Birdwatching
Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Členská exkurze České společnosti ornitologické 8. - 15. 11. 2023. Obsazenost: 15 z 15 osob, Přijímáme náhradníky

Pozorování pouštních i mořských druhů ptáků v nejbezpečnější zemi Arabského poloostrova. Díky bezpečnosti, modernizaci ekonomiky a vyspělosti společenského života je nazýván Švýcarskem Středního východu. Omán je velmi rozmanitý – najdeme zde hory, pouště, mokřady, vádí, prameny (ayn), pláně a mořská pobřež. Většinu území zaujímá pouštní nížina a rovina, při pobřeží Ománského zálivu se z ní zvedá pohoří Al-Hadžar, které je nejvyšším místem ve východní Arábii. Na severu země a ve vnitrozemí panuje středozemní podnebí, jižní část Ománu se nachází v tropickém pásmu. Vegetace je rozptýlená po vnitrozemské náhorní plošině, kterou z valné části tvoří štěrková poušť. Nachází se zde pouštní křoviny a traviny, v Dafáru rostou kokosové palmy a na vyvýšeninách rostou odrůdy akácie, oleandry a kadidlovníky. V Ománu najdeme také jednu botanickou raritu a tou je les asi 100 baobabů ve vádí Hinna. Přestože většina země je tvořená suchým a horkým prostředím, je Omán domovem pro velké množství druhů zvířat a rostlin.

V Ománu bylo pozorováno 531 druhů ptáků. Jen dravců zde žije 41 druhů včetně orla damaního (Aquila verrauxii) nebo supa královského (Torgos tracheliotos tracheliotos). Můžeme zde zastihnout 20 druhů volavek, faetony, nody nebo tereje. Ve vnitrozemí lze pozorovat exotické strdimily (Cinnyris), snovače (Ploceus), hedvábníka šedého (Hypocolius ampelinus) nebo lejskovce nádherného (Terpsiphone viridis). Žije zde stehlíkovec dlaskovitý (Rhynchostruthus socotranus), připomínající křížence druhů v jeho názvu a také dva endemité Arabského poloostrova: orebice černohlavá (Alectoris melanocephala) a bělořit arabský (Oenanthe lugentoides). Vede tudy jedna z nejdůležitějších migračních tras ptáků z Asie do Afriky.

K místním specialitám patří buřňák arabský (Bulweria fallax), buřňák Audubonův (Puffinus (herminieri) persicus), faeton červenozobý (Phaethon aethereus), terej maskový (Sula dactylatra), kormorán arabský (Phalacrocorax nigrogularis), ostříž popelavý (Falco concolor), drop obojkový (Chlamydotis undulata), pobřežník černobílý (Dromas ardeola), racek arabský (Larus hemprichii), racek velký (Larus ichthyaetus), nody obecný (Anous stolidus), nody tenkozobý (Anous tenuirostris), špaček Tristramův (Onychognathus tristramii), bělořit černohlavý (Oenanthe alboniger), skalníček černoocasý (Cercomela melanura), pěnice bělobřichá (Sylvia leucomelaena), snovač žluví (Ploceus galbula) nebo strdimil palestinský (Cinnyris oseus).

Zdejšími původními savci jsou různé antilopy, zajíci afričtí nebo kozorožci. V chráněné oblasti Al Wusta  vrací zpět divoké přírody přímorožce arabské, kteří byli v 70 letech ve volné přírodě vyhubeni. V pohoří Al-Hadžar žije volně tahr arabský. Z šelem se v Ománu vyskytuje nejmenší druh levharta, vzácný levhart arabský nebo můžeme zahlédnout vlka arabského, karakala či kočku arabskou. Z plazů jsou velmi běžné různé druhy agam a gekonů, v poušti můžete potkat trnorepa egyptského, nejběžnějším hadem je štíhlovka červenopruhá a pouštní zmije.

Listopad je jeden z nejvhodnějších měsíců pro pozorování ptáků. V tuto dobu sem přilétají zimující ptáci a počty dravců, zejména orlů, vrcholí. Počasí je pro pozorování ideální. Na celém pobřeží je masivní výskyt racků a rybáků, ale dalších mořských ptáků je zde v tuto dobu méně. Bahňáci se v tuto dobu soustředí na mokřady a okolí farem poblíž severního a jižního pobřeží Ománu. Díky klesajícím teplotám v horách mnoho druhů pěvců sestupuje do nížin a na pobřeží.


