Birdwatching
Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Země s největším počtem ptáků na světě. Po letech opět bezpečná oblast - objevte ji dříve než ostatní.

Je to země s největším počtem druhů ptactva na světě. Bylo zde zaznamenáno 1913 druhů. Z toho je 90 druhů je endemitních  a 121 celosvětově ohrožených.  Létá zde neuvěřitelných 166 druhů kolibříků, 55 druhů papoušků, 21 druhů tukanů, 45 druhů datlů a spousty jiných ptáků. Masovým turistickým ruchem doposud nedotčená Kolumbie neměla z bezpečnostního hlediska právě nejlepší pověst, ale to již několik let neplatí. Po desítkách let konečně bezpečná destinace plná jedinečných turistických cílů a mimořádně přátelských lidí. Kolumbie je nádherná - objevte ji dříve než ostatní! Svojí rozlohou se řadí mezi největší státy jižní Ameriky. Západní pobřeží omývají teplé vody Tichého oceánu a severní hranici tvoří průzračné Karibské mořem. Pětitisícové vrcholky Andské kordillery s věčným sněhem jsou v přímém kontrastu s hustou a zelenou vegetací deštného pralesa. Obrovská geografická různorodost vytváří rozmanité ekosystémy se spoustou rostlinných a živočišných druhů. Mnoho z nich se vyskytuje jen v určitém údolí a o kus dál žijí jiné druhy. Vyskytuje se zde více rostlinných a živočišných druhů na jednotku plochy než kdekoliv jinde na světě. Žije zde více jak 450 druhů savců včetně 33 druhů šelem a 32 druhů primátů. V roce 2013 zde byl popsán nový druh šelmy - olinguito. My navštívíme oblast centrální Kolumbie s horskými pralesy, divokými řekami se strhujícími údolími. Právě zde je vysoká míra endemismu. Zájezd je zaměřen na pozorování kolumbijských ptačích endemitů a dalších druhů ptactva centrální Kolumbie se špičkovými průvodci. Během cesty je možné vidět 400-500 druhů ptactva, zahrnující 45 endemitů, více než 50 druhů kolibříků, 50 druhů tangar, 22 druhů papoušků a 14 druhů pitulí.

PROGRAM: 

