Birdwatching
Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Fotografování vlků a medvědů v nádherném prostředí Polsko-Ukrajinsko-Slovenského trojmezí.

Zubři, medvědi, vlci, jeleni, vydry, orli a nádherná zákoutí kolem řeky San – to jsou Vlčí hory. Ty jsou (zatím) pro masovou turistiku neobjevenou lokalitou jednoho z největších polských národních parků, nacházejícího se v jihovýchodním cípu Polska mezi Slovenskem a Ukrajinou. Díky odlehlosti a nepřístupnosti tohoto území ho zatím navštěvují hlavně milovníci přírody a fotografové vyhledávající samotu a nepoškozenou divokou přírodu. Vzhledem ke značné nepřístupnosti a náročnému terénu je největší šance k fotografování uvedených zvířat trpělivé čekání v úkrytu kolem řeky San. Řeka je zde už v dolním toku, je poměrně mělká a zvířata se sem docela pravidelně dostavují. Přechází jej z jednoho břehu na druhý. Stáda zubrů se dají pozorovat i na rozsáhlých loukách, které se rozkládají po obou březích.

Oblast, v dnešním jihovýchodním cípu Polska byla odpradávna těžce zkoušená, kraje to byly do 19. století nehostinné. Proto vznikl název polského pohoří podle "běsů" a "čadů" (děsů a kouzel) - Bieszczady. 19. a 20. století, díky příslušnosti území k rakouské Haliči, přineslo do Východních Karpat rozvoj osídlení společně s vybudováním železnic a rozvojem podhorských oblastí. Avšak po šílených světových válkách došlo k vysídlení většiny obyvatel. V celé oblasti byly kdysi vesnice osídlené zemědělci, které byly ale po válce opuštěny nebo násilně vysídleny, ale zůstaly po nich staré ovocné sady, které do dneška plodí a právě jejich úroda k sobě láká na podzim k bohatým hostinám zvířata.

Hlavním cílem této fotografické a přírodovědné výpravy je získání unikátních fotografií vlků, zubrů, medvědů, orlů křiklavých a dalších savců a ptáků. Zájezd je plánován v jednom z nejvhodnějším období pro fotografování, kdy se medvědi vykrmují před zimním spánkem. Budeme je fotit zejména na břehu řeky San. Údolí Sanu, zahrnuté do CHKO (Park Krajobrazowy) Dolina Sanu tvoří severní hranici s Bieszczadským národním parkem, nabízí při nízkém stavu vody toulání meandry řeky s mnoha kamennými prahy. Kvůli vlkům, kteří v tomto koutu Karpat našli útočiště a stali se díky minimálnímu osídlení vládci hor, byl vzkříšen pradávný název tohoto území - Vlčí hory. Zde si řeka našla klikatou cestu a stala se útočištěm mnoha zvířat, která milují svobodu a volnost. Opuštěná, vysídlená a zapomenutá oblast od Zatwarnicy po Rajskie je snad posledním místem ve Východních Karpatech, kde se můžete toulat sami a pozorovat líně se povalující mlhy a poslouchat šum větru a monotónní melodii řeky a spatřit plaché vládce divočiny.

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den - odjezd v dopoledních hodinách (Odjezd bude přizpůsoben příjezdu vlaku z Prahy). Přejezd Slovenska kolem Tater na Polské území. Východiskem a místem našeho ubytování bude osada Rajskie.

2. - 6. den - podle pokynů našeho průvodce budeme fotografovat přicházející zvířata. Na cestách k nejlepším lokalitám je zákaz provozu automobilů. Z tohoto důvodu se budeme pohybovat především na zapůjčených kolech a pěšky. Jeden den se pojedeme mikrobusem podívat na další lokality na východě. Budeme fotografovat v poloninách Carynska a Tarnica. Název polonina označuje horský (cca nad 1500 m n. m.) travnatý pás na hřbetu hřebenu ohraničený zespodu lesním porostem. Na úbočích roste les, který se mění v travnaté pláně bez mezistupně keřů či malých stromů.

7. den - příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

Pozorování budou přizpůsobena podle počasí a aktuálních výskytů zvířat a ptactva.


Termín:

  • Libovolný - podzim

​​​​​​Cena zájezdu:

  • Na vyžádání

Ubytování:

  • v novém chatovém rezortu v chatkách nebo apartmánech pro čtyři, šest, osm nebo dvanáct osob s oddělenými dvoulůžkovými ložnicemi, vybavených kuchyňkou a vlastní koupelnou. Povlečení a ručníky jsou zahrnuty v ceně. Není zde signál ani WiFi.

Průvodci:

  • PaedDr. Jiří Troneček: celoživotní zájmy - příroda, především botanika, fotografování, cestování, procestoval za přírodou kromě Austrálie všechny světadíly. Živil se jako vychovatel, učitel přírodopisu, odborný pracovník Muzea Kroměříž, Muzea Jihovýchodní Moravy ve Zlíně, majitel cestovní kanceláře... Je jeden z nejlepších znalců oblasti, jezdí sem od roku 2012.
  • RNDr. Pavel Kuča, bývalý ředitel CHKO Bílé Karpaty, který je výborným fotografem a tráví zde značnou část roku. Mezi jeho zájmy patří fotografování a příroda. V současnosti připravuje film o přírodě Východních Karpat.

Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!