Birdwatching
Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Zájezd pro všechny milovníky ptáků - léto/podzim 2025

Indonésie má nejvyšší počet endemických druhů ptáků ze všech zemí světa. Je také domovem 162 celosvětově ohrožených druhů ptáků. Žije zde 1808 druhů ptáků, z toho 479 endemických. Ornitologové zde pozorovali 88 druhů holubů (z toho 35 endemitů), 83 druhů papoušků (z toho 34 endemitů), 43 druhů ledňáčků (z toho 16 endemitů), 16 druhů pit, 13 druhů zoborožců nebo 9 druhů trogonů. Odlesňování, lov a nedostatečná ochranná opatření významně přispívají k ohrožení udržitelnosti ptačí fauny v této zemi. Pojeďte se do tohoto tropického ráje podívat dříve, než zmizí.

Navštívíme severní část regionu Wallacea, kde se pozoruhodným způsobem mísí fauna pocházející z indomalajské zoogeografické oblasti ležící v Asii na západ odtud (např. primáti, kopytníci a šelmy) a zvířena, která sem pronikla z Austrálie a Nové Guineje na východě (např. vačnatci a taboni). Nese jméno jednoho z nejvýznamnějších přírodovědců Alfreda Russela Wallace (1823 – 1913), který nezávisle na Darwinovi a současně s ním formuloval evoluční teorii o vzniku druhů přírodním výběrem. Zvířenu na území dnešní Indonésie podrobně zkoumal po značnou část svého života. Bývá označován za otce zoogeografie, a to především díky zásadnímu dílu The Malay Archipelago z r. 1869, které dodnes neztratilo na významu a často se na ně odvolává třeba slavný David Attenborough. Jeho jméno nese kromě řady dalších druhů i jeho nejoblíbenější a patrně nejatraktivnější pták, kterého tam můžeme spatřit, totiž rajka vlajková (Semioptera wallacii). V angličtině je po něm pojmenován i jeden z nejnádhernějších a největších motýlů ptakokřídlec (Troides croesus) – Wallace’s golden birdwing. Wallacea vyniká neobyčejnou biodiverzitou, enormním endemismem a samozřejmě patří mezi 36 světových tzv. „horkých míst biodiverzity“. Toto území bylo skutečnou laboratoří evoluce a jeho současná unikátní fauna byla formována deskovou tektonikou a kolísáním hladiny oceánů během dob ledových a meziledových. Izolace způsobila, že se zde setkáme jak s příklady ostrovního gigantismu (např. proslulí komodští „draci“), tak ostrovního nanismu (vymřelí miniaturní sloni nebo trpasličí „hobiti“ druhu Homo floresiensis). Žije tu i bizarní babirusa nebo miniaturní buvol anoa. Z ptáků nás zde zejména nadchnou neuvěřitelně pestré a početné druhy holubů, ledňáčků a papoušků, kterých zde žije mnohem více než v západnějších částech Indonésie. Atraktivní je tok rajek i návštěva hnízdiště tabonů přílbových, kteří k inkubaci vajec využívají geotermální energii. I dnes jsou odtud neustále popisovány nové druhy ptáků, např. sov. Oblast vyniká i jedněmi z nejbohatších korálových útesů na světě, které předčí i slavný australský Velký bariérový útes.

Pro milovníky papoušků bude díky jejich druhovému bohatství nepochybně nejzajímavější ostrov Seram. Je z velké části porostlý deštnými pralesy s obřími stromy rodu damaroň (Agathis) pocházejícími z jižního prakontinentu Gondwana a rovněž se zde vyskytují nádherní motýli rodu Ornithoptera. Fauna Seramu a dalších ostrovů jižních Moluk je značně odlišná od zvířeny severních Moluk včetně Halmahery.


Moluky – Sopečné souostroví dříve známé jako „ostrovy koření“. V 16. století, kdy muškátový oříšek, muškátový květ a hřebíček představovaly jedny z nežádanějších komodit, byly Moluky místem, kde peníze skutečně „rostly na stromech“.  Soubor idylických ostrovů, kde komplexní mozaika národů překypujících pohostinností vítá návštěvníky bezmála polynéským šarmem. Mimo pozorování přírody můžete objevovat panenské podmořské útesy, procházet se po liduprázdných plážích z jemného sněhobílého písku, fotografovat dokonale tvarované vulkány a užívat si tropického ráje.