 • 1. den (11.3.): Odlet z Vídně přes Madrid do Bogoty. Přílet do Bogoty. Transfer z letiště do hotelu. Hlavní město Kolumbie se nachází ve střední horské části země, místy dosahuje 2650 m nadmořské výšky. Je to město s pětisetletou historií, důležité kulturní centrum s mnoha muzei, krásnými parky, skvělými restauracemi a bohatým nočním životem.  Večeře a nocleh. Nocleh na hotelu Ibis Budget nebo podobný.
 • 2. den (12.3.): Andská biorezervace - Chingaza National Park a Guasc. Náš výlet začneme hledáním perel mezi ptačími obyvateli jako je pyrura hnědoprsý (E), kolibřík hnědobrvý (NE), štidlák andský (E) a pitpit červenohnědý (NE). Také strávíme nějaký čas hledáním dalších druhů jako: tangara zlatotemenná, kulíšek andský,  štidlák perličkový, tukan černozobý, sojka černolímcová, pitule jednobarvá, tangara bělokápá nebo hrnčiřík brýlový. Odpoledne navštívíme krmítka s fantastickými druhy kolibříků jako je kolibřík mečozobec, inka modrohrdlý, kolibřík měděnobřický, kolibřík modrokřídlý a mnoho dalších. Nocleh ve stejném hotelu v Bogotě. 
 • 3. den (13.3.): Les EL 18 a horní část údolí Anchicaya. V 6.30h přelet do Cali a hodinová cesta do oblasti lesa „El 18“. Dopoledne strávíme v deštném pralese a budeme pozorovat další druhy kolibříků na krmítkách: sylfa Kingova, kolibřík hnědobřichý, kolibřík modrohlavý, kolibřík Mitchellův, kolibřík šedobřichý a další. Na zavěšených banánech máme velkou šanci vidět především různé druhy tangar: tangara  mnohobarvá, tangara pampová, zlatá, zlatohlavá, stříbroskvrnná, kovolesklá nebo tangara šafránová. V okolním lese můžeme spatřit: křepel kaštanový, pitule šupinohřbetá, kotinga šupinkatá,  kvesal přílbový, lenivka vousatá a mnoho dalších. Po obědě se vydáme 1 hodinu na západ do horní části údolí Anchicaya, abychom viděli odlišné druhy ptactva. Opět navštívíme krmítka, kde tentokrát můžeme vidět: kolibřík trnoocasý, kolibřík háčkozobý, pipilo černočapkový, strnádek tříbarvý, vousák andský, mravenčík černobradý nebo tangara jižní, tangara černá.  V okolním lese můžeme spatřit ptáky jako vousák tukaní, lesňák černý, kotinga šupinkatá, štidlák panamský, tangara kolumbijská nebo káně proužkovaná. Nocleh v hotelu v El Campanario.   ​
 • 4. den (14.3.): Údolí Anchicaya (200 – 1 700 m n.m.). Brzký ranní odjezd z Cali. Přejezd do 1,5 hodiny vzdálené lokality. V této oblasti žije amazónek růžolící, pipulkovec širokozobý, datel litský, tangara Rothschildova, Edwardsova, kolibřík háčkozobý, pipulka zelená, tangara modrovousá, tangara rumělková, mravenčík krátkochvostý, kolibřík Berlepschuv, mravenčík hnědokřídlý, vousák panamský and vousák pětibarvý, zelenáček šedočapkový,  lenivka skvrnitobřichá, lenivka černoprsá, tangara okrová, mravenčík skvrnitohlavý,  tangara červenobílá, tangara zelenožlutá, trogon modroocasý, guan Ortonův, káně dvoubarvá, holub tmavý, kolibřík quitský, lenivka skvrnitobřichá, lenivka diadémová, sokolec tmavý, tyranovec oranžovokorunkatý, vranucha dlouholaločnatá, kněžík šedobílý, tangara kolumbijská, štidlák panamský. Vzácně lze spatřit některé pitovce a taky nejtajemnějšího ptáka oblasti – legendární kukačku ekvádorskou.
 • 5. den (15.3.): Mokřady Sonso a cesta do Montezumy. Ranní přejezd do Montezumy po cestě se zastávkou v laguně Sonso, kde můžeme vidět: papoušíček brýlatý, aratinga skvrnitý, tyran kolumbijský, datlíček hnědohřbetý, kukačka drobná, mravenčík pruhochocholatý, mravenčík uhlový a spousty dalších ptáků. Čas oběda strávíme v Montezumě, kde budeme pozorovat ptáky v blízkosti lodge, hned vedle národního parku Tatama. Ten je jednou z oblastí s nejvyšší biodiversitou na planetě. Nocleh v lodge Montezuma.
