Birdwatching
Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Víkendová zimní exkurze na Jihomoravská a přilehlá Slovenská ptačí zimoviště

Po několika letech zopakujeme oblíbenou zimní exkurzi. Pozorování ptáků v zimě má svá specifika a úskalí. Nedá se dopředu určit, kteří ptáci budou kde zimovat, která nádrž bude zamrzlá, nebo ne. Z tohoto důvodu máme vytipováno několik hlavních cílů a výsledné pozorování přizpůsobíme aktuální situaci a počasí. Jedním z možných cílů bude Záhorie na Slovensku, Hrušovská zdrž u Bratislavy nebo blízké zimoviště dropů. Dalším cílem bude ranní rozlet husí z Novomlýnských nádrží nebo pozorování zimujícího zedníčka na Pálavě.

Účastníci se sami v pátek dopraví do Mikulova, kde bude zajištěné ubytování pro obě noci. V sobotu a v neděli se budeme pohybovat společně busem. V neděli účastníky dopraví bus na nádraží, tak aby se mohli včas dopravit do svých domovů.

Nové Mlýny – toto vodní dílo je unikátní ornitologické území v rámci celé ČR. Má krátkou, ale zato hodně bouřlivou historii. Bylo vystavěno v nivě tří jihomoravských řek – Dyje, Svratky a Jihlavy, jejichž bývalé soutoky leží pod hladinou dnešní střední nádrže. Tři nádrže o rozdílné ploše rozdělují dvě hráze. Nádrže jsou velmi mělké. Na střední nádrži spatříte i ostrůvky a dokonce také kostel ve vodě –pozůstatek vesnice Mušov.  Dva velké ostrovy vznikly uměle, jako náhrada za zaniklé biotopy. Dolní nádrž připomíná vodní poušť, původně ponechané stromy spadly. V posledních letech jsou zde soustředěné potápivé kachny – důsledek obrovského nárůstu početnosti mlže slávičky mnohotvárné, jejich hlavní potravy. Daleko nejzajímavější je nádrž střední – řada ostrůvků tu poskytuje vítané hnízdiště pro mnoho druhů ptáků, nikdy nezamrzající voda ve středu nádrže je útočištěm desetitisíců severských husí, mezi nimiž si pravidelně vybírají svou daň početní orli mořští. Akční podívanou zřejmě zažijeme také při pozorování velkých racků bouřních a bělohlavých. Jejich odlet probíhá brzy ráno a v poměrně velké výšce. Na nádrži se jim velmi zalíbilo, je zde nejpočetnější hnízdiště v ČR. Je zde pravidelný výskyt více druhů bahňáků na betonových schodech dolní nádrže u Strachotína. Pozorování tisícihlavých hejn odlétajících na pastvu je nezapomenutelným zážitkem, který by si měl dopřát každý ornitolog. Obvykle probíhá směrem na severozápad, na ozimy směrem k Pasohlávkám, Drnholci nebo Pohořelicím. Husy velmi často zlétají po vyrušení orly mořskými, kteří na nádrž zaletují z nocovišť v přiléhajících lužních lesích. Pravidelnou zastávkou bývá prostor mezi Mušovským kostelem a přelivem z horní nádrže, kde jsou husy na přítomnost lidí zvyklé. Zkusíme mezi nimi najít i vzácné hosty z velmi dalekého severu – bernešky rudokrké nebo bělolící, někdy dokonce i celosvětově ohroženou husu malou. Zastihneme tu i hejna morčáků malých a velkých, tisíce kachen včetně vzácnějších druhů.

Za zedníčkem do CHKO Pálava Soutěska v Pavlovských vrších je součástí národní přírodní rezervace Děvín – Kotel – Soutěska. Její vápencové stěny jsou nejvýznamnějším zimovištěm zedníčka skalního v České republice. Zedníček skalní hnízdí v horách v kolmých skalních stěnách od nadmořské výšky 1000 m. Nejbližší jeho hnízdiště jsou na Slovensku a v Alpách. U nás se objevuje velmi vzácně na tahu nebo i zimuje. Nejznámějšími místy výskytu zedníčka v Pavlovských vrších jsou skalní stěny v Soutěsce, na Martince a v lomu u Klentnice, ale ani zde se nezdržuje každoročně. Můžeme zde zahlédnout i další velmi vzácné druhy ptáků, jako je pěvuška podhorní, břehule skalní nebo orel královský.

