Birdwatching
Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Členská exkurze ČSO - termín: 1. - 2. 6. 2024

Navštivte s námi nový ptačí park České společnosti ornitologické! Tato exkurze je vhodná pro všechny milovníky přírody – od dětí po dospělé.

Ptačí park Zbudovská blata, pátý ptačí park ČSO – další mokřadní ráj pro ptáky, obojživelníky a další živočichy. Leží nedaleko Hluboké nad Vltavou.. Před rozsáhlými melioracemi a regulací koryta Bezdrevského (neboli Soudného) potoka zde býval doslova ráj pro bahňáky a další ptáky vlhkých luk. Nejvzácnějším ptačím obyvatelem Zbudovských blat je bezesporu břehouš černoocasý. V osmdesátých letech jich na Zbudovských blatech hnízdilo dokonce 27 párů. Ovšem tak jak v krajině ubývala voda, tak se snižovaly i počty břehoušů. Dnes se zde pokoušejí vyhnízdit max. dva páry – poslední v celém Česku. Velký prostor obklopený rybníky se kromě břehoušů líbí i dalšímu vzácnému bahňákovi, který již v Česku několik let vůbec nehnízdí – kolize velké. Na průtahu ji ovšem na Zbudovských blatech ještě můžeme zastihnout. Sice již ne v tak velkých počtech, jako např. v roce 1977, kdy bylo na rybníku Knížecí u obce Pištín pozorováno 96 ex., ale v počtu do deseti kusů celkem pravidelně protahuje. Zbudovská blata jsou vůbec oblíbenou migrační zastávkou – pozorovat zde můžeme čejky chocholaté, které na Blatech i hnízdí, vodouše rudonohé, nebo kalouse pustovky (kteří zde v r. 2012 dokonce vyhnízdili). Výjimečně zavítají ještě vzácnější návštěvníci, jako jsou kolihy malé, kulíci zlatí nebo v r. 2012 i keptuška stepní. Běžná jsou naopak pozorování dravců, např. orlů mořských, luňáků červených i hnědých nebo motáka pilicha. Vzácně hnízdí vodouš rudonohý či bekasina otavní, častěji se potkáme se slavíkem modráčkem, běžnější jsou hnízdění rákosníků a cvrčilek.

Nový ptačí park byl založen v červenci 2023 vykoupením téměř 11 ha na Zbudovských blatech a v okolí. Z toho téměř 4 ha v blízkosti Přírodní rezervace Mokřiny u Vomáčků, poslední zachované části původních blat. Část z vykupovaného území jsou nádherně kvetoucí louky, část podmáčený porost, jako stvořený pro obnovu mokřadů.  Na vykoupených pozemcích se bude vracet voda do krajiny zrušením podzemních meliorací. ČSO zde má i mnohem větší sen – ve spolupráci s krajem a místními obcemi chce v budoucnu vrátit zregulovanému Bezdrevskému potoku jeho původní přirozené meandry. Vzniklé mokřiny tak plánuje udržovat osvědčenou pastvou odolných velkých kopytníků, ostatně i v minulosti sedláci na blatech běžně pásli. Nový domov zde při správném hospodaření mohou nalézt i čejky chocholaté, vodouši rudonozí,  bekasiny otavní nebo dokonce pisily čáponohé či tenkozobci opační. Ostatně i ve starém českém filmu Mlhy na Blatech, natočeném v r. 1943 podle knihy Karla Klostermanna, hrají ptáci důležitou ilustrační roli a pro film byly použity natočené záběry mokřadních ptáků od známého fotografa a kameramana Václava Jana Staňka, prvního autora českých přírodovědných filmů.

