Birdwatching
Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

členská exkurze ČSO. Termín: 7. - 14. 2. 2024

Kanárský ostrov Lanzarote je nejseverněji a nejvýchodněji položený ostrov z celého souostroví, který zformoval oheň ukrytý v zemské kůře. Ojedinělý ráz krajiny tvoří zuhelnatělá údolí a mnoho sopečných kuželů, jenž působí dojmem měsíční krajiny. Nedostatek srážek a vulkanický původ ostrova jsou znát opravdu na každém kroku. Barvami zdejší krajiny jsou barvy lávy: cihlová, žlutá, fialová, šedivá a černá, místy se však objevuje i zelená barva zdejší vegetace. Žije tu ale mnohem víc druhů rostlin a živočichů, než bychom od vyprahlé sopečné oblasti očekávali. Na Kanárských ostrovech roste více jak 2.100 druhů rostlin, přitom 1/3 neroste nikde jinde. Ostrov byl vyhlášen biosférickou rezervací UNESCO.

Na Kanárských ostrovech bylo zaznamenáno 440 druhů ptáků. Toto číslo se stále mění díky záletům ptáků z Afriky i z Ameriky. Žije zde 6 endemických druhů ptáků: králíček kanárský, budníček kanárský, bramborníček kanárský, pěnkava kanárská, holub vavřínový a holub kanárský. Ústřičník kanárský, který žil na Lanzarote, nebyl spatřen od roku 1914. Na ostrovech žije také 36 endemických poddruhů ptáků. Některé další druhy se vyskytují na více ostrovech Makaronésie. Mezi nimi je linduška kanárská nebo nejznámější pták oblasti - divoký kanár, kterého díky jeho domácí formě znají lidé na celém světě. Na Lanzarote bylo zaznamenáno 197 druhů ptáků.

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den – Odlet z Prahy. Přílet na Lanzarote a přejezd na ubytování. Možnost večerního pozorování v okolí ubytování. Nocleh.

2. den – NEJVĚTŠÍ PÍSEČNÁ LOKALITA KANÁRSKÝCH OSTROVŮ – POUŠŤ SOO Tato oblast je domovem dropa obojkového kanárského, často zde lze pozorovat běhulíka plavého, dytíka úhorního, lindušky kanárské, skřivánka menšího a krátkoprstého, stepokura písečného, dudka chocholatého nebo orebici berberskou. Vzhledem k přítomnosti kozích stád jsou zde hojné volavky rusohlavé. Při procházce za svítání je pozorování nejbohatší. Pozorování ve stylu jeep safari (Jeep Landrover Defender). Naši partneři zřídili v poušti 5 napajedel, které jsou ptáky pravidelně navštěvovány. Častým hostem je nejpestřejší ptáček ostrova – hýl pouštní kanárský. Návštěva oblasti pěstování vinné révy La Geria, která je také kulturní památkou UNESCO. Zdejší vinice v prohlubních černé lávy jsou pro ostrov typické. Zde je možnost ochutnávek vín nebo tradičního lanzarotského oběda. Hojné jsou zde veleještěrky atlantské. Odpoledne se vrátíme do pouště. Před návratem do hotelu zastávka v historickém městečku Teguise.  Kromě toho, že je nejstarším městem Kanárských ostrovů, je zároveň kulturní památkou UNESCO. Prohlídka města a rozchod v místních malebných uličkách.

3. den – SEVERNÍ ÚTESY FAMARY Mimo nádherných vyhlídek jsou severní útesy místem častého výskytu sokola šahina nebo ostříže jižního. Velmi vzácně lze zahlédnout supa egyptského. SOUTĚSKA ELVIRA SANCHEZ Během této procházky můžeme pozorovat divoké kanáry, ťuhýka pustinného, dudka chocholatého, pěnici brýlatou a bělohrdlou, lindušky kanárské. Možnost oběda v Haria v údolí Tisíce palem. Odpoledne se vrátíme do soutěsky a na útesy.

Fakultativně prohlídka největšího vulkanického tunelu světa – Jameos del Aqua, kde v přírodním jezírku spatříme stovky slepých bílých ráčků (Munidopsis polymorpha). Je jediným místem na světě, kde se tito zvláštní živočichové vyskytují mimo hlubiny.

4. den – UDOLÍ TEMISA V tomto vlhčím údolí s vegetací na nás může čekat mnoho překvapení, obzvlášť v době migrace. Vyskytuje se zde pěnice brýlatá, bělohrdlá, skřivánek menší, vrabec pokřovní, dudek chocholatý, stehlík obecný, konopky či strnadi.

