Birdwatching
Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Dunajská delta je jedním z nejrozsáhlejších, nejbohatších a nejvýznamnějších evropských mokřadů. Poskytuje domov milionům divokých zvířat, z nichž ptáci jsou skupinou nejvýraznější a nejviditelnější. Dunajská delta se rozkládá na severovýchodě Rumunska a částečně v Ukrajině. Sahá od města Tulcea až k 80 km vzdálenému pobřeží a její celková rozloha činí 4 500 km². Dnes je Biosférickou rezervací UNESCO a patří ke světovému dědictví lidstva. Nedaleko města Tulcea se Dunaj dělí do tří ramen. Je krajinou, která se mění v nekonečném koloběhu. Za neustálého boje mezi pevninou a vodou vznikají nové ostrovy, řeky, písčiny, rybníky a bažiny. Ráz krajiny se mění z roku na rok, ba dokonce i s ročními obdobími. Všechna tři ramena splavují enormní množství bahna, které se ukládá u ústí do moře. Každoročně se tak delta rozroste o 24-30 m. V prostoru mezi třemi rameny delty se rozprostírá nepřehledné množství malých i velkých jezer, která zčásti zarůstají rákosem nebo lekníny. Na nich se pohybují jedinečné plovoucí ostrovy z vegetace – plaury. Mezi rameny se nacházejí stovky kanálů a neprostupných bažin. Na území delty o rozloze 1 700 km² roste pouze rákos. Pravděpodobně se jedná o největší souvislý biotop tohoto druhu na světě.

Nepřehledný labyrint tůní, rákosin, kanálů a bažin přitahuje miliony ptáků. Ve zdejším obojživelném světě byl prokázán výskyt celkem 331 druhů, z nichž 176 zde vyvádí mláďata. Neobvykle vysoký je přitom nejen počet druhů, ale také množství jedinců v některých populacích. Mezi nejnápadnější ptačí obyvatele delty patří zástupci brodivých, kterých tady hnízdí dvanáct druhů. Velmi hojná je volavka vlasatá a stříbřitá, jež najdete u každé kaluže a na okraji vesnic. Běžný je rovněž kvakoš noční stejně jako větší zástupci řádu – volavka popelavá a bílá či skrytě žijící volavka červená. Z dalších brodivých můžete pravidelně spatřit kolpíky bílé a ibisy hnědé. Pro ibisi je delta Dunaje největším hnízdištěm v Evropě – 1 500 párů. Typickými ptáky delty jsou také racci, rybáci a kormoráni. Každoročně se o svá mláďata stará cca 20 000 párů rybáka bahenního nebo 2 000 párů volavky vlasaté. Vedle kormorána velkého tu hnízdí dva a půl tisíce párů příbuzného kormorána malého, což představuje více jak 60 % světové populace. Běžně je k vidění pelikán bílý, vzácněji pelikán kadeřavý. Pokud zrovna důstojně nehledají potravu v mělkých vodách, vznáší se v oslnivých útvarech na obloze. Hnízdí zde většina z evropské populace pelikána bílého – cca 2 500 párů. Množství vážek a dalšího hmyzu přitahuje desítky ostřížů, běžný je i moták pochop. Ze vzácnějších dravců zde krouží orlovec říční, raroh velký či orel mořský.

Mimo ptáků je zde i velké množství jiných živočišných druhů. Typickými plazy mokřadů jsou želvy bahenní, užovky obojkové a podplamaté. Na sušších lokalitách žijí také ještěrky balkánské, želvy žlutohnědé, zmije menší, růžkatá nebo vzácná paještěrka stepní. Žije zde 42 druhů savců, třeba vydra říční, kočka divoká, šakal, sysel, ondatra a také v Evropě prakticky vyhubený norek evropský. Je zajímavé, že mezi zdejšími obyvateli tvoří Rumuni menšinu. Většina usedlíků jsou Lipované, kteří se sem před mnoha lety dostali z Ukrajiny. Důvodem jejich příchodu byl odpor k církevním reformám prováděným za cara Alexeje Michajloviče. Jsou to nesmírně skromní a dobrosrdeční lidé, kteří mluví starobylou ruštinou. Dodnes žijí v domcích z vepřovic a jejich stavení postavená na nezaplavovaných místech mají rákosovou střechu. Po vodách delty se pohybují v typických černých veslicích.


