Birdwatching

Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Za ptáky Kavkazu

Členská exkurze České společnosti ornitologické.

Hory Kavkazu tvoří magickou hranici mezi Evropou a Asií. V divoké horské krajině s extrémním klimatem vznikl unikátní svět fauny a flóry. Kavkaz je nejvýznamnějším horkým místem biodiverzity celého mírného podnebného pásma. Velký Kavkaz s vrcholky vysokými více jak 5000 m je nejvyšším pohořím Evropy. Rozkládá se mezi Černým a Kaspickým mořem, mezi zalesněnou oblastí severní Eurasie a rozlehlými pouštěmi Střední Asie. Gruzie je nám ze zdejších zemí kulturně patrně nejbližší. Tato krajinářsky nádherná země nabízí panenskou přírodu zdejších hor, zajímavá města, opevněné horské vesnice, starobylé kláštery, polopouštní oblasti i subtropické pobřeží.

                V Gruzii se nachází několik výjimečných míst pro pozorování ptáků s velmi rozdílnými charakteristikami. Každé z nich má specifické druhové složení. To je pro pozorování ptáků velké plus. V krátkém časovém intervalu je možné vedle sebe pozorovat různé druhy z velmi rozdílných ekosystémů. Gruzie se nachází na hlavní migrační cestě z kontinentálního severu do zimovišť v Africe a na Blízkém východě a Arabském poloostrově. V době tahu je zde možné pozorovat množství dravců, zejména na pobřeží Černého moře. Naše exkurze bude zaměřena především na pozorování ptáků na podzimním tahu. Celkově zde bylo pozorováno 383 druhů ptáků, z nichž 253 druhů zde hnízdí a 17 druhů je celosvětově ohrožených. Ornitology sem láká zejména „Velká Kavkazská pětka“: velekur kavkazský (Tetraogallus caucasicus), tetřívek kavkazský (Lyrurus mlokosiewiczi), hýl velký (Carpodacus rubicilla), rehek bělokřídlý (Phoenicurus erythrogastrus) a budníček kavkazský (Phylloscopus lorenzii). Gruzie je původní domovinou bažanta obecného – gruzínského národního ptáka, který byl právě odsud rozšířen po celém světě. V Gruzii žije velké množství dravých ptáků (4 druhy supů, 11 druhů orlů), kteří zde mají jak zimoviště, tak hnízdiště.

                Na Kavkaze roste 6400 druhů rostlin, přičemž celá čtvrtina (1600 druhů) je endemitních. Je považován za jedno z nejdůležitějších agro-biologických center, tedy míst kde došlo poprvé k vzniku kulturních rostlin, třeba vinné révy. Je bohatý také na plazy, je možné zde pozorovat 86 druhů, z čehož 20 je endemitů (23 %). Žije zde překvapivě mnoho savců – 131 druhů, z nichž 18 druhů (14 %) nežije nikde jinde. V Gruzii je možné narazit na medvědy, vlky, rysy nebo šakaly. Žijí zde také 4 druhy divokých koz – kozorožec kavkazský a dagestánský, koza bezoárová a kamzík horský.

                    Navštívíme Kolchidu. Ve zdejších nížinných lesích se vyskytují převážně duby, kaštany a citrusovníky, vyšší polohy pokrývají porosty buku, jedle a smrku se zeleným podrostem. Nasubalpínském stupni nacházíme trpasličí a zkroucené porosty bříz a dubů. Další stromy a keře, které se v kolchidské oblasti vyskytují, jsou např. habr, borovice, jalovec, pistáciovníky, kolchidský zimostráz, bobkovišeň lékařská, cesmína, klokoč, kolchidská líska, rododendron, jeřáb, horský jasan, lapina jasanolistá a její kavkazská odrůda, zelkova habrolistá a extrémně vzácná planika drobnolistá.

                V severozápadním koutě Gruzie, na hranicích s Abcházií a Ruskem, vysoko v horách Velkého Kavkazu se nachází region Svanetie (Svaneti) obývaný Svany – jazykově a kulturně odlišnou skupinou Gruzínů. Obklopena několikatisícovými vrcholky je Svanetie nejvýše položenou obydlenou oblastí celého Kavkazu. Nachází se tu nejvyšší vrchol Gruzie, Škara, symbolem Svanetie je potom Ušba, snadno rozpoznatelná díky svým dvěma strmým vrcholkům. V oblasti se nachází krásné bohaté lesy i holé skály a několik ledovců, sníh se celoročně drží ve výšce nad 3 000 metrů nad mořem. Typickým rysem místních vesnic jsou obranné věže, které se stavěly od devátého století a mnohé se udržují dodnes. Díky nim, opevněným středověkým kostelíkům a nádherné krajině se oblast Horní Svanetie dostala i na Seznam světového dědictví UNESCO. Kromě jazyka si Svanové zachovávají i další specifické tradice, například tradiční svanské tance, mnohohlasé zpěvy a pokrmy, které jinde než ve Svanetii neochutnáte.

