Birdwatching
Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

NP Hortobágy - Podzimní tah jeřábů

Členská exkurze ČSO. Termín 3. - 6. 10. 2024

Národní park Hortobágy je největším, nejstarším a nejznámějším národním parkem Maďarska. Území pusty zabírá plochu 1 400 km2, z toho 820 km2 tvoří národní park. Protože jde o přísně chráněnou oblast, některé části nejsou veřejnosti přístupné. Centrem oblasti je obec Hortobágy s unikátním kamenným mostem - nejdelším v Maďarsku. V pustě kameny nenajdete, a proto se musely kamenné kvádry na stavbu vozit až z Egeru na povozech. Až do druhé poloviny 19. století byla celá oblast záplavovým územím řeky Tiszy. Následkem její regulace byly alkalické mokřady Hortobágy izolovány od pravidelného vodního zdroje a začaly postupně vysychat. Od Tiszy až po Debrecen se tak rozprostírá jednotvárná rovina, jedna z největších chráněných oblastí v Evropě, typická maďarská pusta. Chov a pastva tradičních plemen dobytka, jako je uherský skot a plemeno ovcí racka, je tou nejlepší metodou managementu zdejších pastvin rostoucích na alkalických půdách. V roce 1999 byl národní park zanesen na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO v kategorii kulturní zemědělské krajiny. Park tvoří step, rozsáhlé pastviny, rybníky a bažiny. V oblasti parku rostou i druhy rostlin, jež se nacházejí obvykle u moře. Park chrání především značný počet různých druhů ptáků, a to jak v době hnízdění tak během tahu a zimování. V oblasti parku bylo napočítáno na 342 druhů ptáků včetně velmi ohrožených. Příkladem může být drop velký, jehož druhá největší populace v Maďarsku – asi 120 jedinců – žije právě na území Hortobágy.

Hortobágy je atraktivní i z krajinářského hlediska. Na první pohled upoutají typické vahadlové studně, které zajišťují pro dobytek tolik potřebnou vodu. Stáda skotu, ovcí, koz a občas i prasat se pasou buďto volně, nebo je doprovázejí pastevci v tradičních oděvech. Na suché pláně ve skutečnosti připadá jen něco přes polovinu rozlohy parku, zbytek vyplňuje mozaika močálů, slanisek, rašelinišť, vlhkých luk a jiných mokřadů, doplněna téměř dvěma desítkami rybníků.

Hlavním magnetem pro podzimní ornitologickou návštěvu Hortobágy jsou táhnoucí jeřábi popelaví. Hortobágy patří k nejvýznamnějším evropským shromaždištím, kde se v době maximálního průtahu začátkem října můžeme setkat až s více než 100 tisíci těchto majestátních ptáků. Jeřábi jsou v té době prakticky všudypřítomní, stejně jako jejich táhlé volání, které naplňuje vzduch ve dne v noci. Návštěva shromaždiště jeřábů je bezpochyby jedním z nejúchvatnějších zážitků, které evropská avifauna nabízí.

Kromě ptáků, kteří se v oblasti vyskytují celoročně, jako jsou raroh velký, kormorán malý, polák malý nebo drop velký, je na podzim možnost nalézt při troše štěstí i protahující kulíky hnědé nebo pozorovat orly volavé, kteří zde pravidelně zimují v počtu jednoho až dvou jedinců. Mimo to hostí podzimní vypuštěné i napuštěné rybníky veliké množství vodních ptáků a bahňáků. U obou těchto skupin platí, že se můžeme setkat prakticky se všemi evropskými druhy, včetně takových rarit, jako je berneška rudokrká nebo husa malá.

PROGRAM:

1. den - Odjezd z Prahy v ranních hodinách. Další odjezdová místa Brno, Jihlava, Břeclav. Cesta do Maďarska. Podle příjezdu návštěva   ekocentra se sladkovodním akváriem představující zejména zdejší živočichy na břehu Tisy v obci Poroszló. V případě zpoždění při přejezdu přesuneme návštěvu na jiný den. Příjezd na ubytování v obci Hortobágy. Nocleh.

