Birdwatching
Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Zájezd pro všechny milovníky ptáků - 1. - 16. 8. (22.8.) 2023

Indonésie má nejvyšší počet endemických druhů ptáků jakékoliv země. Stejně jako Indonésie je známá svým podílem vzácných a endemických ptáků, země je také domovem 162 celosvětově ohrožených druh ptáků. Žije zde 1808 druhů ptáků, z toho 479 endemických druhů. Ornitologové zde pozorovali 88 druhů holubů (z toho 35 endemitů), 83 druhů papoušků (z toho 34 endemitů), 43 druhů ledňáčků (z toho 16 endemitů), 16 druhů pit, 13 druhů zoborožců nebo 9 druhů trogonů. Odlesňování, lov a nedostatečná ochranná opatření významně přispívají k ohrožení udržitelnosti ptačí fauny v této zemi. Pojeďte se do tohoto tropického ráje podívat dříve, než zmizí.


Sulawesi (Celebes) je jeden z ostrovů Velkých Sund v Indonésii. Zároveň je jedenáctým největším ostrovem na světě. Na mapě vypadá jako chobotnice se čtyřmi roztaženými chapadly. Ve svém severním prstu skrývá jedny z nejhezčích lokalit pro pozorování ptáků v Indonésii. Bohaté členité pobřeží tohoto velkého ostrova oplývá četnými písčitými plážemi, lemovými korálovými útesy, závratným množstvím tropických ryb, zatímco pro jeho vnitrozemskou část, která se rozkládá ve stínu majestátních hor, jsou v první řadě typické džungle, v nichž se to jen hemží pozoruhodnými živočichy, jako jsou například vzácné noční poloopice zvané nártouni, vážně ohrožení makaci chocholatí či extravagantní babirusy. Největším lákadlem je pozorování a fotografování ptáků: papoušků, zoborožců, tabonů, pit nebo létajících drahokamů přírody, ledňáčků. Žije zde 548 druhů ptáků, z toho 104 endemických druhů a 48 celosvětově ohrožených druhů. Díky dramatické topografii, která Sulawesi do značné míry izoluje od zbytku světa, se tu ovšem mohly zcela narušeně rozvíjet i rozličné národy a kultury. Návštěvníci se tu mohou seznámit například s Toraji a jejich důmyslně propracovanými pohřebními obřady, při nichž jsou přinášeny oběti v podobě buvolů a balok (palmové víno) teče proudem, zatímco v severní části ostrova žijí Minahasanové, kteří umějí připravit pálivé speciality prakticky z čehokoli – dušenou lesní krysou počínaje a grilovanou rybou konče.

Moluky - sopečné souostroví dříve známé jako „ostrovy koření“. V 16. Století, kdy muškátový oříšek, muškátový květ a hřebíček představovaly jedny z nežádanějších komodit, byly Moluky místem, kde peníze skutečně „rostly na stromech“. Soubor idylických ostrovů, kde komplexní mozaika národů překypujících pohostinností vítá návštěvníky bezmála polynéským šarmem. Mimo pozorování přírody můžete objevovat panenské podmořské útesy, procházet se po liduprázdných plážích z jemného sněhobílého písku, fotografovat dokonale tvarované vulkány a užívat si tropického ráje.

Halmahera - Největší molucký ostrov tvoří hornaté poloostrovy, několik sopečných kuželů a desítky okolních ostrůvků. Jelikož je Halmahera řídce zalidněná a nedisponuje zrovna nejlepší dopravní infrastrukturou, její ornitologický a všeobecně turistický potenciál zůstává zatím vesměs neobjevený. Součástí Halmahery je několik aktivních vulkánů a spousta hlubokých zálivů. Tím největším bodem ostrova je vrchol zvaný Gamkonora se svou výškou 1 635 metrů nad mořem. Její součástí jsou čtyři krátery. Halmahera je exotickým rájem, který láká dobrodruhy a cestovatele. Velkou doménou ostrova jsou především přírodní krásy. V okamžiku, kdy zavítáte do větších měst, čeká vás pohled na tradiční zvyklosti a silný kulturní zážitek.

