Birdwatching
Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Poznávání endemických druhů ptáků a zejména papoušků. Termín 23. 2. - 13. 3. 2019

Kolumbie je rájem pro milovníky zvířat, především ptáků. Je to země s největším počtem druhů ptactva na světě. Bylo zde zaznamenáno 1913 druhů. Z toho 90 druhů je endemických a 121 celosvětově ohrožených.  Létá zde neuvěřitelných 166 druhů kolibříků, 55 druhů papoušků, 21 druhů tukanů, 45 druhů datlů a spousty jiných ptáků. Masovým turistickým ruchem doposud nedotčená Kolumbie neměla z bezpečnostního hlediska právě nejlepší pověst, ale to již několik let neplatí. Po desítkách let konečně bezpečná destinace plná jedinečných turistických cílů a mimořádně přátelských lidí. Kolumbie je nádherná - objevte ji dříve než ostatní! Svojí rozlohou se řadí mezi největší státy jižní Ameriky. Západní pobřeží omývají teplé vody Tichého oceánu a severní hranici tvoří průzračné Karibské mořem. Pětitisícové vrcholky Andské Kordillery s věčným sněhem jsou v přímém kontrastu s hustou a zelenou vegetací deštného pralesa. Obrovská geografická různorodost vytváří rozmanité ekosystémy se spoustou rostlinných a živočišných druhů. Mnoho z nich se vyskytuje jen v určitém údolí a o kus dál žijí jiné druhy. Vyskytuje se zde více rostlinných a živočišných druhů na jednotku plochy než kdekoliv jinde na světě. Žije zde více jak 450 druhů savců včetně 33 druhů šelem a 32 druhů primátů. V roce 2013 zde byl popsán nový druh šelmy- olinguito. My navštívíme tři velmi rozdílné oblasti: izolované pohoří Sierra Nevada di Santa Marta, jedno z nejdůležitějších center endemismu na světě, oblast centrální Kolumbie s horskými pralesy, divokými řekami se strhujícími údolími a úžasnou Amazonii s deštným nížinným pralesem. Zájezd je zaměřen na pozorování kolumbijských ptačích endemitů a dalších druhů ptactva centrální Kolumbie se špičkovými průvodci.

PROGRAM ZÁJEZDU:    

Den 1 – Odlet do Bogoty. Poletíme za sluníčkem, takže přiletíme ještě ten den.

BOGOTÁ přílet do Bogoty. Transfer z letiště do hotelu. Hlavní město Kolumbie se nachází v střední horské části země, místy dosahuje 2650 m nadmořské výšky. Je to město s pětisetletou historií, důležité kulturní centrum s mnoha muzei, krásnými parky, skvělými restauracemi a bohatým nočním životem.  Večeře a nocleh v hotelu.

Den 2 – přelet z Bogoty do Santa Marty, Pohoří Sierra Nevada de Santa Marta, rezervace El Dorado.

Ráno přeletíme z Bogoty do pobřežního města Santa Marta na severu země, kde začneme naše šestidenní putování oblastí Santa Marta. Izolované pohoří Sierra Nevada de Santa Marta vzniklo sopečnou činností a není součástí And, díky čemu je jedinečným biotopem se spoustou jedinečných druhů živočichů a rostlin. Je domovem více než 600 druhů ptáků, z nichž je 27 druhů endemických a velké množství je jich téměř endemických (v rámci severní Kolumbie a přilehlé části Venezuely). Také je unikátní tím, že jde o nejvyšší pohoří na světě situované nejblíže u moře (5 775 m.n.m.) Podstatná část pohoří byla vyhlášena za národní park a biosférickou rezervaci UNESCO. Nejvyšší partie pohoří jsou trvale pokryty sněhem. Přejezdeme do místa, kde budeme ubytování – hezké a pohodlné El Dorado lodge ve výšce okolo 1950 m. Většinu dne strávíme pozorováním ptáků podél cesty lesem. Důležité druhy: amazonek červenozobý, aratinga Waglerův, ara vojenský, kolibřík hnědotemenný (E), ostrochvostska santamartská (E), inka běloocasý (E), lesňáček bělouzdičkový (E), strnádek černohlavý (E) a štidlák santamartský (E). Večeře a nocleh v El Dorado Lodge.

