Birdwatching

Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Členská exkurze České společnosti ornitologické do Etiopie. Vzhledem k situaci v zemi přesunuto na přelom ledna a února 2022

Navštivte s námi historicky, kulturně i přírodně nejzajímavější zemi Afriky. Etiopie neboli Habeš je úžasnou zemí s velmi dramatickou krajinou. Leží v oblasti Afrického rohu. Její velkou část tvoří Etiopská hornatina "střecha Afriky", ta je největší horským celkem černého kontinentu. Není pohoří v pravém slova smyslu, nýbrž je to náhorní plošina, z níž se zvedají jednotlivé, často od sebe izolované horské vrcholy. Tento horský masív stojí jako ostrov mezi širokými vegetačními pásy, probíhajícími Afrikou od západu k východu. Vrchovinu rozděluje Velká příkopová propadlina, několik tisíc kilometrů dlouhý kaňon s množstvím jezer. Horské hřebeny jsou od sebe odděleny dlouhými pruhy zvlněné krajiny a plošina je rozervána stržemi a velkými řekami. Geologická různorodost a izolovanost jsou důvodem výskytu mnoha endemických druhů rostlin a živočichů. Celou horskou krajinou vanou vlhké větry z Indického oceánu, takže Etiopie má mnohem vlhčí podnebí než okolní země. Na severu země se nachází největší jezero severovýchodní Afriky- Tana, z kterého vytéká Modrý Nil. Na východě země se rozkládají polopouště. Etiopie je kolébka lidstva a lidstvo zde žije nepřetržitě od svého vzniku. Země nebyla nikdy kolonií (s výjimkou okupace za 2. světové války). Jako jediná země v Africe má vlastní písmo a donedávna měla vlastní kalendář a měření času.

Etiopie je úžasným místem pro pozorování ptáků. Díky velkému množství velmi odlišných druhů krajiny se zde vyskytuje velké množství ptačích druhů. Navíc je země oblíbeným zimovištěm ptákům ze severu. Ornitologové tady napočítali 905 druhů ptáků. V oblasti Afrického rohu žije 61 endemických druhů ptáků a z toho 25 žije v Etiopii. Množství druhů ptáků je pro Evropana opravdu překvapující, žije zde 11 druhů vrabců, 27 druhů astrildů, 38 snovačů, 20 strdimilů, 22 špačků a leskoptví, 11 vlh, 11 ledňáčků, 17 volavek, 15 lelků, 15 kukaček, 9 dropů, 21 holubů a hrdliček.

Nejtypičtějším ptákem je krkavec tlustozobý (Corvus crassirostris). Je to velký krkavcovitý pták s délkou těla až 64 cm. Po krkavci velkém je to druhý největší pěvec. Je celý černý s velkou bílou skvrnou na zadní části hlavy a masivním tmavým zobákem s bílým koncem. Žije v lesích, horských svazích, ale často i ve městech. Nejzáhadnějším ptákem je lelek nachisarský (Caprimulgus solala). Ten je známý pouze z jediného křídla odebraného od mrtvého jedince sraženého na silnici v pláních Nechisar v Etiopii. Největší raritou je endemická straka etiopská (Zavattariornis stresemanni). Patří do samostatného rodu a je evoluční záhadou, protože její nejbližší příbuzní – strakule – žijí ve střední Asii a straky ostroocasé zase stěží zavítají do Etiopie ze střední Afriky. Původně byla řazena mezi špačky, kterým se hodně podobá. Její hlavní stravou je hmyz. Svá hnízda si staví vysoko v korunách akácií. Hnízdo má obvykle kulovitý tvar s trubkovým vstupem shora.

Program zájezdu:

1. den – odlet z Prahy/Vídně do Addis Abeby. Po příletu odjezd na ubytování, nocleh.

