Birdwatching
Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Zájezd se zaměřením na návštěvu ptačích parků a zoologických zahrad Itálie

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den - odjezd z Prahy ve večerních hodinách.

2. den - příjezd do ptačího parku Turner See (Rak.), Byl otevřen pro veřejnost v roce 1982. Na ploše přes 20 000 m² je chováno přes 240 různých místních i exotických druhů ptáků ve více než 1 000 kusů. Z toho lze vidět například amazoňany, bažanty, kakady, orly, pávy… Návštěvníkům ptačího parku lze tak představit pestrou paletu ptačích druhů, které za hranicemi republiky jen stěží najdete: ary horské, kanindy, marakány, zelené, hyacintové, papoušky žlutočelé, jeden z nejvzácnějších eklektusů- sumbský (E.r.cornelia), lori límcový, floreský, amazoňan čelenkový, (A.diadema), rudoocasý nebo nádherný a mnoho dalších. Ptačí park je navíc bezbariérový, a tudíž snadno dostupný pro vozíčkáře.

Je zde také dětská zoo, která byla otevřená v roce 1998. Děti zde můžou pozorovat například alpaky nebo surikaty. Děti mohou krmit morčata, králíky, poníky a kozy jídlem, které je k dispozici na prodej u pokladny. Je zde také vybudované dětské hřiště vybavené skákacím hradem a odpalovačem děl, což by mělo zabavit i ty nejmenší návštěvníky. Nachází se zde i malý obchůdek se suvenýry s přilehlým bufetem a dostatečným množstvím míst k pohodlnému občerstvení na závěr výletu do našeho ptačího parku. Přejezd do Lublaně. Ubytování v hotelu Emonec.

3. den - dopoledne alternativně návštěva Zoo Ljubljana nebo návštěva centra města s průvodcem.

Lublaňská zoo o rozloze 19,6 hektarů má okolo 119 druhů zvířat. Z toho zde žije okolo 31 druhů ptáků (109 kusů), 17 druhů plazů (34 kusů), 34 druhů savců (160 kusů). V roce 2016 byla zoo kompletně zrekonstruována. Tato zoo je součástí krásného přírodního Tivoli parku a nachází se 2 km od centra Lublaně. Je zde vybudováno několik venkovních pavilonů pro slony, pro šimpanze nebo pro žirafy.

Lublaň - Jako perly ho zdobí stavby známého architekta Joži Plečnika (upravoval v letech 1920 až 1934 Pražský hrad) například Universitní knihovna z let 1936-41, kostel sv. Michala, tržnice, Žehličkový dům, Trojmostí a mnohé další. Klidná atmosféra, mnohé další památky jako je katedrála sv. Mikuláše, kostel sv. Petra, celá oblast kolem Prešeněrova náměstí, to vše vytvoří z procházky centrem pohodovou záležitost. A hlavně mnohé stavby ve stylu art noveau, které vznikly téměř najednou, poté, co město poničilo zemětřesení roku 1895. A nad vším kraluje Lublaňský hrad z 12. století, také upravovaný Plečnikem. Když nám bude přát počasí, můžete se z jeho hradeb pokochat nejen panoramatem města, ale i pohledem na blízké štíty Julských Alp.

Návštěva největšího jeskynního systému Slovinska – Postojenská jeskyně na říčce Pivka. Jeskynní prostory se nachází pod rozlehlou krasovou planinou na východním okraji kotliny Postojna. Během milionů let tu vlivem eroze a koroze, působením řeky Pivka a také dešťovými průsaky stropními vrstvami prostupného vápence vzniklo neuvěřitelně půvabné ,,podzemní město“ plné stalaktitů a stalagmitů, klenutých průchodů připomínajících gotickou architekturu, jemně ,,opracovaných“ sloupů a průsvitných vápencových stěn. Slovinský polyhistorik Valvasor popsal známou část Postojenské jeskyně, ale především jejího pozoruhodného obyvatele macaráta jeskynního už v 17. století. Dnes jezdí do největší zpřístupněné jeskyně v Evropě elektrický vláček. Cesty prohlídkového okruhu v délce 5km jsou upraveny, reflektory a v hlavní letní sezóně tu panuje přímo babylonské zmatení jazyků. Vyhlídkový podzemní vláček projíždí nejprve holými skalními chodbami do ,,Koncertního sálu“, kde se občas konají hudební večery, míjí nadýchaný sintrový závěs a po několika minutách dorazí k ,,Velké hoře“, která je pokryta jemnými krasovými útvary.  Pěšky se pokračuje do ,,Sněžného sálu“ s téměř bílými krápníky z vápenného sintru až ke známému symbolu Postojenské jeskyně, jímž je třpytivý ,,Briliant“, a k jezírku, kde žijí macaráti.