PROGRAM ZÁJEZDU: 

1. den. Let do Bukurešti. Návštěva rumunského hlavního města Bukurešti, které získalo přídomek „Paříž východu“. Prohlédneme si centrum města: Královský palác, náměstí Revoluce, překrásné Atheneum i druhou největší budovu na světě – Palác Parlamentu vybudovaný za vlády Ceaucesca. Projdeme se také zachovalými uličkami ve staré obchodní čtvrti, kde si vychutnáme starobylou atmosféru tohoto velkoměsta. Nocleh v hotelu v Bukurešti.

2. den. Přesun autobusem do města Tulcea. Odpoledne pozorování ptactva v okolí. Focení ptáků ve večerním světle. Nocleh v hotelu.

3. den. Celodenní výlet až do osady Mila 23: Vyrazíme na člunech ze města Tulcea do osady Mila 23 obývané Lipovany. Cestou poplujeme mezi lužními lesy, rameny a jezery porostlé vodními rostlinami. Uvidíme tisíce jedinců u nás vzácné a chráněné kotvice plovoucí, lekníny a hlavně velké množství ptáků. Uvidíme, jak se tradičně loví ryby. Přes kanál Sontea poplujeme směrem na severovýchod. Lesů ubude, přibude vody a rákosu. Budeme pokračovat kouzelným labyrintem kanálů a jezer, potkáme další a další druhy zvířat a rostlin. Dorazíme do osady Mila 23, kde se nachází hliněné domečky s rákosovými střechami, cesty bez asfaltu i moderní penzióny. Oběd u místního rybáře a cesta zpět do města Tulcea. Noc v hotelu / případně noc v Mila 23.

4. den. Volné dopoledne ve městě Tulcea. Možnost návštěvy muzea Dunajské delty. Po obědě vyrazíme lodí po Chilijském rameni do vesnice Periprava na ostrově Letea - opravdový ostrov v moři rákosu s malebnými dědinkami. Uvidíme Ukrajinu, písek, jezdce na koních bez sedel, krávy vracející se z pastvy domů. Opravdu to zde nevypadá jako v Evropské unii a v 21. století. Ubytujeme se v chatkách a půjdeme pozorovat ptáky na rybníky za vesnicí a poté se budeme družit s místními obyvateli do hospody, jejíž vybavení pamatuje Caucesca. Nocleh v Peripravě.

5. den. Exkurze po ostrově. Přísně chráněný Letejský les, slaniska a pískové duny, výlet na koňských povozech do lesa a na duny. Velký počet stád krav a divokých koní, večer oznamují vytím šakali. Nocleh v Peripravě.

6. den. Přesun z Peripravy přes ostrov Letea na černomořské pláže při ústí Sulinského ramena v městečku Sulina. Exkurze na člunech do okolí Suliny – kanály v rákosech, záliv Mususra, vesnička Cardon. Volno na průzkum pamětihodností Suliny – kostely, hřbitov, přístav a samozřejmě pláž. Nocleh v Sulině nebo Crisane.

7. den. Brzy ráno vyplujeme lodí Sulinským ramenem zpět do města Tulcea. Alternativně člunem po kanálu Litcov místo Sulinského ramena (pokud bude optimální velikost skupiny) a cestou prozkoumáme jezera ve střední části delty. Nocleh v hotelu.

8. den. Přesun do Bukurešti na letiště a let domů.


Změna programu vyhrazena, program bude přizpůsoben aktuálnímu výskytu ptactva nebo počasí.


Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!