Birdwatching
Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Zájezd do Peru s týdenním prodloužením o prales

Peru je zemí s úžasně rozmanitou přírodou, lze zde navštívit Andské velikány a rozlehlé přímořské pouště, guánové ostrovy, horský mlžný prales i rozlehlý nížinný prales. K tomu všemu jsou zde úchvatné památky z incké říše. Vždyť mýtické Machu Picchu je asi vůbec nejznámější památkou západní polokoule. Peru je zemí zaslíbenou pro ornitology, žije zde 1 816 druhů ptáků, z toho 120 endemitů. Naším hlavním cílem je ukázat Vám co nejvíce z rozmanité přírody Peru a především domovinu rozmanitých druhů ptactva – národní park Manu. Největším zdejším lákadlem je návštěva jílových lizů – collpas. Právě zde můžete vidět obrovské množství nádherných druhů papoušků.

Čeká nás i bohatý kulturní program. Prohlídka hlavního města Limy, poznáte koloniální skvost město Cuzco, bájné incké město Machu Picchu, poplujeme po jezeře Titicaca k ostrovům Uros, Amantani a Taquile, malým letadélkem budeme pozorovat záhadné obrazce na planině u města Nazca a poplujeme lodí k ostrovům Ballestas a navštívíme jeden z nejhlubších kaňonů světa Valle de Colca.

Program:

1. den Let z Vídně do Madridu. Nocleh v Madridu.

2. den Let Madrid do Limy.

3. den snídaně a přelet vnitrostátním letem z Limy do Cusca.

Cusco - (hlavní město bývalé říše Inků) – nejdéle nepřetržitě obydlené město na kontinentě. Množství koloniálních chrámů, které jsou postaveny na základech inckých staveb. Poznávací pěší okruh Cuscem s českým průvodcem bez vstupů do objektů. Sacsayhuaman – obřadní centrum incké říše- přesun mikrobusem s anglickým průvodcem, se vstupem. Nocleh v hotelu v Cuscu.

4. den V brzkých ranních hodinách posnídáme a vyjedeme naším minibusem směr NP Manu. V poledne navštívíme zajímavé hrobky v Ninamarca, známé jako „Chullpas“. Pokračujeme do Paucartambo, malebného španělského koloniálního města. Pokračujeme do sedla pod vrcholkem, který má jméno Tres Cruses a zde poprvé překročíme hranici NP Manu. Cestou uvidíme mnoho druhů ptáků včetně papoušků a budeme-li mít trpělivost i štěstí, uvidíme i malé opičky chápany, velké žáby… Během cesty budeme mít oběd. Nocovat a večeřet budeme v ecolodgi Orquídeas de San Pedro Lodge v horském mlžném pralese.

5. den Vstaneme velmi brzy, abychom si prohlédli peruánské národní ptáky – skalňáky andské. Samečci jsou sytě červenooranžoví, na tokaništi předvádí svoje chocholky, ukazují je a předvádí se nenápadným samičkám. Ty si vybírají nejhezčí samečky. Celé představení doprovází hlasitými projevy, a když se slunce objeví nad horizontem tak tento úžasný přírodní jev končí. Tento den vyplníme pozorováním přírody mlžného horského pralesa, který je charakteristický neproniknutelným porostem se spoustou plavuní, kapradin a stromů porostenými epifity. Druhohorní charakter mu dodávají pravěké stromové kapradiny. Vyskytuje se zde množství atraktivních kolibříků, tangar, tyranů, tukanů a legendární motmot. Z papoušků zde žijí ary horské, amazoňani vojenští, amazonci růžohlaví a několik druhů arating. Po snídani pojedeme dolů po směru řeky mezi vodopády a kaňony směrem do města Pilcopata. A budeme klesat ze San Pedro (1700 m.n.m.) do Pilcopaty (700 m.n.m.). Zde máte možnost volby programu. První varianta je rafting. Na raftech sjedeme po řece Koshhnipata do vesničky Atalaya Port. Cestou je nádherný výhled na Koneq kaňon. Nebo druhá možnost je pozorování ptactva. Oběd. Nalodíme se do kryté motorové lodi a poplujeme dolů do Alto Madre de Dios. Po cca 40 minutách připlujeme do Erica Lodge. Tady máme opět možnost volby programu. První možnost je adrealinový zážitek „Canopy zip“. Jedná se o lanovou stezku, která vede v korunách stromů deštného pralesa. Traverzujete tropickým z místa na místo zavěšení na lanech nebo místy na lanových lávkách. Druhá možnost je jít na večerní pozorování hejn ar a arating, která jsou typická pro tuto oblast přechodného typu pralesa. Večeře a nocleh v Erika lodge.

