Birdwatching

Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Členská exkurze České společnosti ornitologické. Termín: 25. 8. - 1. 9. 2019

Dunajská delta je jedním z nejrozsáhlejších, nejbohatších a nejvýznamnějších evropských mokřadů. Poskytuje domov milionům divokých zvířat, z nichž ptáci jsou skupinou nejvýraznější a nejviditelnější. Dunajská delta se rozkládá na severovýchodě Rumunska a částečně v Ukrajině. Sahá od města Tulcea až k 80 km vzdálenému pobřeží a její celková rozloha činí 4 500 km². Dnes je Biosférickou rezervací UNESCO a patří ke světovému dědictví lidstva. Nedaleko města Tulcea se Dunaj dělí do tří ramen. Je krajinou, která se mění v nekonečném koloběhu. Za neustálého boje mezi pevninou a vodou vznikají nové ostrovy, řeky, písčiny, rybníky a bažiny. Ráz krajiny se mění z roku na rok, ba dokonce i s ročními obdobími. Všechna tři ramena splavují enormní množství bahna, které se ukládá u ústí do moře. Každoročně se tak delta rozroste o 24-30 m. V prostoru mezi třemi rameny delty se rozprostírá nepřehledné množství malých i velkých jezer, která zčásti zarůstají rákosem nebo lekníny. Na nich se pohybují jedinečné plovoucí ostrovy z vegetace – plaury. Mezi rameny se nacházejí stovky kanálů a neprostupných bažin. Na území delty o rozloze 1 700 km² roste pouze rákos. Pravděpodobně se jedná o největší souvislý biotop tohoto druhu na světě.

Nepřehledný labyrint tůní, rákosin, kanálů a bažin přitahuje miliony ptáků. Ve zdejším obojživelném světě byl prokázán výskyt celkem 331 druhů, z nichž 176 zde vyvádí mláďata. Neobvykle vysoký je přitom nejen počet druhů, ale také množství jedinců v některých populacích. Mezi nejnápadnější ptačí obyvatele delty patří zástupci brodivých, kterých tady hnízdí dvanáct druhů. Velmi hojná je volavka vlasatá a stříbřitá, jež najdete u každé kaluže a na okraji vesnic. Běžný je rovněž kvakoš noční stejně jako větší zástupci řádu – volavka popelavá a bílá či skrytě žijící volavka červená. Z dalších brodivých můžete pravidelně spatřit kolpíky bílé a ibisy hnědé. Pro ibisi je delta Dunaje největším hnízdištěm v Evropě – 1 500 párů. Typickými ptáky delty jsou také racci, rybáci a kormoráni. Každoročně se o svá mláďata stará cca 20 000 párů rybáka bahenního nebo 2 000 párů volavky vlasaté. Vedle kormorána velkého tu hnízdí dva a půl tisíce párů příbuzného kormorána malého, což představuje více jak 60 % světové populace. Běžně je k vidění pelikán bílý, vzácněji pelikán kadeřavý. Pokud zrovna důstojně nehledají potravu v mělkých vodách, vznáší se v oslnivých útvarech na obloze. Hnízdí zde většina z evropské populace pelikána bílého – cca 2 500 párů. Množství vážek a dalšího hmyzu přitahuje desítky ostřížů, běžný je i moták pochop. Ze vzácnějších dravců zde krouží orlovec říční, raroh velký či orel mořský.

Mimo ptáků je zde i velké množství jiných živočišných druhů. Typickými plazy mokřadů jsou želvy bahenní, užovky obojkové a podplamaté. Na sušších lokalitách žijí také ještěrky balkánské, želvy žlutohnědé, zmije menší, růžkatá nebo vzácná paještěrka stepní. Žije zde 42 druhů savců, třeba vydra říční, kočka divoká, šakal, sysel, ondatra a také v Evropě prakticky vyhubený norek evropský. Je zajímavé, že mezi zdejšími obyvateli tvoří Rumuni menšinu. Většina usedlíků jsou Lipované, kteří se sem před mnoha lety dostali z Ukrajiny. Důvodem jejich příchodu byl odpor k církevním reformám prováděným za cara Alexeje Michajloviče. Jsou to nesmírně skromní a dobrosrdeční lidé, kteří mluví starobylou ruštinou. Dodnes žijí v domcích z vepřovic a jejich stavení postavená na nezaplavovaných místech mají rákosovou střechu. Po vodách delty se pohybují v typických černých veslicích.


