Birdwatching
Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Členská exkurze ČSO - termín: 22.3. - 8.4.2025

Indie je zemí velkých kontrastů! Nabízí historii jedné z nejstarších civilizací na Zemi, mnoho nejrůznějších chrámů a dalších starobylých památek, jakož i velehory Himaláje. Jméno Indie vyvolává představy mystiky a maharádžů, tygrů a slonů, Gándhího i někdejší koruny Britské říše. Ačkoliv bývá neprávem opomíjena ve srovnání spopulárnější Afrikou, Indie je doslova rájem pro přírodovědce a turisty. Kromě obrovského množství ptačích druhů zde můžeme pozorovat jedny z posledních zbytků asijské megafauny. V indických vodách se vyskytuje asi 2500 druhů ryb, z toho 930 sladkovodních a 1570 mořských. Obojživelníků bylo zjištěno 342 druhů, plazů až 518 druhů, včetně 3 druhů krokodýlů, 34 druhů želv a 279 druhů hadů. Za zmínku stojí např. vzácný gaviál indický, nebo největší jedovatý had světa kobra královská. Savců je v Indii 400 druhů, mimo jiné sloni, 15 druhů primátů, mnoho druhů kopytníků včetně nosorožce, divokých oslů, gazel, různých druhů antilop a jelenů, koz a ovcí, buvolů a gaurů. Nechybí ani lišky, vlk, dhoul, hyena, čtyři druhy medvědů a celá řada menších druhů šelem. Indie je jedinou zemí na světě, kde se vyskytují obě největší kočkovité šelmy – lev a tygr. Kromě toho zde nalezneme levharta, irbise, rysa, karakala a několik dalších druhů menších koček.

Na Indickém subkontinentu bylo zaznamenáno až 1366 druhů ptáků (z toho 82 endemitů), což je nejvíce pro jakoukoliv pevninskou asijskou oblast srovnatelné velikosti. Bohatě zastoupení jsou hrabaví (např. velekuři, frankolíni, koroptve, bažanti), měkkozobí (holubi a hrdličky), šplhavci a nejrůznější druhy pěvců včetně nádherně zbarvených pit, suříkovců, lejsků, strdimilů, nebo hýlů. Indie je mimořádně bohatá na dravce – 74 druhů (např. až 19 druhů orlů, 8 druhů supů) a sovy – 38 druhů (např. 9 druhů výrečků a 4 druhy výrů). V mokřadních oblastech lze pozorovat ibisy, čápy, volavky, pelikány a kormorány a zimují zde desetitisíce ptáků ze Sibiře. V hojné míře je zastoupen páv, indický národní pták, běžně jsou k vidění překrásně vybarvení ledňáčci, vlhy, stejně tak dudci, mandelíci, nebo vousáci. V pouštních oblastech a stepních územích najdeme několik druhů stepokurů, dropů, skřivanů a bělořitů.

Jedním z hlavních bodů našeho programu bude Ásám, který je charakteristický svými tropickými mokřinami i horami. Vévodí mu mohutná řeka Brahmaputra, jejíž úrodné, sedm set kilometrů dlouhé údolí je vklíněno mezi svahy Himálaje na severu a hory Méghálaje na jihu. Ačkoliv velká část údolí je obdělávána, nacházejí se zde i rozsáhlé lesní porosty. Proto je Ásám nejlesnatějším státem Indie. Vypěstuje se zde více než polovina celkové produkce indického čaje. Navštívíme také himálajský stát Arunáčalpradéš. “Země hor koupajících se v jitřním slunci“, je jedním z posledních míst v Indii s dosud zachovalou přírodou. V tomto svazovém státě, kde skoro každé údolí obývá jiný kmen, najdeme fascinující směsici kultur. Mnohá místa jsou dosud cizincům nepřístupná. Také flora je velmi bohatá (např. přes pět set druhů orchidejí). Zdejší prostředí v sobě spojuje ledovcový terén, alpinské louky i subtropické deštné pralesy.

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den - 22.3. - odlet z Vídně přes Nové Dilí do Guwahati.

