Birdwatching
Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Poznávací zájezd k našim severním sousedům do Polska. Navštívíme několik lokalit chráněných organizací UNESCO, podíváte se k Baltskému moři do známých letovisek a přístavů, navštívíte polská historická města se spoustou pamětihodností a krásnou architekturou, ale také poutní místa Polska.

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den - Odjezd brzy ráno do Polska, prohlídka VARŠAVY (UNESCO, hlavní a největší město Polska: Staré Město-náměstí Starý rynek s měšťanskými domy, katedrála sv. Jana, královský zámek, kostel sv. Martina, Jezuitský kostel, Barbakan a městské hradby, Zámecké náměstí se Zikmundovým sloupem, Královská cesta pojmenovaná podle bývalých královských sídel, které ji lemují. Nacházejí se zde krásné parky a zahradami obklopené paláce. Vyrostlo zde mnoho kostelů a klášterů, také rezidence prezidenta, univerzitní areál. Nocleh v hotelu Ibis Budget ve Varšavě.

2. den - Odjezd do veletržního města POZNAŇ (náměstí Starý rynek, palác Działyńskich, renesanční radnice, nádherný jezuitský kostel sv. Stanislava, studánka Bamberky, katedrála na Tumském ostrově s hroby prvních polských panovníků), HNĚZDNO (jedno z nejstarších polských měst, kde byli korunováni první polští králové, prohlídka katedrály s hrobem svatého Vojtěcha), TORUŇ (UNESCO. Historické město nad řekou Vislou s množstvím středověkých památek - impozantní městské hradby, náměstí s měšťanskými domy, katedrála sv. Jana Křtitele, rodný dům věhlasného astronoma M. Koperníka, Křivá věž a gotické špýchary, nákup pravého toruňského perníku). Nocleh v hotelu Ibis Budget v Toruni.

3. den - Přejezd k pevnosti MALBORK (UNESCO. Největší středověký hrad v Polsku, sídlo velmistra řádu a hlavní město křižáckého státu, největší cihlová stavba na světě), zastávka u ELBLACKÉHO kanálu (technické zařízení umožňující přepravu lodí mezi vodními toky - možnost projížďky po kanálu), cesta na ubytování. Nocleh v hotelu.

4. den - Po snídani BALTSKÉ MOŘE - SŁOWIŃSKÝ NÁRODNÍ PARK (přímořské jezero Łebsko, přejezd lodí k věhlasným až 40 metrů pohyblivým písečným dunám s vyhlídkami, polská Sahara, procházka národním parkem). ŁEBA (krásné přímořské středisko s jachetním přístavem, rybářským kostelem s hrázděnou věží. SOPOTY (známé přímořské letovisko a město hudebních festivalů, lázně s promenádou a příjemným parkem, procházka po věhlasném dřevěném molu, možnost nákupu jantaru), Nocleh v hotelu.

5. den - Ráno po snídani přejezd na poloostrov HELSKÁ KOSA s písečnými dunami a nádhernými plážemi. Malebné město HEL (Maják, socha Neptuna, Muzeum rybolovu, záchranná stanice tuleňů Fokarium, vojenské stavby). Nádherné písečné duny, možnost koupání na pláži. Elegantní středisko JURATA (se sochou pohanské bohyně moře Juraty, molem a nádhernými plážemi). Odpoledne návštěva města GDYNIA (největší polský námořní přístav, možnost projížďky lodí po přístavu, procházka po jižním molu, torpédoborec Blyskawica, školící plachetnice Dar Pomorza, možnost návštěvy mořského akvária se žraloky a chobotnicemi, nebo nákupu jantaru). Nocleh v hotelu.

6. den - Snídaně, GDAŇSK (staré hanzovní město, Staroměstská radnice a mnoho nádherných měšťanských domů, gotická cihlová katedrála Panny Marie s vnitřním orlojem, Artušův dvůr, zbrojnice, katovna, Zlatá a Zelená brána, možnost projížďky lodí po přístavu až k Westerplatte, kde padl první výstřel druhé světové války). Tento den se přizpůsobíme počasí. V případě příznivého počasí koupání a slunění (minimálně 9 hodin) na nádherných baltských plážích. V případě nepříznivého počasí (déšť)odjezd domů již po 2-3 hodinách. Tímto přizpůsobíme program mezinárodním pravidlům autobusové dopravy. Odjezd do ČR.

7. den - příjezd v nočních až ranních hodinách.


Termín: 26. 8. – 1. 9. 2024

Cena:    14.000,- Kč

Cena zahrnuje:

 • dopravu zájezdovým busem,
 • 3x ubytování v hotelu Pomeranka s polopenzí ve dvoulůžkových pokojích,
 • 2x ubytování Ibis Budget ve dvoulůžkových pokojích,
 • průvodce, pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje:

 • vstupy, projížďky lodí, ostatní pojištění, ostatní stravu, zdravotní testy

Příplatky:

 • cestovní pojištění (15-70let) vč. pojištění storna zájezdu A30 UNION: 350 Kč/os.,
 • cestovní pojištění (nad 70let) vč. pojištění storna zájezdu A30 UNION: 595 Kč/os.,
 • cestovní pojištění (do 15 let) vč. pojištění storna zájezdu A30 UNION: 245 Kč/os.,
 • 2x snídaně v Ibis Budget 350,- Kč.

Odjezdová místa:

 • Uherské Hradiště, Uherský Brod, Bojkovice, Otrokovice, Ostrava - Poruba

Ubytování:

 • Hotel Pomeranka - Rekreační středisko "POMERANKA" se nachází 250 metrů od pláže v Gdaňsku - Brzeźno, velmi oblíbeném a turisty navštěvovaném oblasti. Nachází se 6,5 km od historické části Gdaňsku. Dvoulůžkové pokoje mají koupelny s kompletním sociálním zařízením, TV a wifi.
 • Hotel Ibis Budget - Ve dvoulůžkových pokojích s manželskou postelí a patrovým lůžkem. Každý pokoj má barevnou televizi, umyvadlo, zrcadlo, stůl a židli, sprchu a WC. Ledničky nejsou k dispozici.  Je zakázáno používání spotřebičů na tepelnou přípravu jídel. Povlečení je zahrnuto v ceně. V některých hotelech je v recepci k dispozici mikrovlnná trouba. WI- FI je k dispozici. Na všech hotelech.