BirdwatchingZájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Naším hlavním cílem je ukázat Vám co nejvíce z rozmanité přírody Peru a především domovinu rozmanitých druhů ptactva – národní park Manu

Peru je zemí s úžasně rozmanitou přírodou, lze zde navštívit Andské velikány a rozlehlé přímořské pouště, guánové ostrovy, horský mlžný prales i rozlehlý nížinný prales. K tomu všemu jsou zde úchvatné památky z incké říše. Vždyť mýtické Machu Picchu je asi vůbec nejznámější památkou západní polokoule. Peru je zemí zaslíbenou pro ornitology, žije zde 1 816 druhů ptáků, z toho 120 endemitů. Naším hlavním cílem je ukázat Vám co nejvíce z rozmanité přírody Peru a především domovinu rozmanitých druhů ptactva – národní park Manu. Největším zdejším lákadlem je návštěva jílových lizů – collpas. Právě zde můžete vidět obrovské množství nádherných druhů papoušků. 

PROGRAM:

1. den:  Let z Prahy do Limy. 
2. den: Čtyřhodinový  přejezd busem do Paracas Penisula. Paracas – pouštní rezervace na pobřeží. Paracas znamená v kečuánštině „pršící písek“. Rezervace pokrývá 335 m2 pampy. Červené útesy spolu se žlutou barvou pouště a azurovým mořem vytváří nádherné scenérie. Na pobřeží žije množství bahňáků a také kondorů, kteří zde sbírají vyplavené mořské tvory. Možnost návštěvy 5000 let staré nekropole. Večeře není zahrnuta. Nocleh.
3. den: po snídani odjezd lodí na exkurzi na Ballestas – guánové ostrovy. Studený Humboldtův proud, kde zde přivádí živiny z antarktické oblasti a tím vytváří nejproduktivnější potravní mořský řetězec na světě. Obrovské množství ryb je zdrojem potravy pro guánové ptačí společenstvo. Milionové hejna zde tvoří kormoráni, terejové, buřňáci, rybáci a rackové. Nejnápadnějšími obyvateli jsou tučňáci humboldtovi a nádherní pelikáni hnědí. Na uhynulých kusech se přiživují kondoři krocanovití. Pozorovací čluny se přiblíží na krátkou vzdálenost ke koloniím lachtanů hřívnatých. Při cestě uvidíme na pobřeží obrovský trojzubec, který měří 128 metrů.
Odpoledne čtyřhodinový přejezd busem do Limy. Ubytování.
4.den: snídaně a přelet ranním vnitrostátním letem z Limy do Cusca.
Cusco - (hlavní město bývalé říše Inků) – nejdéle nepřetržitě obydlené město na kontinentě. Množství koloniálních chrámů, které jsou postaveny na základech inckých staveb. Fakultativně možno absolvovat poznávací okruh Cuscem s anglickým průvodcem včetně vstupů do objektů + Sacsayhuaman – obřadní centrum incké říše. Večeře ve stylové restauraci s folklórním programem. Tradičně oblečení tanečníci a hudebníci představí typický peruánský folklór.  Nocleh v hostelu v Cuscu. 
5. den: V brzkých ranních hodinách posnídáme a vyjedeme naším minibusem směr NP Manu. V poledne navštívíme zajímavé hrobky v Ninamarca, známé jako „Chullpas“. Pokračujeme do Paucartambo, malebného španělského koloniálního města. Pokračujeme do sedla pod vrcholkem, který má jméno Tres Cruses a zde poprvé překročíme hranici NP Manu. Cestou uvidíme mnoho druhů ptáků včetně papoušků a budeme-li mít trpělivost i štěstí, uvidíme i malé opičky chápany, velké žáby...  Během cesty budeme mít oběd. Nocovat a večeřet budeme v ecolodgi Orquídeas de San Pedro Lodge v horském mlžném pralese. 
6. den: Vstaneme velmi brzy, abychom si prohlédli peruánské národní ptáky – skalňáky andské.  Samečci jsou sytě červenooranžoví, na tokaništi předvádí svoje chocholky, ukazují je a předvádí se nenápadným samičkám. Ty si vybírají nejhezčí samečky. Celé představení doprovází hlasitými projevy a když se slunce objeví nad horizontem tak tento úžasný přírodní jev končí. Tento den vyplníme pozorováním přírody mlžného horského pralesa, který je charakteristický neproniknutelným porostem se spoustou plavuní, kapradin a stromů porostenými epifity. Druhohorní charakter mu dodávají pravěké stromové kapradiny. Vyskytuje se zde množství atraktivních kolibříků, tangar, tyranů, tukanů a legendární motmot.  Z papoušků zde žijí ary horské, amazoňani vojenští, amazonci růžohlaví a několik druhů arating. 