6. den Po probuzení navštívíme první collpu, kterou navštěvují především malé druhy ar (ara malý, horský, rudobřichý) aratingy a tiriky. Po snídani opustíme ecolodge, nalodíme se na naše kanoe a pojedeme dolů po řece Alto Madre de Dios do Boca Manu. Během plavby uvidíme ptáky mnoho druhů – volavky, lelky, tukany, tangary, ledňáčky a vlaštovky, nejnápadnější jsou přelétající páry ar nebo hejna arating. Hlavní „město“ oblasti Boca Manu se nachází v krátké vzdálenosti od soutoku řek Manu a Alto Madre de Dios. Budeme mít oběd. Zde se nachází několik obchodů a restaurací. Večer doplujeme do další ecolodge. Po večeři je možnost jít na krátké noční pozorování ptactva.

7. den Vstaneme velmi brzy. Posnídáme a budeme pokračovat nahoru po řece Manu. Po 4 hodinách se dostaneme do srdce rezervace k jezeru Salvador, kde se vyskytují vzácné vydry obrovské, kajmani a spoustu opic a ptáků včetně hoacinů nebo endemické kotingy černolící Conioptilon mcilhennyi. Po cestě budeme mít oběd. Vydry obrovské a další živočichy budeme pozorovat z pomalu plovoucího katamaránu.Večer se ubytujeme v safari kempu u jezera Salvador. Večeře. Máme možnost nočního pozorování v džugli. Nocleh.

8. den Brzy ráno opět pozorování zvířat a ptáků v neporušeném pralese. Žije zde až 60 cm dlouhý vřešťan rezavý- největší jihoamerická opice s plně chápavým ocasem. A po snídani poplujeme na katamaranu po jezeře Salvador. Oběd. Odpoledne navštívíme jezero Otorongo. Zde žijí vodní želvy, kajmani, anakonda velká a spousta dalších plazů, obojživelníků a ryb. Na břehu je možno pozorovat nápadné hoaciny, ledňáčky, vlaštovky a další ptactvo. Využijeme rozhlednu, z které budeme pozorovat život v nejvyšších korunách stromů i dění na jezeře. Podle počasí noční pozorování živočichů, především hmyzu, obojživelníků, kajmanů a dalších. Večer návrat do kempu, večeře a nocleh.

1. 11. - 9. den Vstaneme brzy ráno, tak jako se probouzí příroda a po krátké desetiminutové plavbě kanoemi přijedeme k hlavnímu magnetu celé cesty – jílovým lizům, které navštěvují velké druhy ar. Ze skryté pozorovatelny můžeme fotografovat a natáčet toto unikátní ptačí představení. Jednotlivé druhy mají určené pořadí, v kterém přilétají. První přilétají amazoňani pomoučení a amozonci modrohlaví a zlatouší, poté přilétá nejpestřejší papoušek oblasti ara zelenokřídlý, jako poslední přilétávají drobné zelené tiriky. Ptáci sem přilétají v tomto období každodenně, s výjimkou deštivých dnů. Posnídáme a budeme pokračovat nahoru po řece Manu. Večeře a nocleh v ecolodge.