Vivarium Proteus - biospelologická stanice představuje podzemní krasový svět a ve viváriích jeho tajuplné obyvatele, jako jsou macaráti, korýši a další. Ve zdejších jeskyních žije přibližně dvě stě živočišných druhů, ale žádný z nich rozhodně není tak záhadný jako Proteus Anguinus, tak zvaná člověčí ryba. Byla objevena místními obyvateli, a to již před několika staletími – zprvu byla považována za dračí mládě. Do povědomí odborné veřejnosti se dostala teprve v roce 1768, kdy ji pod názvem macarát jeskynní (Proteus anguinus) popsal vídeňský zoolog Laurenti. Mezi místními lidmi je tento tvor známý jako mocheril, znamená ,,to, co se zavrtává do bahna“. Je to největší doposud známý obratlovec stále obývající podzemní prostory. Na délku měří přibližně 25cm a jeho kůže nemá takřka žádný pigment. Oči jsou atrofované a víceméně pouze v zárodečné podobě. Má dva páry maličkých končetin. Takřka celý svůj sto let dlouhý život tráví ve tmě, ale přestože je zcela slepý, světlo je schopen vnímat povrchem těla. Velmi bizarní je také jeho strava. Je známé, že pojídá malé jeskynní živočichy, jako například blešivce nebo hmyzí larvy. Pozoruhodné je také to, že dokáže třeba i několik let vydržet bez potravy.

Hrad Predjama- Je doslova vtlačen do obřího převisu vyhloubeného ve vysoké skále nad kaňonem a tokem řeky Lokva. Na první pohled působí naprosto neuvěřitelně. Mezi mnoha obyvateli hradu velmi nechvalně proslul rytíř a bandita Erasmus Lueger, který se ve zdejším kraji zdržoval v 2.pol. 15. stol. Jeho život a ještě více jeho smrt po dlouhá staletí silně podněcovala představivost historiků. Hrad zde byl postaven někdy v průběhu 12. stol., ale v současnosti jsou na něm patrné stopy různých architektonických stylů, od románského přes styl gotický až po renesanční. V prostorách hradu na vás čeká patnáct místností propojených řadou chodeb, galerií a průchodů.  Na samém vrcholku hradu najdete zbytky jeskynního hradu a za nimi tajnou jeskynní chodbu, kterou je možné projít. Večer nocleh v hotelu Excelsior.

4. den - přejezd do delty řeky Soče pozorování a fotografování zvířat a ptáků. Delta řeky Soča – Isonzo: Řeka Soča pramení v horách ve Slovinsku a poblíž hranice vtéká do moře. Je to převážně bažinatá oblast s jílovými nánosy a písečnými sedimenty, které vytváří řadu ostrůvků. Stále jsou zde přítomny pozůstatky lužních lesů. Zdejší vyhlídkové věže nabízí jedno z nejpůsobivějších ptačích pozorování v Itálii. Můžete vidět více než 100 druhů za den, celkem zde bylo pozorováno 330 ptačích druhů. Hnízdí tu řada vodních druhů: pisila čáponohá, moták pochop, vlha pestrá, rybák malý, kajka mořská a ústřičník velký, bukáček malý, kolpík bílý, volavka vlasatá, červená a rusohlavá, husa velká, ibis hnědý, nejméně 20 druhů bahňáků a další. Je tu návštěvnické centrum, pozorovatelny a kroužkovací stanice. Zajímavý je výskyt želvy bahenní. Pro zachování lučních stanovišť pastvou se používají bílí koně z Camargue a hnědo - červený limuzínský skot. návštěvnické centrum, pozorovatelny Foce delle Isonzo.

Tropicarium - s rozlohou přes 300 m2 se nachází uprostřed letoviska Lido di Jesolo. Můžeme zde pozorovat více než 100 druhů zvířat, a to vše v kompletně kryté a klimatizované budově. Jsou zde vybudována 3 biotopová terária, která představují biotop madagaskarský, jihoamerický a jihoafrický. Lze zde vidět 19 druhů želv, včetně matamat nebo želv diamantových. Chovají 14 druhů gekonů například gekon létavý, pagekon řasnatý nebo felzuma pruhovaná. Dále je zde 27 ostatních druhů ještěrů, 10 druhů hadů, 3 druhy ocasatých obojživelníků, 10 druhů žab například ropucha Bufo gargarizans. Nachází se zde také několik druhů motýlů, hadů, ještěrů (například agama weberova nebo korovec jedovatý) a chovají zde také tučňáci magellanští. V expozici „predátorů“ lze vidět 3 druhy krokodýlů včetně albína krokodýla siamského, 8 druhů žraloků a barakudy. V akváriu uvidíme spoustu sladkovodních i mořských ryb. Ubytování v hotelu poblíž jezera Lago di Garda.

5. den - ptačí park Alessio - tento park byl založen manželi Salamonovými v roce 1973. Má dvě hlavní trasy, které můžete projít, a to Evropskou trasu a Tropickou trasu. Tropická trasa začíná procházkou mezi motýly a kolibříky. Chovají zde 140 – 150 druhů ptáků, mezi nimi 8 druhů kolibříků: kolibřík hedvábný, kolibřík subtropický, kolibřík hyacintový, kolibřík kubánský, kolibřík bělovousý, sylfa failovoocasá. Hodně zde chovají i evropských ptáků (bekasina otavní), ale i třeba skalňáci, tangara diamantová nebo rajky malé. Pokračuje areálem věnovaným akváriím a teráriím plazů a hmyzu. Pokud jste fanouškem přírody a jste fascinováni divokou přírodou, tropická cesta vás nezklame. Při procházce po evropské trase můžete obdivovat různé zvířecí biotopy z Evropy. Cesta vás zavede na procházku lesem, který vznikl v posledních 4 desetiletích. O faunistický park je celkem dobře postaráno a můžete zde obdivovat různé druhy kopytníků, divoké kachny, nespočet ptactva a různé druhy ryb.

