Birdwatching
Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Anglie patří mezi chovatelsky nejvyspělejší země světa. Pojeďte se s námi podívat na výběr toho nejlepšího.

PROGRAM:

1. den: Odjezd z ČR. Noční přejezd do Calais, trajekt Calais-Dover.

2. den: Whipsnade Zoo (9 hod. pauza) – největší evropská zahrada, která kombinuje klasickou zoo i safari. Otevřena byla v roce 1931 v blízkosti městečka Dunstable poblíž Londýna jako venkovská pobočka londýnské zoo. Svou kariéru zde začala i jedna z nejvýznamnějších osobností zoologického světa 20. století Gerald Durrel. V současnosti je spravována Londýnskou zoologickou společností, rozkládá se na ploše 240 ha, chová necelé tři tisíce zvířat (rok 2018) 167 druhů a specializuje se na chov především velkých druhů savců v prostorných, rozsáhlých výbězích. Ze zajímavých exponátů bychom zmínili chovnou skupinou indických slonů, nosorožce tuponosé a indické, hrochy i hrošíky liberijské, gaury, antilopy koňské, medvědy pyskaté cejlonské, gepardy súdánské, rosomáky, hulmany uzdičkové a velkou skupinu šimpanzů. Posledními novinkami jsou výběhy psů hyenových a motýlí dům. Expozici Passage through the Asia je možno projet osobním automobilem nebo vláčkem a zavede nás do bezprostřední blízkosti asijských kopytníků – jaků, koní Przewalského, velbloudů dvouhrbých, jelenů milu, barasing, daňků, antilop jeleních a jelínků vepřích. Volně se v areálu zoo pohybují muntžaci, klokani rudokrcí, mary nebo vzácní srnčíci čínští. Je možné shlédnout i ptačí show Birds of the World nebo vystoupení s lachtany. Nocleh v hotelu Ibis Budget/Styles nebo podobném.

3. den: Birdland Park and Gardens – Bourton on the Water, cca 500 druhů ptáků ve více než 50 voliérách a pavilonů zasazených do prostředí kolem řeky Windrush. Součástí parku jsou lesy, rybníky, zahrady a jeho součástí je i 2,5 akrová Marshmouth Nature Reserve, kde můžeme pozorovat místní druhy, například ledňáčky. Byl založen v roce 1957 jako jeden z prvních parků zaměřených na ptáky v Anglii. Ve své současné lokaci byl park otevřen v roce 1989 na ploše asi 2,5 ha. V současnosti obývá park 109 ptačích druhů, najdeme jediné tučňáky královské v Británii. Z dalších druhů najdeme v parku pelikány růžové, jeřáby bělošíjí a rajské, kasuáry přilbové, marabu africké, spoustu druhů zoborožců, turak a dalších druhů. Součástí parku je i pavilón pro ptáky z aridních oblastí. Velké množství ptáků se chová v rámci druhově záchranných mezinárodních programů. Chovají několik druhů kakadu nebo ar včetně ary červenouchého, také guaruby žluté. Ze vzácně chovaných druhů mají frankolíny křepelčí, bulbuly límcové a drozdy oranžovohlavé. Cotswold Wildlife Park (0,65 ha) – zahrada byla otevřena v roce 1970 a v současnosti na ploše asi 40 ha chová 289 druhů, z toho 131 ptačích. Ze zajímavých expozic je úžasný speciální průchozí pavilon Madagaskar (2008) věnován především ohroženým druhům lemurů- pro lemury kata, červenobřiché, límcové, ale hlavně pro jedny z nejvzácnějších lemurů na světě – sifaky korunkaté a lemury širokonosé, v jejichž ochraně se zoo velmi silně angažuje. V zoo je i několik pavilónů – v průchozím tropickém najdeme volně se pohybující lenochody dvouprsté a volně létající tropické ptáky jako majny Rotschildovy nebo turaka obrovská. V pavilónu plazů najdeme kromě jiných i krokodýly Moreletovy (britský prvoodchov v roce 2012), v zoo je dále insektárium nebo expozice kaloňů a listonosů. Součástí zoo je i zámek v goticko-georgiánském stylu, před kterým se nacházejí expozice zeber a nosorožců tuponosých, vytvářejících unikátní panorama. Ze zajímavých druhů můžeme jmenovat rosomáky (britský prvoodchov 2012), lvy indické, levharty obláčkové, manuly, pandy červené, mravenečníky velké, prasata vissajanská. Jedná se o první britskou ZOO, která odchovala dvojzoborožce žlutozobého. Zoo funguje i jako botanická zahrada, díky příznivému mikroklimatu se spoustou subtropických rostlin, součástí zahrady jsou i jedny z nejvyšších stromů světa sekvoje vždyzelené, cedry, stromové kapradiny a baroty rukávovité. Nocleh v hotelu Ibis Budget/Styles nebo podobném.