10. den Snídaně a pozorování v pralese. Oběd a poté odplujeme z ecolodge a plujeme proti proudu Alto Madre de Dios znovu do ecolodge Erika, kde se ubytujeme. Po večeři půjdeme pozorovat hejna ar a arating, která jsou typická pro tuto oblast přechodného typu pralesa.

11. den Vstáváme velmi brzy, posnídáme a pokračujeme cestou lodí od Atalaya, kde opustíme naši loď i s posádkou. Tam nasedneme do přistaveného autobusu, který nás převeze přes Andy. Vyjedeme z parku Manu a do Cusca se dostaneme v noci. Nocleh v hotelu v Cuscu.

12. den Machu Picchu – město postavené z bílé žuly je zasazeno mezi dvěma špičatými vrcholky, které tvoří jakési terasovité sedlo. Tmavě-zelené kopce, jež vyrůstají z hlubokých údolí řeky Urubamby a jejích nesčetných přítoků, a vzdálené ledovce, jejichž krásu překonává snad jen nekonečná obloha nad jejich zasněženými čepicemi, společně vytvářejí neuvěřitelně dramatickou kulisu největšímu skvostu incké architektury. Nocleh v Cuscu

13. den snídaně. Brzký odjezd busem do města Cusco. Budeme projíždět náhorní plošinou Plateau of Collao. Po cestě uděláme zastávku ve městě Ayaviri. Důležité textilní centrum a významné tržiště zvířat. Navštívíme impozantní chrám Kalasaya a ruiny starobylé kultury Pucara. Další zastávka po cestě bude v Ranqchi. Zde uvidíme svatyni Inků, která byla postavena Inkou Pachacutec a zasvěcená největšímu z bohů Wiracocha. Budeme pokračovat přes ranč La Raya, kde chovají lamy vikuňa. Mineme krásné jezero Wacarpay. Ve městě Andahuaylillas zastavíme a navštívíme kostel San Pedro de Andahuaylillas známé jako Sixtinská kaple Ameriky. Oběd budeme mít ve venkovské restauraci formou bufetu. Ochutnáme typická místní jídla. Příjezd do města Puno, které leží na břehu jezera Titicaca. Večeře není zahrnuta. Nocleh v hotelu v Puno.

14. den po snídaní brzký odjezd turistickou motorovou lodí na exkurzi po jezeře Titicaca – nejvýše položené jezero s lodní dopravou na světě, největší jihoamerické jezero a zároveň největší světové jezero ve výšce nad 2000. Ve zdejší nadmořské výšce je vzduch neobyčejně čistý a sluneční světlo zaplavující vysoko položené velké Altiplano se jiskřivě odráží od hladiny hlubokých vod jezera. Obzor se zdá nekonečný a s drsnými pozemskými tóny celé scenérie kontrastují rozpadající se koloniální kostely a starověké pohřební věže roztroušené po březích. Pojedeme na plovoucí ostrovy Los

Uros, kde si místní obyvatelé staví z rákosí nejen domy a lodě, ale také rákosí – hlavně v případě žaludečních problémů i jedí. Budeme pokračovat na ostrov Taquile, kde ostrované Quechua. Žijí stále v duchu svých původních tradic a nosí své barevné tradiční oblečení. Vyjdeme 567 kamenných schodů do města Taquile. Odpočineme si a poobědváme. Odpoledne pojedeme zpět do Puna. Volný večer. Nocleh.

15. den po snídani šestihodinový přejezd do Chivay Valley. Údolí nabízí překrásné scenérie, malé městečka a krásná laguna Lagunillas. Můžeme vidět plameňáky a spoustu andských ptáků. Uvidíme pohřební věže Inků Sillustani. Oběd. Přejezd do soutěsky kondorů – Colca Canyon – jeden z nejkrásnějších přírodních klenotů v celém Peru. Co se návštěvnosti týče, je druhý hned za Machu Picchu a jeho obliba stále stoupá. Kaňon má hloubku 3191 m a je nejhlubším na světě. Colca Canyon je takřka dvakrát větší než arizonský Velký kaňon (Grand Canyon). Odpoledne návštěva tržnice a poté fakultativně koupání v termálních pramenech La Calera nebo pozorování ptactva. Nocleh.