Program zájezdu skupina A+B:

1. den odlet z Prahy. Přílet do Kutaisi. Nocleh v hotelu Ponte***.

2. den Šekvetili dendrologický park - 60 ha - svým velkým rozsahem a jedinečnou rozmanitostí druhů rostlin je perfektním prostředím pro studium biodiversity a původního terénu. Je výjimečnou oblastí v celém regionu. Park se skládá ze 2 částí: 18 hektarů zaměřených na endemické stromy Gruzie, přesazených z různých míst země. Sbírka obsahuje více než 200 gigantických exemplářů z 39 jedinečných druhů.  Zbývajících 42 hektarů představuje tisíce exotických dřevin dovezených z pěti kontinentů v průběhu mnoha let. Tato jedinečná kolekce nás seznamuje s rozmanitostí kouzelné krásy dřevin, která má mimořádný význam pro enormní léčivé, estetické, vzdělávací a vědecké hodnoty. Součástí jsou i velké voliéry s vodním ptactvem (jeřábi, kachny, pelikáni, plameňáci) a menší a s arami, tukany nebo lemury.

Botanická zahrada Batumi se nachází na Zeleném mysu s panoramatickým výhledem na pobřeží Černého moře. Zahrada byla založena v roce 1912, rozkládá se na ploše 113 ha, a najdete zde přes 5000 druhů rostlin (a 1200 odrůd růží) z celého světa, plus 40 000 exponátů v herbářích. Představuje jedinečnou kombinací druhů ze zcela odlišných klimatických pásem Kromě kavkazské flóry jsou tu k vidění druhy z většiny subtropických oblastí světa, včetně australské, novozélandské, himalájské, středozemní, východoasijské, mexické a severoamerické flóry. Ubytování v hotelu Chao v Batumi.

3. den Tento den se budeme plně věnovat pozorování migrujících dravých ptáků. Pozorování  povede profesionální místní průvodce. Delta Chorokhi leží jen 5 km jižně od Batumi a bezpochyby je nejlepším místem pro pozorování ptáků v regionu. Nabízí širokou škálu stanovišť, od močálů a rybníků až po štěrkové pláže od mělčiny až po rákosí. Toto jeho strategické umístění na jižním konci západo -gruzínských plání činí z delty velkolepý, neustále se měnící ptačí ráj. Lze zde očekávat prakticky jakýkoli druh migrující touto částí světa. Tato oblast je nejpozoruhodnější pro svou rozmanitost brodivých ptáků, volavek, chřástalů a rybáků a velké množství pěvců skrývajících se v křoví a rákosí. Za léta sledování se na místě objevilo mnoho vzácně zaletujících druhů, včetně lindušky proměnlivé, cvrčilky žíhané nebo keptušky běloocasé. Další vzácnosti, jako vlha modrolící, keptuška stepní, linduška velká, rákosník pokřovní a sedmihlásek malý se zde objevují (téměř) každoročně. Od roku 2010 v deltě téměř ročně funguje kroužkovací stanice, která svou činností pomohla prokázat důležitost této migrační oblasti. Z pobřeží lze často pozorovat delfíny několika druhů- sviňuchy obecné, delfína obecného a skákavého. Jejich počet ale vrcholí koncem zimy - brzy na jaře. Ubytování v hotelu Chao v Batumi.

4. den Budeme pokračovat v pozorování dravých ptáků v oblasti Sachalvašo. Dorazíme na vrchol hory Sakhalvašo, kde se od roku 2008 nachází první počítací stanice Batumi Raptor Count. Stanice zde nepřetržitě funguje celé podzimní období migrace. Na začátku sezóny se vyplatí přijet za východu slunce, kdy proletí stovky nebo tisíce motáků  (většinou lužních a pochopů). Od druhého zářijového týdne se migrace stává rozmanitější. K hejnům se přidává stále více luňáků hnědých a orlů nejmenších spojených v hejnech a krahujec krátkoprstý a motáci stepní dále zpestřují mix na nebi. Velmi příjemné je pozorování vlh, jejichž tisíce a tisíce prolétají a naplňují oblohu svými vrnícími zvuky. Pozdější září přináší velmi odlišnou migraci. Kolem ještě poletují včelojedi, většinou juvenilní a luňáků hnědých a orlů nejmenších je stále mnoho. Převážnou část migrace však nyní tvoří káňata lesní a orli. Často lze pozorovat poštolky rudonohé.  Jeho počty jsou velmi nepředvídatelné a velmi závislé na počasí, ale v některých letech jich za jediný den proletělo několik tisíc.

