Birdwatching
Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Putování po národních parcích severní a jihozápadní Austrálie

Ne nadarmo se Austrálie nazývá „Terra Psittacorum“ – země papoušků. Že je tomu skutečně tak se může na vlastní oči přesvědčit každý vnímavý cestovatel, který tento kontinent navštíví. Najdeme zde cca 54 druhů papoušků.  Někteří jsou rozšířeni po celém kontinentu jako např. kakadu růžový (Cacatua roseicapilla), korela chocholatá (Nymphicus hollandicus), nebo všem dobře známé andulky vlnkované (Melopsittacus undulatus). Naopak některé druhy mají velmi limitované areály výskytu, jakými jsou kupříkladu papoušek žlutoramenný (Psephotus chrysopterygius), papoušek žlutokřídlý (Psephotus dissimilis), kakadu dlouhozobý (Calyptorhynchus baudinii), kakadu krátkozobý (Calyptorhynchus latirostris), nebo papoušek červenotemenný (Purpureicephalus spurius). Jiné druhy – třeba kakadu palmový (Probosciger aterrimus) nebo eklektus různobarvý (Eclectus roratus) mají hlavní areál rozšíření mimo Austrálii a jejich výskyt na australském poloostrově Cape York je důsledkem jeho dávného propojení s Novou Guineou. V některých částech kontinentnu jsou běžní nádherně zbarvení loriové živící se nektarem a ovocem – třeba lori mnohobarví (Trichoglossus haematodus), nebo lori žíhaný (Psitteuteles versicolor). Většina druhů je stálých, jiné se stěhují po kontinentu za vodou a potravou. Některé druhy jsou vyloženě stěhovavé. Neoféma oranžovobřichá (Neophema chrysogaster), papoušek vlaštovčí (Lathamus discolor) nebo neoféma modrokřídlá (Neophema chrysostoma) hnízdí v Tasmánii (n. modrokřídlá také na pobřeží J. Austrálie) a na zimu přelétají na pevninu. Krypticky zbarveného a skrytě žijícího vzácného papouška zemního (Pezoporus wallicus) se podařilo pozorovat jen několika ornitologům. Jednou z největších událostí poslední doby bylo bezpochyby znovuobjevení, doslova „zmrtvýchvstání“ po dlouhou dobu nezvěstného a jednoho z nejnezastižitelnějších a nejtajemnějších ptáků světa vůbec, papouška nočního (Pezoporus occidentalis). Toho vůbec poprvé v historii nahrál a nafotil australský kameraman divoké přírody John Young v roce 2013. Bohužel šance, že ještě někdo někdy spatří papouška překrásného (Psephotus pulcherrimus) je již nulová.

Tentokrát jsme si pro naši výpravu zvolili oblast ležící na severu kolem města Darwin zvanou „Top End“ a Jihozápadní Austrálii. Říjnový termín nabízí příhodné klimatické podmínky. Naše cesta povede nejprve na sever, protože zde v říjnu končí období sucha. Teploty jsou stále přijatelné (33°C přes den / 24°C v noci) a ptáci jsou aktivní.  Národní park Kakadu je největším v celé Austrálii. Byl vyhlášen v roce 1981 a téhož roku se stal součástí světového dědictví UNESCO. Je znám především kvůli svým přírodním scenériím, neobyčejné biodiverzitě, skalními malbami a taktéž domorodou kulturou, kterou je území obýváno nepřetržitě více než 40.000 let. Na území parku bylo zaznamenáno kolem 290 druhů ptáků. Dalším národním parkem, který v oblasti navštívíme je NP Nitmiluk, kde nás bude kromě nádherných vodopádů a dalších scenérií zajímat hlavně papoušek žlutokřídlý. Po cestě zpět do Darwinu navštívíme další parky a rezervace, kde budeme pozorovat mimo jiné i velké pláně s termitišti.