Den 3 – horský hřbet San Lorenzo, Rezervace El Dorado.

Po snídani se zaměříme na endemické a vzácné druhy, které lze vidět pouze na hřbetu San Lorenzo (2600 m.n.m). Důležité druhy: pyrura zelenavý (E), amazoňan vojenský, amazonek červenozobý, aratinga skvrnitý, kolibřík černohřbetý (E), tyranovec kolumbijský (E), štidlák rezavokostřecový (E), pitule santamartská (E). Odpoledne bude dostatek času na pozorování ptáků kolem našich chatek. Večeře a nocleh v El Dorado Lodge.

Den 4 – přesun z El dorada do Minca.

Brzké ránní pozorování druhů, které se nám nepodařili vidět předchozí den, po snídani nás pak čeká přejezd z Dorada do Minca. Po cestě bude dobrá možnost pozorovat amazonka červenozobého a další druhy ptáků. Nad pralesem pravidelně přelétávají arové vojenští. Nocleh v Minca.

Den 5 – Z Minca na poloostrov Guajira.

Ranní pozorování ary vojenského. Poté přejezd na poloostrov Guajira, při cestě můžeme pozorovat aratingu dlouhoocasého, papoušíčka vrabčího, aratingu hnědohrdlého, atd. Večer se zaměříme na pozorování čačalaky rudořité. Večeře a nocleh v hotelu Barbacoa v Ríohacha.

Den 6 – poloostrov Guajira – rezervace plameňáků a přelet do Cali.

Poloostrov Guajira tvoří unikátní pouštní habitat Venezuely a Kolumbie naprost odlišný od přírody zbytku obou zemí. Tvoří je suchá křovinatá poušť přecházející do mokřadů a mangrovových porostů. Tento den strávíme hledáním druhů typických pro tuto oblast (mnoho druhů téměř endemických). Ve slaných jezerech, plážích a mangrovových porostech uvidíme množství vodních ptáků, mezi nimi hejna výrazně zbarvených plameňáků a ibisů rudých. V poledne přeletíme přes Bogotu do Cali, noc strávíme blízko Cali ve městě Buga. Možnost podvečerního pozorování v rezervaci Sonso.

Den 7 – Z Cali do Centrální Kolumbie s horskými pralesy - právě zde je vysoká míra endemismu. Rezervace San Cipriano.

Ranní přejezd do rezervace San Cipriano do tropického deštného pralesa Choco. Vstup do rezervace si zpestříme nevšední zážitkem -  železnicí, na které nás k ubytování dopraví speciálně upravené vláčky poháněné motocykly. Noc strávíme v jednoduše vybaveném hotelu Río Mar v San Ciprianu.

Den 8 – Rezervace San Cipriano.

Po snídani nás čeká pozorování v rezervaci San Cipriano poblíž stejnojmenné řeky s křišťálově čistou vodou. Našim hlavním cílem v této lokalitě bude amazonek růžolící, pro jehož pozorování jsou zde nejlepší podmínky. Tato rezervace nacházející se v pralese Choco je velmi krásná a bohatá i na další druhy ptáků: pipulkovec širokozobý, vousák pětibarvý, tinama Berlepschova, kotinga purpurovobřichá a stříbrná či trogon modroocasý. Při velkém štěstí zde můžeme zahlédnout vzácného tepuje skvrnitého nebo kukačku ekvádorskou. Po druhé hodině odpolední se vydáme na přejezd do Santa Rosy, kde budeme ubytováni.

Den 9 – amazónek Fuertesův a rezervace Otun Quimbaya.