5. den Mtirala národní park („Plačící hora“ 1336m) je místo s nejvyšším množstvím srážek v Evropě -4,1m ročně. Hory Malého Kavkazu plné roklin a porostlé hustými lesy tvoří bariéru, která zastavuje srážkovou oblačnost od moře. Hodně zde prší a oblast je nejzelenějším koutem Gruzie. Zde je pohoří Malého Kavkazu pokryto svěžími bukovými a kaštanovými lesy s podrostem vždyzelených keřů. Tato oblast je pozoruhodně bohatá na kolchické endemity (kolchická oblast je zalesněný pás podél východního pobřeží Černého moře, který vede z východního Turecka na ruský Kavkaz). Naleznete zde téměř všechny evropské druhy datlů: strakapoud malý, prostřední, bělohřbetý a velký, žluna zelená a šedá, datel černý. V lesích se nachází mnoho pěvců: lejsek malý, budníček žlutavý a podél řeky Chakvistskali lze spatřit konipase horské a skorce vodní.  V parku se nachází několik zajímavých druhů plazů a obojživelníků: endemický poddruh kavkazského mloka (Mertensiella caucasica janashvilii), ještěrka (Darevskia clarkorum) a kavkazská zmije. Park nabízí asi 15 km stezek, z nichž některé jsou střední obtížnosti a zahrnují převýšení nad 1000 metrů nadmořské výšky, zatímco ty podél řeky jsou nenáročné a umožňují klidnou procházku.

6. den Národní park Kolcheti (Kolchida) - Západogruzínská nížina ukrývá obrovský mokřadní komplex, známý od starověku jako „Kolkhis“. Skládá se z otevřených vodních ploch, jako je jezero Paleostomi s rozlohou 18,2 km², slatinných rašelinišť, malých potoků, vodou zatopených lesů a majestátních řek, jako je Rioni, jedno z posledních dvou míst výskytu kriticky ohroženého jesetera velkého. Přirozeně tvoří hlavní místo pro mezipřistání stěhovavých ptáků při východně-černomořské trase. Lodní výlet vás zaveze přes jezero Paleostomi do malých kanálů plných rákosu a bažin směrem na východ. Jezero je významnou zastávkou pro 21 ohrožených druhům ptáků a dalších 173 druhů zde hnízdí. Nejlepší příležitosti na pozorování ptáků nabízí východní část jezera dostupná pouze na lodi. Potkáte zde několik druhů volavek, na jezeře obvykle loví někteří orli mořští a orlovci říční. Tisíce kachen zde zimují spolu s malými hejny pelikánů kadeřavých. Na pláži blízko přístavu můžete spatřit brodivé ptáky a byli zde spatřeni kulík menší i větší. Ubytování v hotelu Chao v Batumi.

7.den: Pevnost Petra Navštívíme pevnost Petra, ležící na břehu Černého moře, mezi letoviskem Tsikhisdziri a městem Kobuleti, provincie Adjara, Západní Gruzie. Pevnost se nachází na kopci, odkud se návštěvníkům otevírá nádherný výhled na Černé moře a pláž Kobuleti. Petra měla důležitou strategickou pozici na křižovatce trasy spojující Gruzii s Asií. V současné době komplex integruje ruiny pevnosti a 200 metrů dlouhou a 100 metrů širokou citadelu, která se nachází na dvou sousedních skalnatých přímořských kopcích, velkou třílodní baziliku ze 6. století a zbytky městského osídlení : lázeňský dům, vodní cisterna na dešťovou vodu, pohřební nálezy z pozdní doby bronzové, helénistické, římské a středověké. Nocleh v hotelu Solomon *** v Kutaisi.

8. den: skupina A odlet Kutaisi/Praha,

skupina B přejezd do Mestia

Přejezd do městečka Mestia. Po cestě zastávka poblíž přehrady Enguri, která je v současné době považována za druhou největší obloukovou přehradu na světě s výškou 271,5 m.  Nocleh v penzionu David Zhorzholiani.

