Birdwatching
Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Zájezd pro všechny milovníky ptáků - termín: (15.) 16. 10. - 6. 11. 2024

Bolívie je nejvýše položená a nejizolovanější ze všech zemí amerického kontinentu. Úchvatná bolívijská příroda nabízí cestovatelům celou škálu prostředí: od zasněžených vrcholků And a solných pouští s lagunami a gejzíry, přes rozsáhlé neobydlené savany až po nepřístupné deštné pralesy amazonské oblasti. Bolívie patří k jedněm z nejbezpečnějších zemí kontinentu, i když zároveň k těm nejchudším a nejřidčeji osídleným. Bolívie má zdaleka nejvyšší proporci původního obyvatelstva ze všech zemí Latinské Ameriky.  

O Jižní Americe se říká, že je ptačím kontinentem. Největší endemizmus na úrovni čeledí a nejreprezentativnější zastoupení neotropické ornitofauny nenajdeme v Kolumbii (zemi s největším počtem ptačích druhů vůbec), ale právě v polozapomenuté Bolívii, jejíž ornitofauna je – ve srovnání s ostatními jihoamerickými státy – téměř neznámá (první ptačí atlas na Bolívii vyšel až v r. 2016). Bez nadsázky by se dalo říci, že obyčejný vrabec či vlaštovka jsou prozkoumáni lépe než celá bolívijská ornitofauna dohromady. O tom nejlépe svědčí vzestup počtu ptačích druhů známých z území Bolívie od roku 1994 - 1.274 druhů do roku 2021 - 1.445 druhů (zdroj zde). 16 druhů je endemických – ale dalších cca 100 druhů, které částí výskytu „přetékají“ do okolních zemí, lze v podstatě vidět pouze v Bolívii. Uvedená čísla jsou fascinující tím spíš, že Bolívie nemá přístup k moři (mezi „nepřímořskými“ státy je Bolívie ptačí zemí č. 1 ve světovém měřítku) a postrádá výhodu svých severnějších „konkurentů“ – nížinné oblasti západně od andského hřebene, který je odpovědný za vysokou rychlost speciace, a tím i za vysokou druhovou diverzitu. V Bolívii se dokonce nachází i lokalita s pravděpodobně největším počtem druhů na světě – NP Madidi. Ten hostí podle odhadů více jak 1 200 ptačích druhů (více než celá palearktická oblast, dvakrát víc než celá Austrálie).

Navštívíme oblasti, kde se vyskytují nejvzácnější endemické druhy ar – kanindy a červenouché, mnohé druhy kolibříků, pitulí, tukanů, trogonů, tangar, tyranů či kukaček. Vyhledávaného atraktivního kondora královského a kondora andského (národní pták Bolívie) zde lze pozorovat snáze než v jiných latinsko-amerických zemích.

PROGRAM ZÁJEZDU:

(Den 0 – V případě varianty odletu ve večerních hodinách z Prahy nebo Vídně do Bolívie.)

Den 1 – Ranní odlet z Prahy nebo Vídně do Bolívie, přílet do Santa Cruz de la Sierra. Nocleh v Santa Cruz.

Den 2Santa Cruz de la Sierra – leží v geografickém srdci Bolívie. Přímo před letištní budovou lze v přilehlé savaně pozorovat nandu pampové a při troše štěstí i tinamy. Transfer z letiště do hotelu. Botanická zahrada je ideálním startem našeho putování – člověkem prakticky nezkrocený suchý les, v němž bylo pozorováno tolik druhů ptáků jako v Česku za celou historii, např. klouzálek rezavý (Xiphocolaptes major), trupiál šafranový (Icterus croconotus), endemický mravenčík cochabambský (Thamnophilus sticturus), datel žlutooký (Melanerpes cruentatus) a další. Nocleh v Santa Cruz.

Den 3 – přejezd ze Santa Cruz do Los Volcanes. Cestou ranní zastávka na pozorování kondorů královských i andských pod útesy u Río Piray. Refugio Los Volcanes je základním táborem pro expedice vstupující do národního parku Amboró a navštěvují jej biologové, ornitologové a botanici z celého světa. S počtem 516 druhů ptáků je tato lokalita na druhém místě v žebříčku bolívijských „hotspotů“ v databázi eBird. Výhodou ekolodge je místní průvodce (v ceně), který zná aktuální místa výskytu vzácných druhů. Potkáme pipulku bolivijskou (Chiroxiphia boliviana), libohláska černočelého (Chlorophonia cyanocephala), bizarní guany Grayovy (Pipile grayi), tukany bělolící (Ramphastos vitellinus) či hojné papoušky pyrury zelenolící (Pyrrhura molinae). U ecolodge hnízdí spektakulární vlhovci chocholatí (Psarocolius decumanus), na krmítku se střídají sojky lesní (Cyanocorax cyanomelas) a chocholkaté (Cyanocorax chrysops). Úžasným divadlem je pozorování večerních rejů arů vojenských (Ara militaris) a aratingů škraboškových (Psittacara mitratus) ze skalního hřebenu – a tedy ve výšce očí! Nocleh Los Volcanes.

