Birdwatching

Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Zájezd pro všechny milovníky ptáků. Tuto půvabnou a sympatickou středoamerickou zemi kdysi pojmenoval Kryštof Kolumbus jako „Costa Rica = bohaté pobřeží“. Přírodu Kostariky charakterizuje jeden pojem – biodiverzita.

Díky své rozmanité geografii a podnebí je v této malé zemi neuvěřitelná rozmanitost ekosystémů. Nalezneme zde tropický suchý les, deštné nížinné pralesy, horské mlžné pralesy, mangrovové lesy i mnoho přechodných společenství.

Nalezneme zde tropický suchý les, deštné nížinné pralesy, horské mlžné pralesy, mangrovové lesy i mnoho přechodných společenství. Každý z těchto ekosystémů je domovem pro unikátní společenství organismů. To vede k úžasné biologické rozmanitosti země jako celku. Kostarika se může pochlubit seznamem 880 zaznamenaných druhů ptáků z 80 čeledí. Tedy téměř tolik kolik se vyskytuje na území celé Severní Ameriky. V zemi s přibližně stejnou rozlohou jako je Slovensko, která zabírá 0,03 % světové pevniny se vyskytuje 9 % všech ptačích druhů. Je proto logické, že Kostarika přitahuje přírodovědce z celého světa.

Ohromující biodiverzita, ale není jediný důvod k návštěvě této země. Kostarika má jednu z nejvíce stabilních vlád v Latinské Americe a těší se svobodné demokracii více než 50 let. V 80. letech, kdy celý region Střední Ameriky byl zasažen politickými nepokoji, byla Kostarika jediným ostrovem stability. Je to jedna z mála zemí na světě bez stálé armády, kterou zrušila v roce 1949. Ochrana přírody je zde na vynikající úrovni. V současné době je zde 27 národních parků, mnoho biologických rezervací a dalších chráněných území. Podle hodnocení z roku 2008 je ochrana přírody v Kostarice 5. nejlepší na světě a nejlepší na celém kontinentu. Prakticky 50 % území je zde chráněno.

Atrakcí číslo jedna pro milovníky zvířat jsou ptáci. Na tak malém kousku země bylo objeveno nejvíce druhů ptáků na světě, z toho 630 jsou stálí nestěhovaví ptačí obyvatelé. Lítá zde 52 druhů kolibříků, kteří šokují návštěvníky svými barevnými kombinacemi, od tyrkysově modré po růžovou, žlutou, zelenou a červenou. V korunách stromů se pohybuje 17 druhů papoušků, od malých tirik až po obrovské ary, jimž se tady přezdívá "létající duhy". Na světě žije celkem 42 druhů tukanů a z toho 6 má svůj domov v Kostarice. Tyto nádherné ptáky s obrovskými zobáky můžeme spatřit po celé zemi. Třeba nádherných tangar bylo zaznamenáno 41 druhů, 10 druhů trogonů včetně národního ptáka kvesala chocholatého nebo 10 druhů pipulek.

Další velkou skupinou jsou savci, kterých je asi 200 druhů. Kočky jsou zastoupeny jaguáry, oceloty a pumami. Skoro všude můžete spatřit různé druhy opic, 2 druhy mývalů nebo lenochody. Nachází se zde 40 druhů hlodavců, tapíři, mravenečníci, pásovci, nosálové, kuny, pekari a různé druhy srnek. Nedílnou součástí fauny jsou obojživelníci a plazi, 160 druhů obojživelníků a 220 druhů plazů - z toho 162 druhů hadů. Jenom 22 druhů je však jedovatých. K vidění jsou tu krokodýli a kajmani, různé druhy žab (kolem 20 druhů je jedovatých), leguánů, želv a gekonů. Poslední skupinu tvoří hmyz, kterého tu žije neuvěřitelných 35 000 druhů, od maličkých mušek po osmicentimetrové brouky.

Rozmanitost flory je stejně úžasná jako rozmanitost fauny. Do této doby bylo popsáno kolem 10 000 druhů cévnatých rostlin a každý rok jsou objevovány další. Orchidejí je zde kolem 1 200 druhů.

PROGRAM:

