Birdwatching
Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Ptáci a příroda v národních parcích

SRÍ LANKA je nazývána smaragdem Indického oceánu. Území Srí Lanky tvoří převážně nížiny, střed jižní poloviny země je tvořen vysočinou s deštnými tropickými lesy. Má tvar kapky. Srí Lanka je hotovým rájem milovníků ptactva, mimořádná rozmanitost prostředí umožňuje život ohromného množství druhů ptáků. Jsou zde pobřežní mokřady, planiny až po tropické pralesy a vysokohorský mlžný les. Ornitologové zde dosud pozorovali 486 druhů ptáků. Na ostrově hnízdí 233 druhů, z nichž 33 je endemických. Navíc sem zalétá dalších více než 200 stěhovavých druhů ptáků. Ti navštěvují ostrov v době, kdy je na severní polokouli zima, zhruba od srpna do dubna. Kromě toho navštěvují Srí Lanku některé druhy pelagických (mořských) druhů, když je zima na jižní polokouli. Některé druhy se vyskytují jen v určitém prostředí a většinu endemických druhů najdete ve vlhkých oblastech v jihozápadní části ostrova.  Skutečně nadšení milovníci ptactva míří na vyhlášená místa například do Sinharaje, kde žije nejméně sedmnáct endemitů a na Hortons Plains a Hakgalu vysočině, kde je šance zahlédnout horské druhy. Mezi 33 endemických druhů Srí lanky patří jak nádherně pestrobarevní ptáci, jako například nejzobrazovanější zdejší pták kraska srílanská (Urocissa ornata), nebo naopak nenápadní jedinci, jako například plachý modravec srílanský (Myiophoneus blighi) připomínající kosa, maličký květozob cejlonský (Dicaeum vincens) se žlutým bříškem či sojkovec šedočelý (Garrulax cinereifrons). K dalším atraktivním druhům patří lejsek temnomodrý (Muscicapa comitata), několik druhů bulbulů, například bulbul cejlonský (Pycnonotus penicillatus) a černochocholatý (Pycnonotus melanicterus), vousák rudohlavý (Megalaima rubricapilla) a žlutočelý (Megalaima flavifrons) nebo půvabné kruhoočko cejlonské (Zosterops ceylonensis). Žije zde 5 druhů papoušků, mezi nimi dva endemité: alexandr smaragdový (Psittacula calthropae) a lorikul cejlonský (Loriculus beryllinus).V lesích můžeme spatřit i srílanského národního ptáka – kura srílanského Gallus lafayetti. Vyskytuje se zde 22 celosvětově ohrožených druhů. Náš zájezd je zaměřen na pozorování ptačích endemitů a dalších druhů ptactva v nejlepších národních parcích na jihu a ve středu ostrova se špičkovým místním průvodcem. Během cesty bychom měli, při troše štěstí, vidět téměř všechny endemické druhy.

Asi nejběžnějšími srílanskými ptáky jsou vrány domácí. Jejich krákoravá hejna patří k typickému koloritu země a najdete je všude, často v blízkosti lidských obydlí nebo odpadků.  Ovšem je tu spousta jiných nápadných opeřenců. K běžným druhům patří například vlhy, suříkovci, žluvy, papoušci, mandelíci, nebo dudkové. U vody pak často zahlédnete překrásné ledňáčky. Těch zde žije rovnou 7 druhů. Hojně se zde vyskytují i bulbulové, hrdličky či například timálie žlutozobá (Turdoides affinis), kterou hned poznáte podle typického hlasu a poskakování. Běžní jsou zde špačkovití ptáci, kterých zde žije 9 druhů včetně  loskutáka srílanského (Gracula ptilogenys) a špačka srílanského (Sturnornis albofrontatus), kteří se vyskytují pouze zde. Typickým obyvatelem národních parků je majestátní páv korunkatý. Majestátní je také zoborožec malabarský (Anthracoceros coronatus) s podivuhodným dvojitým zobanem, nádherný je lejskovec rajský (Terpsiphone paradisi) s předlouhými ocasními pery. V zemi žije neskutečných 17 druhů kukaček včetně 2 endemitů. Bohatá je i populace vodních ptáků, například potápky, kormoráni, pelikáni, bukači, volavky, ibisové, kulíci, čejky, jespáci, rybáci a tenkozobci. Žije zde 7 druhů čápů, včetně pestrého čápa nesyta indického (Mycteria leucocephala), či pozoruhodně nevzhledného marabu malajského (Leptoptilos javanicus). Z dravých ptáků je běžný luňák brahmínský (Haliastur indus), majestátní orel bělobřichý (Haliaeetus leucogaster) a nezaměnitelný luněc šedý (Elanus caeruleus). Na ostrově se vyskytuje i pěkná řádka sov, například zajímavý výr nepálský (Bubo nipalensis), výreček jihoasijský (Otus sunia), nebo ketupa rybí (Ketupa zeylonensis).