2. den – po snídani přejezd k hoře Mt. Entoto na náhorní plošině Suluta. Hora dosahuje výšky 3200 m n. m. a nachází se na dohled hlavního města země Addis Abeby.    Na jejím vrcholu se nachází astronomická observatoř. Je zde množství starobylých chrámů, z nichž nejvýznamnější je zasvěcen Panně Marii. Zajímavá je rezidence císaře Menelika II. Svahy hory jsou porostlé blahovičníkovými lesy, které jsou zdrojem stavebního a palivového dříví pro etiopskou metropoli. Část hory obrácená k jihovýchodu byla vyhlášena přírodním parkem o rozloze 2300 ha. Zde žije hyena skvrnitá, kočkodan červenozelený, datel jalovcový nebo orlosup bradatý. Poté se vydáme do údolí řeky Jamma, která spadá do povodí horního Modrého Nilu a je jeho přítokem. Řeka se zařezává vulkanickou horninou a vytváří strmé údolí a kaňony, které jsou útočištěm rozmanitých druhů fauny i flóry. Ubytování v Ethio - German Lodge nedaleko zajímavého prastarého mostu a impozantního vodopádu. Nocleh.

Cílové druhy: špaček bělozobý (EN), bělořit jednobarvý (EN), bělořit bělokřídlý (EN), vousák vlnkovaný (EN), turako bělolící.

3. den – ranní přejezd do výjimečného deštného pralesa Menagesha Suba Forest nacházejícího se 42 km západně od hlavního města na jižních a západních svazích hory Wechecha. Budeme pozorovat různé druhy ptáků. Oběd proběhne formou pikniku a odpoledne se vydáme zpět do Addis Abeby.

Cílové druhy: papoušek žlutočelý (EN), vousák vlnkovaný (EN), timálie jalovcová (EN).

4. den – tento den budeme pátrat v údolí řeky Jamma po endemickém frankolínu Harwoodově. Cesta povede strmě přes políčka a tradiční vesnice. Ve skalách kaňonu budeme pátrat po dalších vzácných opeřencích. Odpoledne se vydáme do městečka Debre Birhan, kde budeme obdivovat další savanové druhy. Nocleh v Eva Hotel Ankober Lodge.

Cílové druhy: zvonohlík žlutohrdlý (EN).

5. den – další den začneme na úchvatné vyhlídkové trase do sedla Taramber, kde budeme moci pozorovat endemického paviána - dželadu hnědou a také velmi vzácného endemického zvonohlíka etiopského. Po pozdní snídani se vydáme na cestu do Bishoftu východně od Addis Abeby, kde jsou sopečná jezera v kráterech. Například jezero Chalalaka, které je důležitou zastávkou všech migrujících brodivých druhů. Později se přesuneme na Hotel Dreamland s krásným výhledem na jezero. Nocleh.

Cílové druhy: zvonohlík etiopský (EN), ledňáček modropláštíkový, vlha malá,

6. den – Tento den strávíme v Národním parku Awash, kde budeme moci při safari pozorovat různé druhy zvířat a strávíme tady celý den. Park je utvářen převážně horami o nadmořské výšce od 1200 m do 1829 m a charakterizuje ho přítomnost řeky Awash a síť menších vodních toků. V severní části vystupuje sopka Fantalle (2155 m), kolem jejíhož úpatí jsou četné horké prameny. V blízkosti těchto pramenů rostou palmové lesy, které spolu se spletí tropických rostlin, lemujícími říční břehy a představují jediné příklady deštné vegetace v oblasti. Awash představuje ideální biotop pro velký počet druhů savců, mezi nimiž je malá antilopa dikdik, kudu velký, přímorožec východoafrický, gazela Soemeringova, pavián pláštíkový, leopard nebo šakal. Ptačí fauna je také hojná a zahrnuje pštrosa, dropy, marabu, čápy nebo supy.

7. den – Přejezd do pohoří Bale, které se zvedá na druhé straně příkopové propadliny. V této oblasti strávíme další tři dny. NP je známý díky své jedinečné fauně a flóře. Přírodní scenérie jsou velkolepé. Typickými rostlinami, které dominují krajině, jsou endemické obří lobélie. Arenská propadlina prochází parkem ze západu na východ a dělí ho tak na dvě části. Na severovýchod od ní se nachází ve výšce 4000 m. n. m. unikátní náhorní plošina Sanate, která je protkána lávovými vyvřelinami a menšími vrcholky včetně druhé nejvyšší hory Etiopie – Tullu Deemtu (4377m). Je to největší afroalpinská louka na světě. Na jih od propadliny se nachází oblast Harenského pralesa.

