Birdwatching

Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Prodloužení zájezdu do Ekvádoru o návštěvu Galapážských ostrovů

Asi 1000 km na západ od ekvádorské pevniny leží souostroví Galapágy - Noemova archa Pacifiku. Uchovávají jedinečný svět zvířat a rostlin. Protože jsou izolovány od pevniny, tak je 19 větších a množství menších ostrovů fascinující dílnou biologické evoluce. Souostroví bylo v roce 1978 prohlášeno světovým kulturním dědictvím lidstva UNESCO. Celých 97% ostrovní plochy je zahrnuto do Národního parku Galapágy. Jedinečnost galapážské fauny a flóry spočívá v tom, že tyto ostrovy vznikly sopečnou činností v Pacifiku před miliony let a nikdy neměly spojení s pevninou. Zpočátku pusté ostrovy byly tak postupně osidlovány živočišnými a rostlinnými výsadky z jihoamerické pevniny. Nejdůležitějšími dopravními prostředky pro plody, semena a výtrusy rostlin byly vítr, ptáci a mořské proudy. Během několika tisíců let se z těchto původně jihoamerických druhů rostlin vyvinulo kolem 600 nových, pouze na Galapágách rostoucích (endemických) rostlinných druhů. Vegetace na Galapágách vykazuje výraznou zonální páskovitost v závislosti na výšce a množství srážek. Většina endemických rostlin se vyskytuje v suché zóně, mezi 10 a 100 m n. m., na závětrných svazích až do výšky 300 m. Na přechodné pásmo navazuje bujný ,,galapážský deštný les" s bohatými porosty epifytů a popínavých rostlin.

Ostrovy se proslavily díky slavnému výzkumu Charlese Darwina o živočiších a jejich přizpůsobování se odlišnému prostředí, tzv. evoluční teorii.

Ze 179 ptačích druhů je 27 endemických. Patří k nim zejména 15 druhů pěnkavek (starší název: Darwinovy pěnkavy), jež se vyvinuly z jednoho předka a jejich druhové rozrůznění je dobře patrné zejména na tvaru zobáku. Každý z nich má vlastní skladbu potravy i vlastní způsob, jakým ji dobývá. Tak například pěnkavy zemní louskají svými mohutnými silnými zobáky tvrdá semena, zatímco pěnkavy kaktusové chytají jemným zobáčkem hmyz. Pěnkavy datlí dokonce používají nářadí: pomocí trnu kaktusu vydloubávají z kůry stromů larvy hmyzu. Nejpozoruhodnější jsou asi pěnkavy ostrozobé, které mořským ptákům rozškrábnou kůži na hlavě, aby se napily jejich krve. Nezdá se však, že by to obětem obzvláště vadilo. Pozoruhodný je také nelétavý kormorán galapážský, ten je jediný svého rodu, který úplně ztratil schopnost létat. Zasloužila se o to nepřítomnost predátorů a dostatek potravy na ostrovech. Nelétající kormorán se za jídlem nemusí vydávat na dlouhé vzdálenosti. Energii, kterou ušetřil na vývoji křídel, investoval do svých nohou. S jejich pomocí se může potápět do hloubek, kam ostatní ptáci nedosáhnou. Pozoruhodně výrazný modrý odstín nohou tereje modronohého hraje důležitou roli v jeho zásnubním rituálu, nazývaném „míření do nebe.“ I když na souši působí neobratně, terejové jsou jedni z nejlepších letců na Galapágách. Také se skvěle potápějí. V lebce mají speciálně uzpůsobené vzduchové kapsy, které jim umožní ponořit se za potravou velmi hluboko v rychlosti až 95 km/hod. Za příznivých podmínek se modronozí terejové krmí v rozsáhlých skupinách čítajících až tisíce jedinců. Ostrov Espaňola je jediným hnízdištěm albatrosa galapážského, oceánského ptáka rozlehlých vodních plání jižní části Pacifiku, který přilétá na ostrovy právě jen k zahnízdění. Tito monogamní ptáci mají jeden z nejsložitějších námluvních rituálů. Musejí zaujmout celou sérii rozmanitých pozic, které upevňují jejich pouta v párech a pomáhají navázat nová. Podobně na ostrovy přilétají hnízdit další dva druhy hnízdních endemitů z rodu buřňáků. V chladných a vlhkých lávových jeskyních se ukrývají před vedrem tučňáci galapážští, kteří jako jediní tučňáci žijí na severní polokouli.

Živočichové na Galapágy buď dolétli (ptáci a netopýři) nebo byla zavlečena větrem či mořskými proudy na kmenech stromů (plazi a savci). Na ostrovech se nevyskytují žádní obojživelníci, protože jejich jemná kůže nesnáší dlouhodobý styk se slanou mořskou vodou. Návštěvníci si okamžitě všimnou neobyčejné krotkosti mnoha zvířat. Velké šelmy ani dravci se na Galapágy nikdy nedostali, takže živočichové nemají žádné nepřátele a žijí zde jako v ráji. Proto se také například početní lachtani a tučňáci chovají důvěřivě, když si je potápěči v průzračných vodách Tichého oceánu zvědavě prohlížejí. Ani předpotopně vyhlížející miniaturní draci – leguáni mořští a suchozemští leguáni galapážští – kteří se po stovkách vyhřívají na hladkých černých lávových skalách, se nenechají návštěvníky rušit. Žijí zde 4 druhy velkých leguánů, přičemž leguán růžový se vyskytuje pouze na ostrově Isabela, na kterém byl poprvé spatřen až v roce 1986. Vyskytují se zde také 2 druhy leguánků, jeden původní gekon, 3 druhy užovek. Kromě mořských savců a netopýrů se sem dostali křečci (křečkomyši), dnes zde žijí 4 druhy křečků.