Při naší výpravě uvidíme také množství bezobratlých, obojživelníků a plazů. Zcela běžně uvidíme drobné lepoještěry a několik druhů varanů. Naopak krokodýly, nebo želvy uvidíme jen vzácně v rezervacích. Ostrov oplývá i množstvím savců. Všude pobíhají drobné pruhované veverky a na stromech visí množství kaloňů. Určitě uvidíme i množství opic. Hulmani i makakové jsou zde běžní. Celá historie a kultura je spojena s cejlonskými slony, které budeme běžně potkávat. Na safari uvidíme velká stáda divoké populace. Národní park Yala je snad nejlepší místo na světě k pozorování divoce žijících levhartů. 

PROGRAM:

 • ​​1. den:​ odlet přes Dubaj na Srí Lanku.
 • 2. den: přílet v dopoledních hodinách, volný program, nocleh v Rani Beach resort
 • 3. den: transfer to Sinharaja (cca 155km/4h), návštěva deštného pralesa Sinharaja - rozsáhlá plocha neporušeného nížinného pralesa. Je jeden z přírodních divů ostrova mezinárodního významu, jak dokládá její zařazení na Seznamu světového dědictví Unesco od roku 1989. Ozývají se tu zvuky a skřeky ptáků, cikád a dalších neviditelných tvorů. Na zemi se proplétají exotické kapradiny a liány se šplhají po kmenech obrovských stromů, které nad vámi tvoří zelený baldachýn. Podle starých pověstí byla Sinharaja kdysi královskou oborou (jak napovídá její jméno, které znamená „lví král“). Sinharaja se táhne skoro třicet kilometrů napříč vlhkým pásmem při jihovýchodním okraji hornatiny, v podobě zvlněné krajiny s údolími a kopci. Jejich výška se pohybuje od 300 do 1170 metrů. Od severu na jih je rezervace ohraničena dvěma velkými řekami, Kalu Gangou a Gin Gangou, které si mezi stromy prorážejí cestu jako dramatický toky s četnými vodopády. Sinharaja je domovem neověřitelných 830 endemických druhů rostlin a zvířat, nesčetných druhů ptáků, ještěrek a hmyzu. Dokonce nejméně šedesát procent stromů v rezervaci jsou endemity. Nejznámějším savcem rezervace je opice hulman rudolící. Také tu můžete narazit na několik druhů veverek, jako například veverku bělohrdlou nebo poletuchu a promyky. K vzácným obyvatelům rezervace patří levharti, kočka cejlonská, kočka rybářská a cibetky. Žije zde i bohatá populace plazů – 21 ze 45 endemických na Srí Lance. Také ptačí populace patří k nejbohatším na Srí Lance: vyskytuje se zde 21 endemických druhů. Tento z velké části sekundární nížinný les je nejlepším místem v podstatě pro všechny srílanské nížinné endemity, zvláště pak pro kukačku červenolící (Phaenicophaeus pyrrhocephalus).​ Nocleh v hotelu BLUE MAGPIE LODGE.