Cílové druhy: krkavec tlustozobý (EN), timálie jalovcová, chřástal Rougetův.

8. den – Další pozorování v Bale Mountains NP - zdejší národní park vděčí za svou slávu zejména vlčkovi etiopskému. Neméně pozoruhodné je však tamní společenstvo hlodavců tvořící jeho jídelníček. Mezi těmito hlodavci vyniká bizarní hlodoun velký. Vlček etiopský je nejohroženějším masožravcem v Africe a jednou z nejméně obvyklých psovitých šelem. Na světě jich žije méně než 500. Jeho chování je stejně podivné jako jeho vzhled. Na rozdíl od ostatních psovitých šelem žije ve vysokých nadmořských výškách – až kolem 4000 metrů nad mořem. Ve dne jsou to samotáři, v noci se ale sdružují do tlup. Při lovu spolupracují s dželadami. Dželady nechávají vlčky potulovat uvnitř svých tlup a vlčci si nechávají zajít chuť na malé dželady a namísto toho loví místní hlodavce. Pro vlčky je přítomnost opic velmi výhodná, protože uvnitř jejich tlupy uloví hlodavce mnohem snadněji.

Návštěva jeskyně Sof Omar - je nejdelší jeskyní v Etiopii (patrně v celé Africe) dlouhá 15,1 km. Protéká jí řeka Weyib. Potopí se u vchodu Ayiew Maco a znovu se objeví ve vzdálenosti 1 km.

Cílové druhy: zvonohlík žlutohrdlý (EN).

9. den – Další pozorování na náhorní plošině Sanate a v Harenském pralese. Poté přejezd do Green Hotelu nedaleko města Negele na nocleh.

Cílové druhy: hrdlička Reichenowova, snovač hnědolící.

10. den – brzy za úsvitu exkurze do suchých říčních údolí Hara-kalo a Wadera, kde budeme pozorovat vzácné druhy ptáků včetně dravců. Odpoledne navštívíme travnatou savanu Liben, kde budeme pozorovat suchomilné druhy ptáků. Nocleh v Green Hotel.

Cílové druhy: sokolík malý, turako světlehlavý.

11. den – Tento den budeme pozorovat ptáky při přesunu do města Yabello, důležitého centra uprostřed krajiny tvořené červeným pískovcem a ozdobené mnoha velkými termitišti. Ubytování v hotelu Yabello Motel, nocleh.

Cílové druhy: straka etiopská (EN), sokolík malý, turako bělolící.

12. den – tento den strávíme přesunem zpět do oblasti kolem města Yirgalem skrze typické lesnaté území. Po příjezdu do Aregash Eco-Lodge budeme pozorovat ptáky v okolí našeho ubytování. Nocleh.

Cílové druhy: zoborožec šedolící.

13. den – po ranním pozorování a snídani vyrazíme do Bishangari (v překladu požehnaná voda), které se nachází na východním břehu jezera Langano, které sousedí s hřebenem Chilalo na jižním okraji Velké příkopové propadliny. Zde najdeme zbytky původního tropického deštného lesa.

Budeme pozorovat pralesní druhy: papoušek červenobřichý, myšák hnědokřídlý, datel nubijský, vlha modroprsá a další pestře zbarvené druhy ptáků.

Nocleh v Bishangari ecolodge.

14. den – Celodenní pozorování v oblasti Bishangari na břehu jezera Langano a v tropickém deštném lese.

Pozorování zaměříme především na cílové druhy: papoušek žlutočelý (EN), lejskovec nádherný, sparák naholící, orel jasnohlasý. Nocleh v Bishangari ecolodge.

15. den – brzy ráno prozkoumáme deštný prales a přilehlý břeh jezera Lagnano, kde budeme opět pozorovat druhy jako je papoušek žlutočelý a jiné. Po pozdní snídani vyrazíme na cestu na letiště. Před odletem nás čeká rozlučková večeře. Odlet z Addis Abeby do Prahy/Vídně.