Den 4Los Volcanes – pozorování ptactva, nocleh Los Volcanes.

Den 5Los Volcanes – pozorování ptactva, nocleh Los Volcanes.

Den 6Los Volcanes – ráno pozorování ptactva. Odpoledne Samaipata: pevnost El Fuerte je archeologická lokalita  v nadmořské výšce téměř 2 000 m n. m. Je považována za jednu z nejvýznamnějších skalních staveb na světě a figuruje na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Hlavním objektem je opracovaná, otesaná skála o půdorysných rozměrech 250 m na 60 m a ploše 1,2 ha. Na povrchu pískovcové skály jsou zobrazeny petroglyfy ve tvaru zvířat (hadpumajaguár) a geometrické tvary. Pozorování ptactva v okolních porostech. Nocleh v ecolodgi Red-fronted Macaw reserve.

Den 7 – Hlavním vrcholem dnešní cesty bude kriticky ohrožený endemit s mimořádně malým areálem. Ara červenouchý (Ara rubrogenys) jako jediný z velkých arů hnízdí ve skalách – a v těch stejných najdeme další bolívijský endemit, papouška útesového (Myiopsitta luchsi). V rezervaci Paraba Frente Roja se vyskytuje i vlhovec bolivijský (Oreopsar bolivianus), opět endemický. Mimořádnou sbírku suchomilných druhů pak doplňuje datel kaktusový (Melanerpes cactorum), dijuka šedochocholatá (Lophospingus griseocristatus) či nádherná tangara modrožlutá (Rauenia bonariensis). Odpoledne zastávka u řeky Río Mizque, kde lze snadno pozorovat řadu druhů typických pro suchá andská údolí. Přejezd do Comarapa, nocleh.

Den 8 – Po snídani přejezd směrem k jezeru Corani. Cestou zastávka na vyhlášené lokalitě Siberia – o klimatu místa název vypovídá dostatečně. Čeká nás řada druhů specifických pro vlhké horské lesy yungas, např. guan andský (Penelope montagnii), trogon škraboškový (Trogon personatus), endemická pitule rezavolící (Grallaria erythrotis), lesňák bělouchý (Entomodestes leucotis), endemický strnádek rezavotýlý (Atlapetes rufinucha) a krásné tangary, např. jižní (Anisognathus somptuosus) nebo modrokápá (Sporathraupis cyanocephala). Pokusíme se najít i nádherného endemického kolibříka černokápého (Aglaeactis pamela). Nocleh poblíž jezera Corani.

Den 9Laguna Corani nabízí faunu zcela odlišnou od všeho, co jsme zatím viděli – jsme ve výšce 3 250 m n. m.: ibis andský (Plegadis ridgwayi), racek andský (Chroicocephalus serranus), čejka andská (Vanellus resplendens) a několik druhů kachen včetně elegantní ostralky žlutozobé (Anas georgica). Po občerstvení v příjemné a moderní restauraci hned u břehu jezera budeme pokračovat do mlžných lesů, které obývá inka rezavolímcový (Coeligena inca), atraktivní tukan kápový (Andigena cucullata), amazoňan vojenský (Amazona mercenarius), endemický nově popsaný („split“) druh pitule (Grallaria cochabambae), štidlák diadémový (Scytalopus schulenbergi), mravenčíkovec vlnkovaný (Chamaeza mollissima), kotinga andská (Pipreola arcuata) atd. Nocleh ve Villa Tunari.

Den 10 – Dnes navštívíme legendární jeskyně nočních lelků gvačarů (Steatornis caripensis) Cavernas del Repechón. Zde asi jediná (ale vysoká) šance pozorovat na řece i atraktivního bukače proužkovaného (Tigrisoma fasciatum). V lese u nedalekého El Palmar pak na nás čekají další atraktivní druhy: mravenčík černolící (Myrmoborus myotherinus), vlhovec kordillerský (Psarocolius angustifrons), mravenčík břidlicový (Thamnophilus schistaceus) atd. Nocleh Villa Tunari.

