Birdwatching
Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Zájezd se zaměřením na návštěvu ptačích parků a zoologických zahrad Rakouska

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den: odjezd z ČR v ranních hodinách. Odjezd Zlín, UH. Brno, Praha,

Zoo Schmiding - původně se jednalo o největší ptačí park Rakouska, založený v roce 1982, který se v průběhu let transformoval na zoologickou zahradu, nicméně zajímavou a rozsáhlou kolekci ptáků si park udržel dodnes. Součástí zahrady je i Aquazoo s největším mořským akváriem v Rakousku a muzeem s krásnou ukázkou evoluce lidského rodu. V současnosti chová zahrada na ploše 14 ha asi 340 druhů v počtu 4500 jedinců. Jednou z největších atrakcí zoo je největší průchozí voliéra pro dravce na světě se 60 metrů dlouhým skalním masivem, kde mohou návštěvníci obdivovat supy chocholaté, ušaté, hnědé, bělohlavé, kondory atd. Návštěvnicky atraktivní je výběh pro tygry sibiřské, u kterých vede návštěvnická trasa přímo jejich výběhem ze zajímavými výhledy do jejich expozice. Zahrada chová jediné gorily nížinné v Rakousku, oblíbené jsou i žirafy nebo nosorožci. Se zajímavých ptačích druhů chová zahrada orly bojovné, kamiše růžkaté, papoušíčky žlutolící, sojkovce stříbrouché. Ze vzácných savců uvidíme chápany vlnaté a jako raritu pár kosmanů běloplecích, které chová zahrada jako jediná mimo Jižní Ameriku. Nocleh v hostelu.

2. den: Alpenzoo Innsbruck byla založena v roce 1962 rakouským zoologem Hansem Psennerem a v současné době se rozkládá na ploše 4,2 ha a chová asi 29 druhů savců, 52 druhů ptáků, 28 druhů plazů a obojživelníků a 43 druhů ryb. Koordinuje evropský záchranný program pro ibisy skalní a měla významný podíl na záchraně a reintrodukci nejen ibisů skalních, ale i orlosupů bradatých a kozorožců alpských. Jedná se o jednu z nejvýše položených zoo v Evropě, zároveň nabízí krásný pohled na pohoří Alp. K zoo je možné se dostat lanovkou, která dále pokračuje na vrchol Hungerburg s nádhernými panoramatickými výhledy na Alpy. Zahrada je unikátní v tom, že chová pouze druhy, které žijí nebo v minulosti obývaly alpský region.V zoo se nachází spousta ptačích expozic, některé z nich průchozí pro návštěvníky, jako například voliéra pro orlosupy bradaté, výrečky malé, dudky a skalníky modré nebo orlosupy bradaté, sviště horské a kavčata červenozobá. Zajímavá svým obsazením je voliéra pro tetřívky obecné, ořešníky kropenaté a zajíce měnivé. Nejnovější expozicí je 1000 m2 velká voliéra pro supy bělohlavé a mrchožravé. Raritou zoo je chov zedníčků skalních, které chová jako jediná na světě. Ze zajímavých druhů můžeme jmenovat jeřábky lesní, orebice horské, bělokury horské, králíčky obecné, skorce vodní, žluvy hajní, krutihlavy nebo datly černé. Ze savců uvidíme medvědy hnědé, losy a zubry evropské, vydry říční, bobry evropské, kozorožce alpské atd.  Zahrada se chlubí také největším sladkovodním akváriem pro chladnomilné ryby na světě.
Fakultativně: výlet lanovkou na vrchol Hungerburg. Nocleh v hostelu. 