2. den – 23.3. Přílet do Guwahati, přejezd do Nameri National Park

Přílet do srdce severovýchodní Indie. Po přivítání s průvodcem na letišti Guwahati  odjedeme na krátké pozorování v  Guwahati. Guwahati je velké, rušné město. V okrajových oblastech je však stále několik míst, kde můžeme spatřit zajímavé druhy ptáků. Naším cílovým druhem pro toto krátké pozorování bude marabu indický. Poté vyrazíme na 5hodinový přejezd do národního parku Nameri. Při cestě poobědváme v restauraci. Večer budeme mít několik hodin na pozorování místních ptáků. Národní park Nameri se nachází na úpatí Himálaje, na hranici Assamu a Arunáčalpradéše. Leží těsně pod rozlehlou přírodní rezervací Pakhui a tato geografická poloha dělá z Nameri jedno z ohnisek biologické rozmanitosti a vynikající místo pro ptáků severovýchodní Indie. Je to také tygří rezervace se spoustou dalších volně žijících savců jako je leopard, slon, prase, jelen sambar, gaur nebo ratufa obrovská. Ubytování v Nameri.

3. den – 24.3. Pozorování v Národním parku Nameri

Tento den nás čekají další pozorování v této oblasti. Ubytování v Nameri.

4. den – 25.3. Přejezd do Dirangu (6-7 hodin)

Národní parku Nameri je přístupný trajektem přes řeku Jia-Bhoroli, která teče podél jižní hranice parku. Po překročení řeky vstoupíme do parku. Ten tvoří stálezelené listnaté pralesy, bambusové porosty a savany, které jsou domovem různých druhů rostlin a živočichů, včetně 375 druhů ptáků. Žije zde pižmovka bělokřídlá, dytík velkozobý, zoborožec střapatý, alexandr růžový, rehek bělohlavý, pita nepálská, koroptev bělolící, vousák čárkovaný, vousák modrolící, holub pompadour, suříkovec pruhokřídlý, mravenčík žlutobrvý, elenie zelená, ostříž rezavobřichý, sokolík černobílý, luňákovec černý nebo srpatka ibisovitá.

Po ranním pozorování se vrátíme do našeho resortu na snídani, po které pojedeme asi 4 hodiny do Lama Camp. Cestou se zastavíme v Sessa Orchid Sanctuary. Do cíle přijedeme večer. Večeře a nocleh v Dirangu.

5. den – 26.3. Pozorování ptáků v Sela pass & Shangti Valley

Kolem 03:30hodin ráno vyrazíme na sever do průsmyku Sela, který je ve výšce 4160 metrů. Je právem nazýván bránou do města Tawang. Nasnídáme se po cestě, abychom se dostali do blízkosti průsmyku Sela za rozbřesku. Pozorování v průsmyku Sela začíná asi 9 km před samotným průsmykem. Za prvního denního světla vyrazíme na í pozorování vysokohorských ptáků Arunáčalpradéše. Zde žije koroptev sněžní, bažant lesklý, bažant krvavý, modráček alpínský, bekasina horská, káně stepní, hýl alpínský, kavče červenozobé, holub sněžný, hýl velehorský, pěnčík středoasijský, zvonek žlutoprsý, hýl tmavý, hýl nádherný, hýl růžovohrdlý… Večer pojedeme zpět do Dirangu a budeme pokračovat na jih do Mandaly. Večeře a nocleh hotelu Dirang

6. den – 27.3. Celodenní pozorování ve vysokohorském prostředí v okolí Sela pass

Další pozorování v oblasti s vysokou nadmořskou výškou zaměřené na vysokohorské druhy ptáků. Ubytování v Dirangu.