Amazónek Fuertesův - endemický druh, který žije na pouhých dvou horských lokalitách centrálních And v Kolumbii ve výškách 3 300 až 3 500 m.   Před sto lety byl prohlášen za vyhynulého, znovu objeven byl až v roce 2002 u kolumbijské obce Genova. Podle BirdLife International čítá divoká populace pouhých 50 až 250 exemplářů. Ranní pozorování amazónků Fuertesových a dalších zajímavých ptáků jako je  amazónek bělohlavý, papoušek zlatoperý, tangara bělokápá a pitule rezavotýlá. Po poledni 2,5 hodinový přejezd do  Otun Quimbaya. Nocleh v Santa Rosa.

Den 10 – národní park Los Nevados – sopka Paramo del Ruiz (5300 m), Centrální Andské parámo.

Národní park Los Nevados se nachází v centrálních Andách. Rozkládá se na ploše kolem 58 tisíc hektarů. Park byl založen roku 1974. Nevado del Ruiz je masivní, ledem pokrytý stratovulkán, který se stal známým pro svou katastrofickou erupci z listopadu 1985, kdy horké pyroplastické proudy roztavily sněhový pokryv vrcholu. Tento proces vytvořil lahary, které dosáhly vzdálenosti až 100 km. Na své cestě úplně zalily město Armero a několik menších vesnic 6 m silnou vrstvou bahna, přičemž zahynulo přibližně 25 000 lidí. Za úsvitu vyjedeme do národního parku Los Nevados.  Přejezd bude trvat 1 hodinu a po cestě uvidíme nádherné zasněžené sopečné vrcholy kolumbijských And. Cestou budeme zastavovat na pozorování. V této části parama (vlhká vysokohorská step) můžeme vidět řadu vzácných kolibříků včetně známého kolibříka přilbového (E), kolibříka zlatoprsého, kolibříka Herranova, kolibříka mečozobce. Část dne ztrávíme v termálním areálu, kde budeme mít možnost osvěžení v bazénu, nebo u baru a kde bude úžasná příležitost fotografovat kolibříky a tangary u krmítek. Kolibříci jsou ochotni sednout i na vaše ruce. Často lze také pozorovat také: amazoňan vojenský, štidlák paramový, tukan horský, ostrochvostka andská, louskavec horský, tangara červenobřichá  a spoustu dalších ptáků. V parku lze vidět hejna vzácných aymarů zelených (E). Dlouho se nevědělo, kde tito papoušci hnízdí. Teprve nedávno bylo objeveno hnízdo z mechu na stromě Myrcianthes sp. ve výšce 18 m. Nad parkem často krouží majestátní největší dravec světa majestátní kondor andský nebo káně orlí. Nocleh v hotelu v Manizales.

Den 11 – Z Manizales do Jardin.

Před snídaní zkusíme v okolí Manizales hledat druhy, které se nám nepodařilo spatřit či vyfotit. Poté nás čeká cca pětihodinový přejezd do města Jardin do hotelu Paraiso. Pokud zbyde čas, zkusíme v okolí využít první šance na spatření kriticky ohroženého endemického arary žlutouchého. Nocleh v hotelu Paraiso.

Den 12 – Jardin – pozorování papouška žlutouchého.

Město Jardin je jedno z nejkrásnějších míst Kolumbie. Je to staré španělské koloniální město s nádherným náměstím, kterému vévodí katedrála Neposkvrněného početí Panny Marie z 19. století. Vychutnáme si pozorování jednoho z hlavních cílů naší cesty: pozorovat kriticky ohroženého papouška žlutouchého. Žije ve výškách 1900- 3000 m n m., Ještě v roce 1998 to vypadalo, že papoušek žlutouchý, endemický horský druh z malého území jihoamerických And je v podstatě vyhubený. V témže roce se podařilo objevit 82 ptáků v odlehlé části Kolumbie a následně se rozjel záchranný projekt, do kterého španělská nadace Loro Parque Foundation během 15 let investovala 1,3 milionu dolarů. A koncem roku 2013 nevládní organizace Fundación ProAves oznámila, že počty papoušků žlutouchých ve volné přírodě odhaduje už na 2 600 jedinců. Můžeme spatřit taky další ceněné druhy jako kotinga rezavochocholatá,  vlhovec červenobřichý, pitpit tangarovitý, tangara džunglová, tangara šafránová,  tukan černozobý, lesňáček zlatočelý, kotinga andská, lesňáček zelenožlutý, datel andský, tangara šedohlavá, vlhovec zlatohřbetý nebo  libohlásek černočelý. V podvečer navštívíme blízkou lokalitu, kde uvidíme svatební tance skalňáků andských. Pravidelně lze vidět 4-12 samců na vzdálenosti 2-10 m. Nocleh hotelu Paraiso.