9. den: vzdálenost: 3,8 km, přibližně 1 hod 45 min, ↑ 300 m / ↓ 300 m Pozorování horských druhů ptáků. První vyhlídka bude na Jvari s dřevěnou plošinou a potom budeme pokračovat k rozcestníku a odtud půjdeme k horským plesům Koruldi. Pro odvážnější je možné vylézt na strmý hřeben těsně nad jezery, odkud je nádherný výhled.

Volný program v městečku Mestia. Krátká procházka úzkými uličkami městečka a věžemi Svanu. Možnost ochutnání místního jídla v některé z restaurací v centru města nebo si jednoduše jen vychutnáte výhled na hory. Večeře a nocleh v penzionu.

10. den: Birdwatching v Tetnuldi je druhým největším lyžařským resortem v Gruzii. Maximální převýšení má lyžařská sjezdovka s 3 165 m. Vrcholy Tetnuldi a Ushba vytváří atraktivní destinaci pro cestující po celý rok. Cesta začíná stoupáním kolem hotelu Tetnuldi a vede po polní cestě lehkým lesem a pastvinami. Po několika strmějších úsecích se nám otevírá krásný výhled na Mt. Tetnuldi. Poté cestě projdeme vesnicemi Zhamushi a Cholashi a sestoupíte k řece Mulkhura, až nakonec dorazíte do Zhabeshi. Vzdálenost: 9,2 km, přibližně 3,5 hodiny. Převýšení: ↑ 540 m / ↓ 280 m. Max .: 1910 m, min. 1400 m

Dají se zde pozorovat ptáci jako velekur kavkazský (Tetraogallus caucasicus), tetřívek kavkazský (Lyrurus mlokosiewiczi), hýl velký (Carpodacus rubicilla), rehek bělokřídlý (Phoenicurus erythrogastrus). Cesta do Mestie, nocleh v penzionu David Zhorzholiani.

11. den: Pojedeme teréními vozy 4x4 na sever směrem k hoře Šchara podél řeky Enguri. Asi za 40 minut jízdy po hrbolaté a kamenité cestě dorazíme do základního tábora Škhara. Odtud půjdeme na výšlap k ledovci. Vzdálenost túry k ledovci Shkhara: 4,6 km, 3 hodiny (obtížnost snadná); Výstup 307 m / klesání 304 m

Ušguli se nachází v nejvýše položeném údolí Enguri pod zasněženým masivem Mt Shkhara (5193 m), nejvyššího vrcholu Gruzie. Je to nejvýše položené trvale osídlené místo v Evropě s neuvěřitelnou atmosférou. Místo s více než 40 starobylými věžemi Svan je od roku 1996 na seznamu světového dědictví UNESCO. je každopádně čarokrásné místo – shluky věží uprostřed horských pastvin obklopených nejvyššími štíty v zemi. Zcela zaslouženě figuruje na seznamu Světového kulturního dědictví Unesco. Město tvoří tři hlavní osídlení s celkem sedmi kostely postavenými a vyzdobenými mezi 9 a 12. stoletím. Zdejší věže jsou mnohem různorodější než jinde – věž Čažaši, možná nejstarší ve Svanetii, má 18 průhledů. Poté přejedeme do Mestie. Nocleh v penzionu David Zhorzholiani.

12.den: Birdwatching v Tetnuldi. Opět se vydáme na pozorování vysokohorských druhů  ptáků v Tetnuldi. Zejména budeme pátrat po velké Kavkazské pětce. Cesta do Mestie, nocleh v penzionu David Zhorzholiani.

13.den: výšlap k vodopádu Instra. Vzdálenost 7,4 km, ↑ 288 m / ↓ 288 m, 2-3 hod.

Tato trasa vám dává možnost cestovat skutečně nádhernou roklí řeky Intsra a navštívit její působivý vodopád a jeskyni. Ubytování v hotelu Ponte.

