Birdwatching
Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Zájezd se zaměřením na návštěvu ptačích parků a zoologických zahrad Rakouska

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách. Odjezd Zlín, UH. Brno, Praha,

2. den: Alpenzoo Innsbruck byla založena v roce 1962 rakouským zoologem Hansem Psennerem a v současné době se rozkládá na ploše 4,2 ha a chová asi 29 druhů savců, 52 druhů ptáků, 28 druhů plazů a obojživelníků a 43 druhů ryb. Koordinuje evropský záchranný program pro ibisy skalní a měla významný podíl na záchraně a reintrodukci nejen ibisů skalních, ale i orlosupů bradatých a kozorožců alpských. Jedná se o jednu z nejvýše položených zoo v Evropě, zároveň nabízí krásný pohled na pohoří Alp. K zoo je možné se dostat lanovkou, která dále pokračuje na vrchol Hungerburg s nádhernými panoramatickými výhledy na Alpy. Zahrada je unikátní v tom, že chová pouze druhy, které žijí nebo v minulosti obývaly alpský region.V zoo se nachází spousta ptačích expozic, některé z nich průchozí pro návštěvníky, jako například voliéra pro orlosupy bradaté, výrečky malé, dudky a skalníky modré nebo orlosupy bradaté, sviště horské a kavčata červenozobá. Zajímavá svým obsazením je voliéra pro tetřívky obecné, ořešníky kropenaté a zajíce měnivé. Nejnovější expozicí je 1000 m2 velká voliéra pro supy bělohlavé a mrchožravé. Raritou zoo je chov zedníčků skalních, které chová jako jediná na světě. Ze zajímavých druhů můžeme jmenovat jeřábky lesní, orebice horské, bělokury horské, králíčky obecné, skorce vodní, žluvy hajní, krutihlavy nebo datly černé. Ze savců uvidíme medvědy hnědé, losy a zubry evropské, vydry říční, bobry evropské, kozorožce alpské atd.  Zahrada se chlubí také největším sladkovodním akváriem pro chladnomilné ryby na světě.
Chovají znovuobjevené hrabošíky bavorské, kteří budou příští rok v expozici, zatím je má jako jediná zahrada na světě. Fakultativně: výlet lanovkou na vrchol Hungerburg.. Nocleh v hotelu.

3. den: Zoo Schmiding- původně se jednalo o největší ptačí park Rakouska, založený v roce 1982, který se v průběhu let transformoval na zoologickou zahradu, nicméně zajímavou a rozsáhlou kolekci ptáků si park udržel dodnes. Součástí zahrady je i Aquazoo s největším mořským akváriem v Rakousku a muzeem s krásnou ukázkou evoluce lidského rodu. V současnosti chová zahrada na ploše 14 ha asi 340 druhů v počtu 4500 jedinců. Jednou z největších atrakcí zoo je největší průchozí voliéra pro dravce na světě se 60 metrů dlouhým skalním masivem, kde mohou návštěvníci obdivovat supy chocholaté, ušaté, hnědé, bělohlavé, kondory atd.  Návštěvnicky atraktivní je výběh pro tygry sibiřské, u kterých vede návštěvnická trasa přímo jejich výběhem ze zajímavými výhledy do jejich expozice. Zahrada chová jediné gorily nížinné v Rakousku, oblíbené jsou i žirafy nebo nosorožci. Se zajímavých ptačích druhů chová zahrada orly bojovné, kamiše růžkaté, papoušíčky žlutolící, sojkovce stříbrouché. Ze vzácných savců uvidíme chápany vlnaté a jako raritu pár kosmanů běloplecích, které chová zahrada jako jediná mimo Jižní Ameriku.

Odjezd domů. Cesta přes Prahu, Brno UH, Zlín. Příjezd v nočních hodinách.

Změna programu vyhrazena, program bude přizpůsoben aktuálnímu výskytu ptactva nebo bezpečnostní situaci.

Termín:

26. 5. - 28. 5. 2023

Cena:

4.990,- Kč

Cena zahrnuje:

  • doprava zájezdovým busem,

  • 1 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích (v případě lichého počtu klientů ve třílůžkových pokojích),

  • pobytové taxy,

  • kvalifikovaný průvodce,

  • pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje:

  • vstupné,

  • ostatní pojištění

Příplatky:

  • komplexní pojištění včetně storna UNION A30 PANDEMIC 210,-Kč/os.

Slevy (nelze sčítat):

  • pro stálé klienty, senioři, studenti, ČSO -250,-Kč

Ubytování:

Hotel EEE nabízí 2lůžkové moderní pokoje. Každý pokoj má televizi, Nespresso kávovar na kávu a čaj, vlastní sprchu a WC.


Změna ubytování vyhrazenaRezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!