2. den - Národní park Hortobágy - pozorování ptactva na území parku, další lokality budou zvoleny podle aktuální situace. Nocleh.

3. den - Národní park Hortobágy - návštěva rybníků Halastó. Je zde informační centrum národního parku, možnost zakoupení literatury, map a propagačních předmětů. Na nejvzdálenější rybník se večer slétají tisíce jeřábů. Cesta tam pěšky soustavou rybníků s pozorováním ptactva a cesta zpět po setmění zpět. V tento den nebudeme nikde zastavovat na večeři, je proto třeba si jídlo vzít s sebou. Příjezd na ubytování až někdy po 20:00. Nocleh.

4. den - Ranní pozorování ptactva. Cesta do Čech, příjezd do Prahy ve večerních hodinách.

Program připraven ve spolupráci s Českou společností ornitologickou.

Termín:

 • 3. - 6. října 2024

Cena dle ubytování:

1) Penzion Ökotúra (3-4 lůžkové pokoje):   

 • Člen ČSO: 6.900 Kč/os

 • veřejnost: 7.300 Kč/os

Ubytování je jednodušší. Pokoje jsou 3 až 4 lůžkové. Každý pokoj je vybaven předsíňkou, sprchou a WC. Na obou podlažích jsou společné koupelny/sprchy, WC, společenská místnost (TV, video, Wi-Fi připojení).

Cena zahrnuje:

 • dopravu busem, 3x ubytování bez stravy v 3-4 lůžkovém pokoji, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku, vstupné do národního parku, vláček mezi rybníky, průvodce

Nepovinné příplatky: 

 • snídaně 3x (formou bufetu): 660,- Kč/os.,

 • komplexní pojištění včetně storna UNION A 30 Pandemic: 280,- Kč/os.

Slevy:

 • děti do 12 let:  -1.000,- Kč                               

Cena nezahrnuje:

 • ostatní pojištění,

 • ostatní vstupy (Ekocentrum, lodička...),

 • zdravotní testy a očkování.


2) Penzion St. Hubert Vendégház (dvoulůžkové pokoje):  

 • Člen ČSO, dvoulůžkový pokoj: 9.400 Kč/os.            

 • veřejnost, dvoulůžkový pokoj: 9.900 Kč/os.

Penzion se nachází také přímo v obci Hortobágy. Pokoje jsou 2 lůžkové. Každý pokoj je vybaven vlastní koupelnou, bezplatnou Wifi, klimatizací, TV. K dispozici je také sdílená kuchyň, zahrada a dětské hřiště.

Cena zahrnuje:

 • dopravu busem, 3x ubytování se snídaní ve dvoulůžkovém pokoji, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku, vstupné do národního parku, vláček mezi rybníky, průvodce,

Nepovinné příplatky: 

 • komplexní pojištění včetně storna UNION A 30 Pandemic: 280,- Kč/os.

Slevy:

 • děti do 12 let: -1.000,- Kč                               

Cena nezahrnuje:

 • ostatní pojištění,

 • ostatní vstupy (Ekocentrum, lodička...), zdravotní testy a očkování

Ubytování:

 • V penzionu Ökotúra přímo v obci Hortobágy. Ubytování je jednoduché. Pokoje jsou 2,3 i 4 lůžkové. Každý pokoj je vybaven předsíňkou, koupelnami/sprchami a WC. Na obou podlažích jsou společné koupelny/sprchy, WC, společenská místnost (TV, video, Wi-Fi připojení).

 • St. Hubert Vendégház penzion se nachází také přímo v obci Hortobágy. Pokoje jsou 2 lůžkové. Každý pokoj je vybaven vlastní koupelnou, bezplatnou Wifi, klimatizací, TV. K dispozici je také sdílená kuchyň, zahrada a dětské hřiště.

Odjezdová místa:

 • Praha,

 • Jihlava – Pávov,

 • Brno,

 • Břeclav,

 • případně Bratislava    

POZNÁMKA:

 • VLASTNÍ DOPRAVA NENÍ MOŽNÁ!

              

Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!