Druhá část naší výpravy se bude odehrávat v oblasti jihovýchodně až jižně od čtvrtého nejlidnatějšího města Austrálie – Perthu. Zde navštívíme celou řadu národních parků a rezervací, budeme pátrat po papouškovi zemním, jehož populace je nyní na kritické úrovni. Také po endemitech kakadu krátkozobém a dlouhozobém, v jihozápadním cípu oblasti pak budeme obdivovat neofému skalní či lori korunkového. A protože se období naší návštěvy dá přirovnat k našemu pozdnímu jaru, budou nás po cestě doprovázet nádherně rozkvetlá pole různých endemických druhů bylin.

Program zájezdu:

1. den Odlet z Prahy do Perthu.

2. den – Přílet do Perthu, přelet vnitrostátní linkou do Darwinu. Nocleh v hotelu.

3. den – Dopoledne strávíme v okolí Darwinu – Navštívíme Botanické zahrady, které se nachází kilometr a půl od centra Darwinu a jsou nejlepším místem pro pozorování sovky ryšavé v celé Austrálii. Dále zde můžeme vidět tabona oranžonohého či ledňáčka lesklého, dále navštívíme pobřežní Nightcliff a Bufallo creek. V případě časové rezervy budeme pozorovat ptactvo v Holmes Jungle NP. Odpoledne se zavítáme do rezervace Fogg Dam - výborné místo pro pozorování ptáků 70 km východně od Darwinu po cestě směr NP Kakadu. Bažiny, mokřady a monzunový les jsou výborným místem pro pozorování pity duhové, chřástala popelavého, ostnáka lotosového, ledňáčka mangrovového, azurového či posvátného, ledňáka kokabura, vlhu ozdobnou, kakadu naholících, korel choholatých a dalších ptáků. Pěší stezky. Další zastávkou je národní park Mary River – mokřad plný krokodýlů mořských, leknínů a lotosů. V parku je možné spatřit sovku ryšavou, volavku šedohnědou, bukáčka černého, luňákovce lesního či jestřába světlehlavého. Nocleh v kabinách.

4. den – Po snídani odjezd do NP Kakadu. Po cestě zastávka na Gungarre track – procházka monzunovým lesem poblíž South Alligator River, poté stezka zvaná Mamukala Wetlands. Obojí jsou výborná místa pro birdwatching. Mamukala je skvělé místo pro pozorování kolihy nejmenší a různých druhů vodních ptáků a taktéž tropického muchálka černopláštíkového. Nachází se zde také pozorovatelna. Nejzajímavější bývá oblast právě na konci suchého období, kdy se zde shromažďují tisíce husovců strakatých ke sběru potravy. Nourlangie Rock – místo, jež má pro původní obyvatele hluboký význam (nachází se zde mj. nástěnné malby). Jedná se o skalní masiv s přilehlými monzunovými lesy. Je dobrým místem pro pozorování tří endemitů - holuba černopásého a arnhemského a medosavky kimberleyské, dále pak holuba koroptvího, pity duhové, pištce skalního a dalších. Z papoušků můžeme spatřit kakadu havraní či žlutočečelaté. Nocleh v kabinách.

5. den – Před snídaní 6:45 fakultativně odjezd na plavbu v mokřadech, kde budeme pozorovat vodní druhy ptáků, krokodýly a další živočichy (100 dolarů, snídaně, cca 2 hodiny). Po návratu budeme pokračovat v cestě směr Pine Creek a Katherine. Pokud budou příhodné podmínky, zastavíme v lokalitě Gunlom Falls, kde se nachází vodopády s tůněmi, ve kterých se dá koupat. Nocleh v motelu v Pine Creek popřípadě v Katherine.

6. den – Nitmiluk NP – zde navštívíme dvě zajímavé lokality - Edith Falls a Katherine Gorge. Park se nachází v oblasti, kde se potkávají druhy obývající vlhčí sever a sušší jižní vnitrozemské oblasti. Je to výborné místo pro pozorování rosely černohlavé, papouška žlutokřídlého, lezčíka černoocasého, pištce skalního, pásovníka dlouhoocasého, amady Gouldové, lasoleta malého, muchálka širokozobého a dalších druhů. V Katherine Gorge lze brzy z rána spatřit také volavku šedohnědou. Je zde také fakultativní možnost plavby lodí v kaňonu. Nocleh v Pine Creek.