Po snídani pojedeme dolů po směru řeky mezi vodopády a kaňony směrem do města Pilcopata. A budeme klesat ze San Pedro (1700 m.n.m.) do Pilcopaty (700 m.n.m.). Zde máte možnost volby programu. První varianta je rafting. Na raftech sjedeme po řece Koshhnipata do vesničky Atalaya Port. Cestou je nádherný výhled  na Koneq kaňon. Nebo druhá možnost je pozorování ptactva. Oběd. Nalodíme se do kryté motorové lodi  a poplujeme dolů do Alto Madre de Dios. Po cca 40 minutách připlujeme do Erica Lodge. Tady máme opět možnost volby programu. První možnost je adrealinový zážitek „Canopy zip“. Jedná se o lanovou stezku, která vede v korunách stromů deštného pralesa. Traverzujete tropickým z místa na místo zavěšení na lanech nebo místy na lanových lávkách.
Druhá možnost je jít na večerní pozorování hejn ar a arating, která jsou typická pro tuto oblast přechodného typu pralesa. Večeře a nocleh v Erika lodge.
7. den: Po probuzení navštívíme první collpu, kterou navštěvují především malé druhy ar (ara malý, horský,  rudobřichý) aratingy a tiriky. Po snídani opustíme ecolodge, nalodíme se na naše kanoe a pojedeme dolů po řece Alto Madre de Dios do Boca Manu. Během plavby uvidíme ptáky mnoho druhů – volavky, lelky, tukany, tangary, ledňáčky a vlaštovky, nejnápadnější jsou přelétající páry ar nebo hejna arating. Hlavní „město“ oblasti Boca Manu se nachází v krátké vzdálenosti od soutoku řek Manu a Alto Madre de Dios. Budeme mít oběd. Zde se nachází několik obchodů a restaurací. Večer doplujeme do další ecolodge Boca Lodge. Po večeři je možnost jít na krátké noční pozorování ptactva.
 8. den: Vstaneme brzy ráno, tak jako se probouzí příroda a po krátké desetiminutové plavbě kanoemi přijedeme k hlavnímu magnetu celé cesty – jílovým lizům, které navštěvují velké druhy ar. Ze skryté pozorovatelny můžeme fotografovat a natáčet toto unikátní ptačí představení. Jednotlivé druhy mají určené pořadí, v kterém přilétají. První přilétají amazoňani pomoučení a amozonci modrohlaví a zlatouší, poté přilétá nejpestřejší papoušek oblasti ara zelenokřídlý, jako poslední přilétávají drobné zelené tiriky.  Posnídáme a budeme pokračovat nahoru po řece Manu. Po 4 hodinách se dostaneme do srdce rezervace k jezeru Salvador, kde se vyskytují vzácné vydry obrovské, kajmani a spoustu opic a ptáků včetně hoacinů nebo endemické  kotingy černolící Conioptilon mcilhennyi..  Po cestě budeme mít oběd. Večer se vrátíme do safari kempu u jezera Salvador. Večeře a nocleh.  
9. den: Brzy ráno opět pozorování zvířat a ptáků v neporušeném pralese. Žije zde až 60 cm dlouhý vřešťan rezavý- největší jihoamerická opice s plně chápavým ocasem. A po snídani poplujeme na katamaranu po jezeře Salvador. Oběd. Odpoledne navštívíme jezero Otorongo. Zde žijí vodní želvy, kajmani, anakonda velká a spousta dalších plazů, obojživelníků a ryb. Na břehu je možno pozorovat nápadné hoaciny, ledňáčky, vlaštovky a další ptactvo. Využijeme rozhlednu, z které budeme pozorovat život v nejvyšších korunách stromů i dění na jezeře. Podle počasí noční pozorování živočichů, především hmyzu, obojživelníků, kajmanů a dalších. Večer návrat do kempu, večeře a nocleh.