3.den: Zoo Salzburg - byla založena v roce 1961 a na ploše 14 ha chová 1200 zvířat ve 120 druzích. Zahrada se zaměřuje především na druhy Euroasie, Afriky a Jižní Ameriky. Jednou z nekrásnějších expozic je velký výběh africké savany s nosorožci tuponosými, antilopami vranými, voduškami lečve a zebrami Grévyho, v jehož pozadí se tyčí vrcholky předhůří Alp. Africkou faunu zastupují dále štětkouni kamerunští s kočkodany Dianinými ve společné expozici, sitatungy s africkými druhy jeřábů, ze šelem gepardi. Evropskou faunu reprezentují třeba sobi karelští, rosomáci, kozorožci alpští nebo kamzíci horští. Bohatě je zastoupena i fauna Ameriky, kterou zastupují největší kočky jaguáři a pumy, vlci hřivnatí,  kolekce drápkatých opiček nebo lenochodi dvouprstí, Asii levharti sněžní, pandy červené nebo giboni lar.
Fakultativně: Haus des Natur, Welt der Gifte nebo prohlídka města. Přejezd na jih k Vogelpark TurnerSee. Nocleh v hostelu.

4.den: Vogelpark TurnerSee - druhově největší ptačí park v Rakousku, založený v roce 1982. Na poměrně malé ploše 2 ha najdeme téměř 200 ptačích druhů, z nichž mnohé patří v rámci evropských chovů k raritám. Park vede v současnosti syn zakladatele Emanuel Zupanc. Původně soukromé zařízení bylo zvětšeno o dětskou zoo a některé menší atrakce pro děti. Jako jediní v Evropě chovají saltatory červenozobé a guany červenohrdlé, raritou jsou i etiopští papoušci žlutočelí. Z dalších zajímavých druhů můžeme jmenovat amazoňany rudočelé čelenkové, rudooké a nádherné,  lorie floréské, timorské, žlutohřbeté, tukany pestré a rudozobé, holuby černobílé a šedobřiché, leskoptve skvostné, guany aburri nebo zoborožce bělolící korunkaté.
Retpilienzoo Happ – rozsáhlá sbírka plazů – kobry královské, tajpani menší, mamby, želvy obrovské, různé druhy agam, varanů, dalších hadů. Insektárium.

Přejezd k Vídni. Nocleh v hotelu Ibis Budget.

5.den: Zoo Vídeň Schönbrunn - Nejstarší zoo na světě, založená již v roce 1752 císařem Františkem I. Štěpánem, v jejímž středu je dodnes pavilónek, kam chodívala snídat Marie Terezie. V současnosti chová na ploše 17 ha přes 600 zvířecích druhů v 8500 exemplářích, z toho 93 druhů savců, 86 druhů ptáků, 108 druhů plazů a obojživelníků a 200 druhů ryb. Pravidelně se umísťuje v různých anketách jako jedna z nejlepších zahrad Evropy i světa. I přes rozsáhlou modernizaci si zahrada zachovala své neopakovatelné kouzlo a historie dýchá téměř na každém rohu. Dokázali zde spojit dřívější historickou architekturu se současnými moderními trendy v chovu zvířat, nejlepší ukázkou jsou pavilóny primátů a ptáků nebo centrální výběhy kopytníků s pavilónkem Marie Terezie. Největšími lákadly jsou dozajista pandy velké a koaly, nicméně zahrada chová téměř všechny atraktivní druhy zvířat. Medvědi lední žijí v jedné z nejmodernějších expozic v Evropě, zahrada se chlubí pravidelnými odchovy slonů afrických. Poslední rekonstrukce zahrnují úžasný pavilón žiraf nebo rekonstrukce a zvětšení venkovního výběhu hrochů obojživelných. Najdeme zde pavilóny ptáků, plazů, ryb a obojživelníků, insektárium, tropický pavilón s faunou a flórou Malajsie, moderní komplex kočkovitých šelem,  Orangerie pro orangutany bornejské nebo Polarium s lachtany hřivnatými, tučňáky královskými a skalními. Ze vzácnějších druhů, kromě již zmíněných pand velkých a koal, uvidíme guerézy běloramenné, medvědy brýlaté, krysy obláčkové, antilopy koňské a nyaly nížinné, mravenečníky velké nebo nosorožce indické. Z ptáků amazoňany jamajské, různé druhy tangar a pipulek, ostnáky nebo pitpity.
Fakultativně: prohlídka Wüstenhausu, prohlídka areálu Schönbrunnu, večer odjezd domů. Cesta přes Brno (spoj na Prahu), UH, Zlín

Termín:

  • libovolný

Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!