7. den – 28.3. Celodenní pozorování v Mandale

Mandala Top se nachází asi 30 km od Dirangu. Je to turistická atrakce díky seskupení 108 malých buddhistických chrámů. Nadmořská výška 3000 metrů poskytuje nádherný výhled na mohutné himálajské pohoří. Z pohledu ornitologů je Mandala Top skvělým místem k hledání vysokohorských ptáků. Je téměř nepoznaným ptačím rájem.Nachází se na West kameng v nadmořské výšce 1500 až 3600m nad mořem.Je zde široká škála lesních biotopů. V nižších oblastech roste tropický stále zelný prales a bambusové porosty. Ve vyšších oblastech jsou jehličnaté lesy. Velký rozsah nadmořských výšek je důvodem biologické rozmanitosti V nadmořské výšce 3000m jsou velmi zajímavá přírodní jezera. Tato oblast východního Himaláje nemá žádné definované hranice a nemá žádnou chráněnou rezervaci. Přesto pro ornitology a fotografy je to “zlatý grál“, protože pozorování ptáků je zde mnohem jednodušší než v ostatních oblastech Himálaje. Dva dny zůstaneme v Mandala Top. Večeře a nocleh v Mandale v lodge.(v případě, že bude více než 6 účastníků zájezdu, zůstaneme v  DIRANG HOTELU)

8. den – 29.3. Cesta z Mandaly do Tenga

Po snídani pojedeme 3 hodiny do města Tenga, poté celodenní pozorování kolem tábora Lama. Naše cílové druhy pro tyto dva dny jsou: cetie jihoasijská, satyr Temminckův, drozdík kaštanovohřbetý, drozd rezavý, drozd rudohrdlý, pěvuška černohrdlá, rehek bělobřichý, moudivláček ohnivočelý, modráček modročelý, skalník modrohlavý, trogon Wardův, křivozobka tenkozobá, sojkovec kropenatý, hýl rudočelý, budníček dlouhozobý, timálie himálajská, šoupálek rezavoboký, timálie ohnivoocasá, pipulka bělohrdlá, timálie rudoocasá, mravenčík žlutobrvý, ,strdimil indomalajský, timálie žlutoocasá, cetie hnědočerná, chocholáček proužkohrdlý, šoupálek proužkoocasý, sojkovec rezavobradý, timálka šupinkoprsá, cetie šedoboká, timálie džunglová, holub černozobý, hýl šedohlavý, hýl rezavohlavý, hýl škraboškový, dlask černohlavý, dlask skvrnitokřídlý, hýl oranžovohlavý, strnad malinký… Na Mandala Top můžeme také vidět zajímavé savce jako je panda červená, serau himálajský, makak munzala nebo poletuchy. Nocleh v Tengu

9. den – 30.3. Celodenní pozorování v Eaglenest Wildlife Sanctuary

Lama Camp je vstupním bodem do přírodní rezervace Eaglenest Wildlife Sanctuary. Rozkládá se na ploše 218 kilometrů čtverečních. Eaglenest Wildlife Sanctuary – Přírodní rezervace Orlí Hnízdo. Získalo své jméno po indickém armádním pluku s názvem „Orel“, který tam sídlil před lety. Dosud jsou zde k vidění trosky opuštěného vojenského stanoviště. Nachází se na úpatí Himaláje v okrese West kameng. Je to jedno z nejlepších míst pro pozorování ptáků na světě. Je možné pozorovat zde několik endemitních druhů. Je také domovem mnoha druhů hmyzu, obojživelníků, plazů a savců a mezi nejvýznamnější druhy patří tygr bengálský, levhart obláčkový, dhoul, panda červená, kočka mramorovaná, bengálská, makak arunáčalský, gaur a ohrožení langurové. V této oblasti stale čekají na přírodovědce nová překvapení. Po 130 letech zde byla objevena ještěrka rodu Mictopholis a v roce 2009 nový druh žáby.