10. den: Vstaneme velmi brzy. Půjdeme na procházku po břehu jezera Salvador. Poté posnídáme a sbalíme věci. Dále budeme pokračovat dolů po proudu zajímavé řeky Manu. Budeme pokračovat do vesnice Boca Manu. Oběd. Odtud sestoupíme k řece Alto Madre de Dios. Ubytujeme se v Boca lodge a povečeříme. Máme možnost nočního pozorování v džugli.
11. den: Snídaně a pozorování v pralese. Oběd a poté odplujeme z ecolodge a plujeme proti proudu Alto Madre de Dios do další ecolodge Erika, kde se ubytujeme. Po večeři půjdeme pozorovat hejna ar a arating, která jsou typická pro tuto oblast přechodného typu pralesa.
12. den: Vstáváme velmi brzy, posnídáme a pokračujeme cestou lodí od Atalaya, kde opustíme naši loď i s posádkou. Tam nasedneme do přistaveného autobusu, který  nás převeze přes Andy. Vyjedeme z parku Manu a do Cusca se dostaneme v noci. Nocleh v hotelu v Cuscu. 
13. den: snídaně. Odpočinek v Cuscu nebo fakultativní výlet na Machu Picchu – město postavené z bílé žuly je zasazeno mezi dvěma špičatými vrcholky, které tvoří jakési terasovité sedlo. Tmavě-zelené kopce, jež vyrůstají z hlubokých údolí řeky Urubamby a jejích nesčetných přítoků, a vzdálené ledovce, jejichž krásu překonává snad jen nekonečná obloha nad jejich zasněženými čepicemi, společně vytvářejí neuvěřitelně dramatickou kulisu největšímu skvostu incké architektury. 
Nocleh v Cuscu
14. den: snídaně. Část skupiny transfer na letiště, let Cusco – Lima. Transfer na letiště mezinárodní let do ČR. 
Druhá skupina pokračuje program přejezdem Cusco – Puno.

Prodloužení
14. den: 
snídaně. Brzký odjezd busem do města Cusco. Budeme projíždět náhorní plošinou Plateau of Collao. Po cestě uděláme zastávku ve městě Ayaviri. Důležité textilní centrum a významné tržiště zvířat.  Navštívíme impozantní chrám Kalasaya a ruiny starobylé kultury Pucara. Další zastávka po cestě bude v Ranqchi. Zde uvidíme svatyni Inků, která byla postavena Inkou Pachacutec a zasvěcená největšímu z bohů Wiracocha. Budeme pokračovat přes ranč La Raya, kde chovají lamy vikuňa. Mineme krásné jezero Wacarpay. Ve městě Andahuaylillas zastavíme a navštívíme kostel San Pedro de Andahuaylillas známé jako Sixtinská kaple Ameriky. Oběd budeme mít ve venkovské restauraci formou bufetu. Ochutnáme typická místní jídla. Příjezd do města Puno, které leží na břehu jezera Titicaca. Večeře není zahrnuta. Nocleh v hotelu v Puno.
15. den: po snídaní brzký odjezd turistickou motorovou lodí na exkurzi po jezeře Titicaca – nejvýše položené jezero s lodní dopravou na světě, největší jihoamerické jezero a zároveň největší světové jezero ve výšce nad 2000. Ve zdejší nadmořské výšce je vzduch neobyčejně čistý a sluneční světlo zaplavující vysoko položené velké Altiplano se jiskřivě odráží od hladiny hlubokých vod jezera. Obzor se zdá nekonečný a s drsnými pozemskými tóny celé scenérie kontrastují rozpadající se koloniální kostely a starověké pohřební věže roztroušené po březích. Pojedeme na plovoucí ostrovy Los Uros,  kde si místní obyvatelé staví z rákosí nejen domy a lodě, ale také rákosí – hlavně v případě žaludečních problémů i jedí. Budeme pokračovat na ostrov Taquile, kde ostrované Quechua.  Žijí stále v duchu svých původních tradic a nosí své barevné tradiční oblečení. Vyjdeme 567 kamenných schodů do města Taquile. Odpočineme si a poobědváme. Odpoledne pojedeme zpět do Puna. Volný večer. Večeře není zahrnuta v ceně.