PROGRAM ZÁJEZDU:


1. den - 8.11.2023 - Odlet z Prahy 8:00, přílet do Salály ve večerních hodinách, přesun na ubytování.

Hlavní město regionu – Salála (Salalah) je zároveň po Muskatu i druhým největším městem v Ománu. Salála, nynější hlavní město nejjižnější oblasti Dafár, bylo dříve proslaveno díky obchodu s kadidlem. Město leží na břehu Arabského moře a je obklopeno horami, které se v létě proměňují v nádherně zelené kopce s palmovými lesíky. V okolí města se nalézají zajímavá archeologická místa, např. Jobova hrobka nebo zříceniny starodávného obchodního přístavu Zafar.

Oblast Dafár (Dhofar) je velice rozmanitá. Učaruje Vás svými krásnými scenériemi, čistým mořem, dlouhými písečnými plážemi a příjemným klimatem. Na severu regionu naleznete mohutné písečné duny, dále se zde nachází kamenité pouště s vádí – vyschlými koryty řek, kde voda protéká pouze nárazově. Je to jediné místo na Arabském poloostrově (společně s částí Jemenu), kam zasahují monzuny a kde je možné v letních měsících vidět na Arabském poloostrově zelenou vegetaci. Toto období je označováno jako charif. Nocleh poblíž Salály v plážovém resortu.

2. den - 9.11.2023 - Snídaně, poté nás čeká celodenní výlet do oblasti západně od Salály. Wadi a Ayn Jarziz – přírodní rezervace v okolí pramenů, Raysut – zimoviště orlů na skládce tuhého odpadu a vodních ptáků na lagunách čističky odpadních vod.

Al Mughsayl 53 km jihozápadně od Salály s vyhledávanými plážemi. Tato pláž je proslavená až 20 metrů vysokými mořskými gejzíry, které ovšem vznikají pouze při silném přílivu. V podzemním kanále mořská voda naráží ve vysokém tlaku a tryská z útesu. Okolí Mughsaylu nabízí fascinující pláže pokryté jemným bílým pískem a především dramatické pobřeží zformované přírodními silami z černých skal i bílých vápencových útesů, které omývá tyrkysové moře. V blízkosti moře je zajímavé vádí. V průzračných zátočinách se vyskytují delfíni a můžeme také pozorovat mořské želvy a rejnoky hledající v mělké vodě něco k snědku. Nocleh poblíž Salály v plážovém resortu.

3. den - 10.11.2023 - Po snídani cesta při pobřeží východně k městu Šuvajmija (Shuwaymirah). Ayn Hamran - zelená oáza kolem pramenů. Nabízí nejlepší příležitost pro nalezení většiny dhofarských ptačích specialit na jednom místě. Např. se zde vyskytuje snovač žluví. Khawr Taqah - laguna velká 2 km². Rostou zde vedle sebe sladkovodní i slanomilné rostliny. To přispívá k přítomnosti bohatého vodního života a výskytu mnoha druhů ptáků. Khawr Rawri – leží u ústí z Wadi Darbat, Je to přírodní fjord obklopený kopci. Nad západním břehem byla starověká pevnost. Vykopávky jsou dnes zpřístupněny – platí se zde vstup. Na severu jsou rákosiny a keřovité porosty. Útesy Ras Mirbal a Ras Janjari - pobřežní útesy, na kterých nocuje až 10.000 kormoránů arabských. Na moři můžeme pozorovat tereje maskované. Nocleh poblíž letoviska Šuvajmija.

4. den - 11.11.2023 - Snídaně. Šuvajmija a okolí - Podmanivé pobřeží s křídovými útvary. Na pobřeží žijí beduínští osadníci živící se chovem dromedárů. Wadi Shuwaymirah - pěší výlet z vádí Šuvajmija až k zelené oáze s vodopádem. Růžová laguna s vysokým obsahem soli a železa. Množství vodního ptactva - plameňáci, volavky, orel mořský a dlaší. Vyskytuje se zde také puštík předoasijský (Strix butleri) nebo bělořit kápový (Oenanthe monacha). Nocleh poblíž letoviska Šuvajmija.

5. den - 12.11.2023 - Po snídani přejezd z letoviska Šuvajmija do Thumraitu. Projedeme kolem oblasti Marmul s těžbou ropy a zemního plynu a labyrintem pump a potrubí. Cesta bude pokračovat typickou vnitrozemskou kamenitou pouští. Při zastávkách můžeme při troše štěstí pozorovat typické ptačí představitele jako různé druhy bělořitů nebo skřivana dudkovitého  nebo tlustozobého. Nocleh v hotelu poblíž Thumraitu.