Českobudějovické rybníky - většina plochy této ptačí oblasti je již téměř tisíc let tvořena zemědělskou krajinou s převahou luk a polí. Ale i tady se zachovala část původního lužního lesa a u některých rybníků i další vzácná mokřadní společenstva. Nejcennější z těchto ploch jsou chráněny ve třech maloplošných zvláště chráněných územích: PR Vrbenské rybníky, PR Mokřiny u Vomáčků a PP Velký Karasín. Chráněny jsou zde především hnízdní populace kvakoše nočního, rybáka obecného a slavíka modráčka. Právě zde hnízdí největší populace kolpíků bílých v Česku a nachází se tu jediné české hnízdiště volavek stříbřitých, tenkozobců opačných či pisil čáponohých. Jsou tu vhodné podmínky zejména pro vodní a mokřadní druhy ptáků a pro ptáky kulturní zemědělské krajiny. V území bylo dosud zjištěno 213 druhů, z toho 117 alespoň jednou zahnízdilo. Všechny druhy svá hnízdiště mění podle měnících se podmínek nabídky potravy v jednotlivých letech a zarůstání hnízdních ostrůvků na větších rybnících. Podle příležitostného snížení hladiny jednotlivých rybníků a zamokření okolních luk se mění i hnízdění bahňáků, včetně vzácných druhů, tenkozobce opačného a pisily čáponohé. Na Vrbenských rybnících hnízdí i kolonie potápek černokrkých, v celé oblasti hnízdí přes 20 párů zrzohlávek rudozobých, v hnízdní sezóně se objevuje bukáček malý nebo třeba chřástal kropenatý a malý. Ve starých dubových hrázích jsou hojné dutiny obsazované také více než 100 páry lejska bělokrkého a několika desítkami párů strakapouda prostředního.
Vrbenské rybníky – Na území ČR byl kolpík až do roku 1945 vzácným zatoulancem. Kolpíci se na Moravě vyskytují dodnes, ale hnízdění po roce 1988 nebylo prokázáno. V oblasti českobudějovických rybníků hnízdil poprvé 1 pár na rybníku Volešek v roce 1987. Na Vrbenských rybnících se objevovali od roku 2003, hnízdní kolonie je na Novovrbenském rybníce pravděpodobně od roku 2006. Volavky stříbřité hnízdily na Českobudějovicku na stejných rybnících jako kolpíci (ale ne vždy zároveň s nimi) od roku 1998. Ke kolpíkům na Novovrbenském se přidaly pravděpodobně v roce 2007. Na ostrůvku spolu s oběma druhy určitě zahlédnete i kvakoše noční, jejichž kolonii tvoří několik desítek hnízd. Obejdete-li ještě rybník Domin, můžete se těšit na kolonie racků a rybáků.  Mezi racky chechtavými můžete objevit i hnízdící racky černohlavé. Na hladině Dominu bývá mnoho kachen – nejen březňáček , ale můžete zde vidět i kopřivky, čírky obecné a modré, lžičáky pestré, poláky velké i chocholačky, zrzohlávky rudozobé a občas i vzácnější druhy.

Klokočínské louky jsou lučním komplexem, který se nachází v nivě říčky Blanice asi 3 kilometry severozápadně od Protivína na Písecku. Jsou unikátním domovem pro širokou paletu vzácných zvířat, především ptáků. Na loukách hnízdí několik párů bekasiny otavní. Za potravou na louky zalétají čáp bílýmoták pochopkrkavec velký a volavka bílá. Z dalších ptáků byly pozorovány jednotlivé hnízdící páry jeřába popelavéhoťuhýka obecnéhoslavíka modráčka středoevropskéhobramborníčka hnědého a bramborníčka černohlavého.

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den – odjezd z Prahy v ranních hodinách (cca 7.00)- ornitologické pozorování až do večera. Nocleh v hotelu Prajer ve Vodňanech.

2. den – ornitologická pozorování. Návrat do Prahy na vlakové nádraží ve večerních hodinách.

Změna programu vyhrazena. Ornitologická pozorování budou přizpůsobena podle počasí a aktuálních výskytů ptactva.

Termín:

  • 1. 6.- 2. 6. 2024

Cena:

  • Pro členy ČSO ve dvoulůžkových pokojích: 3.200,-

  • Pro členy ČSO ve 3-4lůžkových pokojích: 2.800,-

  • Pro veřejnost ve dvoulůžkových pokojích: 3.500,-

  • Pro veřejnost ve 3-4lůžkových pokojích: 3.100,-

Cena zahrnuje:

  • 1x ubytování se snídaní v hotelu ve pokojích dle výběru výše,

  • společnou dopravu autobusem,

  • pojištění proti úpadku cestovní kanceláře,

  • ornitologické a místní průvodce.

Ubytování:

  • Hotel  Prajer *** je rodinný, nově zrekonstruovaný hotel, který se nachází na náměstí ve Vodňanech 400m od vlakového nádraží.  Nabízí dvoulůžkové, třílůžkové i čtyřlůžkový pokoj. Všechny pokoje jsou vybaveny TV, ledničkou, fénem, minibarem v chodbě. Snídaně je zajištěna v hotelové restauraci. Prajer nabízí svým hostům možnost stravovat se v prostorné restauraci, která připravuje pokrmy české i mezinárodní kuchyně, včetně rybích specialit. V budově najdete také prodejní vinotéku, útulný krb a dětský koutek. V celém objektu je k dispozici bezplatné Wi-Fi.

Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!