Birdwatching
Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Ptačí park Kosteliska a meandry řeky Moravy

Členská exkurze ČSO - termín: (9.)10. - 11. 6. 2023

Navštivte s námi nový ptačí park České společnosti ornitologické! Tato exkurze je vhodná pro všechny milovníky přírody – od dětí po dospělé.

Ptačí park Kosteliska

Nový ptačí park vzniká v nivě říčky Kyjovky. Jde o přírodně zajímavé území, kde činnost člověka vždy významně ovlivňovalo podmáčení a záplavy. Větší či menší tůně střídají podmáčené rákosiny a vrbiny přecházející ve vlhké louky a olšiny. Na okrajích území, pár set metrů od říčky Kyjovky, lze ale najít i zcela suchá téměř stepní stanoviště, která jsou vodou ovlivňována pouze minimálně. Na krátkém úseku se tak střídají zcela odlišné typy přírodních biotopů. Vzhledem k vysokému přírodnímu potenciálu tohoto území se Jihomoravská pobočka ČSO rozhodla ve spolupráci s Českou společností ornitologickou vytvořit zde ptačí park. S využitím tradičních způsobů hospodaření a drobných opatření, jako je hloubení tůní či výsadby vhodných dřevin chce rozšířit vhodné podmínky nejen pro ptactvo, ale i pro další druhy živočichů a rostlin naší fauny a flóry. V minulosti tu byl několikrát rybník, mokřad, nivní louka a pole. V posledních dvou desetiletích byla velká část dříve obhospodařovaných ploch opuštěna a zarůstá zejména geograficky nepůvodními a invazními druhy rostlin i dřevin. Při správné údržbě se může stát ukázkou příkladné péče vytvářející v současné době tolik potřebné přírodní hodnoty (a to nejen pro ptáky). Kromě podpory celkové biologické rozmanitosti budou cílovými druhy například vodouš rudonohý, tenkozobec opačný, chřástal kropenatý či lžičák pestrý. Již dnes zde žijí: bukač velký, čáp černý, čírka modrá, moták pochop, chřástal vodní, čejka chocholatá, vodouš rudonohý, pisila čáponohá, ledňáček říční, strakapoud prostřední, žluna šedá, datel černý, konipas luční, bramborníček černohlavý, cvrčilka slavíková, sýkořice vousatá, moudivláček lužní, nebo ťuhýk šedý. Ze savců spjatých s vodním prostředím zde můžeme zastihnout vydru říční a bobra evropského.

Mutěnické rybníky jsou u všech nadšených pozorovatelů ptáků velmi oblíbené. Jedná se o soustavu několika na sebe navazujících rybníků na řece Kyjovce mezi Mutěnicemi a Dubňany. Jde o významnou ornitologickou lokalitu s výskytem mnoha vzácných a chráněných ptačích druhů. Jedná se o významné hnízdiště vodního ptactva, nachází se tu největší kolonie racků chechtavých na jižní Moravě. Severní část rybníků tzv. Bažatnice je pak jediným pravidelným hnízdištěm pisily čáponohé v ČR.  Pravidelně tu hnízdí bukáček malý, moták pochop, slavík modráček, husy velké a nepravidelně také chřástal malý nebo bukač velký.

Přírodní památka Pánov - panonská písčitá step. V prostoru opuštěného tankodromu se zachovala jedna z mála nezalesněných písčitých ploch, která je domovem řady pískomilných a suchomilných živočichů a rostlin. Území pokrývají otevřené trávníky písčin s paličkovcem šedavým, ostřicí úzkolistou, kolencem pětimužným, diviznou brunátnou, smilem písečným, kavylem Ivanovým atd. Existence těchto druhů je podmíněna pravidelným narušováním povrchu písčiny. Tak se dělo v nedávné minulosti, kdy byl Pánov využíván jako vojenské cvičiště. V současnosti se tak děje v souvislosti s pravidelným managementem lokality. Na jeho existenci je kromě vzácných druhů rostlin vázáno i velké množství ohrožených druhů bezobratlých, což z Pánova dělá velmi významnou entomologickou lokalitu. Vyskytují se zde specifické druhy ptáků: skřivan lesní, dudek chocholatý, bramborníček černohlavý nebo žluva hajní.

Osypané břehy - meandry řeky Moravy v přirozeném korytě. V jednom místě se řeka zařezává do vátých písků a vytváří unikátní stěnu vysokou až 13 metrů. Na březích řeky můžeme pozorovat stopy po výskytu bobra evropského. Z vzácných ryb lze jmenovat hrouzka běloploutvého. Na písčitých plážích vzácně hnízdí kulík obecný a pisík obecný. V písčitých březích řeky Moravy si hloubí hnízdní nory ledňáček říční a břehule říční.

Změna programu vyhrazena. Ornitologická pozorování budou přizpůsobena podle počasí a aktuálních výskytů ptactva.

PROGRAM ZÁJEZDU:

1.den – fakultativně příjezd na Moravu po vlastní ose v odpoledních  hodinách, ubytování ve Strážnici

2.den – příjezd na Moravu po vlastní ose v ranních  hodinách - (8.20 příjezd vlaku z Prahy do Starého Města u Uherského Hradiště). Autobus pojede po trase Staré Město, Veselí nad Moravou, Strážnice. Kosteliska + Mutěnické rybníky - ornitologické pozorování až do večera. Nocleh v hotelu ve Strážnici.

3. den – PP Pánov + PP Osypané břehy, návšteva farmy Pro-Bio (v jednání) a návrat do Starého Města na vlakové nádraží v odpoledních hodinách (17.33 odjezd vlaku do Prahy).

Termín: 

  • (9.)10. - 11. 6. 2023

Účastníci mají několik možností k nástupu na zájezd. Mohou se sami v pátek odpoledne dopravit do Strážnice a zde se ubytovat. Další možností je nastoupit v sobotu ráno do busu, který bude nabírat účastníky po trase St. Město, Veselí nad Moravou a Strážnice.

Cena: 

  • pro členy ČSO: 2.700,-

  • pro veřejnost: 3.100,-

Cena zahrnuje:

  • 1x ubytování se snídaní v hotelu ve Strážnici ve dvoulůžkových pokojích,
  • společnou dopravu autobusem,
  • pojištění proti úpadku cestovní kanceláře,
  • průvodce.

Příplatky:

  • 1. noc navíc se snídaní  900,- Kč/os.

Ubytování:

  • Hotel Strážnice*** je rodinný hotel, nacházející se ve městě STRÁŽNICE, které je označováno jako centrum kultury, folkloru, vína a pohostinnosti na Jižní Moravě. Nabízí dvoulůžkové pokoje s vlastní koupelnou, s balkonem, TV a wifi zdarma. Tento neokázalý hotel v jednoduché budově obklopené zahradami se nachází 6 minut chůze od železniční stanice Strážnice, 8 minut chůze od Baťova kanálu a 13 minut chůze od strážnického Skanzenu. K vybavení patří neformální restaurace se sezónní terasou a příjemná vinárna.

Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!