Hned po ranním čaji vyrazíme na pozorování v lesích kolem Lama Campu. V roce 1995 zde byl objeven nový druh ptáka. Popsán byl ale až v roce 2006 jako (Liocichla bugunorum) – sojkovec pestrokřídlý. Naším hlavním cílem pro tento den je pozorování tohoto kriticky ohroženého ptáka, který rezervaci proslavil. Kromě toho bude patřit mezi naše cíle timálie proužkoboká, sýkořice šedoprsá, křivozobka červenozobá, křivozobka korálovozobá, sojkovec modravokřídlý, timálka rezavohrdlá, pěvuška lesní, koroptev rudohlavá, koroptev oranžovohrdlá, koroptev kaštanovoprsá-EN, satyr Blythův, satyr Temminckův, medozvěstka himálajská, datel rezavý, datel indočínský, datel žlutozobý, strakapoud rezavobřichý, strakapoud karmínovoprsý, strakapoud tmavý, vousák žlutohrdlý, vousák modrolící, vousák proměnlivý, vousák zvučnohlasý, dvojzoborožec žlutozobý, trogon Wardův, lelkoun dlouhoocasý, holub příčkoprsý, holub jihoasijský, holub světlebřichý…Po snídani se vydáme na 32 km dlouhá cestu do kempu Bompu, která vede přes průsmyk Eaglenest. Zastavíme u několika ptačích lokalit. Zde budeme pozorovat druhy jako: luňákovec  Jerdonův, jestřáb chocholatý, krahujec menší, orel indomalajský, orel kaštanovobřichý, orel horský, pita nepálská, loboš stříbroprsý, loboš dlouhoocasý, sýkavka zlatočelá, sýkavka oranžovobřichá, straka škrabošková, žluva tenkozobá, žluva kaštanová, housenčík černokřídlý, suříkovec šedolící, skalník modrohlavý, skalník kaštanovobřichý, drozd dlouhoocasý, drozd šedohlavý, květozob žlutobřichý, timálka střízličí, timálie modrošedá, modráček běloocasý, modráček modročelý a některé druhy alexandrů. Po dni plném pozorování přenocujeme v Bompu Camp.

10. den – 31.3. Celodenní pozorování v  Eaglenest Wildlife Sanctuary

Po snídani se vydáme opět z kopce na Sessni a po přejezdu budeme pozorovat hýla oranžovohlavého, strdimila bělavohrdlého, strdimila proužkovaného, strdimila olivovohřbetého, květozoba červenohřbetého, timálku dlouhozobou, sýkořici menší, sýkořici větší, sýkořici šedohlavou, křivozobku červenozobou, timálii ocasatou, timálii sedlatou… Na této ptačí lokalitě máme možnost pozorovat zoborožce rudokrkého. Sestupem do stále nižší nadmořské výšky Khellongu si všimneme změny v ptačích druzích. Budeme mít větší šanci spatřit datlíčka tečkovaného, sojkovce karmínovolícího a trogona rudohlavého. Postupně se budeme přibližovat k táboru Bompu, ale cestou budeme pokračovat v pozorování ptáků. Večeře a nocleh v kempu Bompu.

11. den – 1.4. Celodenní pozorování v  Eaglenest Wildlife Sanctuary

Nyní se přesuneme do nadmořských výšek, které jsou vyšší než tábor Bompu. Jednou z výhod pozorování ptactva v Eaglenest Wildlife Sanctuary je pozorování různých druhů ptáků obývajících různé nadmořské výšky. Po snídani vyrazíme na pozorování nad táborem Bompu: satyr Temminckův, trogon Wardův, timálie ohnivoocasá, tesie žlutobřichá, tesie zlatohlavá, tesie šedobřichá, modravec červenoboký/himalájský, modruška oranžová, modruška bělobrvá, modruška rezavoprsá, sojkovec šedoboký, timáliovec bhutánský, sojkovec modravokřídlý, sojkovec šupinkatý, křivozobka bělobrvá, křivozobka proužkoprsá, křivozobka korálovozobá, křivozobka tenkozobá, timálie bambusová, timálie rezavohlavá, timálie zlatohlavá, timálie šedohrdlá, timálie žlutobřichá, timálie stříbrouchá, mesie čínská, timálie proužkoboká, timálie černokaštanová, timálie olivová, timálie šedobarvá… Po náročném dni se večer vrátíme do Bombu Camp na večeři a nocleh.