PROGRAM ZÁJEZDU: 

1. den. Let do Bukurešti. Návštěva rumunského hlavního města Bukurešti, které získalo přídomek „Paříž východu“. Prohlédneme si centrum města: Královský palác, náměstí Revoluce, překrásné Atheneum i druhou největší budovu na světě – Palác Parlamentu vybudovaný za vlády Ceaucesca. Projdeme se také zachovalými uličkami ve staré obchodní čtvrti, kde si vychutnáme starobylou atmosféru tohoto velkoměsta. Nocleh v hotelu v Bukurešti.

2. den. Přesun autobusem do města Tulcea. Odpoledne pozorování ptactva v okolí. Focení ptáků ve večerním světle. Nocleh v hotelu.

3. den. Celodenní výlet až do osady Mila 23: Vyrazíme na člunech ze města Tulcea do osady Mila 23 obývané Lipovany. Cestou poplujeme mezi lužními lesy, rameny a jezery porostlé vodními rostlinami. Uvidíme tisíce jedinců u nás vzácné a chráněné kotvice plovoucí, lekníny a hlavně velké množství ptáků. Uvidíme, jak se tradičně loví ryby. Přes kanál Sontea poplujeme směrem na severovýchod. Lesů ubude, přibude vody a rákosu. Budeme pokračovat kouzelným labyrintem kanálů a jezer, potkáme další a další druhy zvířat a rostlin. Dorazíme do osady Mila 23, kde se nachází hliněné domečky s rákosovými střechami, cesty bez asfaltu i moderní penzióny. Oběd u místního rybáře a cesta zpět do města Tulcea. Noc v hotelu / případně noc v Mila 23.

4. den. Volné dopoledne ve městě Tulcea. Možnost návštěvy muzea Dunajské delty. Po obědě vyrazíme lodí po Chilijském rameni do vesnice Periprava na ostrově Letea - opravdový ostrov v moři rákosu s malebnými dědinkami. Uvidíme Ukrajinu, písek, jezdce na koních bez sedel, krávy vracející se z pastvy domů. Opravdu to zde nevypadá jako v Evropské unii a v 21. století. Ubytujeme se v chatkách a půjdeme pozorovat ptáky na rybníky za vesnicí a poté se budeme družit s místními obyvateli do hospody, jejíž vybavení pamatuje Caucesca. Nocleh v Peripravě.

5. den. Exkurze po ostrově. Přísně chráněný Letejský les, slaniska a pískové duny, výlet na koňských povozech do lesa a na duny. Velký počet stád krav a divokých koní, večer oznamují vytím šakali. Nocleh v Peripravě.

6. den. Přesun z Peripravy přes ostrov Letea na černomořské pláže při ústí Sulinského ramena v městečku Sulina. Exkurze na člunech do okolí Suliny – kanály v rákosech, záliv Mususra, vesnička Cardon. Volno na průzkum pamětihodností Suliny – kostely, hřbitov, přístav a samozřejmě pláž. Nocleh v Sulině nebo Crisane.

7. den. Brzy ráno vyplujeme lodí Sulinským ramenem zpět do města Tulcea. Alternativně člunem po kanálu Litcov místo Sulinského ramena (pokud bude optimální velikost skupiny) a cestou prozkoumáme jezera ve střední části delty. Nocleh v hotelu.

8. den. Přesun do Bukurešti na letiště a let domů.


Změna programu vyhrazena, program bude přizpůsoben aktuálnímu výskytu ptactva nebo počasí.