7. den – Litchfield NP - Park je proslulý svými úchvatnými krajinami, jezírky ke koupání (nežijí zde krokodýli) a ikonickými hnízdy termitů. Národní park je domovem mnoha volně žijících živočichů, jako například klokan antilopí, klokan hbitý, vakoveverka létavá, kusu arnhemský a další. NP Litchfield je útočištěm stovek původních ptáků. Výskyt luňáka hnědého a jiných dravců je v období sucha běžný. Trupiál černohrdlý, drongo vlčkoprsý, mandelík východní a ostatní vyhledávají chráněné oblasti blízko vodopádů. V parku lze také spatřit loriho žíhaného, roselu černohlavou, střízlíkovce zelenohřbetého či ledňáčka mangrovového. Territorry Wildlife Park – biopark v srdci mangrovového lesa se stezkou v korunách stromů, možností pozorovat různé druhy živočichů včetně ptáků ve voliérách. Nocleh v hotelu Mercure na letišti v Darwinu.

8. den – Přelet z Darwinu do Perthu vnitrostátní přímou linkou. Přílet kolem 9:00. Návštěva ZOO Perth, která se na záchranu místních druhů živočichů a jako jediná na světě chová v zajetí papouška zemního. Odpoledne Caversham Wildlife Park biopark s místní faunou na okraji Perthu, asi 120 druhů ptáků a pěkná kolekce vačnatců. Jedno ze dvou míst v Austrálii, kde chovají klokany hrotochvosté. Ubytování v Perthu

9. den – Tento den navštívíme rezervaci Dryandra. Nachází seasi 170 km JV od Perthu. Jedná se o sušší řidší blahovičníkový les s velmi zajímavou druhovou skladbou. Žije zde několik pro jihozápadní Austrálii endemických druhů jako střizlíkovec západoaustralský, laločnatka stříbrovousá, kystráček blahovičníkovitý, jehlozobka západní, lejsčík šedoprsý a pištec sokolí. Z dalších ptáků lze spatřit například neofému ozdobnou, papouška červenotemenného, lori korunkového, modropláštníka modroprsého, lelkouna sovího či tabona holubího. Rezervace je domovem vzácného endemického vačnatce mravencojeda žíhaného, známého též jako numbat, který na rozdíl od většiny svých příbuzných hledá potravu přes den. Dále zde žije klokánek králíkovitý, klokan dama, kusu liščí a obecně se dá říct, že je tento les ideálním místem pro pozorování těchto jedinečných savců. Po setmění fakultativně možnost Nocturnal tour (pozorování nočních živočichů s průvodcem). Nocleh v Narrogin.

10. den – Po snídani přejezd do NP Stirling Range, spektakulárního, nehostinného a pro pozorování ptáků excelentního pohoří. Jeho horské vrcholy dosahují do výšky přes tisíc metrů nad mořem (Bluff Knoll - 1073 m.n.m.). Je jediným místem v JZ Austrálii, kde pravidelně sněží. V době květu divoce rostoucích květin se park představí v celé své kráse. Jedná se o na faunu jednu z nejbohatších oblastí světa - tato oblast má na svém území více jak 1500 druhů rostlin a nejméně 87 z nich nikde jinde na světě nenajdeme. Vyskytují se zde téměř výhradně endemické druhy darwinií, které patří do bližšího příbuzenstva blahovičníků. Tento park je mezinárodně uznávanou významnou ptačí oblast. Žije zde populace ohrožených druhů kakadu krátkozobého, kosovce černohrdlého a také kakadu dlouhozobý. Dále se zde vyskytuje lori korunkový, papoušek kouřový, červenotemenný, rosela žlutolící, amadina rudouchá, modropláštník západoaustralský, modropláštník modroprsý, jehlozobka západní, emu a další. Večer cesta na nocleh do Bremer Bay, popřípadě nocleh ve Stirling Range.

