Birdwatching

Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Exkurze do největšího, nejstaršího a nejznámějšího národního parku v Maďarsku.

Již tradičně (letos 21. ročník) se v Hortobágy koná první víkend v říjnu dražba býků uherského stepního skotu. Dražbu pořádá místní ZOO Pusztai Állatpark, která je zaměřená na chov místních plemen domácích zvířat, třeba chundelatých prasat mangalica. Tato akce je spojena s pozorováním pro tuto oblast tradičních druhů užitkových zvířat a s dražbou tříletých býků dlouhorohého uherského stepního skotu. Taktéž je zde množství stánků s místními produkty, přehlídkou zdejší kuchyně a tradičních jídel, které lze během akce ochutnat.

Národní park Hortobágy je největším, nejstarším a nejznámějším národním parkem Maďarska. Území pusty zabírá plochu 1 400 km2, z toho 820 km2 tvoří národní park. Protože jde o přísně chráněnou oblast, některé části nejsou veřejnosti přístupné. Centrem oblasti je obec Hortobágy s unikátním kamenným mostem - nejdelším v Maďarsku. V pustě kameny nenajdete, a proto se musely kamenné kvádry na stavbu vozit až z Egeru na povozech. Až do druhé poloviny 19. století byla celá oblast záplavovým územím řeky Tiszy. Následkem její regulace byly alkalické mokřady Hortobágy izolovány od pravidelného vodního zdroje a začaly postupně vysychat. Od Tiszy až po Debrecen se tak rozprostírá jednotvárná rovina, jedna z největších chráněných oblastí v Evropě, typická maďarská pusta.

Chov a pastva tradičních plemen dobytka, jako je uherský stepní dlouhorohý skot a plemeno ovcí racka, je tou nejlepší metodou managementu zdejších pastvin rostoucích na alkalických půdách. V roce 1999 byl národní park zanesen na seznam Světového kulturního dědictví UNESCO v kategorii kulturní zemědělské krajiny. Park tvoří step, rozsáhlé pastviny, rybníky a bažiny. V oblasti parku rostou i druhy rostlin, jež se nacházejí obvykle u moře. Park chrání především značný počet různých druhů ptáků, a to jak v době hnízdění tak během tahu a zimování. V oblasti parku bylo napočítáno na 342 druhů ptáků včetně velmi ohrožených. Příkladem může být drop velký, jehož druhá největší populace v Maďarsku – asi 120 jedinců – žije právě na území Hortobágy.

Hortobágy je atraktivní i z krajinářského hlediska. Na první pohled upoutají typické vahadlové studně, které zajišťují pro dobytek tolik potřebnou vodu. Stáda skotu, ovcí, koz a občas i prasat se pasou buďto volně, nebo je doprovázejí pastevci v tradičních oděvech. Na suché pláně ve skutečnosti připadá jen něco přes polovinu rozlohy parku, zbytek vyplňuje mozaika močálů, slanisek, rašelinišť, vlhkých luk a jiných mokřadů, doplněna téměř dvěma desítkami rybníků.

Hlavním magnetem pro podzimní ornitologickou návštěvu Hortobágy jsou táhnoucí jeřábi popelaví. Hortobágy patří k nejvýznamnějším evropským shromaždištím, kde se v době maximálního průtahu začátkem října můžeme setkat až s více než 100 tisíci těchto majestátních ptáků. Jeřábi jsou v té době prakticky všudypřítomní, stejně jako jejich táhlé volání, které naplňuje vzduch ve dne v noci. Návštěva shromaždiště jeřábů je bezpochyby jedním z nejúchvatnějších zážitků, které evropská avifauna nabízí.

Kromě ptáků, kteří se v oblasti vyskytují celoročně, jako jsou raroh velký, kormorán malý, polák malý nebo drop velký, je na podzim možnost nalézt při troše štěstí i protahující kulíky hnědé nebo pozorovat orly volavé, kteří zde pravidelně zimují v počtu jednoho až dvou jedinců. Mimo to hostí podzimní vypuštěné i napuštěné rybníky veliké množství vodních ptáků a bahňáků. U obou těchto skupin platí, že se můžeme setkat prakticky se všemi evropskými druhy, včetně takových rarit, jako je berneška rudokrká nebo husa malá.

PROGRAM:

1. den - Odjezd z Prahy ve večerních hodinách. Další odjezdová místa Brno, Břeclav. Cesta do Maďarska.

2. den - Národní park Hortobágy - pozorování ptactva, navštívené lokality budou zvoleny podle aktuální situace. Návštěva informačního centra národního parku, možnost zakoupení literatury, map a propagačních předmětů. Večer ubytování v kempu, možnost návštěvy termálního bazénu.

3. den - Národní park Hortobágy - pozorování ptactva, navštívené lokality budou zvoleny podle aktuální situace. Nocleh.

4. den - Ranní pozorování ptactva na březích řeky Tiszy. Cesta do Čech, příjezd do Prahy ve večerních hodinách.

Ornitologická pozorování budou přizpůsobena podle počasí a aktuálních výskytů ptactva.

Program připraven ve spolupráci s Českou společností ornitologickou.

Termín: ​Libovolný

Cena (orientační - říjen 2018): 

 • ​​ 4.600,- Kč /os.

Cena zájezdu zahrnuje:

 • dopravu luxusním busem,
 • 2 x ubytování ve čtyřlůžkových bungalovech,
 • vstup do termálního areálu,
 • pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku,
 • vstupné do národního parku, průvodce

Slevy:

 • děti do 12 let: -300,- Kč.

Nepovinné příplatky:

 • komplexní pojištění včetně storna: 96,- Kč,
 • polopenze formou švédských stolů: 660,- Kč/os.*

​* Bohužel s restaurací přímo v kempu se nám nepodařilo dohodnout. Restauraci provozuje jiný subjekt než kemp a protože je říjen mimo jejich sezónu, tak provozovatel nemá zájem kvůli naší skupině otevřít. Na doporučení provozovatele kempu jsme kontaktovali restauraci nedaleko kempu, kde se nám podařilo polopenzi dohodnout. Nabízíme Vám polopenzi formou švédských stolů. V ceně 660,-Kč /os jsou 2 snídaně a 2 večeře:

 • Snídaně: teplá a studená jídla, káva a džus.
 • Večeře: na švédském stole by měli být 2 různé polévky,4-5 hlavních jídel, saláty, dezerty a džus.

Odjezdová místa:                

 • Praha, Jihlava - Pávov, Brno, Břeclav, případně Bratislava.

Ubytování:

Termální kemp - TISZA - 4 lůžkové bungalovy s kuchyňským koutem a sociálním zařízením a ledničkou. V každém bungalovu dvě oddělené ložnice. Kemp situovaný cca 500 m od jezera Tisza. Hosté kempu mohou navštívit místní lázeňský areál zdarma. Ve "spa" centru je plavecký bazén, moderní plážový bazén a nově otevřený bazén s termální vodou, která má 38°C.

Součástí areálu kempu je jezero pro milovníky rybaření, hřiště pro děti, fotbalové hřiště, basketbalové hřiště, prostor pro beach volejbal, tenisové kurty, společenská místnost.

Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!