 • 1. den: Odlet z Prahy v dopoledních hodinách a večer přílet na letiště v San Jose, odjezd na hotel Rincon v San Jose, odpočinek a nocleh.
 • 2. den: Po snídani odjezd do Can´o Blanco. Lodní přejezd do národního Parku Tortuguero – patří mezi nejnavštěvovanější parky v Kostarice. Tortuguero je od 60. let minulého století chráněná zóna, dnes pokrývá plochu 190 km2.. Zahrnuje pláže, neproniknutelný tropický deštný les, laguny, vodní kanály a vodní cesty. Je to jedno z nejvýznamnějších snáškových míst želvy karety obrovské. Kromě karety obrovské zde lze pozorovat karetu pravou a kožatku velkou - největší želvu na světě, která může dosáhnout hmotnosti až 300 kg. V parku žije 375 druhů ptáků (včetně harpyje) a 160 druhů savců (jaguár, lenochod, vřešťani, malpy, chápani, mravenečník), vyskytuje se tady i vzácná tzv. mořská kráva (kapustňák), sedm druhů suchozemských želv, krokodýli, kajmani, leguáni, bazilišci, endemické druhy žab a mloků či 30 druhů sladkovodních ryb. Roste zde 400 druhů dřevin a 2200 druhů rostlin, četné jsou zejména houby a kapraďorosty. Nocleh v Turtle Beach Lodge v Tortugero – plná penze.
 • 3. den: V brzkých hodinách se uskuteční lodní výlet po kanálu Tortugero – při projížďce lze spatřit mnohé zástupce zdejší fauny, včetně opic, kajmanů, bazilišků, důstojně se tvářících volavek, jeřábů a ledňáčků. Odpoledne ozorování ptactva kolem lodge. Nocleh v Turtle Beach Lodge v Tortugero - plná penze.
 • 4. den: V ranních hodinách přejezd do regionu Sarapiqui, který tvoří hlavní provincii Heredii. Sarapiqui je známá po celé Kostarice pro svou bohatou a úžasnou biodiverzitu. V této oblasti se sdružuje 15 % motýlů z celé Kostariky. Budeme zde pozorovat kolibříky, mravenečníky, ary zelené, tukany, kvasaly, potápky a další. Nocleh v Gavilan Lodge v Sarapiqui, plná penze.
 • 5. den: Snídaně v hotelu. Soukromý tropický les Tirimbina - malá rezervace s 9 km tras procházejícími skrze hustý porost původního tropického deštného pralesa. Žije zde 54 % všech ptáků Kostariky. Jednou z hlavních atrakcí rezervace je systém tzv. visutých mostů. První z nich, s délkou 262 metrů, je považován za jeden z nejdelších v Kostarice a má průměrnou výšku 22 metrů. Tento most umožňuje překročit řeku Sarapiqui, navštívit ostrov, a pak se dostat na druhou stranu řeky, kde se nachází hlavní oblast rezervace. Druhý most se nachází v hlavním prostoru lesa a je nazýván "Canopy Bridge", neboť nabízí pohled z baldachýnu lesa. Tento most je 110 metrů dlouhý a v nejvyšším místě měří 35 metrů. Přejezd do oblasti Laguna de Lagarto, při cestě zastávka na oběd v místní restauraci, večeře a nocleh Laguna Lagarto Lodge.
 • 6. den: Ráno pozorování ptactva. Laguna de Lagarto Lodge se rozkládá na rozloze 1250 akrů. Tento ekologický komplex je domovem pro neuvěřitelně rozmanitou škálu stromů, rostlin a zvířat. Nabízí ty nejlepší podmínky pro pozorování ptactva (350 druhů): amazoňan žlutolící, amazónek běločelý, arakangy, tiriky tovi, tukany, arasari, vlhovci a možná uvidíme i vzácné amazonky hnědohlavé. Oblast je jedním z posledních hnízdních lokalit pro ary zelené. Nocleh Laguna Lagarto Lodge, plná penze.
 • 7. den: Transfer k vulkánu Arenal (1 633 m). Sopka Arenal je jedna z nejčinnějších sopek v celé Americe. Činná je již od roku 1500 . Nyní je vulkán zdánlivě v klidu, ale přesto, zejména v noci skýtá úžasnou podívanou. Činnost sopky se mění den ode dne. Někdy z ní vytéká žhavá láva a do vzduchu létají kameny, jindy zase jen klidně bublá. V národním parku Arenal se nachází polovina všech živočišných druhů, známých v Kostarice. Můžeme se setkat s tukany, trogony, tangarami a aguti. Poté přejedeme do nížiny Los Guatuzos, kde navštívíme Indiány. V Kostarice žije asi 80 000 původních Indiánů. My navštívíme kmen Maleku. Indiáni nás seznámí se svou kulturou, historií, výrobky, jídlem a tradiční medicínou v malé indiánské rezervac i– Centro Ecologico Maleku Arafaf. Rezervace spravují indiáni kmene maleku. Výnosy ze vstupného a prodeje suvenýrů jdou na rozvoj komunity. Součástí je také motýlí voliéra s mnoha druhy motýlů v různém stádiu vývoje. Žije zde několik druhů žabek včetně známé listovnice, ze savců lenochodi, aguti a v dutině spící kynkažu. Na krmítku se schází mnoho nádherných druhů ptáků: kolibřík pruhoocasý, trogon černohrdlý, mravenčík zebrovitý, tangara masková, louskač dlaskozobý, lesňáček pruhoocasý, dvojice nádherných libohlásků - libohlásek Bonapartův, libohlásek žlutotemenný, květomil modrý, momot rezavohlavý nebo menší druh guanů čačalaka šedohlaváU jezírka žije několik volavčíků člunozobých se zvláštním zobákem ve tvaru loďky. Rezervace je sice poměrně malá, ale skýtá výborné možnosti k pozorování a fotografování ptáků. Nocleh v Catarata Ecolodge.