 • ​4. den: po snídani nebo se zabalenou snídaní na celý den v deštném pralese Sinharaja – zde najdeme jeden z nejkrásnějších příkladů tzv. „smíšeného hejna“ neboli ptačí vlny. Je to nezapomenutelné barevné a hlučné představení, při kterém společně shání potravu. Z evolučního hlediska má takové kolektivní shánění potravy nesporné výhody. V množství je síla a členové smíšeného hejna se často spojují, aby odehnali dravce. A také toho společně k jídlu najdou víc. Různé druhy ptáků létají v různých výškách (někteří jsou na zemi, jiní létají v podrostu, další v horních patrech a korunách), což je také prospěšné. Ptáci na zemi například vyplaší hmyz, který pak pochytají ptáci v korunách stromů. Ovoce a semena, která shodí ptáci v horních větvích stromů, zase spadnou dolů na ptáky na zemi. Ptačí vlny v Sinharaji tvoří stovky ptáků desítek různých druhů. Uznávaným vůdcem je drongo chocholatý. Tento druh svolává ostatní do hejna a také je zodpovědný za kolektivní bezpečnost. Křičí na poplach pokaždé, když hrozí nebezpečí. K vlně se při jejím postupu parkem připojují různé další druhy ptáků a někdy se může poštěstit, že uvidíte třeba několik vzácných endemických druhů pohromadě. Nocleh v hotelu BLUE MAGPIE LODGE.
 • 5. den: po snídani transfer to Udawalawe (cca 75km/2h) – ubytování, odpoledne Jeep Safari v NP Udawalawe – dnes je jedním z nejpopulárnějších národních parků, a to hlavně díky velkým populacím slonů. Je to nejlepší místo na ostrově, kde můžete spatřit tyto tlustokožce ve volné přírodě. Park má krásnou polohu jižně od hor. Uprostřed parku leží vodní nádrž Uda Walawe. Leží převážně v suchém pásmu a půda je zde plochá a obnažená, s rozsáhlými travnatými plochami s nízkými keři. V období dešťů se ale celá oblast promění, kolem nádrže se tvoří laguny a celé pláně se krásně svěže zazelenají. Hlavní atrakcí parku jsou ovšem sloni – žije jich tu asi šest set a kromě toho tu jsou stovky buvolů. Možná uvidíte i makaky a hulmany, jeleny mundžaky a sambary a nebo také krokodýly. Uda Walawe je domovem četných druhů ptáků, včetně dravců. Vodní nádrž také láká celou řadu vodních ptáků – pří troše štěstí možná spatříte čápa marabu – nejošklivějšího ptáka Srí Lanky.​ Nocleh v hotelu GRAND UDAWALAWE SAFARI RESORT.
 • 6. den: po snídani transfer to Tissamaharamy (cca 70km/2,5h) – ubytování / odpoledne Jeep Safari v NP Yala nejnavštěvovanější a nejkrásnější rezervace na Srí Lance v jejím nejjižnějším cípu. Zabírá plochu 1260 čtverečních kilometrů. Na čtyřech pětinách je vyhlášena přísně chráněná přírodní rezervace, která je návštěvníkům nepřístupná. Až na konci této rezervace leží NP Yala East , který je v současné době přístupný jedině přes zátoku Arugam Bay. Do NP Yala West nejezdí žádné spoje a vstup je zde povolen jen v  jeepem. Krajina v suché zóně je mimořádně krásná, zejména při pohled, který nabízí ze skalisek rozesetých po parku. Svébytné kouzlo krajině dodávají zvířata, která tu žijí -  skupinky pestrobarevných čápů brodící se na březích lagun mezi netečnými těly dřímajících krokodýlů, pávi s nádhernými vějířovými ocasy, opice brebentící ve vrších stromů nebo mohutní slonu rozvážně kráčející křovinami. Mokřady a křovinaté porosty v parku jsou domovem velice zajímavých druhů ptáků, ke kterým patří dytík křivozobý, ouhorlík malý, zoborožec malabarský nebo datel zlatoramenný. Nocleh v hotelu CINNAMON PALACE.