11. den – Fitzgerald River NP – Rozlehlý národní park s extrémní druhovou pestrostí je útočištěm více jak 200 druhů ptáků. Jedná se o tzv. horké místo biodiverzity. V parku roste víc než polovina všech druhů západoaustralských orchidejí, většinu z nich nikde jinde na světě nenajdeme. Je mezinárodně uznávanou biosférickou rezervací UNESCO. Mezi nejvzácnější zástupce ptáků patří střízlikovec západní, papoušek zemní západní (ve volné přírodě se počet jedinců odhaduje na 150 – jeden z nejohroženějších ptáků světa), kosovec černohrdlý a kulík černohlavý. Někteří ze zde žijících savců jsou velmi vzácní, jako je vakomyš pihovaná a myška pláňová, klokan dama a klokánek králikovitý a další. Park je domovem více než 1800 druhů rostlin. Z pláže Point Ann nedaleko Bremer Bay lze při troše štěstí pozorovat taktéž velryby jižní, keporkaky, delfíny a lachtany.

12. den – Další pozorování v NP Fitzgerald River.

13. den – Ranní přesun 150 km na Cheynes Beach. Tento a další den strávíme opět na pobřeží, kromě Cheynes Beach v rezervacích Mount Manypeaks a Two Peoples Bay. Jedná se o významnou ptačí oblast kvůli výskytu a ochraně ohrožených nejen endemických druhů ptactva. Je to nejlepší místo pro pozorování endemického křováčka zvučného, kulíka černohlavého či kosovce černohrdlého. Two Peoples Bay je oblastí, kde byl znovuobjeven křováček zvučný, který byl dlouho považován za vyhynulého. Je taktéž domovem nejvíce ohroženého australského savce klokánka Gilbertova, jehož ve volné přírodě zbývá kolem 40 kusů. Další ptáci, na které můžeme v oblasti narazit, jsou neoféma skalní, pokřováček vláknoocasý, amadina rudouchá, terej australský, racek velkozobý, ústřičník australský, papoušek červenotemenný, kakadu krátkozobý, holub pokřovní, orel klínoocasý, moták kropenatý, luňec australský a další. V oblasti byl v roce 2004 a 2006 pozorován také papoušek zemní, který byl v lokalitě dávno považován za vyhynulého.

14. den – Další pozorování v oblasti Cheynes Beach – Two Peoples Bay.

15. den – Tento den nás čeká delší přesun na jihozápadní okraj Austrálie (430 km) se zastávkou v NP Walpole-Nornapul, který je proslulý hustším eukalyptovým lesem s velkým počtem majestátních exemplářů těchto stromů (Valley of Giants). Možná je procházka v korunách těchto gigantů, případně i po zemi. Žijí zde oba endemičtí kakadu (dlouhozobí i krátkozobí), papoušek červenotemenný, rosela žlutolící či bukáček černý. Odpoledne budeme pokračovat v cestě na Cape Leeuwin, kde se po příjezdu budeme moci porozhlédnout po početných skupinách neofém skalních. Nocleh Augusta/Margaret river

16. den – Margarethe River – Krasová oblast jihovýchodního výběžku Austrálie proslulá pěstováním vinné révy. Nachází se zde velké množství různých jeskyní. Budeme zde pokračovat v pozorování neofém skalních, je zde možné vidět i kakadu dlouhozobého a krátkozobého či rosely žlutolícé. Často lze vidět i amadiny rudouché, na pobřeží bude se štěstím možné spatřit velrybu jižní, delfíny či lachtany Forsetovi. Nedaleko Busseltonu navštívíme také Vasse-Wonnerup Estuary, další důležitou ptačí oblast. Jedná se o mokřady a jezírka, kde se shromažďuje velké množství mořských a vodních ptáků. Nocleh Busselton.

17. den – Cesta z Busseltonu do Perthu se zastávkami v údolí Wungong s návštěvou Bungendore parku. Zde bude opět možné pozorovat oba endemické kakadu včetně kakadu havraního a hrabavého, papouška červenotemenného, roselu žlutolící, papouška kouřového a další ptáky. Navečer budeme vysazeni na letišti, kde v pozdních večerních hodinách nasedneme na let směr Praha.

18. den – Přílet do Prahy


Změna programu vyhrazena, program bude přizpůsoben aktuálnímu výskytu ptactva, sjízdnosti cest nebo počasí.

Okruh TOP END (Sever): https://mapy.cz/s/2mkvO

Okruh Southwest AU (Jihozápad): https://mapy.cz/s/2pW6s

Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!