Birdwatching

Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Členská exkurze ČSO do největšího, nejstaršího a nejznámějšího národního parku v Maďarsku.

Národní park Hortobágy je největším, nejstarším a nejznámějším národním parkem Maďarska. Území pusty zabírá plochu 1 400 km2, z toho 820 km2 tvoří národní park. Protože jde o přísně chráněnou oblast, některé části nejsou veřejnosti přístupné. Centrem oblasti je obec Hortobágy s unikátním kamenným mostem - nejdelším v Maďarsku. V pustě kameny nenajdete, a proto se musely kamenné kvádry na stavbu vozit až z Egeru na povozech. Až do druhé poloviny 19. století byla celá oblast záplavovým územím řeky Tiszy. Následkem její regulace byly alkalické mokřady Hortobágy izolovány od pravidelného vodního zdroje a začaly postupně vysychat. Od Tiszy až po Debrecen se tak rozprostírá jednotvárná rovina, jedna z největších chráněných oblastí v Evropě, typická maďarská pusta.

Chov a pastva tradičních plemen dobytka, jako je uherský stepní dlouhorohý skot a plemeno ovcí racka, je tou nejlepší metodou managementu zdejších pastvin rostoucích na alkalických půdách. V roce 1999 byl národní park zanesen na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO v kategorii kulturní zemědělské krajiny. Park tvoří step, rozsáhlé pastviny, rybníky a bažiny. V oblasti parku rostou i druhy rostlin, jež se nacházejí obvykle u moře. Park chrání především značný počet různých druhů ptáků, a to jak v době hnízdění tak během tahu a zimování. V oblasti parku bylo napočítáno na 342 druhů ptáků včetně velmi ohrožených. Příkladem může být drop velký, jehož druhá největší populace v Maďarsku – asi 120 jedinců – žije právě na území Hortobágy.

Hortobágy je atraktivní i z krajinářského hlediska. Na první pohled upoutají typické vahadlové studně, které zajišťují pro dobytek tolik potřebnou vodu. Stáda skotu, ovcí, koz a občas i prasat se pasou buďto volně, nebo je doprovázejí pastevci v tradičních oděvech. Na suché pláně ve skutečnosti připadá jen něco přes polovinu rozlohy parku, zbytek vyplňuje mozaika močálů, slanisek, rašelinišť, vlhkých luk a jiných mokřadů, doplněna téměř dvěma desítkami rybníků.

Hlavním magnetem pro podzimní ornitologickou návštěvu Hortobágy jsou táhnoucí jeřábi popelaví. Hortobágy patří k nejvýznamnějším evropským shromaždištím, kde se v době maximálního průtahu začátkem října můžeme setkat až s více než 100 tisíci těchto majestátních ptáků. Jeřábi jsou v té době prakticky všudypřítomní, stejně jako jejich táhlé volání, které naplňuje vzduch ve dne v noci. Návštěva shromaždiště jeřábů je bezpochyby jedním z nejúchvatnějších zážitků, které evropská avifauna nabízí.

Kromě ptáků, kteří se v oblasti vyskytují celoročně, jako jsou raroh velký, kormorán malý, polák malý nebo drop velký, je na podzim možnost nalézt při troše štěstí i protahující kulíky hnědé nebo pozorovat orly volavé, kteří zde pravidelně zimují v počtu jednoho až dvou jedinců. Mimo to hostí podzimní vypuštěné i napuštěné rybníky veliké množství vodních ptáků a bahňáků. U obou těchto skupin platí, že se můžeme setkat prakticky se všemi evropskými druhy, včetně takových rarit, jako je berneška rudokrká nebo husa malá.

PROGRAM:

1. den - Odjezd z Prahy v ranních hodinách. Další odjezdová místa Brno, Jihlava, Břeclav. Cesta do Maďarska. Návštěva ekocentra sesladkovodním akváriem představující zejména zdejší živočichy. Možnost projížďky lodí po Tisze. Příjezd na ubytování. Pozorování ptactva. Večer ubytování v Patkos Csardě. Nocleh​​​​​​​.

2. den - Národní park Hortobágy - pozorování ptactva, navštívené lokality budou zvoleny podle aktuální situace. Návštěva    informačního centra národního parku, možnost zakoupení literatury, map a propagačních předmětů. Odpoledne návštěva rybníků národního parku Halastó. Osou rybníků (Cca 5 km) vede historická úzkokolejka. Na nejvzdálenější rybník se večer slétají tisíce jeřábů. Cesta tam pěšky soustavou rybníků s pozorováním ptactva a cesta zpět po setmění vláčkem. V tento den nebudeme nikde zastavovat na večeři, je proto třeba si jídlo vzít s sebou. Příjezd na ubytování až někdy po 20:00. Nocleh.

3. den - Národní park Hortobágy - pozorování ptactva, navštívené lokality budou zvoleny podle aktuální situace. Nocleh.

4. den - Ranní pozorování ptactva na březích řeky Tiszy. Cesta do Čech, příjezd do Prahy ve večerních hodinách.

Ornitologická pozorování budou přizpůsobena podle počasí a aktuálních výskytů ptactva.

Program připraven ve spolupráci s Českou společností ornitologickou.

Termín:

 • 7. 10. - 10. 10. 2021

Cena pro členy ČSO:  

 • dvoulůžkový pokoj: upřesníme Kč/os

 • 3-4 lůžkový pokoj: upřesnímeKč/os


Cena pro veřejnost:            

 • dvoulůžkový pokoj: upřesníme Kč/os

 • 3-4 lůžkový pokoj: upřesníme Kč/os


Slevy:

 • děti do 12 let:  -900,- Kč                               


Cena zahrnuje:

 • dopravu busem,

 • 3x ubytování, pobytovou taxu,

 • pojištění CK proti úpadku,

 • vstupné do národního parku,

 • vláček mezi rybníky,

 • průvodce

Cena nezahrnuje:

 • ostatní pojištění,

 • ostatní vstupy (Ekocentrum, lodička...)

Nepovinné příplatky: 

 • snídaně 3x: 450,- Kč,

 • večeře 3x: upřesníme,

 • komplexní pojištění včetně storna 96,- 

Odjezdová místa:

 • Praha,

 • Jihlava – Pávov,

 • Brno,

 • Břeclav,

 • případně Bratislava                  

Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!