Halmahera – Největší molucký ostrov tvoří hornaté poloostrovy, několik sopečných kuželů a desítky okolních ostrůvků. Svým tvarem nápadně připomíná zmenšeninu Sulawesi. Jelikož je Halmahera řídce zalidněná a nedisponuje zrovna nejlepší dopravní infrastrukturou, její ornitologický a všeobecně turistický potenciál zůstává zatím vesměs neobjevený. Součástí Halmahery je několik aktivních vulkánů a spousta hlubokých zálivů. Tím největším bodem ostrova je vrchol zvaný Gamkonora se svou výškou 1 635 metrů nad mořem. Jeho součástí jsou čtyři krátery. Halmahera je exotickým rájem, který láká dobrodruhy a cestovatele.

Seram – Druhým největším a nejdůležitějším ostrovem indonéské provincie Moluky. Seram protíná centrální horský hřeben s nejvyšší horou Binaiya, která je pokryta hustým deštným pralesem. Seram je pozoruhodný vysokým stupněm endemismu své fauny. Ze 118 druhů ptáků, které na ostrově žijí, je 14 endemických. Horské oblasti ostrova mají nejvyšší podíl endemických druhů savců ze všech ostrovů v oblasti. Žije zde celkem 38 druhů savců, z toho devět druhů je endemických nebo téměř endemických. Většina z nich je vázána na horské ekosystémy. Zdejší domorodý kmen se věnoval lovu lebek ještě ve čtyřicátých letech minulého století.


PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den - Odlet z Vídně (Prahy)

2. den - Přílet na letiště v Ternate

Přejezd motorovým člunem na ostrov HALMAHERA do Sidangoli. Pozorování ptáků při přesunu. Odpoledne budeme pozorovat ptáky v okolí Sombre-ledňáček molucký a další ptáky. Ubytování v hotelu Royal Inn nebo podobném. Noční pozorování ptáků včetně endemických sov.

3. den - Po časné snídani pozorování ptáků v okolí pláže - ledňáčci, rajka vraní (EN), plodožraví holubi a další endemičtí ptáci této lokality. Po obědě odjezd do NP Aketajawe Lolobata na pozorování ptáků a dalších živočichů v okolí. Nocleh v soukromých pokojích (homestay).

4. den - Vstaneme dříve než příroda tak, abychom mohli pozorovat svatební tance rajek vlajkových ihned při rozbřesku. Vrátíme se na oběd a po obědě budeme pozorovat ptáky v pralese. Nocleh v soukromé ubytovně (homestay).

5. den - Další ornitologická pozorování v NP Aketajawe Lolobata. Nocleh v soukromé ubytovně(homestay).

6. den - Pozorování dalších endemických druhů.

Z připraveného ornitologického krytu budeme sledovat několik druhů endemických pit, které zde chodí za potravou – pita obrovská (EN), pita červenobřichá a další. Po obědě budeme pozorovat ptáky v horách Roni a přejedeme do oblasti Subaim. Večeře a nocleh v homestay Balis nebo podobném.

7. den - Brzké vstávání na snídani a poté pobyt v oblasti Foli.

Zde se zaměříme na pozorování rajky vlajkové (EN) v toku. Pokud nebudeme tento den úspěšní, následující den zkusíme štěstí znovu. Samozřejmě budeme mít možnost pozorovat i ostatní druhy ptáků typických pro Halmaheru mezi které patří například šírozobec, dříve mandelík azurový nebo chřástal halmaherský (EN). Oběd v přírodě ve Foli. Poté noční pozorování sov, obojživelníků a hmyzu. Večeře a nocleh v homestay Balis nebo podobném.

8. den - Ranní pozorování a cesta do pohoří Uni-Uni - papoušek amboinský, kakadu bílý, lorikul ozdobný, lori žlutohřbetý, lori modrobřichý. Večeře a nocleh v homestay Balis nebo podobném.