Den 11 – Přejezd dále na východ, zastávka na okraji NP Carrasco – podle výzkumu všech 173 000 chráněných území na světě patří NP Carrasco do „Top 100“ nejméně nahraditelných chráněných území na Zemi! Na okraji deštného lesa nás čeká např. atila bělooký (Attila bolivianus), křepel mramorovaný (Odontophorus gujanensis), mravenčík kaštanovoocasý (Sciaphylax hemimelaena), střízlík vousatý (Pheugopedius genibarbis) atd. Při další cestě na východ zastávka u řeky Río Surutú: kotinga nahokrká (Gymnoderus foetidus), tityra černoocasá (Tityra cayana) či guan rezavobřichý (Penelope jacquacu). Nocleh v Montero.

Den 12 – Cesta z Montera do Asencion de Guarayos (tam i nocleh). Pozorování v mokřadech po cestě.

Den 13 – Přejezd severobolívijskými savanami do Loreta, cestou zastávky na mokřadní druhy, např. majestátný jabiru (Jabiru mycteria), impresivní rybák žlutozobý (Phaetusa simplex), volavky, ibisové atd. Nocleh Casa Glamour LJ (u jezera Laguna Suaréz).

Den 14 – Loreto – Rezervace Gran Mojos. Ary kanindy (Ara glaucogularis) patří mezi nejvzácnější ptáky světa: celková populace čítá pouhých 200–300 jedinců. Tento mimořádný endemit žije výhradně v  zaplavovaných savanách provincie Beni. Nocleh Casa Glamour LJ (u jezera Laguna Suaréz) / Loreto.

Den 15 – Přejezd z Loreta do Rurrenabaque. Po cestě pozorování v přilehlých savanách, např. Biosférická rezervace Beni, kde v r. 2003 našel náš průvodce TG kriticky ohroženého lelka bělokřídlého (Eleothreptus candicans): druhý záznam pro Bolívii! Nocleh v Rurrenabaque.

Den 16Sadiri – NP Madidi. Ráno odjezd směr ecolodge Sadiri. Cestou malý, ale mimořádně úživný mokřad, který nabízí tak žádané druhy, jako je např. hrnčiřík palmový (Berlepschia rikeri), chřástalec malý (Heliornis fulica) či hoacin (Opisthocomus hoazin). Odpoledne amazonský nížinný deštný les v mírně vyšší nadmořské výšce 900 m (tzv. foothill forest) – Sadiri zaručuje příjemný únik z nížinné „sauny“. S neuvěřitelným počtem 550 druhů ptáků náš lodge vede žebříček bolívijských lokalit s nejvyšším počtem druhů reportovaných v databázi eBird! Např. ara vojenský (Ara militaris), ara rudobřichý (Ara manilata), téměř tucet druhů sov (na které se vypravíme po západu slunce), tangara sedmibarvá (Tangara chilensis), nedávno popsaný a endemický tyránek yungaský (Phyllomyias weedeni). Nocleh Sadiri Lodge.

Den 17Sadiri lodge. Na stezce „Sambu“, můžete spatřit mravenčíka čárkovaného (Drymophila devillei), křepela hvězdičkového (Odontophorus stellatus) a další. Vždy budeme mít možnost pozorovat několik druhů opic – třeba tamaríny, vřešťany nebo malpy hnědé, ploskozobce bělokorunkatého (Platyrinchus platyrhynchos), hoko amazonského (Mitu tuberosum) nebo až neuvěřitelně miniaturního tyrana bělobřichého (Myiornis albiventris). Nocleh Sadiri Lodge.

Den 18Sadiri lodge a celodenní pozorování v této vyhlášené lokalitě. Co nás překvapí, těžko říct: v loňském roce se našemu průvodci TG s kolegy poštěstilo doložit pro Sadiri nový druh: papouška (tepuje) amazonského (Touit huetii)! Nocleh Sadiri Lodge.

Den 19 – Dopolední pozorování v Sadiri, poté přesun směr Rurrenabaque. Odpoledne Río Brazo – Návštěva druhově bohatých mokřadů na Río Brazo, případně dalších lokalit v blízkém okolí. Nocleh v Rurrenabaque.

Den 20 – Po snídani další pozorování v okolí Rurrenabaque, podvečerní přelet z Rurrenabaque do Santa Cruz, nocleh.

Den 21 – Prohlídka Santa Cruz - podle zájmu fakultativně botanická nebo zoologická zahrada, případně rezervace Lomas de Arena se suchým lesem na písčitých dunách. Odpoledne/večer odlet ze Santa Cruz.

Den 22 – přílet do Evropy.