12. den – 2.4. Celodenní pozorování v Eaglenest Wildlife Sanctuary

Po snídani si sbalíme a pojedeme směr Tenga. Po cestě opět přejedeme průsmyk Eaglenest, který má převýšení 2800 metrů. Mezi naše cíle bude patřit timálie rezavošedá, timálie drozdí, timálie nádherná, timálie zlatoprsá, timálie rezavokřídlá, timálie himálajská, timálie vysokohorská, timálie žlutoocasá, timálie ohnivoocasá,sýkořice šedoprsá, sýkořice šedohlavá, sýkořice dlouhoocasá, strdimil rudohřbetý, strdimil indomalajský, strdimil plamenoocasý, zvonohlík tibetský, hýl tmavý, hýl růžovohrdlý, hýl rudočelý, hýl šedohlavý, hýl rezavohlavý, hýl škraboškový a další. Jen kousek od Lama Camp je Tragopanda Trail, kde máme dobrou šanci vidět satyra modrolícího a červenou pandu. Večeře a nocleh v Tengu.

13. den – 3.4. Cesta z Tenga to Kaziranga

Den začneme 5 hodinovou jízdou do národního parku Kaziranga. Ubytujeme se a po přestávce na oběd vyrazíme na odpolední safari do parku. Národní park Kaziranga je na seznamu světového dědictví UNESCO a je jednou z nejlepších přírodních rezervací v Indii. Rezervace je protkána říčkami a mělkými jezírky (bhil) a pokryta porosty poloopadavých lesů, jež přecházejí v bažiny a pláně pravidelně zaplavované vodou z Brahmaputry, vystřídanými porosty sloní trávy. V rezervaci žije více než tisíc nosorožců jednorohých, což je největší koncentrace těchto zvířat na světě. Mezi jeho další atrakce patří indičtí sloni, jeleni, asijští vodní buvoli a tygr bengálský. Ale to, co dělá Kazirangu nepostradatelnou pro naše krátké ptačí prohlídky Assamu, je její rozmanitá avifauna. V parku žije více než 450 druhů. V nadcházejících dnech nás čeká několik safari. Večer se vrátíme do resortu v Kaziranguna večeři a nocleh.

14. den – 4.4. Ranní & odpolední safari Kaziranga

Národní park Kaziranga je vyhlášen organizací BirdLife International jako důležitá ptačí oblast. Během dne absolvujeme dvě safari v Kaziranga, jedno dopoledne a druhé odpoledne. Naším ptačím cílem během těchto safari je drop bengálský, husička malá, husice rezavá, zejozob asijský, čáp černočelý, volavka prostřední, pelikán skvrnozobý, čejka šedohlavá, kukačka kokil, lelek indomalajský, ledňáček hnědohlavý, pita nepálská, ťuhýk tibetský, žluva černokápá, sýkora popelavá, frankolín bažinný, bulbul červenouchý, budníček hnědohřbetý, budníček pruhohlavý, timálie pruhovaná, křivozobka bělobrvá, timálie šídlozobá, majna velká, šáma bělořitá, lejsek černobílý, racek hnědohlavý, orel volavý, sup himálajský, čáp černokrký, kachna skvrnozobá, husička malá, luňákovec černý, orel šedohlavý, alexandr malý, alexandr duhový, kukačka tmavá, ledňáček gurial, rybařík chocholatý, vlha modrobradá, zoborožec malabarský a mnoho dalších. Večeře a nocleh v Kaziranga.