9. den - Den začne pozorováním papoušků, holubů a dalších ptáků v oblasti Uni-Uni  - zaměříme se na endemity: pita obrovská, rajka vraní, vrána molucká, housenčík rezavobřichý, kukačka goliáš, lorikul ozdobný, lori žlutohřbetý, holub ryšavý, holub molucký, holub Bernsteinův, holub mniší, zoborožík hnědý, nebo výreček molucký. Běžně lze pozorovat: zoborožec tmavý, orel hnědý, eklektus různobarvý, papoušek uzdičkový, lori modrobřichý, pávík černobílý, špaček molucký, muchálek zářivý, muchálek brýlový, drongo vločkoprsý, bulbulec zlatý, ledňáček hedvábný, vlha ozdobná a mnoho dalších.

Poté návrat na ubytování, odjezd, cesta zpět do Sofifi přes Ternate. Ubytování a nocleh v Ternate.

10. den - Odjezd z hotelu, přejezd na letiště, let do další destinace Ternate - Ambon. Přílet na ostrov Ambon, přejezd do přístavu Tulehu, odsud lodí do Amahai – Masohi na ostrově SERAM a cesta do města Sawai. Nocleh v resortu Oanain Munina nebo podobném.

11. den - Celodenní pozorování v oblasti Masihulan.

Pokusíme se spatřit některé endemické druhy jako kakadu molucký, papoušek uzdičkový, papoušek amboinský, papoušek různobarvý.Nocleh v resortu Oanain Munina nebo podobném.

12. den - Brzy ráno pozorování v Masihulanu.

V okolí vesničky Masihulan žije také jeden z nejmenších papoušků světa-papoušínek pestrý.

Poté pobyt v Národním parku Manusela. Budeme hledat endemické druhy jako jsou kakadu molucký, lori červenolící, červený, škraboškový, žluva šedokrká, ledňáček lazulový, špaček seramský (EN), amada tříbarvá, kruhoočko ambonské (EN)... Navštívíme různá místa Masihulanu po řeku Salawai (5 km), LoaLoa, řeku Ilihea v Národním parku. Nocleh v resortu Oanain Munina nebo podobném.

13. den - Pozorování v Národním parku Manusela.

NP Manusela – Je tvořen ekosystémy pobřežních, bažinatých, nížinných a horských lesů. Nejvyšší ze šesti zdejších hor je hora Binaiya se svou výškou 3 027 metrů. Ostrov Seram je znám pro své velké množství endemických druhů ptáků. Park zároveň chrání některé důležité krasové oblasti. V hoře Hatu Saka se nachází nejhlubší jeskyně Indonésie Goa Hatusaka. Na ostrově žije 118 druhů ptáků, z toho patnáct endemických. Vyskytuje se zde například eklektus různobarvý, lori červenolící, škraboškový, kakadu molucký, ledňáček lazulový a ledňáček posvátný, zoborožík žlutoprsý, papoušek amboinský, kruhoočko dvoubarvé nebo muchálek černobradý. V parku byli nelegálně odchytáváni volně žijící ptáci, především kakadu molucký, který je kvůli ničení přirozeného prostředí a lovu vážně ohrožen. Národní park představuje jeho poslední útočiště. Několik těchto ptáků, kteří byli dříve zabaveni pašerákům, bylo poprvé zpětně vypuštěno do přírody roku 2006. Ze savců se nachází jak asijské druhy, tak australské, jako některé druhy vačnatců. Horská oblast Seramu má vysoký počet endemických savců, z 38 druhů je jich 9 téměř či úplně endemických. Žije zde bandikut nebo hlodavec Melomys fraterculus. Nocleh v resortu Oanain Munina nebo podobném.

14. den - Manusela National Park - celodenní pozorování. Nocleh v resortu Oanain Munina nebo podobném.

15. den - Transfer Sawai – Masohi – Amahai – Tulehu – Ambon případné pozorování během transferu.

Nocleh v hotelu Marina Ambon nebo podobném.

