojovné mořské panny (symbol města), katedrála sv. Jana a jezuitský kostel, Nové město s řadou kostelů vč. starobylého kostela Navštívení Panny Marie, Barbakan a městské hradby, Královský palác se Zikmundovou (Hodinovou) věží a skvělými interiéry. Nocleh v hotelu ** v oblasti Bielsk Podlaski.
 • 5. den: Bělověžský prales je na seznamu světového dědictví UNESCO. Národní park se skládá ze samotné přírodní rezervace, dále rezervace pro odchov zubrů a také z obory určené k prohlídce místní rarity, již zmiňovaných pralesních obrů – zubrů. Zde žijící zubři jsou největšími původními zvířaty evropského kontinentu. Samozřejmostí je výskyt například divočáků, vlků, rysů, bobrů, losů a dalších savců. Legenda praví, že litevský kníže Giedymin nechal kdesi uprostřed pralesa postavit vysokou věž ze sosnových klád, vyleštěných do oslnivé a zdálky viditelné bělosti a vybudoval tedy tak bílou věž, bialowiez. V současnosti tedy žije v polské části parku okolo 230 kusů těchto majestátních zvířat, z toho 200 volně. Základ národního parku tvoří přísná přírodní rezervace. Vstup do rezervace je možný pouze pěšky ve skupinách do 25 osob a to po vyznačené trase dlouhé 7 km. Rezervace ochraňuje poslední zbytek přírodního nížinného lesa tvořeného listnatým a smíšeným porostem.  Další, neméně důležitou součástí parku je rezervace pro odchov zvířat a k ní přiléhající obora, určená k prohlídce chovaných zvířat. Obora se rozkládá na ploše asi 27 ha a je možné zde kromě zubrů shlédnout i například pratury, jeleny, losy a tarpany. Nocleh v hotelu Ibis Budget.
 • 6. den: Krakow – prohlídka města Krakow, bývalé hlavní město polského království, které je právem označovaného za srdce Polska. Město ležící na březích řeky Visly je též kolébkou polského státnictví a polské kultury. V Krakově možnost návštěvy zámku Wawel a katedrály – místo korunovace polských králů, dnes se tu nachází ostatky polských králů, vyhlídka na řeku Vislu, poté možnost procházky starým městem „Královskou cestou“ – Kanovnickou ulicí, nejkrásnější ulicí starého Krakova, kostel Sv. Ondřeje, kostel Sv. Petra a Pavla, po hlavním náměstí. ZOO Chorzów je známá spíše jako ZOO Katowice. Má 48 ha, chová kolem 2.600 kusů zvířat 336 druhů. Není systematicky členěna, některé pavilony a výběhy mají celkem originální řešení – např. kruhový pavilon slonů, expozice hnědých medvědů; jiné byly projektovány až příliš skromně – akvária. V zoo jsou zastoupeny prakticky všechny významné druhy a skupiny, jsou to ale většinou druhy běžně známé i z našich zoologických zahrad. V r. 1968 zde byla odchována první žirafa v polských zoo. Je zde akvárium, exotárium, pavilon afrických zvířat nebo pavilon papoušků. Součástí je i park dinosaurů v životní velikosti. Nocleh v hotelu Ibis Budget.
 • 7. den: Wroclav - nejstarší ZOO v Polsku, založena v roce 1865, kdy město patřilo ještě Německu. Polskou zoo se stala až v r. 1948. Zoo leží ve středu města v rovinatém terénu na břehu Odry (33 ha). Expozice, původně nebyly řazeny podle nějakého systému, v současnosti se klade důraz na zoogeografické uspořádávání. Je zde Madagaskarský pavilon, Terárium - nové expozice varanů (i komodští), motýlí dům, ptačí dům, nebo pavilon africké Sahary. Zoo vede ESB vřešťana černého. Z druhů je významný ara kaninda, medvěd brýlatý, banteng, kančil černavý, barasinga, jediný buvolec káma mimo Afriku. V pavilónu primátů mangabej rudohlavý, kočkodan  bělonosý, gibon kápový, pavián babuin, úžasní kuskusové medvědí nebo poletuchy pestré v zatměné expozici. AFRYKARIUM, Vratislavská ZOO otevřela v říjnu 2014 nový africký třípatrový pavilón s ekosystémy spojenými s vodním světem černého kontinentu. V akváriích a bazénech jsou k vidění organismy z Rudého moře, hroši anebo sladkovodní ryby z jezer Malawi a Tanganika - a to pod vodu i nad vodou. Největší atrakcí je ale 18 - ti metrový podvodní tunel ve tvrzeném skle, kde je možné oceán obdivovat zespoda. Vratislav získala jednu z nejlepších podvodních zoologických atrakcí ve střední Evropě. Součástí je také džungle povodí Konga, nebo pobřeží koster. Příjezd domů ve večerních (Praha).
 • 8. den: Příjezd v nočních hodinách (Morava).

Termín: libovolný

Cena programu v roce 2017: 7 200 Kč 

Cena zahrnuje: 4x ubytování ve dvojlůžkových pokojích typu Ibis Budget */Ibis**/***, 1x ubytování ve dvojlůžkových pokojích hotelu ** v oblasti Bielsk Podlaski, pobytové taxy, dopravu luxusním busem, průvodce, zákonné pojištění CK proti úpadku 

Cena nezahrnuje: vstupy, komplexní pojištění, stravu

Příplatky:

 • 5x snídaně v hotelu 650 Kč
 • komplexní pojištění vč. storna 192 Kč

Slevy:

 • dítě do 12 let v doprovodu 2 dospělých - 2 000 Kč
 • věrnostní sleva - 300 Kč
 • sleva za včasný nákup (do 30. 3.) - 200 Kč (slevy nelze sčítat)

Odjezdová místa: Uherské Hradiště, Brno, Praha

Průvodci: 

 • Mgr. Robert P. Sobecki – šéfredaktor polské verze časopisu Nová Exota, významný polský chovatel
 • Josef  Nožička – majitel cestovní kanceláře

Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!