Birdwatching
Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Členská exkurze České společnosti ornitologické.

Pojeďte si s námi užít severskou zimu a severské ptáky! Připravili jsme pro Vás pozorování zimujících ptáků na Baltském pobřeží.  Helská kosa leží na jižním pobřeží Baltu, od něhož odděluje Pucký záliv. Spolu s ním je pak součástí Gdaňského zálivu. Začíná u města Władysławowo, kde je její šířka asi 300 m, a táhne se východním směrem v délce 35 km. V nejužším místě u Chałup je její šířka pouze 150 metrů. Největší šířky dosahuje kosa na svém východním konci u města Hel, kde se pohybuje mezi 2 až 3 km. Nejvyšším bodem je vrchol duny Lubek (23 m nad mořem). Helská kosa je nejmladší částí polského pobřeží. Před 200-300 lety byl na jejím místě řetězec ostrovů. Tvoří ji písčiny zformované mořskými proudy. Dnes se zde rozkládá Nadmorski Park Krajobrazovy s výjimečnými přírodními krásami. Kosa měla v minulosti velký strategický význam, neboť poskytovala dobrou ochranu Trojměstí Gdaňsk-Gdyně-Sopoty.

Budeme pozorovat v přístavech Hel, Władysławowo a v Gdyni, navštívíme i ústí Visly a podle počasí a aktuálního výskytu ptáků případě i jiné lokality, třeba rezervaci Ptačí ráj na okraji Gdaňska. Pozorovat budeme řadu běžných vodních ptáků, ovšem ve zcela neobvyklých počtech: racky chechtavé (Chroicocephalus ridibundus), racky bouřní (Larus canus), racky mořské (Larus marinus), zejména ale racky stříbřité (Larus argentatus), kormorány velké (Phalacrocorax carbo) nebo hejno labutí velkých (Cygnus olor) sahající, kam až oko dohlédne. Kromě nich nás čekají veliká hejna lysek černých (Fulica atra) a poláků chocholaček (Aythya fuligula), mezi kterými budou početné kaholky (Aythya marila). Ve všech přístavech pravidelně loví hoholky lední (Clangula hyemalis), které nejsou plaché a můžeme je pozorovat a fotografovat doslova z několika metrů. Zcela jistě uvidíme i některé ze vzácnějších druhů, které v Gdaňském zálivu zimují: racky šedé (Larus hyperboreus), turpany černé (Melanitta nigra) i hnědé (Melanitta fusca), morčáky prostřední (Mergus serrator), kajky mořské (Somateria mollissima), potápky žlutorohé (Podiceps auritus), morčáky bílé (Mergellus albellus) nebo labutě zpěvné (Cygnus cygnus). Můžeme mít štěstí i na vysloveně mořské druhy, jako alky malé či alkouny. Ptačí osazenstvo mořského pobřeží se rychle obměňuje a může přinést nejedno překvapení – například i v podobě tuleňů.

PROGRAM:

  • 1. den: Odjezd z Prahy ve večerních hodinách.
  • 2. den: Prvním velkým přístavem plným ptáků, který navštívíme je Władysławowo. Jeho charakter je mnohem průmyslovější než Hel. Odpady ze zpracování ryb lákají především různé racky, včetně severských racků šedých. Během dne Ornitologická pozorování na různých místech Helské kosy. Nocleh v mořské stanici v Helu.
  • 3. den: Cílem zájezdu je přístav v Helu, na samém konci Helské kosy. Hel je rybářský přístav s vysokým majákem a hrázděnými domy. Budeme pozorovat v přístavu a na několika dalších místech v okolí. V případě horšího počasí možnost návštěvy oceánografického muzea s mořským akváriem nebo fokária s tuleni. Nocleh v mořské stanici v Helu.
  • 4. den: Cílem posledního dne je ústí Visly poblíž Gdaňsku, cestou se zastavíme i na dalších lokalitách. Odjezd do ČR.
  • 5. den: Příjezd do Prahy v brzkých ranních hodinách.

Ornitologická pozorování budou přizpůsobena podle počasí a aktuálních výskytů ptactva.

Termín: libovolný


Cena pro veřejnost (2017):       4 900 Kč/os

Cena zájezdu zahrnuje: dopravu luxusním busem, 2x ubytování v mořské stanici, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku, průvodce 

Cena zájezdu nezahrnuje: vstupy (fokárium, oceánografické muzeum), komplexní pojištění včetně storna zájezdu

Při nenaplnění standardního busu (pro 40-49 osob) bude klientům nabídnout obdobný zájezd s dopravou minibusem (pro 15-27 osob). 
Cena pro veřejnost:       7 300 Kč/os

Cena zahrnuje: dopravu minibusem, 2x ubytování v mořské stanici, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku, průvodce 
Cena nezahrnuje: vstupy (fokárium, oceánografické muzeum), komplexní pojištění včetně storna zájezdu

Příplatky:

  • komplexní pojištění včetně storna 120 Kč

Průvodce za ČSO: Mgr. Zdeněk Vermouzek – ředitel České společnosti ornitologické. Tuto oblast navštívil několikrát v letním i zimním období a napsal o této lokalitě zajímavý článek do časopisu Ptačí svět 2/2011. 
http://bigfiles.birdlife.cz/PS/PS_2011_02.pdf

Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!