Birdwatching
Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Zájezd do nejkrásnějšího ruského města napříč státy Pobaltí. Navštívíme tyto země: Polsko, Litvu, Lotyšsko, Estonsko, Rusko

​PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den: odjezd z Valašského Meziříčí a Českého Těšína v ranních hodinách. Cesta směr Polsko, Varšava, Rajgrad - kemp Labuť u jezera - Rajgrodskie.

2. den: navštívíme ŠIAULIAI - Horu křížů; druhé největší litevské město KAUNAS - kulturní centrum Litvy. Přejezd do Lotyšska Jelgava – barokní zámek arch. Rastrelli. Ubytování v kempu NEMO v Jurmale - Lotyšsko.

3. den: prohlídka největšího a hlavního město Lotyšska RIGA - úžasná prohlídka secesní architektury, projdeme se po ulicích rižského Starého města - náměstí Doma laukums, Akmenský most s výhledy na starou Rigu, navštívíme kostel sv. Petra, středověké centrum s nejstaršími kamennými domy v zemi, pomník Svobody;  Ubytování u letní školy v Estonsku.

4. den: prohlídka města TALLINN - ležící u Finského zálivu, opevněného Starého města, hanzovních kupeckých a cechovních domů, parku Kadriog. Klášter Pirita na pobřeží u Tallinnu. Hrad Rakvere se sochou pratura. Nocleh v táboře Gedeon.

5. den: PETRODVOREC (Petershof)  - "klenot ruské architektury", kdysi letní sídlo ruských carů, proslul jako místo paláců, parků a fontán díky zahradním architektům, kteří vyzdobili parkové prostory 150 fontánami a 4 monumentálními fontánovými kaskádami; Petrohrad večerní seznámení s metrem a městem; nocleh v hostelu v Petrohradu.

6. den: PETROHRAD "Benátky severu " -  okružní projížďka městem na nesčíslněkrát v románech ruských klasiků popisovaný Něvský prospekt, hlavní třídu města lemovanou paláci a chrámy, dále pojedeme na Vasiljevský ostrov, omývaný Finským zálivem a do pevnosti sv. Petra a Pavla, kde navštívíme katedrálu sv. Petra s hrobkami ruských carů počínaje Petrem Velikým, zakladatelem města Historické centrum Petrohradu je rovněž zapsáno do seznamu UNESCO. Něvský prospekt, křižník Aurora, Piskarevský memoriál, aj., Izákův chrám, Petropavlovská pevnost, klášter Alex. Něvského, Smolnyj. Ermitráž, největší umělecké galerie na světě s téměř 3 miliony exponátů. V Ermitráži, umístěné v Zimním paláci, rezidenci ruských carů, jsou mimo jiné obrazy Raffaela, Tiziana, Leonarda da Vinci, Rembrandta, Rubense, impresionistů a mnoha dalších.  Nocleh v hostelu v Petrohradu.

7. den: výlet do PUŠKINA (Carské selo) - kdysi rezidence ruských carů, je překrásným architektonickým památníkem, v jehož třech parcích na ploše 600 ha se nachází řada palácových budov, pavilonů a soch, navržených benátskými umělci. Ústřední budovou areálu je Kateřinský palác se sbírkami dekorativních předmětů, nábytku, ruského a západoevropského malířství a sochařství a s unikátní obnovenou Jantarovou komnatou. Nocleh v hostelu v Petrohradu.

8. den: Izákův chrám, Petropavlovská pevnost, klášter Alex.Něvského, Smolnyj, noční zvedání mostů na Něvě. Odjezd směr Novgorod. Noční přejezd.

9. den: NOVGOROD - kolébka Ruska, prohlídka města se slavnou Sofijskou katedrálou a klášterem. Klášter Sv. Jiří u jezera za městem. PSKOV- kreml na soutoku řek Velikaja a Pskovka, Chrám nejsvětější trojice – socha Cyril a Metoděj Nocleh v přírodě u Čudského -  Pskovského jezera.

10. den: OSTROV – typické provinční městečko se starým mostem a klášterem na ostrově. Přejezd do Lotyšska - město Daugapils s pravoslavným chrámem. Nocleh v přírodě v Litvě nedaleko hraničního přechodu Medumi s Lotyšskem.

11. den: přejezd do Litvy. Geografické centrum Evropy. Sídlo litevských knížat - vodní zámek TRAKAI; prohlídka hlavního litevského města VILNIUS - barvotiskové baroko a silueta posetá věžemi pravoslavných a katolických kostelů, města, z něhož vyzařuje síla litevské minulosti z ulic Starého města, které je rovněž zapsáno na seznamu UNESCO. Přejezd do Polska; nocleh v kempu Labuť jako první den.
12. den: Odjezd směr Varšava, příjezd do ČR ve večerních hodinách.


Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!