 • 6. den (16.3.): Montezuma lodge. Mezi další ptáky, které můžeme v této oblasti vidět, jsou amazónek růžolící, papoušíček brýlatý, aymara pruhovaný, tepuj skvrnitý, lesňák černý, hrnčiřík licousový, šplhálek krůpějový, zelenáček kolumbijský, kulíšek hnědoprsý, křepel kaštanový, krahujec andský, výreček kolumbijský, rorýs běloprsý, inka velehorský, lenivka skvrnitobřichá, lenivka diadémová, srpozobec pruhohlavý, tyrančík šedotemenný nebo sojka nádherná. Na obloze je možné pozorovat spousty dravců: orel andský, harpyjovec černý, orel ozdobný nebo orel černý. V oblasti jsou stále objevovány nové druhy rostlin a živočichů. Svědčí o tom nedávný objev nového pěvce -štidláka Alto Pisones Tapaculo („Scytalopus alvarezlopezi“), který ještě nemá ani české jméno.
 • 7. den (17.3.): Momtezuma a přejezd do Santa Rosa. Ranní pozorování v okolí lodge. Údolí Anchicaya je rájem tangar. Žijí zde tangara zlatokruhá (E), tangara zlatočerná (E), tangara kolumbijská (E) a mnoho jiných. Mezi kolibříky bychom měli spatřit kolibříka císařského, inku hnědého, kolibříka hyacintového a spoustu dalších. Odpoledne odjezd směr Santa Rosa.
 • 8. den (18.3.): Amazónek Fuertesův a rezervace Otun Quimbay. Amazónek Fuertesův - endemický druh, který žije na pouhých dvou horských lokalitách centrálních And v Kolumbii ve výškách 3 300 až 3 500 m. Před sto lety byl prohlášen za vyhynulého, znovu objeven byl až v roce 2002 u kolumbijské obce Genova. Podle BirdLife International čítá divoká populace pouhých 50 až 250 exemplářů. Ranní pozorování amazónků Fuertesových a dalších zajímavých ptáků jako je amazónek bělohlavý, papoušek zlatoperý, tangara bělokápá a pitule rezavotýlá. Po poledni 2,5 hodinový přejezd do  Otun Quimbaya.
 • 9. den (19.3.): Santuario Otun Quimbaya. Budeme prozkoumávat několik stezek v okolí řeky Otun, kde se nachází nespočetné množství ptactva. Naše lodge je obklopena subtropickým lesem a v blízkosti ubytování můžeme pozorovat: papoušek zlatoperý,amazónek bronzovokřídlý, guan caucský (E), křepel kaštanový (E), datlíček hnědohřbetý (E), šplhálek rezavokřídlý a mnoho dalších. Večer pojedeme do hodinu a půl vzdáleného města Manizales. Zde strávíme 2 noci.
 • 10. den (20.3.): Národní park Los Nevados – sopka Paramo del Ruiz. Národní park Los Nevados se nachází v centrálních Andách. Rozkládá se na ploše kolem 58 000 ha. Park byl založen roku 1974. Nevado del Ruiz je masivní, ledem pokrytý stratovulkán, který se stal známým pro svou katastrofickou erupci z  listopadu 1985, kdy horké pyroklastické proudy roztavily sněhový pokryv vrcholu. Tento proces vytvořil lahary, které dosáhly vzdálenosti až 100 km. Na své cestě úplně zalily město Armero a několik menších vesnic 6 m silnou vrstvou bahna, přičemž zahynulo přibližně 25 000 lidí. Za úsvitu vyjedeme do národního parku Los Nevados. Přejezd bude trvat 1 hodinu a po cestě uvidíme nádherné zasněžené sopečné vrcholy kolumbijských And. Cestou budeme zastavovat na pozorování. V této části parama (vlhká vysokohorská step) můžeme vidět řadu vzácných kolibříků včetně známého kolibříka přilbového (E), kolibříka zlatoprsého, kolibříka Herranova, kolibříka mečozobce. Často lze také pozorovat také: amazoňan vojenský, štidlák paramový, tukan horský, ostrochvostka andská, louskavec horský, tangara červenobřichá a spoustu dalších ptáků. V parku lze vidět hejna vzácných aymarů zelených (E). Dlouho se nevědělo, kde tito papoušci hnízdí. Teprve nedávno bylo objeveno hnízdo z mechu na stromě Myrcianthes sp. ve výšce 18 m. Nad parkem často krouží největší dravci světa majestátní kondor andský nebo káně orlí. Nocleh v hotelu v Manizales.