Ostrovy dostaly název podle jejich nejznámějších obyvatel "želví ostrovy" = Galápagos. Želvy galapážské se v minulém století ocitly na pokraji vyhubení. Poslední jedinci byli soustředěni ve výzkumné Darwinově stanici. Tam se želvy začaly odchovávat uměle a potom byly vypouštěny zpět na své domovské ostrovy. Do dnešní doby tak přežilo 11 ze 14 poddruhů. V roce 2012 bohužel zemřel osamělý George, poslední jedinec svého druhu. Velké překvapení zažili biologové na ostrově Fernandina v roce 2019. Nalezli zde totiž poddruh želvy sloní, u které byli přesvědčeni, že vyhynula před 112 lety. Želva se vyznačuje hladkým krunýřem a růžovým nosem. Vědci doufají, že by nemusela být poslední svého druhu.​​​​​​​

PROGRAM ZÁJEZDU: 

1.- 11.den - viz program Ekvádor.

12. den – Přelet z Guayaqil na ostrov Santa Cruz, kde nás vyzvedne průvodce s řidičem. Při přesunu z letiště na ubytování v Porto Aroyo navštívíme lávové tunely, rezervaci Rancho El Chato. Uvidíme také endemické suchozemské želvy obrovské v jejich přirozeném prostředí a budeme pozorovat taktéž místní ptactvo. Výzkumná stanice Charlese Darwina- byla založena roku 1961. Cílem výzkumné stanice na ostrově je především podpora a pěstování místních želv sloních. Uvidíte zde například želví líhně včetně inkubátorů. Věnují se tady hlavně rozmnožování a záchraně obřích želv. Vajíčka želv jsou svážena z různých ostrovů a vědci z nich v inkubátorech líhnou želvičky v poměru cca 75% samic na 25% samců. Želvy jsou zde do věku zhruba dvou let a pak se navracejí do volné přírody.

13. den – Ráno nás čeká dvouhodinová plavba trajektem na ostrov Isabela. Budeme šnorchlovat na dvou různých místech (na každém místě budeme šnorchlovat cca 45 minut) a poté nás čeká hodinová procházka lávovými tunely. Budeme pozorovat pestře zbarvené mořské ryby a paryby (včetně žraloků), mořské želvy, koníky a různé korýše a taktéž endemické tučňáky galapážské. Poté návrat do hotelu.

14. den – půldenní exkurze do oblasti sopky Sierra Negro. Návštěva národního parku El Cura a výšlap na sopku a pozorování jedinečné fauny a flóry tohoto místa. Večer se trajektem vrátíme na ostrov Santa Cruz, kde přenocujeme v hotelu.

15. den – North Seymor Island – celodenní exkurze na tento ostrov. Čeká nás pěší průzkum tohoto malého neobydleného ostrova, šnorchlování na Bachas Beach a velké množství galapážských druhů zvířat včetně lachtanů a leguánů. Poté návrat zpět do hotelu.

16. den – Tento den bude na výběr navštívit jeden ze tří menších ostrovů nedaleko ostrova Santa Cruz. Budeme šnorchlovat, chodit a pozorovat jedinečné endemické druhy Galapágů.

17. den – přesun na letiště s krátkou zastávkou na místě zvaném The twins craters – jedná se o dva velmi podobné krátery – dvojčata.  Poté odlet zpět do Guayaquilu a let do Evropy.

18. den – Přílet do Prahy/Vídně

Změna programu vyhrazena, program bude přizpůsoben aktuálnímu výskytu zvířat nebo počasí.

Termín:

 • Listopad/prosinec 2021

Cena prodloužení o Galapágy (orientační):

 • 47.500,- Kč

Cena zahrnuje:

 • 5x ubytování v hotelech dle programu ve dvoulůžkových pokojích,
 • plnou penzi,
 • všechny transfery,
 • transfery z letiště a zpět,
 • 2x vnitrostátní lety,
 • vstupy do rezervací,
 • místního průvodce po celou dobu programu,
 • česky mluvící doprovod,
 • pojištění proti úpadku CK.

Cena nezahrnuje:

 • 100 USD vstupní poplatek Galapágy,
 • 20 USD odletová taxa na Galapágy,
 • vstupné mimo program,
 • ostatní pojištění,
 • alkoholické nápoje,
 • spropitné, extra služby,
 • mezinárodní letenku

Letenka do Ekvádoru: cca 19-22.000,-Kč (k 18. 1. 2020)

Příplatky:

komplexní cestovní pojištění Union A90: 1530,- Kč/os. (Pojištění na celý program Ekvádoru a Galapág. Celkem 18 dní.)

Ubytování:

 • Ubytováni budeme v hotelech střední kategorie (3*), kde budeme ubytováni v pokojích s vlastní koupelnou a WC. V ceně balíčku jsou i obědy a svačiny na exkurzích, ručníky a veškerá výbava na šnorchlování.

Doklady:

 • Budete potřebovat platný cestovní pas (platnost minimálně 6 měsíců po návratu zpět do České republiky).
 • Vízum není potřeba.

Očkování:

 • Pro cestu není třeba speciální očkování a není vyžadován mezinárodní očkovací průkaz.

Minimální počet osob pro uskutečnění zájezdu 6 osob, maximum 14.

Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!