 • 7. den: brzy ráno se zabalenou snídaní Jeep Safari opět v NP Yala. Návrat na hotel. Odpoledne jeep safari v NP  Bundala  je jednou z nejznámějších ptačích rezervací, bohatou na vodní (i jiné) ptáky, a kde žijí i velké populace slonů, krokodýlů, želv a dalších druhů. Sice neoplývá takovým bohatstvím zvěře jako nedaleký NP Yala, ale zato je tu větší klid a je to dobrá alternativa, chceme-li se vyhnout zástupům turistů v Yala. Je zde zaznamenáno téměř 200 druhů ptáků, tento počet se znásobí, když přiletí migrující druhy (září – březen). Laguny přitahují úžasné množství vodních ptáků, jako jsou například ibisové, pelikáni, čápi, volavky a kolpíci, ovšem nejproslulejší jsou obrovská hejna růžových plameňáků. Je zde poslední útočiště plameňáků na Srí Lance a během celého roku je zde uvidíte v různém počtu. Jejich zvyky při rozmnožování zůstávají záhadou. Předpokládá se, že migrují z oblasti Rannských bažin v regionu Kutch v severní Indii. Bundala je rovněž domovem 32 druhů savců. Žijí zde cibetky, promyky a obří veverky ratufy. Žije tu i několik slonů, někdy se sem zatoulá větší, až šedesátihlavé stádo, které prochází zdejšími parky. Nejlepším obdobím je září a březen, kdy přilétají stěhovavý ptáci. ​Návrat na hotel / nocleh v hotelu CINNAMON PALACE.​
 • 8. den: brzy ráno se zabalenou snídaní opět Jeep Safari v Národním Parku Bundala. ​Poté návrat na hotel, odpočinek / transfer do Hakgaly (cca 140km/4,5h) – pozorování ptáků v Botanické zahradě v Hakgale - leží pod vysokou skálou. Skála je údajně jedním z kusů hory, které opičák Hanuman upustil na své cestě z Himalájí. Její sinhálské jméno znamená „Skalní chřtán“, prý proto, že Hanuman nesl horu v ústech. Zahrada byla původně založena v roce 1861 pro pěstování chininovníku a později se rozšířila o celou řadu cizozemských rostlin. Zahrady leží ve svažité stráni a najdete zde okrasné, klidové části, ale také mnohem divočejší a zajímavější pralesy v kopci. Zahrady jsou tím nejlepším místem k pozorování cetie srílanské (Bradypterus palliseri). Můžeme zde spatřit další  endemické horské ptáky, jako například lejsek srílanský Eumyias sordidus nebo modravec srílanský Myophonus blighi. Budeme-li mít štěstí, můžeme zahlédnout také plaché hulmany rudolící. Transfer do Nuwara Eliya (cca 10km/20min) – ubytování / nocleh v hotelu HEAVEN SEVEN.
 • 9. den: brzy ráno se zabalenou snídaní transfer k NP Horton Plains (cca30km/1h) – pěší pozorováním ptáků. NP leží na samém okraji hornatiny, zabírá nedotčené území pustých, vysoko položených planin. Na jižním okraji je ukončený dramatickým skalním srázem, pověstným ,,Koncem světa“. Hortonovy pláně, ležící přes dva tisíce metrů nad mořem, jsou územím nemající na Srí Lance obdoby. Velká část plání je porostlá nádhernými plochami původního mechem zarostlého mlžného pralesa, s typickými deštníkovými stromy kalaba, které jsou porostlé drobnými květy plaménku, zvanými ,,dědkovy vousy‘‘. V průběhu roku mění svou barvu ze zelené až po oranžovou a rudou. Jsou důležitým rozvodím a pramení tu tři největší řeky ostrova Mahaweli, Kelani a Walawe. Je další ornitologicky zajímavou oblastí, kde byl zaznamenán holub srílanský (Columba torringtoniae), kraska srílanská (Urocissa ornata), modravec srílanský nebo cetie srílanská. Návrat na hotel, odpočinek / odpoledne procházka do Viktoria Park (cca 1km) – pozorování ptáků / Park Victoria, uprostřed Nuwara Eliya, je skvělým místem pro pozorování ptíků srílanské vysočiny. Na trávnících se při hledání potravy dá často vidět pita devítibarvá (Pitta brachyura) nebo drozd himálajský. Nocleh v hotelu HEAVEN SEVEN .     
 • 10. den: po snídani transfer do Udawatta Kele (cca 80km/2,5h) – pozorování ptáků poblíž města Kandy na břehu jezera, tvořícím sytě zelené pozadí pro Chrám zubu, se rozkládá rezervace Udawattakelle. "Zahrada nad královským palácem" byla kdysi královskou oborou, o kterou se starali Britové. Zabírá plochu dvou kilometrů na hustě zalesněném úbočí s mohutnými stromy, je proslulá svou rozsáhlou avifaunou. Parkem prochází dvě hlavní stezky, Lady Horton´s Drive a Lady Gordon´s Road, které jsou pojmenovány po manželkách britských guvernérů. Z těchto stezek vybíhají pěšinky a naučné stezky. Je zde možné pozorovat endemity jako alexandr smaragdový (Psittacula calthropae), vousák žlutočelý (Megalaima flavifrons) a timálie hnědohlavá (Pellorneum fuscocapillus). Občas lze zahlédnout nádherný ledňáček džunglový (Ceyx erithaca). Transfer do Digany (cca 20km/50min) - ubytování v hotelu ORUTHOTA CHALETS.