15. den – 5.4. Ranní & odpolední safari Kaziranga

Národní park Kaziranga je poměrně velký a je rozdělen do čtyř oblastí: Baguri na západě, Kohara ve středu, Agaratoli na východě, Biswanath na severu. Naše ptačí prohlídka Kazirangy se zaměřuje na různé oblasti v různých dnech. Znovu vyrazíme na ranní a odpolední safari v Kaziranga a budeme hledat další ptáky v různých oblastech. Budeme hledat takové druhy jako: žluna proužkohrdlá, suříkovec dlouhoocasý, ťuhýk hnědý, žluva černokápá, drongo černý, straka toulavá, brhlík červenozobý, majna velká, kukačka toloho, lelek indomalajský, rorýs palmový, čejka říční, včelojed chocholatý, ketupa rybí, zoborožec bělolící, mandelík východní, vousák zvučnohlasý, vousák proměnlivý, alexandr růžový, housenčík jihoasijský, cistovníkovec proužkovaný, timálie proužkovaná, rehek daurský, květozob červenohřbetý, sýkavka zlatočelá, linduška růžová, suříkovec šarlatový, bulbul černochocholatý, budníček pruhohlavý/altajský, budníček temný, budníček žlutavolící, bekasina sibiřská, kachnička obojková, vodouš štíhlý, lejsek rezavoprsý, tygříček tečkovaný, sokolík černobílý, krejčiřík černoprsý, lejsek modrooranžový, skřivan rezavokřídlý, bulbulec bělohrdlý, timálie pokřovní, sojkovec rezavokrký, strdimil rubínový, kukačka smaragdová, orlík krátkoprstý, moták černobílý, prinie žlutobřichá, skřivan východní, sup holohlavý, sup bengálský, kukačka thajská, dřemlík rudohlavý…Večeře a nocleh v rezortu v Kaziranga.

16. den – 6.4. Cesta do Guwahati a pozorování v okolí

Po snídani vyrazíme na dálnici do Guwahati. Pojedeme 200 km krásnou krajinou cca 4 hodiny. Po příjezdu do Guwahati nás čeká půldenní pozorování ptáků v okolních oblastech. Večeře a nocleh v hotelu v Guwahali.

17. den – 7.4. Odlet z Guwahati - Podle času odletu pozorování ptáků v okolí. Odlet do Nového Dilí, kde nedaleko letiště přenocujeme.

18. den – 8.4. Po snídani cesta na letiště a odlet do Evropy. Přílet do Evropy v odpoledních/večerních hodinách.

Změna programu vyhrazena. Ornitologická pozorování budou přizpůsobena podle počasí a aktuálních výskytů ptactva.

Termín:

 • 22. 3. - 8. 4. 2025 

Ceny:

 • pro členy ČSO: 77.900,- Kč

 • pro veřejnost: 79.900,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje:

 • 16x ubytování podle programu,
 • veškeré transfery v Indii,
 • plná penze po celou dobu programu,
 • pobytové taxy,
 • místní anglicky mluvící průvodci,
 • český ornitologický průvodce,
 • technický doprovod CK Primaroute,
 • vstupné do parků,
 • 4x Jeep safari v NP Kaziranga,
 • k dispozici stativový dalekohled a odborná literatura,
 • pojištění proti úpadku CK.

Cena zájezdu nezahrnuje:

 • mezinárodní letenku,
 • vízum 50,- USD + bankovní poplatek ve výši až 2,5 %,
 • alkoholické nápoje,
 • spropitné,
 • případné poplatky za fotoaparáty a kamery,
 • zdravotnické testy a ostatní pojištění.

Fakultativní příplatky:

 • mezinárodní letenka (momentální cena za 1 osobu): Vídeň/ Guwahati /Víděň: cca 21 - 23.000,- Kč/os. 
 • komplexní cestovní pojištění A90 do 15 let: 1.440,- Kč
 • komplexní cestovní pojištění A90 15 – 69 let: 2.160,- Kč
 • komplexní cestovní pojištění A90 nad 69 let: 3.690,- Kč

Ubytování:

Ptačí tábor Bompu - Leží v nadmořské výšce 1.500 m. Je zde ubytování ve stanech s pohodlnými postelemi se silnými madracemi a přikrývkami. Každý stan má oddělenou toaletu s toaletním papírem, mýdlem a ručníky. K mytí budou k dispozici vědra s teplou vodou. K pití vám nabídne přírodní vodu z místních pramenů, která je upravena filtrací. Na vyžádání je možno zakoupit balenou vodu. Je zde jídelní stan, kde nám kuchař bude podávat čerstvě uvařená jídla. Je zde plná penze – snídaně, oběd a večeře. Po předchozí domluvě je možno zajistit vegetariánskou či jinou stravu. Každé ráno bude připraven horký čaj (případně káva).

