Birdwatching

Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Členská exkurze ČSO do největšího, nejstaršího a nejznámějšího národního parku v Maďarsku.

Národní park Hortobágy je největším, nejstarším a nejznámějším národním parkem Maďarska. Území pusty zabírá plochu 1 400 km2, z toho 820 km2 tvoří národní park. Protože jde o přísně chráněnou oblast, některé části nejsou veřejnosti přístupné. Centrem oblasti je obec Hortobágy s unikátním kamenným mostem - nejdelším v Maďarsku. V pustě kameny nenajdete, a proto se musely kamenné kvádry na stavbu vozit až z Egeru na povozech. Až do druhé poloviny 19. století byla celá oblast záplavovým územím řeky Tiszy. Následkem její regulace byly alkalické mokřady Hortobágy izolovány od pravidelného vodního zdroje a začaly postupně vysychat. Od Tiszy až po Debrecen se tak rozprostírá jednotvárná rovina, jedna z největších chráněných oblastí v Evropě, typická maďarská pusta. Chov a pastva tradičních plemen dobytka, jako je uherský skot a plemeno ovcí racka, je tou nejlepší metodou managementu zdejších pastvin rostoucích na alkalických půdách. V roce 1999 byl národní park zanesen na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO v kategorii kulturní zemědělské krajiny. Park tvoří step, rozsáhlé pastviny, rybníky a bažiny. V oblasti parku rostou i druhy rostlin, jež se nacházejí obvykle u moře. Park chrání především značný počet různých druhů ptáků, a to jak v době hnízdění tak během tahu a zimování. V oblasti parku bylo napočítáno na 342 druhů ptáků včetně velmi ohrožených. Příkladem může být drop velký, jehož druhá největší populace v Maďarsku – asi 120 jedinců – žije právě na území Hortobágy.

Hortobágy je atraktivní i z krajinářského hlediska. Na první pohled upoutají typické vahadlové studně, které zajišťují pro dobytek tolik potřebnou vodu. Stáda skotu, ovcí, koz a občas i prasat se pasou buďto volně, nebo je doprovázejí pastevci v tradičních oděvech. Na suché pláně ve skutečnosti připadá jen něco přes polovinu rozlohy parku, zbytek vyplňuje mozaika močálů, slanisek, rašelinišť, vlhkých luk a jiných mokřadů, doplněna téměř dvěma desítkami rybníků.

Hlavním magnetem pro podzimní ornitologickou návštěvu Hortobágy jsou táhnoucí jeřábi popelaví. Hortobágy patří k nejvýznamnějším evropským shromaždištím, kde se v době maximálního průtahu začátkem října můžeme setkat až s více než 100 tisíci těchto majestátních ptáků. Jeřábi jsou v té době prakticky všudypřítomní, stejně jako jejich táhlé volání, které naplňuje vzduch ve dne v noci. Návštěva shromaždiště jeřábů je bezpochyby jedním z nejúchvatnějších zážitků, které evropská avifauna nabízí.

Kromě ptáků, kteří se v oblasti vyskytují celoročně, jako jsou raroh velký, kormorán malý, polák malý nebo drop velký, je na podzim možnost nalézt při troše štěstí i protahující kulíky hnědé nebo pozorovat orly volavé, kteří zde pravidelně zimují v počtu jednoho až dvou jedinců. Mimo to hostí podzimní vypuštěné i napuštěné rybníky veliké množství vodních ptáků a bahňáků. U obou těchto skupin platí, že se můžeme setkat prakticky se všemi evropskými druhy, včetně takových rarit, jako je berneška rudokrká nebo husa malá.

PROGRAM:

1. den -   Odjezd z Prahy v ranních hodinách. Další odjezdová místa Brno, Jihlava, Břeclav. Cesta do Maďarska. Podle příjezdu návštěva   ekocentra se sladkovodním akváriem představující zejména zdejší živočichy. Možnost projížďky lodí po Tisze. V případě zpoždění při přejezdu přesuneme návštěvu na jiný den. Příjezd na ubytování. Pozorování ptactva. Večer ubytování v Patkós    Csárdě. Nocleh.

2. den -  Národní park Hortobágy - pozorování ptactva, navštívené lokality budou zvoleny podle aktuální situace. Návštěva     informačního centra národního parku, možnost zakoupení literatury, map a propagačních předmětů. Odpoledne návštěva rybníků národního parku Halastó. Osou rybníků (cca 5 km) vede historická úzkokolejka. Na nejvzdálenější rybník se večer slétají tisíce jeřábů. Cesta tam pěšky soustavou rybníků s pozorováním ptactva a cesta zpět po         setmění vláčkem. V tento den nebudeme nikde zastavovat na večeři, je proto třeba si jídlo vzít s sebou. Příjezd na ubytování až někdy po 20:00. Nocleh.

3. den -   Národní park Hortobágy - pozorování ptactva, navštívené lokality budou zvoleny podle aktuální situace. Nocleh.

4. den -   Ranní pozorování ptactva. Cesta do Čech, příjezd do Prahy ve večerních hodinách.

Ornitologická pozorování budou přizpůsobena podle počasí a aktuálních výskytů ptactva.

Program připraven ve spolupráci s Českou společností ornitologickou.

Ubytování: Patkós Csárda, postavená vedle bývalé stezky spojující západ s východní Evropou, čeká na své hladové a žíznivé hosty od poloviny 17. století. Csárdy jsou typické maďarské venkovské hostince. Nachází se v zelené zahradě a nabízí vlastní restauraci a gril. Nachází se 10 km od jezera Tisza a 5 km od národního parku Hortobágy. Ubytování je jednoduché, ale čisté. Pokoje jsou 2,3 i 4 lůžkové. Všechny pokoje mají výhled do zahrady a některé mají TV a lednici. Ubytování je v hlavní budově a v několika bungalovech na zahradě.

Na pokojích není topení. Restaurace nabízí vynikající maďarské speciality. Zejména zdejší halászlé ze sumce (Harca Halászlé) je vyhlášené v celém Maďarsku. https://patkoscsarda.hu/

Termín:

30. 9. - 3. 10. 2021 - VYPRODÁNO

Cena pro členy ČSO:  

 • dvoulůžkový pokoj: 5900 Kč/os

 • 3-4 lůžkový pokoj: 5300 Kč/os


Cena pro veřejnost:            

 • dvoulůžkový pokoj: 6300 Kč/os

 • 3-4 lůžkový pokoj: 5700 Kč/os

Počet dvoulůžkových pokojů omezen. Přednost mají dříve přihlášení klienti a manželské páry.

Jednolůžkové pokoje nebo vlastní doprava nejsou možné.

Slevy:

 • děti do 12 let:  -1000,- Kč                               

Cena zahrnuje:

 • dopravu busem,

 • 3x ubytování, pobytovou taxu,

 • pojištění CK proti úpadku,

 • vstupné do národního parku,

 • vláček mezi rybníky,

 • průvodce

Cena nezahrnuje:

 • ostatní pojištění,

 • ostatní vstupy (Ekocentrum, lodička...), zdravotní testy a očkování

Nepovinné příplatky: 

 • snídaně 3x: 650,- Kč,

 • komplexní pojištění včetně storna UNION B 120,- Kč/os.

 • komplexní pojištění včetně storna UNION A 30 Pandemic (do 70 let)         280,- Kč/os.

Odjezdová místa:

 • Praha,

 • Jihlava – Pávov,

 • Brno,

 • Břeclav,

 • případně Bratislava                  

Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!