16. denAmbon - odlet z Ambonu do Evropy


Změna programu vyhrazena. Ornitologická pozorování budou přizpůsobena podle počasí a aktuálních výskytů ptactva.

Termín (základní program):

 • léto/podzim 2025 

Cena základního programu:

 • bude upřesněna

Cena zájezdu zahrnuje:

 • 15denní program s místním ornitologickým průvodcem,
 • český průvodce, 
 • 14x ubytování ve 2-lůžkových pokojích dle programu,
 • pobytové taxy,
 • veškeré transfery v rámci programu,
 • letenky mezi ostrovy (3x přelet), 
 • vstupy do národních parků,
 • plná penze + voda, čaj, káva po celou dobu programu,
 • pojištění proti úpadku CK.

Cena zájezdu nezahrnuje:

 • mezinárodní letenku,
 • vízum do Indonésie (cca 35 USD),
 • ostatní pojištění,
 • očkování a zdravotní testy, spropitné.

Letenka do Indonésie: není v ceně zájezdu cca 25-30 000Kč/os. 

Nejvýhodnější let z Vídně nebo z Prahy k dnešnímu dni je za cenu cca 25.-30.000, -Kč (– přes Istanbul nebo Dauhá, Jakartu). Ceny se rychle mění. CK letenky objednává až při naplnění minimálního poštu účastníků tj. 6 osob a odsouhlasení ceny letenek s klienty. V případě, že klient s cenou letenky nesouhlasí, může si ji objednat samostatně (např. z jiného odletového místa – Mnichov, Frankfurt...)

Letenky vnitrostátní Indonésie: v ceně zájezdu:

Jakarta – Ternate (15 kg odbavené zavazadlo, 7 kg příruční zavazadlo)

Ternate – Ambon (20 kg odbavené zavazadlo, 7 kg příruční zavazadlo)

Ambon – Jakarta (20 kg odbavené zavazadlo, 7 kg příruční zavazadlo)

možnost přikoupit 10 kg navíc za 700.000,- IDR (1.2.2024, cca 1. 100,- Kč, cena se může měnit)

Slevy: (slevy nelze sčítat)

 • pro stálé klienty (účastníci zájezdů do tropů - Peru, Filipíny, Omán...) -1.500,-
 • pro stálé klienty (účastníci ostatních zájezdů) -500,- Kč
 • včasný nákup (při přihlášení do 28.2.2024) -2.000,- Kč

Fakultativní příplatky:

 • komplexní pojištění včetně storna UNION A90 PANDEMIC            2.660,-Kč /os.
 • komplexní pojištění včetně storna UNION A90                                2.280,-Kč /os.
 • komplexní pojištění včetně storna UNION A90 PANDEMIC nad 70 let       4.560,-Kč /os.
 • komplexní pojištění včetně storna UNION A90 nad 70 let                           3.895,-Kč /os.
 • 10kg zavazadla navíc na vnitrostátní let Jakarta-Ternate -1.100,- Kč

Minimální počet osob pro uskutečnění zájezdu 6 osob, maximální 10 osob.

Ubytování:

Ve 2-lůžkových pokojích dle programu v hotelech nebo v ubytovnách ve vesnicích u domorodců dle programu. Přestože se často nazývají „Homestay“, nejedná se o ubytování v soukromí, jak je známe v Evropě. Jsou to jednoduché malé soukromé hotely. Dvoulůžkové pokoje mají koupelnu se sprchou a WC. Záchod může být klasický, nebo turecký, voda většinou studená. Moskytiéry jsou většinou k dispozici. Klimatizace a wifi většinou není.


Poznámky:

 • Doklady: platný cestovní pas (platnost minimálně 6 měsíců po návratu zpět do České republiky).

 • Očkování: Pro cestu není povinné speciální očkování proti tropickým nemocem a není vyžadován mezinárodní očkovací průkaz. Doporučeno je očkování proti tyfu a žloutence. Doporučujeme prověřit si platnost očkování proti tetanu (10 let). V poslední době je zde zaznamenán výskyt horečky dengue. Proti této nemoci je k dispozici nová vakcína.

Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!