 • 11. den: brzy ráno se zabalenou snídaní transfer k rezervaci Knuckles Range (cca 35km/1h) – pozorování ptáků​ / Je to jedno z posledních míst, kde je původní divočina. Rozeklané vrcholky Knuckles představují drsnou a převážně nedotčenou oblast, oplývající přírodními krásami a bohatstvím přírodních druhů. Strmě se zvažující horský terén je místy porostlý vzácným trpasličím deštným pralesem. Žijí zde levharti, sambarové, mundžakové, obří veverky a rovněž několik ptačích endemitů. Návrat na hotel/ nocleh v hotelu ORUTHOTA CHALETS.
 • 12. den: po snídani transfer do Sigiriye (cca 100km/3h) – ubytování / odpoledne pozorování ptáků poblíž jednoho z nejznámnějších symbolů Srí Lanky - Lví skály - Sigiriya Sanctuary / ve starých zahradách kolem paty impozantní 180 m vysoké pevnosti se vyskytuje např. pita devítibarvá a další ptáci. Nocleh v hotelu ELEPHAS RESORT.
 • 13. den: brzy ráno se zabalenou snídaní transfer k NP Kaudulla (cca 40km/1h) – Jeep Safari ​- byl zřízen především jako další spojnice migračního koridoru pro slony. Ústředním bodem parku jezero Kaudulla Tank, kde se sloni schází, když ostatní zdroje vody vyschnou. V období sucha se jich u nádrže sejde na 200 kusů. Mimo období sucha je park víceméně pod vodou. K dalším divokým zvířatům, která žijí na travnatých pláních a v hustých lesích, patří sambaři, opice a také levharti a medvědi pyskatí, nemluvě o záplavě ptactva. Transfer k NP Minneriya (cca 30km/1h) – Jeep Safari V jeho středu se nachází velká nádrž Minneriya Tank, jejímž tvůrcem byl slavný stavitel nádrží Maháséna. I přes poměrně malou rozlohu se park může pochlubit rozmanitými biotopy, od suchého tropického pralesa až po mokřady, pastviny a terén vzniklý zemědělskou technikou vypalováním porostů (chena). Oblast kolem vstupu do parku je pokryta krásným suchým stálezeleným pralesem s pryskoněmi a stromy palu. Pro většinu návštěvníků jsou největším lákadlem sloni. Minneriya tvoří část sloního koridoru, který navazuje na národní parky Kaudulla a Wasgomuwa. V určité roční době se tu pohybuje velké množství slonů, kteří přecházejí mezi těmito parky. Místní průvodci vědí, kde se sloni zdržují nejvíce.  Z dalších savců žijících v parku lze spatřit jeleny sambary, mundžaky, medvěda pyskatého a levharty, také máte šanci vidět hulmany rudolící a makaky. Kromě toho zde žije ohromný počet ptáků. Návrat na hotel (cca 15km/30min ) / nocleh v hotelu ELEPHAS RESORT.
 • 14. den: po snídani transfer do Chilaw (cca 155km/4,5h) – ubytování/odpoledne transfer k Anawilundawa Bird Sanctuary (cca 25km/1h) – pozorování ptáků, Anawilundawa krásné, bohaté, ale málo navštěvované mokřady. Rezervaci tvoří prastarý „kaskádový zavlažovací systém“ z dvanáctého století našeho letopočtu, který byl postaven k zavlažování okolních rýžových polí. Rezervaci křižují pěšinky, po kterých se můžete volně procházet mezi nádržemi porostlými lotusy a dojít až na širokou a úžasně nenarušenou pláž u Hamiltonova kanálu.​ Večerní odlet přes Dubaj do ČR.
 • 15. den: přílet do ČR​.


Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!