Záhorie bylo vyhlášeno jako první nížinná chráněná krajinná oblast na Slovensku. V severovýchodní části je písčité podloží s dunami, vátými písky a borovicovými lesy s teplomilnou faunou. Bohatství hmyzu láká dudky nebo lelky. Západní část je vymodelovaná činností řeky Moravy s loukami a původním lužním lesem. Na jihovýchodě je ohraničeno hřebenem Malých Karpat. Většinu území zabírá Záhorská nížina, která na severu hraničí s Dolnomoravským úvalem a Bílými Karpaty.

Adamovská jezera, která jsou zařazena do chráněného ptačího území, se nacházejí u Gbel. Člověk a vodní ptactvo zde žijí na poměrně malé ploše v pěkné symbióze. A to i přesto, že na jednom ze dvou Adamovských jezer, která vznikla činností člověka při těžbě nánosů řeky Moravy, se štěrk těží ještě i dnes. Větší severnější štěrkoviště s oblibou vyhledávají především rybáři a rekreanti, ale to menší jižněji se stalo útočištěm pro více než 80 druhů ptáků. I proto je jeho rekreační a rybolovné využití sezónně velmi přísně omezeno. Jižní jezero i se třinácti menšími ostrůvky poskytuje ideální podmínky pro hnízdění. V současnosti patří Adamovská jezera k ornitologicky nejvýznamnějším lokalitám v rámci celého Slovenska. Nachází se zde nejvýznamnější slovenské hnízdiště husy divoké, žije zde největší kolonie racků chechtavých na Záhorí, a celá tato lokalita je důležitou migrační zastávkou mnoha stěhovavých druhů. Pozorování umožňuje i 8 metrů vysoká dřevěná rozhledna.

Hrušovská zdrž na Dunaji poblíž Bratislavy. Velká přehrada nabízí volnou hladinu a dostatek potravy pro nespočet vodních ptáků. Velmi pravděpodobně budeme moci pozorovat i vzácnější zimní hosty: morčáky malé, hoholy severní, poláky kaholky, turpany hnědé, hvízdáky euroasijské, pravidelně se vyskytují hoholky lední, morčáci prostřední, potápky žlutorohé i potáplice. Na zdejší nocoviště se slétají kormoráni malí, kteří jsou zde v posledních letech početnější než kormoráni velcí.

Zimoviště dropů u Čunova - Drop velký je nejtěžší létající pták na světě. V ČR byla hnízdní populace vyhubena, v posledních letech byli pozorování jen zatoulaní jedinci z Rakouska. Na Slovensku přežívá velmi malá hnízdní populace. V posledních letech ale narůstá počet zimujících ptáků posílených o ptáky z Maďarska a Rakouska. V loňské zimní sezóně (2016/17) na Slovensku napočítali rekordních téměř 500 kusů dropů!

Program připraven ve spolupráci s Českou společností ornitologickou.

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den – příjezd účastníků do Mikulova po vlastní ose, ubytování v Mikulově.

2. den – ráno přejezd busem Záhorie – Adamovská jezera. Hrušovskou zdrž – případně zimoviště dropů u Čunova. Ornitologická pozorování. Návrat na nocleh v Mikulově.

3. den – ráno rozlet husí, Nové Mlýny, zedníček na Pálavě, ornitologická pozorování. Odpoledne přesun na nádraží a rozjezd účastníků po vlastní ose.

Program zvolíme podle počasí, aktuálního výskytu ptáků a nálady zúčastněných.

Termín: libovolný

Cena za osobu:

  • cca 2700,- (únor 2018)

Cena zahrnuje:

  • 2x ubytování ve dvoulůžkových pokojích se snídaní (bufet),
  • společnou dopravu autobusem,
  • pojištění proti úpadku cestovní kanceláře,
  • průvodce.

Ubytování:

Penzion Venuše - Objekt se nachází v centru městské památkové rezervace a v blízkosti Novomlýnských nádrží. Celoroční provoz, kapacita 18 pokojů s vlastním sociálním zařízením (sprcha, WC) = celkem 60 lůžek, 8 x 2L. 4 x 3L. 3 x 4L  a 3x5L, s WI-FI. Součástí penzionu je restaurace a vinný sklep s klenbou.

Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!