6. den - 13.11.2023 - Po snídani snídani nás čeká přesun do Salály přes Dhofarské hory. Wadi Dawkah (UNESCO)- jedno z mála míst na světě s výskytem kadidlovníků (Boswellia sacra). Zavlažovací systémy tropických zahrad tvoří životodárný biotop Dhofarských hor. Nocleh poblíž Salály v plážovém resortu.

7. den - 14.11.2023 - Snídaně. Po ní navštívíme dle časových možností lokality v okolí Salály na východním pobřeží. Wadi Darbat s celoročně tekoucí řekou s několika vodopády. Tawi Atayr nejen geology nadchnou početné propasti „sinkholes“ - jeskyně s propadlými stropy. V Tawi Atayr hnízdí odloučená populace zvonohlíka jemenského. Wadi Hinna - jedno z mála míst mimo Afriku a Madagaskar, kde rostou staleté baobaby. East Khawr – pobřežní laguna východně od Salály. Na severním konci rozsáhlé rákosiny. Na jižním konci jsou odděleny od pláží úzkou písečnou hrází. Ta bývá po silných deštích někdy porušena, ale brzy poté je opravena působením vln. Množství vodního ptactva - plameňáci, volavky, ibisové Ayn Razat - prameny které jsou oblíbeným piknikovým místem, 16 km severovýchodně od Salály.  Stejně jako většina veřejných parků v Ománu je to malý, krásně udržovaný park. Přilehlé keře a stromy jsou skvělé pro migrující ptáky a několik místních druhů. Prohlídka Salály. Večeře, nákup suvenýrů, nocleh v plážovém resortu.

8. den - 15.11.2023 – Po snídani odjezd na letiště, let s přestupem v Muskatu. Přílet do Prahy ve večerních hodinách (22:35)

Změna programu vyhrazena.

Termín:

 • 8. - 15. 11. 2023

Cena pro členy ČSO:

 • 31.900,- Kč

Cena pro veřejnost:

 • 33.400,- Kč


Cena zájezdu zahrnuje:

 • 7x ubytování podle programu se snídaní,

 • pobytové taxy,

 • odvoz z/na letiště v Salále,

 • doprava osobními vozy s pohonem 4x4 s místním řidičem/průvodcem,

 • k dispozici stativový dalekohled,

 • český ornitologický průvodce po celou dobu zájezdu,

 • pojištění proti úpadku CK.


Cena zájezdu nezahrnuje:

 • vstupné do památek a rezervací,

 • komplexní pojištění včetně storna zájezdu,

 • ostatní stravu mimo program,

 • mezinárodní letenku.


*Orientační cena letenky cca 22.000 Kč. S klienty jsme v kontaktu a po vzájemném odsouhlasení výhodnosti cen letenky rezervujeme.

*Vstupní vízum do Ománu (cca 20 OMR)


Fakultativní příplatky:

 • komplexní pojištění Union A60 včetně storna: 800,- 


Ubytování:

Beach Resort Salalah *** - hotel nacházející se přímo na pobřeží Indického oceánu. Ubytováni budeme v dvoulůžkových pokojích s vlastním WC a koupelnou. Přímo před hotelem se rozprostírá dlouhá pláž s bílým pískem. Nedaleko hotelu se nachází taktéž obchůdky a restaurace, zhruba dva kilometry na východ se nachází pobřežní laguna East Khawr, dva kilometry na západ pak nalezneme lagunu Khawr al Baleed s archeologickou lokalitou Baleed s pozůstatky města Zafar. Tato lokalita je součástí kulturního dědictví UNESCO. www.beachresortsalalah.com


Ornitologický průvodce

Mgr. Lukáš Viktora

Členem ČSO je od roku 1984. Kromě pozorování ptáků a následně jejich kroužkování v Československu a následně v ČR se zúčastnil několika biologických expedic do zahraničí (Sachalin, Kolský poloostrov, Mongolsko, Japonsko, Řecko, Turecko, Rumunsko, Bulharsko, země Skandinávie, Izrael a další). Jeho oblíbenými skupinami jsou srostloprstí ptáci, dudci a slavíci.

Profesní profil: http://www.birdlife.cz/index.php?ID=934


Minimální počet účastníků exkurze: 10

Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!