Seram je druhým největším a nejdůležitějším ostrovem indonéské provincie Moluky. Seram protíná centrální horský hřeben s nejvyšší horou Mount Binaiya, která je pokryta hustým deštným pralesem. Seram je pozoruhodný vysokým stupněm endemismu své fauny. Ze 118 druhů ptáků, které na ostrově žijí, je 14 endemických. Horské oblasti ostrova mají nejvyšší podíl endemických druhů savců ze všech ostrovů v oblasti. Žije zde celkem 38 druhů savců, z toho devět druhů je endemických nebo téměř endemických. Většina z nich je vázána na horské ekosystémy. Zdejší domorodý kmen Alafurů se živil lovem lebek ještě ve čtyřicátých letech minulého století.


PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den – odlet z Vídně (Prahy)

2. den – přílet do Manado, transfer (4 hod)z letiště do Kotamobagu nedaleko NP Wartabone. Transfer do Sutan Raja Hotel Kotamobagu. Po ubytování večerní nebo noční pozorování ptáků.

3. den – NP Wartabone přejezd do přírodní rezervace vesnice Tambun na hnízdiště tabonů přilbových. Po pozorování tabonů a dalších endemických ptáků (zoborožci, endemičtí špačci, housenčíci aj.) přesun do Tapakolintangu. Zastávka na oběd bude v Tante Min.

4. den – brzo ráno přejezd do pralesa Toraut, snídaně bude v centru Toraut Forest Office a poté se budeme plavit na bambusovém katamaránu po řece a budeme pozorovat ptáky v Torautu - ledňáčci, holubi, sovy, mada sumatránský. Po obědě pozorování ptáků v Tapakulintangu. Večer návrat do Kotamobagu.

5. den – Cesta do Gunung Ambang (asi 1,5 hodiny). Zde ranní pozorování ptáků. Oběd bude v domě strážce rezervace Paka Yuliuse. Po obědě cesta do Tomohonu (asi 5 hodin jízdy). Nocleh v hotelu Mountain View

6. den – Gunung Mahawu - pozorování ptáků

7. den – Dopoledne prohlídka města Tomohon. Návštěva zdejšího zvířecího trhu. Domorodí prodejci zde prodávají maso ze psů, koček, krys, krajt, prasat atd. Po obědě cesta do Tangkoko (asi 2,5 hodiny). Ubytování v Tangkoko lodge. Odpolední pozorování ptáků v Tangkoko.

8. den – NP Tangkoko - patří mezi nejpůsobivější a nejpřístupnější přírodní rezervace v celé Indonésii. V jejím areálu se kromě jiných živočichů vyskytují také makaci chocholatí, kuskusi a nártouni, taboni přilboví i endemičtí zoborožci celebeští, nemluvně o vzácných rostlinných druzích, typických pro deštné pralesy. Národní park Tangkoko je převážně lesnatý a zasahuje až k vrcholkům hor Mt. Tangkoko tyčící se do výšky 1100 metrů. Místní tropický les je plný obrovských stromových velikánů, pod kterými bují život. Les je celkem pohodlně dostupný.

9. den – Tangkoko – pozorování: mada celebeský (kopistoocasý), mada sumatránský, holubi, sovy, zoborožci, nebo dravci. Odpoledne pozorování z lodi v mangovovém lese – ledňáčci, volavky...

10. den – Přelet na Terante a přesun na Halmaheru Let do Ternate, poté motorovým člunem na ostrov Halmahera. Cesta do Subaim trvá asi 4 hodiny jízdy. Ubytování v hotelu Wisma Kita. V případě časové rezervy odpolední pozorování.

11. den – tento den vyrazíme brzy ráno. Našim cílem bude prales Foli Foli. Zde se zaměříme na pozorování rajky vlajkové (EN) v toku. Pokud nebudeme tento den úspěšní, následující den zkusíme štěstí znovu. Samozřejmě budeme mít možnost pozorovat i ostatní druhy ptáků typických pro Halmaheru. Žije zde také mnohem nenápadněji zbarvená rajka vraní a patrně nejpestřejší zoborožec ze všech – zoborožec přilbový.

12. den – Pokud předchozí den dopadne úspěšně a uvidíme svatební tance rajek, čeká nás v tento den pozorování v pralese Gunung Uni Uni - papoušek amboinský, kakadu bílý, lorikul ozdobný, lori žlutohřbetý, lori modrobřichý.