Změna programu vyhrazena, program bude přizpůsoben aktuálnímu výskytu ptactva nebo počasí.

Termín:

 • (15.) 16. 10 - 6. 11. 2024

Cena:

 • 82.900,- Kč

Cena zahrnuje:

 • 7x ubytování v ecolodgích s lůžkovinami dle programu ve dvoulůžkových pokojích s plnou penzí,

 • 13x ubytování v hotelech nebo penzionech se snídaní,

 • všechny transfery v Bolívii včetně vnitrostátního přeletu (Rurrenabaque – Santa Cruz),

 • vstupy do rezervací dle programu,

 • česky mluvícího ornitologického průvodce po celou dobu programu,

 • pojištění proti úpadku CK.

Cena zájezdu nezahrnuje:

 • vstupné do památek nebo zahrad mimo program, ostatní pojištění, ostatní stravu, alkoholické nápoje, spropitné, extra služby, zdravotnické testy, mezinárodní letenku, poplatky za nadváhu zavazadel.

Letenka do Bolívie:

 • cca 28 - 35.000,-Kč (k 1. 6. 2024) – po naplnění minimálního počtu účastníků vyhledáme nejvýhodnější variantu a po odsouhlasení s klienty zakoupíme.

Příplatky:

 • komplexní cestovní pojištění A90 do 15 let: 1.840,- Kč

 • komplexní cestovní pojištění A90 15 – 69 let: 2.760,- Kč

 • komplexní cestovní pojištění A90 70 a víc let: 4.715,- Kč

Slevy (nelze sčítat):

 • pro stálé klienty (účastníci zájezdů do tropů): -3.000,- Kč

 • pro stálé klienty (účastníci ostatních zájezdů), členové ČSO: -1.500,- Kč

 • včasný nákup (při přihlášení do 30. 4. 2024): -3.000,- Kč

Ubytování:

 • Refugio Los Volcanes – areál uprostřed bujné vegetace vklíněný v údolí mezi majestátními skalami. Nabízí dvoulůžkové pokoje s koupelnou a WC. V okolí se nachází několik pěších tras. Dříve areál sloužil jako výchozí stanice pro výzkum národního parku Amboró. V ceně je plná penze po celou dobu pobytu, povolení ke vstupu na stezky a příspěvek pro místní komunitu.

 • Red-fronted Macaw reserve lodge – Ubytování v podobném duchu jako výše zmíněné. Ceně je plná penze, povolení ke vstupu na stezky a příspěvek pro místní komunitu.

 • Sadiri Lodge - ve svých soukromých chatkách s vlastní koupelnou a plynovou vyhřívanou sprchou, strava bude podávána v jídelně „Micuna Huasi“ s nádherným výhledem na nedotčený les. Vždy je zde možnost zůstat a užít si pohodu s výhledem z naší pozorovatelny na kolibříky. V jídelně vám bude k dispozici občerstvení. V ceně čtyřdenní program s místním průvodcem/řidičem  včetně terénního vozu a plná penze.

 • Ostatní ubytování bude dle dostupných možností v hotelech nebo penzionech ve dvoulůžkových pokojích se snídaní.

Průvodce:

 • Tomáš Grim: Publicista, fotograf, cestovatel, spisovatel, ornitolog i ptáčkař. Procestoval 86 zemí všech 7 kontinentů, na cestách strávil téměř 7 let. Pozoroval 4 500 ptačích druhů (český rekord), z druhů na bolívijském národním seznamu má terénní zkušenost s 1 153 druhy (z toho se 765 druhy přímo v Bolívii, s ostatními pak v okolních zemích). https://www.tomasgrim.com

 • V Sadiri, Los Volcanes a Gran Mojos bude k dispozici také místní průvodce, který je v ceně – bez doprovodu místního průvodce není pohyb v těchto rezervacích povolen.

Doklady:

 • Budete potřebovat platný cestovní pas (platnost minimálně 6 měsíců po návratu zpět do České republiky).

Očkování:

 • Do Bolívie se nevyžaduje žádné povinné očkování.

 • nicméně při leteckých cestách do amazonských oblastí Bolívie je na přímých mezinárodních i vnitrostátních letech zavedena povinnost předložit potvrzení o očkování proti žluté zimnici. Prověřujeme, jestli se toto týká naší cesty.

 • doporučuje se naočkovat, tak jako na všechny zahraniční cesty, na hepatitidu, břišní tyfus nebo horečku dengue.

 • doporučujeme prověřit si platnost očkování na tetanus, které musí být pravidelně obnovováno.

Minimální počet osob pro uskutečnění zájezdu 6 osob, maximální 12 osob.

Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!