Birdwatching
Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Fotografická výprava do největšího sladkovodního mokřadu světa. 11. - 24. 7. 2024. Obsazenost: 7 ze 14 osob

V srdci Jižní Ameriky, na hranici tří států, leží největší a podle mnohých i nejkrásnější mokřad světa. Nazývá se Pantanal (portugalsky bažina) a je považováno za místo s největší koncentrací zvířat z celého Nového světa a za jednu z nejlepších ornitologických lokalit světa. Nikde jinde není možné pozorovat tak široké spektrum živočišných druhů tak snadno jako zde. Česká republika by se do něj vešla více než třikrát. Pantanal chrání tropickou rozmanitost a rajskou krajinu.

Osou Pantanalu je řeka Paraguay a její přítoky, které se každý rok v období dešťů rozlijí do šířky až 100 km a změní celou oblast na bažinaté jezero s vystupujícími ostrůvky pevné země. Když o několik měsíců později začne voda opadávat, utvoří se bahnité tůňky a jezírka, která postupně vyschnou, a řeka se vrátí do svého koryta. Druhová bohatost je tady omračující. Setkávají se zde totiž obyvatelé hned několika odlišných prostředí, od křovinaté buše přes lesnaté savany a suché opadavé lesy až po deštný les. Počet druhů rostlin přesahuje 2 000. Žije zde 80 druhů savců a 650 druhů ptáků, což je více než v celé Evropě.

Dodnes je jen velmi řídce osídlen. Převážná část území je majetkem soukromých farmářů, kteří v nezaplavovaných oblastech pěstují hlavně cukrovou třtinu, kukuřici a sóju a v oblastech sezonně zaplavovaných chovají polodivokým způsobem skot. Severní Pantanal je lépe přístupný a turisty mnohem více navštěvovaný. Je zde vybudována dobrá turistická infrastruktura a celá řada luxusních kempů. Severní Pantanal je právem označován za nejlepší místo na pozorování velkých šelem v Jižní Americe. Kromě jaguára mezi ně patří také puma, ocelot velký, pes pralesní a vlk hřivnatý.

Pantanal „patří“ ale hlavně ptákům. Svými necelými 700 druhy není sice druhově nejbohatším územím, ale nikde není možné pozorovat tak široké spektrum druhů v takových počtech a tak snadno jako zde. Druhově rozmanití jsou zejména vodní ptáci, z nichž jsou nejvíce zastoupeni volavky, kachny, husičky, kolpíci, ibisové, chřástalové, kurlani, kvakoši, pisily, zobouni a rybaříci. Z dalších velmi běžných ptačích druhů jsou to čápi, čáji, seriémy, tinami, hokové, guani. V Pantanalu bylo pozorováno čtyřicet pět druhů dravých ptáků, dvanáct druhů sov, 4 druhy kondorů a například osmnáct druhů datlů nebo dvanáct druhů kukaček. Běžně je tu možné pozorovat tukany, arassarie, momoty, trogony, vlhovce, leskovce, sojky, lenivky, hrnčíříky, tyrany, mravenčíky, ale i kardinály, kněžíky, šafránky, tangary a kolibříky. Největším ptačím druhem je nandu pampový. Do severního Pantanalu zasahuje areál prehistorického hoacina chocholatého. Uvádí se, že v celém Pantanalu a přiléhajících oblastech žije celkem dvacet dva druhů papoušků včetně tří druhů amazoňanů a šesti druhů arů. „Nejpopulárnějším“ z nich je největší papoušek ara hyacintový, jenž dorůstá do délky až 1 m a který je symbolem jižního Pantanalu. Mezi další zajímavé ptačí obyvatele mokřadu patří slunatci s nádhernou kresbou slunce na křídlech, dlouhoprstí ostnáci nebo ikoničtí čápi jabiru s černou hlavou a červeným obojkem – symbol celého Pantanalu. Symbolem severního je ovšem jaguár

Program zájezdu:

1. den – 11.7. - Odlet z Prahy/Vídně do Cuiabá.

2. den – 12.7. – po příletu/vyzvednutí na hotelu pojedeme do Nobres k okouzlující řece Salobra. V křišťálově čisté vodě si budete připadat jako v akváriu situovaném ve volné přírodě uprostřed lesa. Budeme šnorchlovat a pozorovat ryby a další vodní živočichy. Poté nás čeká oběd a přejezd na ubytování. Odpoledne se přesuneme k jezeru s hnízdní kolonií ar araraun, kde budeme pozorovat ary až do západu slunce. Poté návrat na ubytování, večeře a nocleh.

3. den – 13.7. - po snídani navštívíme krásný vodopád Serra Azul s možností koupání či jiných aktivit. Po obědě přejezd na ubytování v NP Chapada dos Guimaraes severozápadně od Cuiabá. Známá oblast stolových hor tvořených červeným pískovcem - hnízdí zde ary arakangy. Čeká nás procházka na vyhlídku, kde budeme pozorovat západ slunce. Večeře a nocleh.

4. den – 14.7. - po snídani procházka kolem vodopádu, který je pro tento národní park naprosto typický a je zobrazován na většině obrázků. Poté nás čeká přejezd do NP Pantanal, cestou zastavíme na oběd. Při odpoledním přesunu budeme pozorovat a fotit ptáky a další zajímavé živočichy při transpantanalské magistrále. Příjezd do Ueso Lodge, kde strávíme dvě noci.

5. den – 15.7. - před snídaní brzké ranní safari, poté dopolední výšlap a pozorování po okolí. Po obědě další pozorování následované noční safari po cestě zpět na ubytování. Večeře a nocleh.

