BirdwatchingZájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Exkurze do největšího, nejstaršího a nejznámějšího národního parku v Maďarsku. 4. - 7. 10. 2018 - OBSAZENO - Přijímáme již pouze náhradníky.

Již tradičně (letos 21. ročník) se v Hortobágy koná první víkend v říjnu dražba býků uherského stepního skotu. Dražbu pořádá místní ZOO Pusztai Állatpark, která je zaměřená na chov místních plemen domácích zvířat, třeba chundelatých prasat mangalica. Tato akce je spojena s pozorováním pro tuto oblast tradičních druhů užitkových zvířat a s dražbou tříletých býků dlouhorohého uherského stepního skotu. Taktéž je zde množství stánků s místními produkty, přehlídkou zdejší kuchyně a tradičních jídel, které lze během akce ochutnat.

Národní park Hortobágy je největším, nejstarším a nejznámějším národním parkem Maďarska. Území pusty zabírá plochu 1 400 km2, z toho 820 km2 tvoří národní park. Protože jde o přísně chráněnou oblast, některé části nejsou veřejnosti přístupné. Centrem oblasti je obec Hortobágy s unikátním kamenným mostem - nejdelším v Maďarsku. V pustě kameny nenajdete, a proto se musely kamenné kvádry na stavbu vozit až z Egeru na povozech. Až do druhé poloviny 19. století byla celá oblast záplavovým územím řeky Tiszy. Následkem její regulace byly alkalické mokřady Hortobágy izolovány od pravidelného vodního zdroje a začaly postupně vysychat. Od Tiszy až po Debrecen se tak rozprostírá jednotvárná rovina, jedna z největších chráněných oblastí v Evropě, typická maďarská pusta.

Chov a pastva tradičních plemen dobytka, jako je uherský stepní dlouhorohý skot a plemeno ovcí racka, je tou nejlepší metodou managementu zdejších pastvin rostoucích na alkalických půdách. V roce 1999 byl národní park zanesen na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO v kategorii kulturní zemědělské krajiny. Park tvoří step, rozsáhlé pastviny, rybníky a bažiny. V oblasti parku rostou i druhy rostlin, jež se nacházejí obvykle u moře. Park chrání především značný počet různých druhů ptáků, a to jak v době hnízdění tak během tahu a zimování. V oblasti parku bylo napočítáno na 342 druhů ptáků včetně velmi ohrožených. Příkladem může být drop velký, jehož druhá největší populace v Maďarsku – asi 120 jedinců – žije právě na území Hortobágy.

Hortobágy je atraktivní i z krajinářského hlediska. Na první pohled upoutají typické vahadlové studně, které zajišťují pro dobytek tolik potřebnou vodu. Stáda skotu, ovcí, koz a občas i prasat se pasou buďto volně, nebo je doprovázejí pastevci v tradičních oděvech. Na suché pláně ve skutečnosti připadá jen něco přes polovinu rozlohy parku, zbytek vyplňuje mozaika močálů, slanisek, rašelinišť, vlhkých luk a jiných mokřadů, doplněna téměř dvěma desítkami rybníků.

Hlavním magnetem pro podzimní ornitologickou návštěvu Hortobágy jsou táhnoucí jeřábi popelaví. Hortobágy patří k nejvýznamnějším evropským shromaždištím, kde se v době maximálního průtahu začátkem října můžeme setkat až s více než 100 tisíci těchto majestátních ptáků. Jeřábi jsou v té době prakticky všudypřítomní, stejně jako jejich táhlé volání, které naplňuje vzduch ve dne v noci. Návštěva shromaždiště jeřábů je bezpochyby jedním z nejúchvatnějších zážitků, které evropská avifauna nabízí.

Kromě ptáků, kteří se v oblasti vyskytují celoročně, jako jsou raroh velký, kormorán malý, polák malý nebo drop velký, je na podzim možnost nalézt při troše štěstí i protahující kulíky hnědé nebo pozorovat orly volavé, kteří zde pravidelně zimují v počtu jednoho až dvou jedinců. Mimo to hostí podzimní vypuštěné i napuštěné rybníky veliké množství vodních ptáků a bahňáků. U obou těchto skupin platí, že se můžeme setkat prakticky se všemi evropskými druhy, včetně takových rarit, jako je berneška rudokrká nebo husa malá.

PROGRAM:

1. den - Odjezd z Prahy ve večerních hodinách. Další odjezdová místa Brno, Břeclav. Cesta do Maďarska.

2. den - Národní park Hortobágy - pozorování ptactva, navštívené lokality budou zvoleny podle aktuální situace. Návštěva informačního centra národního parku, možnost zakoupení literatury, map a propagačních předmětů. Večer ubytování v kempu, možnost návštěvy termálního bazénu.

3. den - Národní park Hortobágy - pozorování ptactva, navštívené lokality budou zvoleny podle aktuální situace. Nocleh.

4. den - Ranní pozorování ptactva na březích řeky Tiszy. Cesta do Čech, příjezd do Prahy ve večerních hodinách.

Ornitologická pozorování budou přizpůsobena podle počasí a aktuálních výskytů ptactva.

Program připraven ve spolupráci s Českou společností ornitologickou.

Termín: ​4. – 7. 10. 2018

Cena: 

 • Pro členy ČSO: 4.100,- Kč /os.

 • Pro veřejnost: 4.600,- Kč /os.

Cena zájezdu zahrnuje:

 • dopravu luxusním busem,
 • 2 x ubytování ve čtyřlůžkových bungalovech,
 • vstup do termálního areálu,
 • pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku,
 • vstupné do národního parku, průvodce

Slevy:

 • děti do 12 let: -300,- Kč.

Nepovinné příplatky:

 • komplexní pojištění včetně storna: 96,- Kč
 • polopenze - kvůli změně majitelů restaurace bude cena oznámena později.

Odjezdová místa:                

 • Praha, Jihlava - Pávov, Brno, Břeclav, případně Bratislava.

Ubytování:

Termální kemp - TISZA - 4 lůžkové bungalovy s kuchyňským koutem a sociálním zařízením a ledničkou. V každém bungalovu dvě oddělené ložnice. Kemp situovaný cca 500 m od jezera Tisza. Hosté kempu mohou navštívit místní lázeňský areál zdarma. Ve "spa" centru je plavecký bazén, moderní plážový bazén a nově otevřený bazén s termální vodou, která má 38°C.

Součástí areálu kempu je jezero pro milovníky rybaření, hřiště pro děti, fotbalové hřiště, basketbalové hřiště, prostor pro beach volejbal, tenisové kurty, společenská místnost. Je zde i restaurace, která nabízí maďarské speciality a delikátní víno.

Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!