Birdwatching
Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Maličký ostrov v Severním moři Vás nadchne neuvěřitelným množstvím ptactva nebo tulení pláží. Okouzlí Vás severskou romantikou a připomene staré národnostní příběhy.

Pod názvem Helgoland se skrývá maličké souostroví v Severním moři. Hlavní ostrov Helgoland sousedí s ostrovem Duna, který je takto označován, neboť připomíná písečné duny. Každé jaro a podzim se sem sjíždí stovky pozorovatelů ptactva z celé Evropy, aby pozorovali obrovské počty táhnoucích ptáků. Ti se tady zastavují na malém kousku pevniny mezi Skandinávií a kontinentální Evropou, aby nabrali síly na další tah. Objevují se tu obrovské počty běžných druhů, ale i velké rarity. Těch tu v historii pozorování ptáků na ostrově bylo zaznamenáno již mnoho. Kromě ptáků, kteří vyhledávají ostrovy pro odpočinek během své tahové cesty, se dají pozorovat i mořští ptáci. Často i vzácné druhy. Žijí zde třeba terejové, alkouni, racci stříbřití, kajky mořské, nebo ústřičníci. Na Helgolandu bylo pozorováno již 447 druhů ptáků. Oba ostrovy jsou chráněnou přírodní oblastí.

Ostrovy jsou rozlohou malé, ale je zde velice fotogenická krajina, útesy, přístav, nebo barevné rybářské domky („humří“). Na severozápadě ostrova Helgoland se nachází symbol celého ostrova, skalnatý výběžek, který je pojmenovaný „Dlouhá Anna“. V blízkosti výběžku jsou útesy, kde hnízdí mořští ptáci. Na ostrově Duna kolonie tuleňů obecných a kuželozubých. „Kuželozubí“ samci dorůstají až do délky přes tři metry a váhy přes tři metráky. Slunící se obři i roztomilá mláďata vědí, že jsou v přírodní rezervaci a člověka se v podstatě nebojí.

Oblast watových moří (wattenmeer) v Dánsku, Německu a Nizozemsku patří mezi největší souvislá chráněná území na světě. Rozkládá se na ploše větší než milion hektarů. Jde o mělká a pozvolně klesající moře, jejichž dno se dvakrát denně ocitne zcela bez vody. Tyto plochy, tzv. waty, tvoří písek, bahno či jejich směs. Je to specifický svět plný života. V jednom jejím kubickém metru je více biomasy než v odpovídajícím množství půdy v deštném pralese.

Pro přibližně dvanáct milionů ptáků je watové moře zásobovací zastávkou při jejich jarní i podzimní migraci, dalších šest milionů ptáků zde však pravidelně hnízdí. To, že se tu všichni uživí, je možné díky množství drobných živočichů žijících pod povrchem watů. Při odlivu se obnažovaná plocha rychle plní racky, ústřičníky, vodouši, jespáky, kolihami, kachnami a dalšími druhy. Každý pták, podle tvaru a délky zobáku, dosáhne na jinou potravu.

Celkem žije ve watovém moři zhruba 3200 živočišných druhů, 250 z nich je endemických. Kromě zcela nebo téměř neviditelných organizmů zde žije např. řada druhů kroužkovců (pískovníků, nereidek apod.), měkkýšů (např. srdcovek) i drobných korýšů, kteří tvoří zásobárnu potravy pro táhnoucí i hnízdící ptáky. Např. na metr čtvereční tu můžeme najít až padesát jedinců pískovníka (Arenicola marina). Tomuto až dvacet centimetrů dlouhému červu se pro zajímavé útvary, které na povrchu wattu tvoří, přezdívá špagetový červ.

Jediné velké savce, které můžeme ve watovém moři potkat, jsou tuleni a sviňuchy obecné.PROGRAM ZÁJEZDU:

1. denOdjezd z ČR ve večerních hodinách. Cesta přes Německo.

2. den –  Příjezd do přístavu Bremerhaven. Cesta lodí na ostrov Helgoland, kde se ubytujeme. Poté nás čekají ornitologická pozorování. Každý si může zvolit vlastní tempo. Navíc fotografové mohou mít vlastní program a čekat na nejlepší příležitost pro své snímky. Nocleh na ostrově.

3. den –   Navštívíme vedlejší písčitý ostrov Düne, kde kromě ptactva budeme pozorovat kolonie tuleňů kuželozubých a tuleňů obecných. Ornitologická pozorování. Večer návrat Helgoland a nocleh.

4. den –   Dopolední ornitologická pozorování na útesech. Na útesy k hnízdištím ptáků je možné vystoupat pěšky, nebo se nechat se vyvézt výtahem. Přímo od výtahu je vybudována cesta, ze které je přístup ke skalám svažujícím se do moře, kde je nejvíce terejů a alkounů.

Odpolední přesun z ostrova na pevninu, přesun na nocleh v okolí města Esens.

5. den –   Celodenní výlet na jeden z ostrovů dolnosaského watového moře (Spiekeroog, Langeoog, Baltrum, Nordeney), kde budeme pozorovat ptactvo a tuleně. Večer návrat na pevninu a odjezd do ČR.

6. den –   Návrat do ČR v dopoledních hodinách.


Ornitologická pozorování budou přizpůsobena podle počasí a aktuálních výskytů ptactva.

Program připraven ve spolupráci s Českou společností ornitologickou.

Termín:

  • realizováno v dubnu 2023


Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!