Birdwatching

Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Členská exkurze ČSO - termín: 26. - 27. 6. 2021

Navštivte s námi první ptačí park České společnosti ornitologické! Tato exkurze je vhodná pro všechny milovníky přírody – od dětí po dospělé.

                Jedinečný projekt v rámci České republiky, soukromý Ptačí park Josefovské louky, vzniká od roku 2006 v turisticky atraktivní oblasti poblíž Josefovské pevnosti u Jaroměře ve východních Čechách. Umožňuje návrat mokřadních ptáků na dříve přirozeně zaplavované louky v nivě řeky Metuje a současně zpřístupňuje území lidem a umožňuje jim obdivovat krásu přírody. Páteří parku je unikátní sto let starý závlahový systém Metuj, který byl opraven a který nyní umožňuje regulaci výšky spodní vody na okolních loukách. Právě tyto louky ČSO s pomocí dárců vykupuje a buduje na nich park, kde najdou životní prostor ptáci, ale i bezobratlí, obojživelníci, plazi a rostliny. V parku je prozatím jedna pozorovatelna, ale do budoucna se počítá s výstavbou pozorovací věže a povalových chodníků, které usnadní pohyb po zaplavených loukách. Již nyní je v parku několik informačních tabulí, které seznamují s historií území i s jeho živočišnými a rostlinnými obyvateli. Ornitologové na loukách vytvořili dvě desítky menších tůní, které od roku 2018 doplňuje soustava velkých tůní o velikosti 1,5 hektaru nazývaná Slavíkovský ptačník. Na Josefovských loukách žijí nebo se zde zastavují desítky druhů ptáků. Ponechání kousku přírody na několik měsíců v roce vodnímu živlu přináší zázraky a zamokřené louky dávají život ptákům a všem dalším složkám přírody. Jsou místem, kde hnízdí hned několik vzácných a ohrožených druhů mokřadních ptáků, jako je čírka modrá, vodouš rudonohý, bekasina otavní, čejka chocholatá, kulíci říční nebo chřástal vodní a kropenatý. K těmto ptákům řadíme navíc jeřáby popelavé, kteří se tu pokoušeli hnízdit v roce 2016 a sovy kalouse pustovky, které tu často zimují. Jarní vydatná řízená závlaha sem láká i v Česku vzácnější druhy jako lžičáka pestrého, jespáka bojovného nebo vodouše tmavého. Počet druhů zahlédnutých v ptačím parku se vloni rozrostl již na 189 druhů a Josefovské louky se tak stávají lokalitou celostátního významu. Kromě toho je místo útočištěm pro 8 druhů obojživelníků, množství  hmyzu (30 druhů vážek, několik stovek druhů brouků a 35 druhů denních motýlů) a mnoha dalších. Od ledna 2018 spásá Josefovské louky stádo divokých koní, kteří tu vytvořili pestrou rostlinnou mozaiku ideální pro sběr potravy, hnízdění i úkryt ptáků. Koně se na Josefovských loukách osvědčili. Díky nim poprvé vyvedli mláďata například kriticky ohrožení vodouši rudonozí. V roce 2020 přišli 2 pratuři. Úkolem praturů je potlačovat nežádoucí dřeviny okusem, například rozrůstající se vrby a hlohy. Pratuři jsou navíc schopni vypást rychle se rozšiřující kopřivy, což divocí koně, kteří jsou zaměření na trávy, nesvedou. V únoru se narodil nečekaný přírůstek - první tele. I okolí luk stojí za pozornost. Nejbližší město - Josefov u Jaroměře, podle kterého náš ptačí park dostal své jméno, je dnes známé především jako pevnost a jedinečný urbanistický celek, který byl postaven na konci 18. století. Procházka po pevnosti je opravdu jako z jiného století. Vždyť se ve zdejších ulicích taky každou chvíli natáčí nějaký film, z těch známějších například Musíme si pomáhat Jana Hřebejka. I přímo ve městě jsou přírodně cenná místa - mezi chráněná území Natura 2000 totiž patří podzemní chodby pod pevností, ve kterých je významné zimoviště vrápence malého. Spadá sem i část řeky Stará Metuje, jež protéká těsně vedle pevnosti, která je zase významná výskytem vzácné vážky klínatky rohaté. Stará Metuje je dodnes přirozeně meandrující řeka s nezpevněnými břehy a právě ona tvoří od soutoku s novým korytem Metuje jednu z hranic vznikajícího ptačího parku Josefovské louky. Druhou hranici tvoří koryto „nové“ Metuje a z východní strany park uzavírá Jasenský potok. Park leží vlastně na ostrově v údolní nivě Metuje a jinak než po třech mostech se do něj lidé nedostanou.