16.  den:  po snídani šestihodinový přejezd do Chivay Valley. Údolí nabízí překrásné scenérie, malé městečka a krásná laguna Lagunillas. Můžeme vidět plameňáky a spoustu andských ptáků. Uvidíme pohřební věže Inků Sillustani. Oběd . Přejezd do soutěsky kondorů – Colca Canyon –jeden z nejkrásnějších přírodních klenotů v celém Peru. Co se návštěvnosti týče, je druhý hned za Machu Picchu a jeho obliba stále stoupá. Kaňon má hloubku 3191 m a je nejhlubším na světě. Colca  Canyon je takřka dvakrát větší než arizonský Velký kaňon (Grand Canyon). Návštěva termálních lázní a ornitologické prohlídky okolí. Večeře a nocleh v lodge v Chivay Možnost koupání v horkých pramenech blízko lodge.
17. den: po snídani brzo ráno pozorování kondorů andských v Colca Canyonu, pozorování viskačí a aymar citronových. Po cestě zpět navštívíme koloniální města a kostely Yanque, Coporaque, Achoma a Maca. Oběd v místní restauraci. Po obědě odjezd do města Arequipa. Během čtyřhodinové cesty uvidíme nádherné výhledy na solná jezera s plameňáky, stáda vikuní a kroužící kondory. 
 Nocleh v hostelu v Chivay. Večeře není zahrnuta v ceně.     
18. den:
Snídaně. Oběd není zahrnutý v ceně.  Přejezd Chivay do Arequipa. Nocleh Arequipa.
19. den: Snídaně. Arequipa – díky svému podnebí a poloze je Arequipa známá jako vůbec nejpříjemnější a nejmalebnější město v Peru.  Město založil sám Pizarro a jeho první název měl znít Villa Hermosa neboli „Nádherné  město“. Většina staveb je postavena z vulkanického sillaru, vytěženého v okolních horách, jehož povrch je tmavý a špinavý od černého sopečného popela. Všechny koloniální budovy a především klášter svaté Cataliny obklopený vysokou tlustou zdí, patří k hlavním turistickým lákadlům města. Kromě architektonických skvostů se však Arequipa pyšní také fantasticky rozmanitou krajinou – nedalekými kaňony Colca a Cotahuasi počínaje a neskutečně osamělými končinami Údolí sopek konče. Odpoledne odjezd směr Nazca. Noční přejezd busem. V ceně malé občerstvení
20. den: Ráno příjezd na letiště. Nazca -30 minutový vyhlídkový let nad slavné nazkazské  obrazce zvířat vytvořených v poušti. Nazca je nepřetržitě zaplavena cestovateli, kteří záhadné obrazce obdivují a dohadují se o jejich účelu. Obrazce jsou dnes součástí Světového dědictví UNESCO. Přejezd 2,5 hodiny do města Ica. Hlavní město regionu Ica v jižním Peru. Z těchto míst pochází známé Pisco brandy. Město Ica má dlouhou historii a v regionálním muzeu můžete vidět exponáty od pravěku po španělské koloniální období. Predkolumbijské pohřební svazky a mumie. Jejichž protáhlé lebky z Parcasu jsou díky před – Inckou kulturou rituálně deformovali (možná to byla značka elity). Některé lebky také nesou důkazy o Trepanace, druh operace mozku ke zmírnění vnitřního tlaku nebo odstranění poškození lebky utrpěl v bitvě. K vidění je také nábytek, obrazy a artefakty ze španělské koloniální éry. V oblasti Ica se nachází pouštní rezervace.  Navštívíme unikátní místo uprostřed písečných dun oázu Huacachina. Nocleh v Ica.
21. den: Půldenní přejezd busem do Limy.
Podle času odletu zvolíme některý z fakultativních programů: návštěva ZOO LIMA – LEYENDAS. Tato ZOO je jednou z nejprestižnějších v Jižní Americe. Je rozdělena na biosferické zóny. V nich jsou zvířata rozdělena podle oblasti výskytu. Zvlášť jsou zvířata z pampy, And a největší prostor je věnován pralesním zvířatům. Mimo to je zde botanická zahrada, insektárium, akvárium, pavilon tučňáků a dětská zoo.Včásti zoologické zahrady se chovají zvířata z ostatních kontinentů. V ptačím paviloně si zblízka prohlídneme některé vzácné druhy papoušků – ary horské, amazoňany vojenské, amazonky bělohlavé ..... Raritou jsou předandské vykopávky přímo v areálu. V případě časové rezervy navštívíme také ZOO Huachipa. Její součástí je velký pralesní pavilon, ptačí dům, terárium, Dinopark. Fakultativně možno navštívit historické památky v centru města. Nocleh v Limě.
22. den: Transfer na letiště. Mezinárodní let. 
23. den: 
Přílet do Prahy.Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!