Birdwatching

Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Členská exkurze ČSO - termín: 13. - 14. června 2020. ZÁJEZD JE NAPLNĚN, přijímáme už jen náhradníky.

Exkurze zamíří tentokráte do Ústeckého kraje, kraje hnědého uhlí. Účastníky čeká „měsíční krajina“ hnědouhelného velkolomu. Na první pohled děsivá krajina však dokáže potěšit oko nejen ornitologovo. Těšit se můžete na druhy raných sukcesních stádií a otevřené krajiny, například na slavíka modráčka, lindušky luční, strnady luční, kolonie břehulí říčních nebo na skřivany lesní. Zlatým hřebem exkurze by měli být lindušky úhorní, strnadi zahradní, bělořiti šedí, ťuhýci obecní hnízdící na bylinách a jistě i nějaká ta překvapení v podobě dravců.

Pojeďte navštívit Podkrušnohorskou pánev, kde probíhala a místy stále ještě probíhá povrchová těžba hnědého uhlí. A věřte, že budete překvapeni! Tato ,,měsíční krajina" je totiž plná života. Do aktivních těžebních oblastí je z důvodu bezpečnosti vstup zapovězen, ale je zde řada míst, kam vstoupit můžete. Moc lidí tam nechodí, ale opravdu to tam žije. Nečekají vás tu jen běžné druhy, ale také řada těch zvláště chráněných a ohrožených. Severočeské výsypky a rekultivované velkolomy představují jedinečné území, které nemá jinde v České republice obdoby. Podkrušnohorská pánev je třetihorní příkopová propadlina, která vznikla kernými posuvy. V této propadlině se postupně hromadily až 500 m vysoké vrstvy jílů, písků a organických zbytků, které byly v některých místech postupně vytěženy. Ještě v 18. století to byl přírodní ráj s četnými mokřady, jezery a kanály. S přibývajícím rozvojem zemědělství došlo k vysoušení ploch a postupné přeměně prakticky celé pánve na zemědělské plochy. Ve dvacátém století ale začala povrchová těžba hnědého uhlí a celá pánev prodělala další velkou proměnu. Zemědělská krajina ustoupila, spolu s ní i mnohé vesnice, uhlí bylo vytěženo a zbylé sedimenty převráceny vzhůru nohama. Vznikla tak nová, lidmi vytvořená krajina. Na mnoho místech byla znovu zrekultivována, ale jinde si příroda prosadila svou. Proto zde nyní opět můžete vidět stovky menších jezírek, mokřadů a podmáčených ploch ponechaných jen přírodě. Vznikají zde i umělá obří jezera ve zbytcích zatopených těžebních jam. Mnohé výsypky spontánně zarostly různě neprostupnými lesy a křovisky, jinde zase převládá roztroušená křovinná vegetace s rozsáhlými plochami třtiny a bylinné vegetace. Lidí tady žije minimum, a proto má často příroda volnou ruku. Potkáte zde pestrou škálu živočichů i rostlin – druhy suchomilné, vodní či mokřadní, druhy lesní i druhy otevřených stanovišť. Podobu divočiny dotváří kulisy okolí – průmyslové a energetické komplexy, stále funkční povrchové lomy nebo skládky odpadů. Do mnoha míst platí přísné zákazy vstupu a vyplatí se je dodržovat. Místy je území nestabilní nebo poddolované a hrozí zde riziko úrazu či smrti. I přesto tu bezpečné útočiště nalézá řada druhů rostlin a živočichů. Z ptačích druhů můžeme jmenovat vzácnosti typu bukače velkého, bukáčka malého, chřástala vodního či hus velkých. Tyto druhy hnízdí v litorálních porostech četných jezírek a tůní. Na mnoha podmáčených zalesněných místech početně hnízdí sluky lesní, jinde zase konipasi luční, lindušky luční nebo slavíci modráčci. Na suchých otevřených místech se běžně setkáte se strnady lučními, bramborníčky černohlavými i hnědými, ťuhýky obecnými či pěnicemi vlašskými. Raná stádia primární sukcese, která se ale většinou nacházejí v nepřístupných těžebních prostorech, početně osidlují bělořiti šedí, méně hojně lindušky úhorní či strnadi zahradní. Zalesněné plochy většinou obsazují běžné druhy, z těch vzácnějších zaujme třeba žluva hajní. Na větších vodních plochách zimuje mnoho vodních ptáků, skládky s oblibou využívají tisíce racků různých druhů. Vodní nádrže a zamokřená území jsou rájem obojživelníků, na své si ale přijdou také milovníci vyder, které už celou oblast také osídlili. Ze savců mohou překvapit početná stáda muflonů.