 • 8. den: El Silencio trail je ideálním místem pro nadšence. Budete mít možnost zahlédnout ptačí druhy, které obývají břehy řeky a otevřené lesní plochy. Užijete si pohled na divoké bažanty, vrabce, kolibříky a dokonce legendární kvazaly. Nocleh v Catarata Ecolodge.
 • 9. den: Celodenní transfer do Monteverde Cloud Forest Reserve. Rezervace je domovem odhadem pro 2500 rostlinných druhů včetně mnoha orchidejí, přibližně 490 druhů hmyzu a více než 100 druhů ptáků. Při velkém štěstí je možno pozorovat i kvesala. Celkem je v parku 9 různě dlouhých (od 1 do 6 km) a obtížných tras. Vyskytuje se zde řada epifytů, endemických orchidejí a jsou zde nádherné porosty stromových kapradin. Často lze pozorovat medvídka kynkažu (malá stromová šelma, příbuzná mývalům a nosálům). Na krmítka v blízké restauraci „U kolibříka“ přilétají desítky kolibříků. Při minulé výpravě jsme fotili 9 druhů kolibříků za hodinu pozorování. Podařilo se nám určit následující druhy: kolibřík chiapapský, kolibřík středoamerický, kolibřík fialkovýkolibřík zelený, kolibřík zelenoplaštíkovýkolibřík subtropický (zelenotemenný), kolibřík fialovohrdlý, kolibřík vulkánový a kolibřík šedobřichý. Možnost návštěvy serpetária, kde jsou vystaveni téměř všichni místní hadi, ale také želvy a ještěři nebo terária Ranario, které se zaměřuje na žáby. Nocleh v El Bosque Lodge.
 • 10. den: Návštěva zahrady kolibříků. Návštěva rezervace Santa Elena kolem hory Santa Elena (1 650 m) - 3 km2 chráněného území. Rezervace zahrnuje nádherný mlžný prales, ve kterém neprší asi jen 30 dnů v roce. Často zde můžeme vidět endemitního kosa horského, trogona oranžovohlavého, tangaru křovinnou nebo amazónka bělohlavého. V sytě zeleném porostu vyčnívají pravěké stromové kapradiny. Budeme pozorovat hustě zalesněné kopce s hlubokými údolími je úchvatný zážitek.Tato oblast je považována za klenot mezi mlžnými pralesy. Ubytování v El Bosque Lodge.
 • 11. den: Cesta pokračuje do Tárcoles – město se vyznačuje krásami a biologickým bohatstvím. Řeka Tárcoles tvoří tvoří severní hranici s Carara National Park. Tárcoles je plná krokodýlů, ještěrek a je zde přes 120 druhů ptáků. Možnost projížďky lodí mezi krokodýly do mangrovových porostů. Na březích uvidíme často bazilišky. Odpoledne návštěva Carara National park. Je to klasická tropická džungle: statné, desítky metrů vysoké stromy, kopcovitý terén, každou chvilku přeběhne přes cestu malý leguán. Velcí, až metroví leguáni rodu Ctenosaura se ani před lidmi prchat nenamáhají. Pozorování ptáků – tukani, kolibříci, ledňáčci. Na vysokých stromech zde hnízdí ara arakanga nebo amazoňan žlutokrký. Velké množství různých druhů rostlin a stromů, pásovci, opice, ocelot dlouhoocasý. Nocleh v Carara.
 • 12. den: Ráno pozorování ptactva Carara National park je národní park na pobřeží Kostariky ve střední části Tichého oceánu v blízkosti Pacifiku. Prolínají se zde tři vegetační typy a to tropický prales s vlhkým deštným pralesem a listnatými lesy. Tento park chrání povodí řeky Tarcoles a zahrnuje jednu z největších zbývajících populací volně žijících ar arakang v zemi. Řeka tak tvoří přirozenou severní hranici parku. Území Národního parku Carara tvoří převážně deštný prales, velmi hustý, a tak tvoří ideální podmínky pro život mnoha druhu ptáků. Kromě pralesních druhů, také mnoho druhů vodního ptactva včetně volavek, volavčíků, ibisů a ledňáčků. Hojní jsou zde i dravci – karanča, orli, kondoři. Ze savců lze spatřit například lenochoda tříprstého nebo několik druhů opic. Nocleh v hotelu Carara.
 • 13. den: Kontinentální snídaně v hotelu, přesun na letiště v San José. Odlet domů.
 • 14. den: Přílet do Evropy.

Termín: 21. 2. - 7. 3. 2022

Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!