Birdwatching
Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Kulturně poznávací zájezd do Francie

PROGRAM:

1. den odjezd v pozdních večerních hodinách, noční přejezd přes ČR směrem na Prahu, Plzeň a Německo.

2. den Mety – v navštívíme pobočku pařížského centra G. Pompidou, které se nachází ve čtvrti Quartier de l'Amphithéâtre. Centrum navržené architekty Shigeru Banem a Jeanem de Gastines představí díla pocházející zejména z Národního muzea moderního umění (Mnam). Remeš – prohlédneme si mistrovské dílo francouzské vrcholné gotiky katedrálu Notre-Dame (Chagallovy vitráže), která byla navržena přímo pro korunovační obřady králů. Nocleh v hotelu Formule 1.

3. den přejezd do Paříže Musée Rodin – v domě, kde Rodin bydlel od roku 1908 a nájem platil svými pracemi, po jeho smrti se dům stal muzeem sbírky, kterou Rodin věnoval státu. V případě časové rezervy: Musée Picasso – obrazy, koláže, plastiky, kresby a keramika ve sbírce, která je konečně otevřena po dlouhodobé rekonstrukci. Pak procházka kolem Invalidovny přes Martova pole (rozlehlé zahrady) k Eiffelově věži, pro zájemce výstup k Eiffelově věži (postavena 1889 u příležitosti 100. výročí Velké francouzské revoluce), pro zájemce výstup do prvního i druhého patra anebo výtahem až na vrchol. Vyhlídka z terasy na Place du Trocedéro Ve večerních hodinách odjezd na ubytování a zasloužený odpočinek v hotelu Premiere Classe.

4. den Musée nationale de Orangerie, nově zrekonstruované museum pro osm pláten Monetových Leknínů a také nově uspořádaná sbírka s díly, Renoira, Cézanna, Utrilla, Matisse, Deraina a Picassa.

Národní muzeum moderního umění v Centre G. Pompidou + ateliér sochaře Constantina Brancusiho - 2. největší muzeum moderního umění na světě - je zde vystaveno umění od počátku 20. století po současnost. Můžete tu obdivovat nejlepší exponáty z dílny Picassa, Kandinského, Rouaulta, Chagalla, Matisse a mnoha dalších špičkových představitelů moderního umění.

Ostrov Il de Cité - gotický klenot St. Chapelle, katedrála Notre Dame, přechod na druhý břeh Seiny do Latinské čtvrti, Sorbonna a nádherné lucemburské zahrady a palác, Pantheon- klasicisní budova, uvnitř náhrobky velkých mužů Francie.

Navečer odjezd z Paříže a ubytování na kraji Normandie poblíž Giverny v hotelu Formule 1 Vernon.

5. den Giverny – Monetův dům, ateliér a zahrady, které sám navrhl, žil tady od roku 1883 až do své smrti, přejezd do Normandie a prohlídka středověkého centra starobylého hlavního města normandského vévodství Rouen, kolem přístavu Le Havre (vylodění spojenců za 2. světové války a téměř úplné zničení a znovu vystavění), Étretat – „brány alabastrových útesů“, skalní útvary, travnaté louky - pokud bude počasí dovolí, dopřejeme si malování v plenéru, večer ubytování v hotelu Premiére Classe u Caen.

6. den Hlavním cílem je ostrůvek Mont St.-Michel, prohlídka opatství s klášterním kostelem a nádherné gotické stavby na skále v zálivu, dále přejezd po bretaňském pobřeží až ke skalní vyvýšenině Pointe du Grouin, odkud je úžasný výhled na vrcholek Mont St-Michel a Atlantický oceán. Dinan – malebné dlážděné středověké ulice s hrázděnými domy a atmosféra typických bretaňských městeček, ubytování večer v hotelu Formule 1.

7. den Vannes - přístavní město kamenných hradeb, květinových zahrad, středověkých prádelen a hrázděných domů. Carnac – centrum megalitické kultury- místo s největší koncentrací megalitických míst na světě. 2753 tajemných kamenných obelisků (menhirové řady, dolmeny) uspořádaných do tzv. alejí. Mohyla - tumulus de Kercado. Odpočinek u nádherných písečných pláží. Přejezd k Chartres.

Katedrála Notre Dame Chartres - slavné poutní místo (závoj panny Marie)– prohlídka jedné z největších gotických katedrál s velkolepou vitrážovou a sochařskou výzdobou a slavným tajemným labyrintem. Nocleh v hotelu Premiére Classe v Chartres.

8. den Musée d´Orsay, otevřeno v roce 1986, nekonvenční budova přestavěná z hotelu a nádraží, doménou je malířství a sochařství 1848-1914 (barbizónská škola, Courbet, Millet, Daumier, Manet, Monet a impresionistická sbírka, Gogh, Gauguin, Cezanne, Nabis, atd.). V případě časové rezervy: Musée Guimet (celosvětově největší sbírka umění z Nepálu a Tibetu, dále Afghánistánu, Pákistánu, Japonska, Číny, celkem ze 17 zemí Asie. La Défense , ukázka moderní architektury z konce 20. století, z Grande Arche dohled až k Louvru, noční procházka na Montmartru monumentálním schodištěm ke kostelu Sacre Coeur, kde chvilku posedíme, bazilika, která působí trochu jako orientální mešita. Noční zastávka u Tour Eiffel a hodně pozdní návrat do hotelu Premiere Classe.

9. den Musée du Quai Branly – otevřeno v roce 2006 po pěti letech budování, muzeum starověkých civilizaci a umění několika kontinentů – Afrika, Oceánie, Asie, Severní a Jižní Amerika – sbírka, která byla z velké části nashromážděna sběrateli v 19. století, máme se na co těšit, nejen moderní architektura, ale i skvělá instalace. Prosklená budova, kterou navrhl architekt Jean Nouvel, odráží stín sousedící Eiffelovy věže a je obklopena nádherným parkem s pěšinami, travinami, stromy a jezírkem. Přejedeme metrem nebo přejdeme na Place de la Concorde a přes nádherné zahrady Jardin des Tuileries přejdeme k Louvru. Sbírky Louvru – největší palácový komplex na světě V Louvru tkví neskutečné bohatství, muzeum totiž vlastní více než 350 000 nejrůznějších uměleckých děl. Na zdech muzea uvidíte díla od věhlasných umělců, jimiž byli mistři jako Tizian, Leonardo da Vinci, Rafael, Rembrandt, El Greco, Cranach, Dürer, Hals, Rubens, van Dyck, Vermeer a mnozí další. Navštívit můžete například oddělení Orientální, Egyptské, Etruské, Řecké, Římské, sekci s Islámským uměním, oddělení Sochařství, Malířství, Kresby a malby a pavilón Dekorativního umění. Zřejmě nejcennějším obrazem Louvru je obraz Mona Lisa, který znázorňuje florentskou šlechtičnu La Gioconda. Tento proslulý obraz namaloval v 16. století známý italský malíř Leonardo da Vinci. Poté osobní volno, odjezd z Paříže kolem 20.00h, noční přejezd do ČR.

10. den – příjezd v odpoledních hodinách.

Změna programu vyhrazena – z dopravních, bezpečnostních, organizačních důvodů nebo počasí.


Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!