Nechranická vodní nádrž byla vybudována na řece Ohři v letech 1961 až 1968 zejména jako zdroj pro nedaleké elektrárny v Tušimicích. Celková zatopení plocha 1 338 hektarů i celkový objem zadržené vody 287 632 000 m2 jsou impozantní čísla, stejně jako hloubka 46 metrů. Vodní dílo však proslulo především 3 280 m dlouhou a 50 m vysokou sypanou hrází, nejdelší ve střední Evropě. V její střední části leží vesnice Nechranice, která dala vodnímu dílu název. Ohře vytéká z přehrady poblíž jejího jižního břehu a vzápětí se stáčí na sever, kde se nachází strmé, jižně exponované svahy. Jedná se převážně o křovinaté stráně budované miocenními jíly s vrstvou nadložních písků. Prudké svahy jsou často narušovány drobnými sesuvy, které zamezují zarůstání strmých ploch vegetací. Tyto plochy pak představují biotop některých mimořádně vzácných druhů hmyzu. Zde žije vzácný a nádherný dudek chocholatý.

Exkurze je ojedinělou možností dostat se do míst, kam je normálně přístup přísně zakázán. Těšíme se proto na hojnou účast!

Program připraven ve spolupráci s Českou společností ornitologickou.

Program zájezdu:

1. den – odjezd z Prahy kolem 8 h. Cestou navštívíme Lenešický rybník. Vršanská uhelná výsypka. Okolí Nechranické nádrže. V Poohří budeme hledat dudky. Ubytování v Chomutově.

2. den – dopoledne druhá výsypka – okraj velkolomu na úpatí Krušných hor, jezero Most, cestou zpátky lokalita s výskytem sýčků, návrat do Prahy ve večerních hodinách.

Program zvolíme podle počasí, aktuálního výskytu ptáků a nálady zúčastněných.

Termín: 

 • 13. - 14. 6. 2020

Cena za osobu: 

 • 2.400,- Kč pro členy ČSO,

 • 2.900,- Kč pro veřejnost.

Cena zahrnuje:

 • 1x ubytování se ve dvou nebo třílůžkových pokojích se snídaní,

 • pobytovou taxu,

 • společnou dopravu autobusem,

 • pojištění proti úpadku cestovní kanceláře,

 • povolení vjezdu na výsypky,

 • průvodce.

Vlastní doprava: nelze.

Ubytování:

 • Hotel Bobr se nachází v klidné centrální části Chomutova, hned vedle městského parku. Rekreační oblast Kamencové jezero a zoopark Chomutov jsou odtud jen 5 minut chůze. Ve všech prostorách je dostupné bezplatné Wi-Fi. Vybavení pokojů zahrnuje koupelnu s vanou nebo sprchovým koutem. Hotel poskytuje 3hvězdičkové ubytování turistického typu. Od centra města vás bude dělit 400 metrů. Vlakové nádraží Chomutov město je vzdálené pouhých 500 metrů.

Průvodci:

 • Václav Beran (výsypka a velkolom) zoolog Muzea města Ústí nad Labem, který se od roku 2009 specializuje na ptačí obyvatele hnědouhelných velkolomů Mostecka, se zaměřením na lindušku úhorní. Jaroslav Bažant (Lenešický rybník a jezero Most) pracuje v Oblastním muzeu v Mostě a posledních 10 let se věnuje hlavně ptákům mokřadních lokalit. Lukáš Viktora z ČSO zabývající se výzkumem dudků i na Poohří a Martin Šálek, odborník ČSO na výzkum a záchranu sýčků.

Použita citace z knihy "Kam za ptáky v ČR" - Alena Klvaňová a kol.

Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!