Birdwatching

Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Ornitologická exkurze do Stolových hor

Pojeďte s námi pozorovat půvabné kulíšky a sýce do bizarních Stolových hor našich sousedů. Pásmo Stolových hor je součást horského pásma Středních Sudet, sahá od údolí Dušnické Bystřice po Mieroszów a Krzeszów. Je to krajina příkrých skal, skalních věží i téměř rovných náhorních plošin, tajemných soutěsek i hlubokých roklí, pospojovaných do rozsáhlých přírodních labyrintů. Nechybějí ani daleké výhledy – stolové hory vypínající se asi 150 m (919 m. n. m.) nad okolní terén. Již v padesátých letech zde vznikly přírodní rezervace Velká Hejšovina – kolem nejvyššího vrcholu (919 m n. m.), Bludné skály/Bledne skaly a Batorowské rašeliniště/Torfowisko Batorowskie. V roce 1993 tato oblast byla vyhlášena Národním parkem Stolových hor. Jejich geologická skladba je nejlépe patrná na obnažených vrcholech – tvoří je usazené horniny mořského původu – zejména pískovce z období svrchní křídy (zhruba před 100 miliony let) s vložkami slínovců a vápenců. Značná členitost terénu má na svědomí rozdílné mikroklimatické podmínky, časté jsou podzimní a zimní teplotní inverze – zatímco vrcholky skal ozařuje slunce, údolí se utápějí v mlze.

Území je z velké části pokryto lesními porosty. V hojné míře zde rostou smrčiny, ostrůvky bučin, javořin a místy se vyskytuje vzácná borovice blatka. Rašeliniště a bahenní louky přejí mnoha druhům chráněných rostlin. Symbolem parku se stal upolín nejvyšší rostoucí v kvantech na vlhkých loukách v podhůří. Flóra celkově zahrnuje na 550 druhů cévnatých rostlin. Do rodiny zdejšího rostlinstva se řadí například ocún jesenní, Kladská růže, vzácné ostřice, kapradiny, několik druhů vstavačů i více jak 200 druhů mechů. Botanicky nejzajímavější jsou vrcholové rašeliniště s kosodřevinou (Wielkie Torfowisko Batorowskie) a „pionýrská“ flóra mechorostů a lišejníků, osídlující nehostinná místa na skalách.

Zdejší zvířena má výrazně charakter lesní, skalnaté prostředí snad nejvíce prospívá netopýrům nebo plchům velkým. K méně obvyklým ptačím obyvatelům patří např. čáp černý, jeřábek lesní či kulíšek nejmenší a sýc rousný, skalní římsy jsou ideálním hnízdištěm pro výra velkého. Čas od času se objeví i náhodný host, jako např. vlk obecný (2000), medvěd hnědý (1991 – 1998) nebo kamzík horský (1996).


Program zájezdu:

1. den pátek – Odjezd z Prahy v odpoledních hodinách – cca 15.00. Přejezd do Polska. Ve večerních hodinách příjezd a ubytování v Karlowě v NP Stolové hory. Promítání filmů o Stolových horách. Nocleh.

2. den sobota – Za úsvitu vyrazíme pěšky na pozorování místních ptáků. Lokalita Szczeliniec - průvodce nám ukáže aktuální hnízdní páry. Pravidelně zde hnízdí sokol stěhovavý a mnoho dalších druhů.  Návrat na snídani. Poté pozorování ptáků v lokalitě Narożnika. Po obědě odpočinek a 1- 2 přednášky s místními ornitology Večerní pozorování sov – sýc rousný, kulíšek nejmenší. Posezení u táboráku, nocleh.

3. den neděle – Před snídaní opět budeme pozorovat ptáky poblíž ubytování. Snídaně. Poté přejedeme busem na rašeliniště poblíž obce Zieleniec. Zde můžeme vidět taktéž mnoho místních druhů ptáků – čečetka zimní, linduška luční, jeřáb popelavý a další. Velmi zajímavý je také výskyt reliktních druhů vážek. Příjezd do Prahy ve večerních hodinách.


Změna programu vyhrazena, program bude přizpůsoben aktuálnímu výskytu ptactva nebo počasí.

Termín:

 • Libovolný                               

Cena (červen 2019):

 • cca 3.790,- Kč.

Cena zájezdu zahrnuje:

 • 2x ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích se snídaní,
 • pobytové taxy,
 • dopravu autobusem,
 • k dispozici stativový dalekohled,
 • ornitologický průvodce,
 • místní průvodce,
 • pojištění proti úpadku CK.

Cena zájezdu nezahrnuje:

 • ostatní pojištění,
 • další stravu.

Fakultativní příplatky:

 • komplexní pojištění včetně storna: 72,-Kč,

 • 2x večeře: 350,-Kč.

Ubytování:

Ubytovací zařízení v srdci NP Stolové hory. Jedná se o budovy bývalého hotelu Karlów v městě Kudowa Zdroj. V současné době zařízení funguje jako školící a vzdělávací centrum Národního parku Stolové hory.

Ubytování se skládá z 2 a 3lůžkových pokojů s koupelnou a 3 rodinných apartmánů. Wi-Fi je k dispozici ve vstupní hale hlavní budovy.

Pokoje pro hosty nejsou vybaveny televizí. Kuchyně s možností vaření jsou k dispozici pouze v apartmánech. Pokoje a apartmány jsou vybaveny povlečením, ale nejsou vybaveny ručníky.


Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!