13. den – Přejezd do Sidangoli (asi 5 hodin) Ubytování v hotelu Mandiri.

14. den – Kali Batu Putih- pozorování ptáků- zaměříme se na endemity: pita obrovská, rajka vraní, vrána molucká, housenčík rezavobřichý, kukačka goliáš, lorikul ozdobný, lori žlutohřbetý, kakadu žlutolící, holub ryšavý, holub molucký, holub Bernsteinův, holub mniší, zoborožík hnědý, nebo výreček molucký, Běžně lze pozorovat: zoborožec tmavý, orel hnědý, eklektus různobarvý, papoušek uzdičkový, lori modrobřichý, pávík černobílý, konipas horský, špaček molucký, muchálek zářivý, muchálek brýlový, drongo vločkoprsý, bulbulec zlatý, ledňáček hedvábný, vlha ozdobná a mnoho dalších.

15. den – Kali Batu Putih- pozorování ptáků, poté návrat na Terante

16. den – Odlet do Evropy, případně přesun na Seram v případě prodloužení.


Prodloužení Seram

16. den - Přesun na ostrov Seram – Kota Ambon - Tulehu (loď do Amahai) - Masohi, přejezd do vesnice Sawai.

17. den - Masihulan (kakadu molucký, papoušek uzdičkový, amboinský, eklektus různobarvý)

18. den - Masihulan, NP Manusela - lori červený, škraboškový, červenolící. Žije zde táké jeden z nejmenších papoušků světa - papoušínek pestrý.

19. den - NP Manusela - Je tvořen ekosystémy pobřežních, bažinatých, nížinných a horských lesů. Nejvyšší ze šesti zdejších hor je Mount Binaiya se svou výškou 3 027 metrů. Ostrov Seram je znám pro své velké množství endemitních druhů ptáků. Park také zároveň chrání některé důležité krasové oblasti. V hoře Hatu Saka se nachází nejhlubší jeskyně Indonésie Goa Hatusaka. Na ostrově žije 118 druhů ptáků, z toho patnáct endemicky. Vyskytuje se zde například eklektus různobarvý, lori červenolící, kakadu molucký, ledňáček lazulový a ledňáček posvátný, zoborožík žlutoprsý, papoušek amboinský, kruhoočko dvoubarvé nebo muchálek černobradý. V parku byli nelegálně odchytáváni volně žijící ptáci, především kakadu molucký, který je kvůli ničení přirozeného prostředí a lovu vážně ohrožen. Národní park představuje jeho poslední útočiště. Několik těchto ptáků, kteří byli dříve zabaveni pašerákům, bylo poprvé zpětně vypuštěno do přírody roku 2006. Z savců se nacházejí jak asijské druhy, tak australské, jako některé druhy vačnatců. Horská oblast Seramu má vysoký počet endemitních savců, z 38 druhů je jich 9 téměř či úplně endemitních. Žije zde bandikutec seramský, kaloň molucký, nebo hlodavec Melomys fraterculus. Všechny tyto druhy jsou považovány za ohrožené.

20. den - Přesun Sawai – Masohi – Amahai – Tulehu - Kota Ambon.

21. den - Odlet Ambon – Jakarta. Přelet do Evropy.

22. den - Přílet do Vídně/Prahy.

Změna programu vyhrazena. Ornitologická pozorování budou přizpůsobena podle počasí a aktuálních výskytů ptactva.

Termín (základní program):

 • 1. 8. - 16. 8.  2023 

Cena zakládního programu:

 • 99.990,- Kč


Cena zájezdu zahrnuje:

 • 15 denní program s místním ornitologickým průvodcem,
 • českého průvodce,
 • 14x ubytování ve 2-lůžkových pokojích ( v hotelech či lodžích dle programu),
 • pobytové taxy,
 • veškeré transfery v rámci programu,
 • letenky mezi ostrovy během programu, plnou penzi a vodu po celou dobu programu,
 • pojištění proti úpadku CK.

Cena zájezdu nezahrnuje:

 • mezinárodní letenku,
 • vízum do Indonésie (cca 33 USD),
 • ostatní pojištění a stravu,
 • očkování a zdravotní testy,
 • spropitné,
 • vstupy do národních parků (z důvodu možných změn v programu kvůli počasí a výskytu ptáků. Průměrná cena vstupu je v přepočtu cca 150 Kč).