 • 11. den (21.3.): Rio Blanco. Tento den strávíme v přírodní rezervaci Rio Blanco. Jedná se o neprozkoumané deštné pralesy na západních svazích Centrálních And. Rezervace chrání deštné pralesy mezi 2000 m do 2600 m. Můžeme pozorovat: saltator škraboškový, amazónek rezavolící, papoušek zlatoperý, tukan černozobý, kotinga temná, štidlák popelavý, klouzálek tyranovitý, střízlík hnědý, tyranovec kouřový nebo amazoňan vojenský. V rezervaci jsou pozorovatelny určené k sledování 7 druhů pitulí. Ty připomínají pity ze Starého světa, ale patří do čeledi (Formicariidae) – mravenčíkovcovití. V podrostu běhá např. pitule hnědopásá (E), pitule dvoubarvá, pitule rezavotemenná, pitule rezavotýlá nebo pitulka šedočapková. Po obědě pojedeme do města Jardin na nocleh v ecolodge.
 • 12. den (22.3.): Jardin – pozorování papouška žlutouchého. Město Jardin je jedno z nejkrásnějších míst Kolumbie. Vychutnáme si pozorování jednoho z hlavních cílů naší cesty: pozorovat kriticky ohroženého papouška žlutouchého. Žije ve výškách 1900 - 3000 m n. m. Ještě v roce 1998 to vypadalo, že papoušek žlutouchý, endemický horský druh z malého území jihoamerických And je v podstatě vyhubený. V témže roce se podařilo objevit 82 ptáků v odlehlé části Kolumbie a následně se rozjel záchranný projekt, do kterého španělská nadace Loro Parque Foundation během 15 let investovala 1,3 milionu dolarů. A koncem roku 2013 nevládní organizace Fundación ProAves oznámila, že počty papoušků žlutouchých ve volné přírodě odhaduje už na 2 600 jedinců. Můžeme spatřit taky další ceněné druhy jako kotinga rezavochocholatá, vlhovec červenobřichý, pitpit tangarovitý, tangara džunglová, tangara šafránová, tukan černozobý, lesňáček zlatočelý, kotinga andská, lesňáček zelenožlutý, datel andský, tangara šedohlavá, vlhovec zlatohřbetý nebo libohlásek černočelý. V podvečer navštívíme blízkou lokalitu, kde uvidíme svatební tance skalňáků andských. Pravidelně lze vidět 4-12 samců na vzdálenost 2-10 m. Nocleh ve městě Jardin.
 • 13. den (23.3.): Jardin to Río Claro. Brzy ráno hodinová cesta do údolí řeky Cauca. Klidná řeka s mramorovým podložím plynoucí nádherným kaňonem v džungli. Zde žije papoušíček brýlatý, amazónek bronzovokřídlý, střízlík Sernův (E), tyran kolumbijský (E), datlíček hnědohřbetý (E) nebo čačalaka kolumbijská (E). Poté budeme pokračovat do rezervace Rio Claro - 5 hodin cesta se zastávkou na oběd a pozorováním. Nocleh v Rio Claro.
 • 14. den (24.3.): Rezervace Río Claro. Strávíme celý den na stezkách v rezervaci Rio Claro ve výšce 400 - 700 m, kde budeme pozorovat amazónek šafránový (NE), amazoňan oranžovokřídlý, tyrančík kolumbijský (E), tangara tmavá (E), vousák čabrakový (E), mravenčík hnědokřídlý, lenivka kolumbijská, tyranovek hnědavý, ploskozobec olivový, zelenáček žlutobrvý, tangara hnědochocholatá, tyránek obloukozobý, bukač proužkovaný, klouzálek dlouhoocasý, pipulka červenopruhá nebo mravenčíkovec šedoprsý. Večerní birdwatching skončíme v působivém jeskynním komplexu pozorováním gvačarů jeskynních. Nocleh Río Claro.
 • 15. den (25.3.): Rio Claro to Bogota. Ráno ještě strávíme v rezervaci Río Claro. Uprostřed dne odjedeme směr letiště Medellin. Cesta trvá 2,5 hodiny se zastávkou na oběd v restauraci. Přelet do Bogoty. Nocleh v Bogotě.
 • 16. den (26.3.): Bogota. Možnost návštěvy světoznámého muzea zlata. Odpoledne transfer na mezinárodní letiště k odletu domů.
 • 17. den (27.3.): Mezipřistání v Madridu a přílet do Vídně ve večerních hodinách.

Změna programu vyhrazena, program bude přizpůsoben aktuálnímu výskytu ptactva nebo počasí.

(E) - endemit                                                                                             

(NE) - téměř endemit (žije na omezeném území daného státu a sousedních zemí)      


Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!