4. den: Chester Zoo – jednoznačně nejlepší britská zoo, která patří zároveň do společenstva nejlepších zahrad nejen v Evropě, ale i na světě. Zoo Chester byla v roce 2015 zvolena sedmou nejlepší na světě. Otevřena byla v roce 1931, v současnosti se rozkládá na ploše 51 ha a chová přes 700 druhů, což je největší sbírka v Británii. Angažuje se ve velkém množství záchranných programů, vede evropskou plemennou knihu ESB pro listovnice Moreletovy a koordinuje záchranné programy EEP pro hvízdalky Lepdodactylus fallax, axolotly Dumérilovy, varany komodské, amazoňany žlutolící ekvátorské, ary kanindy, sojkovce dvoubarvé, krasky krátkoocasé jávské, kaloně zlaté, margaye, jaguáry, nosorožce dvourohé, bantengy jávské, jeleny lyrorohé a antilopy bongo. Byla navržena tak, aby se obešla prakticky bez mříží. Ze zajímavých expozic si nejvíce pozornosti zaslouží The Islands – největší projekt v historii zoo, zaměřený na Indonésii se spoustou zajímavých druhů – klokani Goodfelowovi a uru, giboni stříbrní, anoa, bantengové, babirusy, sambaři skvrnití, medvědi malajští, sumaterští tygři a orangutani a spousta dalších druhů, areálem je možno se projet i na lodičkách. Další unikátní expozicí je The spirit of Jaguar – jeden z nejlepších výběhů pro jaguáry na světě s rozsáhlou vnitřní expozicí a lenochody nad hlavami návštěvníků. V zoo je i několik tropických pavilónů – Realm fo Red Apes, kde spatříme orangutany bornejské i spoustu tropických ptáků a plazů, dále Dragons in Danger s varany komodskými a ptáky i plazy z oblasti Indonésie a Filipín a největší tropický pavilón v Británii Tropical Realm, kde najdeme kromě velkého množství plazů a ptáků rarity jako hatérie, kančily balabacké nebo ksukoly. Z dalších zajímavých druhů chová zoo množící se nosorožce indické i dvourohé, okapi, chocholatky, buvoly rudé, stádo indických slonů, antilopy koňské, jeleny lyrorohé, medvědy brýlové, psy pralesní. Aktuálním projektem, téměř dokončeným, je druhá fáze projektu Madagaskar, s novými moderními expozicemi( některými průchozími ) pro lemury, fosy a další madagaskarskou faunu. Nocleh v hotelu Ibis Budget/Styles nebo podobném.

5. den: Tropical Birdland Desford – otevřen v roce 1984 na ploše asi 2,5 ha. V současnosti chová 66 druhů ptáků, především papoušků. Jsou zde průchozí expozice, ve kterých můžete papoušky krmit speciální stravou k tomu určenou alexandry a amazónky. Velmi kontaktní a krotcí jsou i různé druhy kakaduů, arů (včetně hyacintových a kanind). Je možné nakouknout i do papouščí porodnice a sledovat odchov mláďat. Ze zajímavých druhů chovají kakadu naholící, nestory kea, amazoňany žlutolící ekvádorské, vazy velké, kakadu inka a lori timorské.
Hamerton Zoo - jedna z nejdynamičtějších zahrad v Británii, kde každoročně přibývají nové expozice a vzácné druhy zvířat. Park byl otevřen v roce 1990, na ploše 12 ha chovají 120 druhů zvířat. Specialitou zoo jsou menší savci, vačnatci a šelmy. Jako jediná zoo v Evropě chová jávské binturongy, kunovce velké, possumy vlnité, klokánky rudohnědé, oba poddruhy hyenky hřivnaté a rozmnožuje grizony velké. Z dalších šelem chová park tygry malajské,11 gepardů i s pravidelnými odchovy, kočky cejlonské, jaguarundi, oncily, vlky hřivnaté, tayry. Z vačnatců kusu liščí, vzácné vombaty, 2 poddruhy klokanů bažinných. V příštím roce byl měl být dokončen noční pavilón a přijít další druhy zvířat. V zoo je i pěkná kolekce dravců a sov, taboni australští. V říjnu tohoto roku dovezli jediné sovky štěkavé v Evropě z Austrálie a poddruh kasuára přilbového (ssp. johnstonie). Nocleh v hotelu Ibis Budget/Styles nebo podobném.

6. den: Colchester Zoo – založena v roce 1963, má rozlohu přibližně 24 ha, chová kolem 270 druhů zvířat, po Zoo Chester zřejmě nejpopulárnější zoo v Anglii s rozsáhlou sbírkou vzácných a ohrožených druhů. Zoo je specifická svým originálním designem, s maximálním využitím prostoru při stávajících optimálních podmínkách pro chov zvířat. Nachází na strmém kopcovitém místě, které bylo využito k nádherným vyhlídkám na zvířata. V celé zoo je pestrá vegetace a několik zajímavých vodních prvků. Zoo má zajímavou sbírku primátů, originální je nový společný výběh pro kočkodany husarské a guerézy, rozsáhlá sbírka drápkatých opic, titiové, malpy žlutobřiché a raritní chvostani plavohřbetí. Z dalších zajímavých druhů chová zoo hrabáče, chocholatky modré,mravenečníky velké i čtyřprsté, vydry hladkosrsté, gibony kápové, dželady, medvědy malajské, nechybí samozřejmě návštěvnicky atraktivní zvířata jako sloni afričtí, nosorožci tuponosí, varani komodští, velké kočkovité šelmy, žirafy síťované, orangutani. V současné době zoo rozšiřuje aktuální výběh lvů a chystá se rekonstrukce výběhu pro hrošíky liberijské. Nocleh v hotelu Ibis Budget/Styles nebo podobném.