Parco Faunistico la Torbiera - park, který se skládá ze dvou částí. Část určenou pro veřejnost a z chovné stanice určené k rozmnožování ohrožených druhů. Park byl založen v roce 1977 za účelem chránit některé druhy zvířat, kterým hrozí vyhynutí. Má rozlohu 40 akrů - chová se zde asi 400 druhů zvířat, z toho asi 130 druhům ohrožených vyhynutí. Můžeme zde pozorovat například wapitu sibiřského, kozu šrouborohou, binturonga, levharta obláčkového, korsaka, sambara skvrnitého, jelena vepřího, siku vietnamského, kunovce tečkovaného nebo pudu jižního. Přírodní areál je tvořen  mýtinami, které navštěvují srnky, lišky, kuny, plazi (především zmije obecná) a mnoho ptačích druhů. Ubytování v hotelu poblíž jezera Lago di Garda.

6. den - safari a zoo Parco Natura Viva Bussolengo. Parco Natura Viva (dříve též Garda ZOO) se rozkládá mezi malými městy Bussolengo a Pastrengo nedaleko Verony. Parco Natura Viva bylo otevřeno v roce 1969. V současnosti chová na ploše asi 45 ha přes 78 druhů savců (490kusů), 126 druhů ptáků (640 kusů), 40 druhů plazů (306 kusů) a 37 druhů ryb (152 kusů). Park je rozdělen na dvě části - klasickou ZOO a Safari, kde návštěvník zůstává ve svém voze. Můžete si také pronajat jeep pro 5 nebo 9 osob (cca 30 EUr, nutná rezervace dopředu). Přírodní zoologická zahrada je domovem asi 1 500 exemplářů patřících k více než 250 volně žijícím druhům. Za zmínku stojí určitě medvědi brýloví, pandy červené, supi holohlaví, levharti sněžní, kolekce lemurů, dravců, marabu, čápi sedlatí, nestor kea, kasuáři… Nádherný je pavilon terárií s tropickou halou - v hustě zarostlém prostoru jsou volně nejen ptáci, želvy, ale i leguáni. Velice působivý je pavilon medvědů, výběh červených pand a muntžaků, voliéry dravců, výběhy opic a spousty dalších. Velice příjemný je i dinopark. Betonové plastiky vypadají velice věrně, jsou v životní velikosti a každé sousoší tvoří jakousi scénu, takže je všude vidět nějaký děj - výjev z pravěku. Zajímavou možnost pro děti je "archeologické objevování" kostry dinosaura - betonová kostra pravěkého ještěra je umístěna v pískovišti, takže si děti mohou zahrát na archeology.

Safari je od ZOO oddělené. Cesta autem vede skrze jednotlivé výběhy kopytníků (zebry, gazely, žirafy, antilopy aj.), pštrosů až ke dvěma výběhům lvů. Výběh lvů je v podstatě jediným, kde je možné jet dokola znovu (ostatní výběhy jsou průjezdné a není možné se otočit a objet výběh ještě jednou). Za výběhem lvů je výběh nosorožců a hrochů, pak následují šimpanzi, a nakonec po sobě jdoucích několik výběhů s ptáky (vodní ptáci, jeřábi, nandu atd.). Zpáteční cesta od ptáků vede znovu mezi nosorožci a hrochy.

7. den - příjezd domů.

Změna programu vyhrazena, program bude přizpůsoben aktuálnímu výskytu ptactva nebo bezpečnostní situaci.

Termín:

 • 30. 6. - 6. 7. 2023

Cena:

 • 11.190,- Kč

Cena zahrnuje:

 • doprava zájezdovým busem,

 • 4 x ubytování ve dvoulůžkových pokojích se snídaní(v případě lichého počtu klientů ve třílůžkových pokojích) ,

 • pobytové taxy,

 • kvalifikovaný průvodce,

 • pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje:

 • vstupné do památek a ZOO,

 • ostatní stravu,

 • ostatní pojištění,

 • zdravotnické testy,

 • očkování.

Příplatky:

 • komplexní pojištění včetně storna UNION A30 PANDEMIC 490,-Kč/os.

Slevy (nelze sčítat):

 • pro stálé klienty -300,-Kč

 • včasný nákup (při přihlášení do 31.1.2023): -300,-Kč

 • senioři, studenti: -200,-Kč

 • děti do 12 let v doprovodu 2 dospělých -3.000,-Kč

Ubytování:

Strávíme 4 noci v 2 - 3* hotelech ve dvoulůžkových pokojích (v případě lichého počtu klientů ve třílůžkových) s vlastní koupelnou a WC.

Změna ubytování vyhrazena

Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!