Termín:

 • 25. 8. – 1. 9. 2019

Ceny:

 • Cena pro členy ČSO: 20.900 ,- Kč

 • Cena pro veřejnost: 22.500,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje:

 • 7x ubytování podle programu,
 • pobytové taxy,
 • doprava dle programu,
 • slovensky mluvící průvodce,
 • k dispozici stativový dalekohled a odborná literatura,
 • pojištění proti úpadku CK.

Cena zájezdu nezahrnuje:

 • ostatní pojištění,
 • mezinárodní letenku,
 • stravu.

Orientační cena letenky Praha/Bukurešť/Praha cca 6.000 Kč (leden 2019). S klienty jsme v kontaktu a po vzájemném odsouhlasení výhodnosti cen letenky rezervujeme.

Fakultativní příplatky:

 • komplexní pojištění včetně storna Union A: 288,-Kč,
 • 2x polopenze Periprava: 1.300,- Kč              


Průvodce:

 • Tomáš Derka, nar. 20.10.1971 v Trenčíně. Vystudoval Přírodovědnou fakultu UK v Bratislavě, Mgr. v oboru environmentalistika, PhD. a habitace v oboru ekologie. Pracuje jako docent na Katedře ekologie, v současnosti ve funkci vedoucího katedry. Věnuje se vodnímu hmyzu, zejména ekologii a taxonomii jepic, ekologii a ochraně vodních toků. Popsal téměř dvacet nových druhů jepic, pošvatek, chrostíků a kobylek, jeden nový rod jepic – Parakari. Přednáší hydrobiologii, ekologii, ekologické základy ochrany přírody atd. Každoročně organizuje exkurze po Slovensku, do Dunajské delty a do Jižní Ameriky. Organizoval několik vědeckých expedicí do Jižní Ameriky, zejména na Stolové hory v jižní Venezuele a horním Orinoku. Od roku 1999 organizoval a provázel pro slovenské a španělské cestovní kanceláře v Rumunsku, Španělsku, Maroku a ve Venezuele. Do Dunajské delty jezdí od roku 1993, přičemž od roku 2000 každoročně (nejraději s pádlem v ruce).

Obecné informace:

 • doba letu z Prahy: cca 1hod.,
 • není potřeba pas ani vízum, stačí OP,
 • není potřeba očkování,
 • v průběhu zájezdu nejsou plánovány žádné dlouhé pěší túry.

Ubytování:

 • Turistický komplex Miruna, Periprava Turistický komplex Miruna se nachází v Peripravě na břehu jezera Nebunu, které je otevřené i z nádvoří komplexu. Turistický komplex Miruna nabízí 5 chatek o celkové kapacitě 11 pokojů (2 lůžkových s možností přistýlky pro dítě do 14 let) s vlastní koupelnou a 12 lůžek se společnou koupelnou. Pokoje mají klimatizaci. Komplex nabízí možnost stravování s tradičními rumunskými pokrmy a rybími specialitami
 • Hotel Insula „Ostrov“, Tulcei Hotel se nachází na ostrově v městě Tulcei a byl zrekonstruován v roce 2015. Hotel nabízí 45 pokojů. Pokoje jsou 2-4 lůžkové s vlastní koupelnou. Pokoje jsou vybaveny telefonem, plochou televizí, kabelovým připojením k internetu, lednicí, klimatizací, topením, povlečením a v koupelně jsou ručníky, vysoušeč vlasů, mýdlo a šampon. Některé pokoje mají výhled na Dunaj nebo na jezero a některé mají balkon. V komplexu se nachází 24 hodinová recepce a restaurace otevřená non stop. V blízkosti komplexu se nachází veřejná pláž, 2 dětská hřiště a půjčovna kol.

Ubytování v uvedených hotelech dle jejich dostupnosti, případně v podobných hotelech stejné kategorie (dostupnost ověřena 18. 1. 2019).

Minimální počet účastníků 8, maximální počet 20. Pro přihlašování na tuto členskou exkurzi mají přednost členové ČSO do 28. 2. 2019.

Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!