16. den – Příjezd domů.

*EN = endemit

**Změna programu vyhrazena, program bude přizpůsoben aktuálnímu výskytu ptactva nebo počasí.

Termín:

 • 29. 1. - 12. 2. 2022

Ceny (orientační):

 • Cena pro členy ČSO: 71.900,- Kč

 • Cena pro veřejnost: 74.900,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje:
 • 14x ubytování v ecolodge a hotelech podle programu,
 • transfery z/na letiště,
 • plná penze po celou dobu programu,
 • pobytové taxy,
 • doprava minibusem s místním řidičem,
 • místní anglicky mluvící průvodce,
 • český ornitologický průvodce,
 • technický doprovod CK Primaroute,
 • vstupné do parků,
 • k dispozici balená voda po celou dobu programu,
 • závěrečná slavnostní večeře,
 • stativový dalekohled a odborná literatura,
 • pojištění proti úpadku CK.
Cena zájezdu nezahrnuje:
 • mezinárodní letenku,
 • vízum (cca 52 USD/os.),
 • alkoholické nápoje, spropitné,
 • případné vstupné do památek,
 • ostatní pojištění.
Fakultativní příplatky:
 • mezinárodní letenka Praha/Addis Abeba/Praha: cca 17 - 20.000,- Kč/os.
 • mezinárodní letenka Vídeň/Addis Abeba/Vídeň: cca 17 - 19.000,- Kč/os.
 • - komplexní pojištění včetně storna UNION A90 PANDEMICCOVID-19 krytí: 2100,-Kč /os. Balík A pandemic (krytí COVID-19) není možné uzavřít pro osoby starší než 69 let.

  - komplexní pojištění včetně storna UNION A90: 1500,-Kč /os.                                                                                            Ubytování:

 • Ubytování bude zajištěno dle možností navštíveného regionu. V turisticky lépe vybavených oblastech (Addis Abeba, národní parky) bude kvalita ubytovacího zařízení na lepší úrovni.
 • 8x budeme spát ve standardně vybavených hotelech (2-3*).
 • Vzhledem k absenci turistické infrastruktury v některých odlehlých (a především méně rozvinutých) částech naší expedice (Negele, Yabello, jižní strana NP Bale Mountains,…) je úroveň ubytovacích kapacit na nižší úrovni. Hotely zde prakticky neexistují. Ubytování zde bude zajištěno v jednoduše vybavených ecolodge v chatkách ve dvoulůžkových pokojích s vlastní, případně sdílenou sprchou a WC.

Ornitologický průvodce:

 • Mgr. Lukáš Viktora Členem ČSO je od roku 1984. Kromě pozorování ptáků a následně jejich kroužkování v Československu a následně v ČR se zúčastnil několika biologických expedic do zahraničí (Sachalin, Kolský poloostrov, Mongolsko, Japonsko, Řecko, Turecko, Rumunsko, Bulharsko, země Skandinávie, Izrael, Omán a další). Jeho oblíbenými skupinami jsou srostloprstí ptáci, dudci a slavíci. Profesní profil: http://www.birdlife.cz/index.php?ID=934

Organizační průvodce:

 • Ing. Josef Nožička
Poznámky:
 • ubytování v uvedených hotelech dle jejich dostupnosti, případně v podobných hotelech stejné kategorie (dostupnost ověřena 30.6.2021),
 • doba letu: z Vídně cca  6hod a z Prahy cca 8hod (podle zvolené letecké společnosti),
 • vízum lze získat na mezinárodním letišti Bole v Addis Abebě za 50 USD, nebo přes webové stránky http://www.evisa.gov.et/ 52 USD,
 • Cestovní pas musí mít platnost alespoň o 6 měsíců delší než doba plánovaného pobytu v zemi.
 • Očkování proti žluté zimnici je povinné. Vakcína se musí podat s alespoň desetidenním předstihem.

Pro přihlašování na tuto členskou exkurzi mají přednost členové ČSO do 10. 8. 2021.

Minimální počet účastníků 10, maximální počet 18.

Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!