Program připraven ve spolupráci s Českou společností ornitologickou.

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den – Odjezd z  Prahy v ranních hodinách - (8.00 od Hlavního nádraží). Josefovské louky - ornitologická pozorování. Prohlídka záchranné stanice pro handicapovaná zvířata v Jaroměři. Ubytování a rozchod na večeři. Po večeři noční pozorování na Josefovských loukách - stezka džunglí, odchyt chřástalů do sítí, pozorování netopýrů a obojživelníků…  Nocleh v hotelu v Jaroměři..

2. den – dopoledne další ornitologická pozorování v okolí Josefovských luk dle momentálního výskytu ptactva. Bohumilečský a Újezdský rybník - byly založeny benediktinským klášterem v Opatovicích nad Labem. Hladinu člení několik menších ostrůvků většinou s porosty dřevin. Zvláště chráněné druhy: silně ohrožené – chřástal vodní, chřástal kropenatý, rákosník velký, žluva hajní, slavík modráček, zrzohlávka rudozobá. Ohrožené druhy – kopřivka obecná, lejsek šedý, potápka černokrká, potápka roháč, potápka malá, moták pochop, moudivláček lužní, cvrčilka slavíková...

Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník. Toto území představuje komplex vodních a mokřadních biotopů vytvořených kolem jednoho z největších existujících rybníků bývalé pernštejnské soustavy.

Třesický rybník patří k jednomu z mála zachovaných rybníků z bývalé rozsáhlé Chlumecké rybniční soustavy, která v době svého největšího rozkvětu čítala 193 rybníků v oblasti povodí řek Cidliny a Bystřice. Byl vybudován před rokem 1467 a patří tak k prvním rybníkům, které se v rámci tehdy nově budované rybniční soustavy začaly stavět. V současnosti je patrně nejstarším zachovalým rybníkem z této soustavy. Je jednou z nejvýznamnějších ornitologických lokalit v kraji. Na lokalitě bylo doposud zjištěno 211 druhů ptáků. Hnízdících 99 druhů. Nejcennější jsou zachovalé rozsáhlé litorální porosty a na ně vázaná ptačí společenstva. Přilehlé nivní louky podél Bystřice jsou ojedinělé kontinuálním hnízdním výskytem břehouše černoocasého.

Ve večerních hodinách návrat do Prahy. (orientačně cca 18 hod).

Program zvolíme podle počasí, aktuálního výskytu ptáků a nálady zúčastněných.

Termín: 

  • 26. - 27. 6. 2021

Cena za osobu: 

  • Cena pro členy ČSO:                                                                               tří/čtyřlůžkový pokoj           2.100,-Kč/os                                        dvoulůžkový pokoj             2.300,-Kč/os
  • Cena pro veřejnost:                                                             tří/čtyřlůžkový pokoj           2.400,-Kč/os                                              dvoulůžkový pokoj             2.600,-Kč/os

  • Příplatek: snídaně:              150,- Kč

Slevy: dítě do 12 let v doprovodu 2 rodičů       - 1.000,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým busem z Prahy, 1 x ubytování v hotelu, pojištění CK proti úpadku, průvodci

Vlastní doprava: nelze.

Ubytování: Grand Hotel Jaroměř je areál sestávající z pohodlného hotelu, Restaurant Grand a Stylle Baru. Hotel poskytuje pohodlné ubytování ve dvou až čtyřlůžkových pokojích a dvoupokojových apartmánech. Všechny jednotky mají vlastní koupelnu se sprchovým koutem a sociálním zařízením, televizi se satelitním příjmem a bezplatné bezdrátové internetové připojení. Apartmány navíc disponují vybavenou kuchyňkou. Příjemné posezení poskytuje zahrada s grilem, zahradním nábytkem a dětským hřištěm. Mexická restaurace Grande Patria se 100 místy a dalšími 30 místy v salonku nabízí chutné stravování výběrem z jídelního lístku. K restauraci patří letní terasa, která v příjemných letních dnech poskytuje posezení při sklence dobrého nápoje či při grilování na lávovém kameni. Příjemné prostředí nabízí Stylle bar.   https://hotelgrandjaromer.cz/fotogalerie

Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!