16. den po snídani brzo ráno pozorování kondorů andských v Colca Canyonu, pozorování viskačí a aymar citronových. Po cestě zpět navštívíme koloniální města a kostely Yanque, Coporaque, Achoma a Maca. Oběd v místní restauraci. Po obědě odjezd do města Arequipa. Během čtyřhodinové cesty uvidíme nádherné výhledy na solná jezera s plameňáky, stáda vikuní a kroužící kondory. Nocleh v hotelu v Chivay.

17. den snídaně. Arequipa – díky svému podnebí a poloze je Arequipa známá jako vůbec nejpříjemnější a nejmalebnější město v Peru. Město založil sám Pizarro a jeho první název měl znít Villa Hermosa neboli „Nádherné město“. Většina staveb je postavena z vulkanického sillaru, vytěženého v okolních horách, jehož povrch je tmavý a špinavý od černého sopečného popela. Všechny koloniální budovy a především klášter svaté Cataliny obklopený vysokou tlustou zdí, patří k hlavním turistickým lákadlům města. Odpoledne odjezd směr Nazca. Noční přejezd busem. V ceně malé občerstvení

18. den ráno příjezd na letiště. Fakultativně Nazca -30 minutový vyhlídkový let nad slavné nazkazské obrazce zvířat vytvořených v poušti. Nazca je nepřetržitě zaplavena cestovateli, kteří záhadné obrazce obdivují a dohadují se o jejich účelu. Obrazce jsou dnes součástí Světového dědictví UNESCO. Navštívíme unikátní místo uprostřed písečných dun oázu Huacachina. Nocleh poblíž Paracas.

19. den Přejezd na exkurzi na Ballestas – guánové ostrovy. Studený Humboldtův proud, kde zde přivádí živiny z antarktické oblasti a tím vytváří nejproduktivnější potravní mořský řetězec na světě. Obrovské množství ryb je zdrojem potravy pro guánové ptačí společenstvo. Milionové hejna zde tvoří kormoráni, terejové, buřňáci, rybáci a rackové. Nejnápadnějšími obyvateli jsou tučňáci humboldtovi a nádherní pelikáni hnědí. Na uhynulých kusech se přiživují kondoři krocanovití. Pozorovací čluny se přiblíží na krátkou vzdálenost ke koloniím lachtanů hřívnatých. Při cestě uvidíme na pobřeží obrovský trojzubec, který měří 128 metrů. Přejezd do Paracas – pouštní rezervace na pobřeží. Paracas znamená v kečuánštině „pršící písek“. Rezervace pokrývá 335 m2 pampy. Červené útesy spolu se žlutou barvou pouště a azurovým mořem vytváří nádherné scenérie. Na pobřeží žije množství bahňáků a také kondorů, kteří zde sbírají vyplavené mořské tvory. Odpoledne čtyřhodinový přejezd busem do Limy. Ubytování.

20. den Podle času odletu zvolíme některý z fakultativních programů:

Lima - prohlídka srdce starého města: Plaza Mayor s prezidentským palácem, Muzeum zlata a zbraní, populární a moderní čtvrť Miraflores, Park lásky u pobřeží Tichého oceánu nebo návštěva ZOO LIMA – LEYENDAS. Tato ZOO je jednou z nejprestižnějších v Jižní Americe. Je rozdělena na biosferické zóny. Raritou jsou předandské vykopávky přímo v areálu.

Transfer na letiště. Mezinárodní let přes Madrid.

21. den Přílet do Vídně


Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!