14. den: kaňon Okatce - Vápencový kaňon je dlouhý 2 km, hluboký až 100 m a v nejužším místě má pouhých 5 m. Cesta do kaňonu protíná historický lesní park Dadiani založený v 18. století bohatou knížecí rodinou, po které je pojmenován. Stezka samotným kaňonem vede po úchvatné, 780 m dlouhé kovové lávce, která je připevněna ke skalní stěně. „Třešničkou na dortu“ je panoramatická vyhlídková plošina zavěšená zhruba v polovině kaňonu ve výšce 45poschoďové budovy (140 m). Užijete si zde nádherné scenérie ničím nedotčené přírody, svěží vítr a zpět ptáků. Kaňonem protéká chladivá horská řeka Saciskvilo. Její proud je tak silný, že jeho zvuk uslyšíte, i když jste vysoko nad ním. Na některých místech vytváří řeka malá, ale hluboká jezera s křišťálově čistou vodou. Zajímavostí je také 35 m vysoký vodopád Kinčcha.

Návštěva jedné z nejoblíbenější a největší Prometheovy jeskyně. Byla objevena až v roce 1983, je 145 m hluboká, zahrnuje 17 místností a protéká jí řeka s vodopádem. Žije zde asi 10 druhů netopýrů. 

Přejezd do Kutaisi. Nocleh v hotelu Ponte.

15. den: odlet Skupina B odlet z letiště Kutaisi. Přílet do Prahy.

Změna programu vyhrazena, program bude přizpůsoben aktuálnímu výskytu ptactva nebo počasí.

Ubytování:

ubytování bude ve dvoulůžkových pokojích, v některých penzionech ve třílůžkových pokojích

skupina A 2 x nocleh v hotelu Ponte *** skupina B 4 x nocleh v hotelu Ponte ***. Malý hotel, který se nachází v centru Kutaisi, v blízkosti restaurací a kaváren. V ceně snídaně.

skupina A, B 5 x nocleh v hotelu Chao*** v Batumi. Hotel se nachází 10 minut od pobřeží. Všechny pokoje mají Wi-Fi, kabelovou TV, minibar, lednici a vlastní koupelnu. V ceně snídaně.

skupina B 4 x nocleh v penzionu David Zhorzholiani. Středně velký penzion, který má zahradu, společný obývací pokoj, společnou kuchyň, bezplatné Wi-Fi. Nachází se velmi blízko horského městečka Mestia. V ceně snídaně a večeře.

skupina B 1 x nocleh v penzionu Ushguli. V ceně snídaně.

Ornitologický průvodce: Katarína Slabeyová

Poznámky - ubytování v uvedených hotelech dle jejich dostupnosti, případně v podobných hotelech stejné kategorie (dostupnost ověřena 4.8.2021)

- doba letu: cca 4hodiny

- není povinné očkování proti tropickým nemocem

- není potřeba vízum

Pro přihlašování na tuto členskou exkurzi mají přednost členové ČSO do 10.8.2021
Minimální počet účastníků 10, maximální počet 20.


Změna programu vyhrazena, program bude přizpůsoben aktuálnímu výskytu ptactva nebo počasí.

A- Termín:             29.8.- 5.9.2021

Ceny:  Cena pro členy ČSO:  25390,-Kč                                                        

           Cena pro veřejnost:    27.390,- Kč

Cena zájezdu skupina A zahrnuje: 7x ubytování (5x Batumi, 2x Kutaisi) se snídaní, pobytové taxy, doprava minibusem s místním řidičem, 1x přeprava terénními vozy 4x4, lodní výlet po jezeře Paleostomi, místní průvodce, český ornitologický průvodce, k dispozici balená voda, stativový dalekohled a odborná literatura, pojištění proti úpadku CK.


B- Termín:              29.8.-12.9.2021

Ceny:   Cena pro členy ČSO:   38.590,-Kč                                                        

             Cena pro veřejnost:    40.590,- Kč

Cena zájezdu skupina B zahrnuje: 14x ubytování (5x Batumi, 4x Mestia, 1x Ushguli, 4x Kutaisi) se snídaní, 4x večeře v Mestii, pobytové taxy, doprava minibusem s místním řidičem, 1x přeprava terénními vozy 4x4, lodní výlet po jezeře Paleostomi, místní průvodce, český ornitologický průvodce, k dispozici balená voda, stativový dalekohled a odborná literatura, pojištění proti úpadku CK.

Cena zájezdu nezahrnuje: vstupné do památek, ostatní pojištění, ostatní stravu, mezinárodní letenku, zdravotnické testy, očkování.

Fakultativní příplatky:         

- mezinárodní letenka Praha/Kutaisi/Praha cca 8.000,-Kč/os. 

- komplexní cestovní pojištění A30 PANDEMIC včetně storna a Covid-19 pro skupinu A - 560,- Kč

- komplexní cestovní pojištění A30 PANDEMIC včetně storna a Covid-19 pro skupinu B - 1.050,- Kč

Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!