6. den – 16.7. - před snídaní vycházka na východ slunce spojená s pozorováním probouzející se divočiny. Po snídani další pozorování z vyhlídkové věže, možnost projížďky na koni. Po obědě přejezd k řece Rio Claro, kde budeme taktéž jednu noc spát. Zde nás čeká odpolední pozorování z lodi, budeme obdivovat krásný záplavový prales a zdejší živočichy - vydry obrovské, kapybary, mravenečníky, kajmany a různé druhy ptactva. Večeře a nocleh.

7. den – 17.7. - po snídani dopolední exkurze na lodi na severní stranu řeky, kde možná uvidíme pekari, pásovce nebo skrytě žijící anakondy. Případně exkurze na koních po okolí. Po obědě odjezd do Porto Jofre na další ubytování. Po cestě safari podél transpantanalské magistrály, kde nás čeká několik zastávek na pozorování. Večerní příjezd na Hotel Santa Rosa, kde strávíme další tři noci. Ubytování, večeře, nocleh.

8. den – 18.7. - po snídani nás čeká safari zaměřené na pozorování jaguárů a vydry obrovské. Oběd, odpočinek a celoodpolední pozorování na lodích zaměřené opět na jaguáry a vydry. V okolí Porto Jofre se také nachází velké množství ar hyacintových. Večeře a nocleh.

9. den – 19.7. - po snídani nás opět čeká celodenní jaguáří safari, jako předešlý den, čímž zvýšíme šanci na pozorování a focení těchto jedinečných živočichů. Porto Jofre je nejlepším místem pro jejich pozorování. Večeře, nocleh.

10. den – 20.7. - po snídani se vydáme na přesun po magistrále zpět na sever, po cestě nás opět čeká několik zastávek, které budou ideální příležitostí na fotografování divokých zvířat v unikátním biotopu Pantanalu. Na oběd přijedeme do našeho dalšího ubytování – Pouso Alegre Lodge. Zde budeme trávit další tři noci. Čeká nás odpolední a po večeři i noční safari po okolí. Při nočním safari můžeme narazit na noční živočichy, jako jsou kajmani, tapíři, sovy, lišky a pavouci. Nocleh.

11. den – 21.7. - před snídaní nás čeká safari vyjížďka po okolí, po snídani bude další pěší pozorování a fotografování ptáků a dalších živočichů. Po obědě opět odpolední a po večeři i noční safari. Nocleh.

12. den – 22.7. - po celý den bude možnost pěší i lodní safari. Nocleh.

13. den – 23.7. - po snídani se vydáme na cestu do Cuiabá na letiště. Odlet do Evropy.

14. den – 24.7. - Přílet do Vídně/Prahy.

Změna programu vyhrazena, program bude přizpůsoben aktuálnímu výskytu ptactva nebo počasí. Upozorňujeme, že v souvislosti s potvrzením letů ze strany leteckého dopravce může dojít k drobným změnám v programu či termínu o maximálně jeden den. O případných změnách budou případní zájemci včas informováni.

Cena:

 • 134.900,-

Termín:

 • 11.7. - 24.7.2024

Slevy (nelze sčítat):

 • pro stálé klienty (účastníci zájezdů do tropů - Peru, Filipíny, Omán...): -5.000,- Kč

 • pro stálé klienty (účastníci ostatních zájezdů, členové ČSO): -3.000,- Kč

 • včasný nákup (při přihlášení do 31.3.2024): -5.000,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje:

 • 8x ubytování v lodgích,

 • 3x ubytování hotelu, vč. pobytové taxy,

 • transfery z/na letiště,

 • plná penze po celou dobu programu,

 • doprava s místním řidičem,

 • šnorchlování (včetně výbavy),

 • safari, pozorování na člunech dle programu,

 • místní anglicky mluvící průvodce,

 • český průvodce po celou dobu cesty,

 • odborná literatura,

 • zákonné pojištění CK proti úpadku.

Cena zájezdu nezahrnuje:
 • mezinárodní letenku,
 • alkoholické nápoje,
 • spropitné,
 • případné další osobní výdaje a ostatní pojištění.
Příplatky (orienační ceny):
 • Jednolůžkový příplatek (při neobsazení pokoje druhou osobou): 28.990,- Kč/os.
 • kompletní cestovní pojištění UNION A90 PANDEMIC s pojistným krytím nákladů spojených s onemocněním COVID-19, včetně storna zájezdu (max. 90 tisíc): 1.960,-Kč/os.
 • letenky: cca 30 - 35.000,-Kč (k 30. 11. 2023)
CK letenky objednává až při naplnění minimálního poštu účastníků tj. 8 osob a odsouhlasení ceny letenek s klienty. V případě, že byste s cenou nesouhlasili, můžete si ji objednat samostatně (např. z jiného odletového místa – Mnichov, Frankfurt...).
Ubytování:
 • V průběhu zájezdu budeme ubytování v "pousadách" (či fazendách) - místních farmách. Budeme obývat dvoulůžkové klimatizované pokoje s vlastní koupelnou a WC, povlečením i ručníky. V rámci pobytu budeme mít v ceně plnou penzi. Totéž platí pro aktivity v rámci programu. Většinou jsou privátně organizovány pro naši skupinu s anglicky mluvícím průvodcem – exkurze na lodích, projížďka na koních, případně pěší. Porto Jofre v hotelu Santa Rosa – ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením včetně lůžkovin a ručníků. K využití je zde mimo jiné i hotelový bazén s lehátky.
Doklady:
 • Budete potřebovat platný cestovní pas (platnost minimálně 6 měsíců po návratu zpět do České republiky).
Očkování:
 • Pro cestu do Brazílie je třeba doložit certifikát o absolvování očkování proti nemoci COVID-19  případně negativní test. Žádná další očkování nejsou vyžadována.

Minimální počet osob pro uskutečnění zájezdu 8 osob, maximální 14 osob.

Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!