Letenka do Indonésie: cca 25.000 Kč/os.

Nejvýhodnější let z Vídně nebo z Prahy k dnešnímu dni je za cenu cca 25.000,-Kč (2 přestupy – přes Istambul nebo Dahau, Jacartu). Ceny se rychle mění. CK letenky objednává až při naplnění minimálního poštu účastníků tj. 6 osob a odsouhlasení ceny letenek s klienty. V případě, že byste s cenou nesouhlasili, můžete si ji objednat samostatně (např. z jiného odletového místa – Mnichov, Frakfurt...) .

Slevy: (slevy nelze sčítat)

 • pro stálé klienty (účastníci zájezdů do tropů - Peru, Filipíny, Omán...) -2.000,-
 • pro stálé klienty (účastníci ostatních zájezdů) -500,- Kč
 • včasný nákup (při přihlášení do 28.2.2023) -1.500,- Kč

Fakultativní příplatky:

 • komplexní pojištění včetně storna UNION A90 PANDEMIC 1.-16.8: 2.380,-Kč /os.
 • komplexní pojištění včetně storna UNION A90 PANDEMIC 1.-22.8: 3.080,-Kč /os.

Minimální počet osob pro uskutečnění zájezdu 6 osob, maximální 10 osob.


Termín - prodloužení Seram:

 • 16. – 22. 8. 2023

Cena:

 • 29.990,- Kč/os.


Cena zájezdu zahrnuje:

 • 6 denní program s místním ornitologickým průvodcem,
 • českého průvodce,
 • 6x ubytování v místních vesnicích u domorodců nebo v ubytovnách,
 • veškeré transfery v rámci programu (auta a řidiče),
 • letenky mezi ostrovy během přesunu z Halmahery na Seram,
 • stravu 4x denně po dobu programu,
 • vstupy do parků.

Cena zájezdu nezahrnuje:

 • mezinárodní letenku,
 • ostatní pojištění a služby,
 • očkování a zdravotní testy,
 • spropitné,

Fakultativní prodloužení zájezdu:

Pro dobrodružné povahy doporučujeme prodloužení zájezdu o návštěvu Seramu. Tento program absolvujeme s místním rangerem. Tedy bez asistence spolupracující CK. Provázel našeho průvodce při minulých soukromých cestách. Původně se živil jako prodejce zvířat, dnes je jejich horlivým ochráncem. Ubytování budeme u jeho rodinných příslušníků, nebo v jednoduchých ubytovnách. Strava bude rovněž místní. Na ostrově totiž chybí turistická infrastruktura.


Poznámky:

 • Indonésie je stále jednou z posledních zemí, kde je nutno prokázat se očkovacím certifikátem na COVID-19.
 • Doklady: Budete potřebovat platný cestovní pas (platnost minimálně 6 měsíců po návratu zpět do České republiky).
 • Očkování: Pro cestu není povinné speciální očkování proti tropickým nemocem a není vyžadován mezinárodní očkovací průkaz. Doporučeno je očkování proti žluté zimnici a žloutenkám. Doporučujeme prověřit si platnost očkování proti tetanu (10 let).


Průvodce:

Doc. MVDr. Jiří Klimeš, CSc.Narozen 1956 v Přerově, vystudoval gymnázium v Přerově a Vysokou školu veterinární v Brně, kde pracoval přes 30 let jako odborný asistent a později docent. Po mnohaletém působení v oboru chorob přežvýkavců a později zvířat zájmových chovů přednášel zoologii a choroby volně žijících zvířat na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno (VFU, dnes VETUNI). Několik let pracoval i v Zoo Brno. Je členem Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické a České zoologické společnosti. Podílel se na tvorbě českého názvosloví ptáků. Zájem o přírodu a zejména ptáky jej postupně zavedl na všechny kontinenty vyjma Antarktidy. Podnikl výpravy do Afriky (Tanzanie, Botswana, JAR), Asie (Kazachstán, Ussuri, Malajsie, Indie, Thajsko, Indonésie), Severní (USA, Kanada), Střední (Mexiko, Kostarika) a Jižní Ameriky (Venezuela, Ekvádor, Peru, Bolívie), do Austrálie a na Nový Zéland. V Indonésii byl celkem 4x a strávil tam téměř půl roku.

Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!