Kemp je uprostřed přírody bez přístupu k elektrické síti. K dispozici je solární nabíjecí zařízení, které slouží k nabíjení baterií do fotoaparátu a kamer. Pro osvětlených stanů můžete využít nabíjecí lampy. Telefonní signál je zde velmi špatný. Ke spojení se světem slouží zejména signál BSNL.

Mandala Lodge - Horská chata se nachází v nadmořské výšce 3000 m. Pokoje v jednopatrové chatě nabízejí čisté základní vybavení, nádherný výhled na přilehlé zalesněné údolí a na zasněžené Himaláje. Nabízí dvoulůžkové a třílůžkové pokoje Součástí vybavení pokojů jsou postele se silnými matracemi a přikrývky. Všechny pokoje mají vlastní toalety se splachovacím záchodem a toaletním papírem, mýdlem a ručníky. K mytí budou k dispozici vědra s teplou vodou. Je zde samostatný jídelní kout pro stolování a víceúčelové využití. Pitná voda bude zajištěna z místních pramenů a bude přefiltrování. V oblasti není žádná elektrická síť, pro nabíjení baterií slouží solární nabíjecí zařízení, pro osvětlení stanů jsou používány nabíjecí lampy. Všechny pokoje jsou s výhledem na okolí. Telefonní signál je zde velmi špatný. Ke spojení se světem slouží zejména signál BSNL. Stravování: zdravá, chutná jídla (čerstvě uvařená jídla). Balená voda, džusy a nealkoholické nápoje.

Dirang – ubytování v hotelu Pemaling nebo v podobném nebo podobný

Standardní pokoje jsou dobře vybavené a mají manželské postele. Vlastní koupelna se sprchovým koutem, základní toaletní potřeby, šatní skříň, psací stůl se židlí, lampička na postel, zařízení na přípravu čaje a kávy, nealkoholický minibar. Snídaně formou bufetu.

Tenga – Eaglenest Residency. Hotel má výhodnou polohu, 25 km od Eagle Nest Wildlife Sanctuary. Nabízí jednoduché dvoulůžkové pokoje s koupelnou, čajem a kávovarem, LED TV. Hotelová restaurace podává vegetariánskou, orientální kuchyni. V přízemí jsou k dispozici obchod a bankomaty. Tenga Market je odlehlé místo, mohou se vyskytnout problémy s elektřinou, internetem, WiFi.

Kaziranga – hotel Bonhabi nebo podobný hotel. Nabízí 14 prostorných dvoulůžkových chatek, které jsou velké, vzdušné a dispozičně velmi moderní. Nádherný výhled na tropický deštný prales lemovaný rýžovými poli. Standardem pro každou chatu je teplá sprcha. Součástí hotelu je i hotelová restaurace.


Ornitologický průvodce: Mgr. Lukáš Viktora Členem ČSO je od roku 1984. Kromě pozorování ptáků a následně jejich kroužkování v Československu a následně v ČR se zúčastnil několika biologických expedic do zahraničí (Sachalin, Kolský poloostrov, Mongolsko, Japonsko, Řecko, Turecko, Rumunsko, Bulharsko, země Skandinávie, Izrael, Omán, Etiopie, Keňa a další). Jeho oblíbenými skupinami jsou srostloprstí ptáci, dudci a slavíci. Profesní profil: http://www.birdlife.cz/index.php?ID=934

Organizační průvodce: Ing. Josef Nožička


Poznámky:

- ubytování v uvedených hotelech dle jejich dostupnosti, případně v podobných hotelech stejné kategorie (dostupnost ověřena v dubnu 2024)

- doba letu: z Vídně cca 20 hod – přestup v Dillí (podle zvolené letecké společnosti)

- žádost o elektronické vízum se vyplňuje prostřednictvím webové stránky https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html. Žádost o elektronické vízum se vyplňuje v     angličtině. Rozhodnutí obdrží žadatel e-mailem do 72 hodin. Žádost vyplňujte bez diakritiky, tj. bez háčků a čárek.

- cestovní pas musí mít platnost alespoň o 6 měsíců delší než doba plánovaného pobytu v zemi a který má alespoň 2 strany v pase volné..

- pro cesty z ČR do Indie není povinné žádné očkování

Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!