V okolí zůstaneme i odpoledne, nebo se znovu vrátíme do pouště Soo, pokud se nám tam nepodaří všechno vidět napoprvé… Den můžeme ukončit na pláži Arriety příjemnou koupelí v oceánu. Při západu slunce je zde možno vidět různé druhy volavek, rybáků, kulíka mořského a některé lovící dravce.

5. den – odpočinkový den, koupání. Možnost fakultativního výletu: Fuerteventura – pozorování supů egyptských a bramborníčka kanárského.

6. den – OHŇOVÉ HORY Den začneme krátkým a nenáročným výstupem na jeden z nejdokonalejších kráterů Kanárských ostrovů, Caldera Blanca. Během této procházky můžeme pozorovat stepokura písečného, orebici berberskou, poštolku obecnou, ťuhýka pustinného, dudka chocholatého a krkavce velkého. Hojné jsou zde veleještěrky atlantské. Další zastávka bude před vstupem do Národního parku Timanfaya, kde můžeme na vlastní kůži zažít simulaci vulkanického výbuchu. NP Timanfaya a jeho mystická krajina vulkánů je jedním z hlavních lákadel ostrova. Během této procházky můžeme pozorovat sokola šahina nebo krkavce velkého. Tuto projížďku budeme absolvovat v autobuse NP. Cestou do hotelu romantická vyhlídka na mladý kráter vulkánu El Cuervo při západu slunce.

7. den - JIHOZÁPADNÍ ÚTESY Při procházce po útesech jihozápadního pobřeží můžeme vidět např. buřňáka šedého, Bulwerova, menšího, buřňáčka madeirského či kulíka mořského. Prohlídka smaragdového jezera vulkánu El Golfo. Kromě jiných se zde vyskytuje volavka bílá, pisík, pisila čáponohá nebo rorýs jednobarvý a další bahňáci, kteří zde zimují. Občas zde můžeme pozorovat i plameňáka růžového.

8. den – Ráno se sbalíme a přesuneme do hlavního města ostrova – ARRECIFE. V přístavu můžeme pozorovat mnoho druhů racků, bahňáků a rybáků včetně rybáka severního. Odpoledne přejezd na letiště a odlet do Prahy.

Ornitologická pozorování budou přizpůsobena podle počasí a aktuálních výskytů ptactva.


FAKULTATIVNÍ VÝLETY: Celodenní pozorování na ostrově Fuerteventura – pustý písečný ostrov, který je lemován bílými plážemi.  Při cestě lodí můžeme pozorovat některé druhy buřňáků, racků a rybáků. Jedním z cílů je pozorování ohroženého supa mrchožravého kanárského. Právě zde žije jeho největší populace, asi 50 párů. Představuje zajímavý případ ostrovního gigantizmu: průměrnou hmotností překonává své příbuzné z pevniny až o 18%. Zaměříme se také na bramborníčka kanárského, který se vyskytuje pouze na tomto ostrově. Cestou můžeme pozorovat také veverky zemní nebo běhulíky. V národním parku Corralejo budeme hledat stepokury písečné a dropy a odpočineme si na zdejších písečných dunách.

Termín:

 • 7. - 14. 2. 2024

Cena:

 • pro členy ČSO: 24.900,- Kč,

 • pro nečleny: 26.900,- Kč.

Cena zahrnuje:

 • dvoudenní specializovaný ornitologický program s místními ochranáři včetně vstupu na do nejpřísněji chráněných lokalit,

 • transfery z letiště a zpět,

 • ubytování v apartmánech nebo prázdninových domech s bazénem,

 • pobytové taxy,

 • služby česky mluvícího delegáta a průvodce,

 • dopravu po ostrově pronajatými vícemístnými dodávkami,

 • pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje:

 • leteckou přepravu na Kanárské ostrovy a zpět,

 • vstupy a fakultativní výlety mimo program,

 • stravu.

Fakultativní příplatky:

 • zpáteční letenka včetně odbaveného zavazadla přímým letem z Prahy: cca 11.500,-

 • komplexní cestovní pojištění A30 PANDEMIC včetně storna (do 30.000,-): 560,- Kč/os.,

 • jednodenní výlet na Fuerteventuru: 2.200,- Kč/os.

Minimální počet účastníků: 10, maximální 14.

Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!