7. den: Londýn (9 hod. pauza). London ZOO – umístěna na 15 ha v Regent´s parku. Londýnská zoo byla první vědecky otevřenou zahradou na světě v roce 1828, pro veřejnost však až v roce 1847. Podobně jako její venkovská pobočka ve Whipsnadu je spravována Londýnskou zoologickou společností. Za svou dlouho historii má zoo několik prvenství – například chovala 1100 druhů savců, otevřela první pavilón plazů, veřejné akvárium, insektárium a dětskou zoo. Chovala některé dnes již vyhynulé druhy jako vakovlky a kvagy, nebo raritní nosorožce jávské. Ještě v 70. letech chovala 217 druhů savců, koncem 80. a začátkem 90. let přišla finanční krize, hlavně z důvodu obrovského množství zvířat a hrozilo dokonce zavření celé zoo. Díky velké podpoře veřejnosti a dotacím se však zoo z krize vymanila, byť za cenu obrovské redukce chovaných druhů. Avšak i díky tomu mohla zoo začít budovat modernější a větší expozice, které odpovídaly standardům pro chov zvířat ve 21. Století. Dnes chová na ploše 15 ha téměř 700 druhů zvířat, z nichž velká část připadá na ryby a bezobratlé. Ze zajímavých druhů zvířat a expozic jmenujme pavilón plazů ( krokodýli filipínští, hroznýši jamajští nebo raritní drápatka dlouhonohá, žijící pouze v jezeře Oku v Kamerunu). Významná je i budova akvária s rozsáhlou sbírkou mořských i sladkovodních ryb, bohužel je ve velmi špatném stavu a příští rok bude uzavřena pro veřejnost. Nejnovější expozicí je Land of Lions se skupinou lvů indických nebo Tiger Teritorry s párem sumaterských tygrů, prasat vousatých, tapírů čabrakových a gibonů bělolících. Into the Africa nám představí okapi, chocholatky červené, žirafy, zebry Chapmannovy nebo psy hyenové. Různé druhy zoborožců, turak, strdimilů a jiných ptáků nalezneme v Blackburn Pavilionu. V Rainforest Life and Night Life najdeme menší druhy savců jako lenochody, tamanduy, drápkaté opice, pásovce. V nočních expozicích raritní ksukoly, křečky skákavé, lorie štíhlé, poto nebo komby jižní. Vyjímečná je expozice bezobratlých s úžasnou a zároveň raritní průchozí expozicí s pavouky. V roce 1995 byl otevřen nový pavilon pro kakadu a ary hyacintové v délce 40m. V ptačím pavilonu chovají lorie (lori modrouchý), vzácné holuby sokorské nebo vlhovce montserratské. Primáty najdeme hlavně v Gorilla Kongdom – gorily nížinné, mangabeje bělokrké nebo kočkodany Dianiny. Jedna z dominant zoo slavná Snowdon Aviary bude přebudována na průchozí expozici s guerézami, dikdiky, chocholatkami. V zoo je motýlí pavilón, expozice želv sloních a varanů komodských nebo průchozí expozice s africkými druhy ptáků.
London Natural History Museum – muzeum obsahuje asi 70 miliónů předmětů, které jsou rozděleny do pěti hlavních kolekcí – botanika, entomologie, mineralogie, paleontologie a zoologie. Nejskvělejším exponátem je oživlý Tyranosaurus rex, který se pohybuje a ohlušuje svým řevem návštěvníky. K vidění vyhubené druhy - holub stěhovavý, papoušek karolinský nebo vzácný peja škraboškový. 
Večer krátká prohlídka Londýna – Buckinghamský palác, Big Ben, Parlament, Westminsterské opatství. Odjezd do Doveru. Přejezd trajektem Dover – Calais, cesta do ČR.

8. den: Příjezd do ČR. 

Termín:

  • libovolný

Orientační cena (červenec 2019):

  • 13.000,- Kč 

Cena zahrnuje:

  • 5x ubytování v hotelech Ibis Budget/Styles nebo podobný ve 2lůžkových pokojích,
  • pobytové taxy,
  • dopravu zájezdovým autobusem,
  • zpáteční trajekt,
  • průvodce,
  • pojištění proti úpadku CK

Cena nezahrnuje:

  • vstupy,
  • další pojištění.

Ubytování:

​Hotel IBIS BUDGET - ubytování ve 2 lůžkových pokojích. Každý pokoj má barevnou televizi, umyvadlo, zrcadlo, stůl a židli, sprchu a WC. Ledničky nejsou k dispozici. Povlečení a ručníky jsou zahrnuty v ceně. Možnost kontinentální snídaně formou bufetu- pečivo, máslo, marmeláda, juice, káva, čaj, mléko, jogurt, cereálie, müsli, někdy ovoce a zelenina. 


Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!