Den 13 – Z Jardin do Bogoty.

Ranní pozorování v Jardinu, kde budeme mít poslední možnost spatřit araru žlutolícího. Poté přejezd na letiště Medelin, kde nás čeká přelet do Bogoty. Nocleh v Bogotě v hotelu.

Den 14 – Amazonský nížinný prales.

Ranní přelet z Bogoty do Mitu. Poté se vydáme do lesů v okolí Mitu. Nejprve budeme mít možnost pozorovat svatební tance skalňáků oranžových. Poté se vydáme na pěší průzkum lesů. Nocleh na hotelu v Mitu. Amazonie je největší tropický deštný prales světa. Má více než 5 milionů km², je domovem více než 10% všech organizmů planety.  Kolumbijská Amazonie tvoří třetinu rozlohy země. Okolí Mitú nabízí ohromné přírodní bohatství rozmanité flóry a fauny, hlavním lákadlem jsou krásné řeky s vodopády a kaskádami a malé stolové hory -tepui. Mitú má své kouzlo nedotčenosti. Ruku v ruce s nedotčeností a rozmanitostí krajiny jde i rozmanitost aviofauny. Zahrnuje oblasti zvané White-sand Forest, Terra Firma a Varzea. Výhodou to, že všechny tři oblasti lze navštívit v jeden den, čili pokud nebudeme mít v jedné lokalitě štěstí, přejedeme do jiné. Běžné druhy papoušků, které budeme v oblasti pozorovat, jsou: amazoňan vějířový, amazonek zlatolící, amazonek čenotemenný, amazoňan modrobradý, ara arakanga,  ararauna, ara malý, sezónně ara rudobřichý, pyrura hnědoocasý, amazoňan pomoučený a amazoňan oranžovokřídlý. Jen vzácně lze spatřit tepuj rudoocasý, tepuj černočelý nebo papoušíček Sclaterův.

Den 15 – White-sand Forest.

Tento den strávíme porozováním v oblasti White-sand Forest. Zde se vydáme pěší stezkou lesem, kde nás čeká velké množství ptáků jako: tepuj černočelý, kotinga purpurovoprsá, pipulka černá, květomil krátkozobý, vlhovec žlutoocasý, kvesal paví, libohlásek šedý, arrasari Nattererův, amazoňan vějířový, tangara čenopruhá a vzácně i kukačka peruánská. Nocleh v Mitu.

Den 16 – oblast Terra Firme.

Po snídani hodinový přejezd do oblasti Terra Firme kde nás čeká další pozorování, hlavní druhy jsou zde amazoňan vějířovitý, arassari Nattererův, kvesal paví, arrasari Nattererův a mnoho dalších. Nocleh v Mitu.

Den 17 – okolí Mitu a přelet do Bogoty.

Tento den nás čeká hledání druhů, které se nám nepodařilo vidět ve dnech předchozích. Odpoledne nás čeká přelet do Bogoty. Podvečer v Bogotě, nocleh na hotelu.

Den 18 – Bogota, Odlet zpět domů.

Dle času odletu možnost prohlídky Bogoty. Možnost návštěvy světoznámého muzea zlata. Transfer na letiště a odlet zpět do Evropy.

Den 19 – Přílet do ČR/Vídně.


Změna programu vyhrazena, program bude přizpůsoben aktuálnímu výskytu ptactva nebo počasí.

(E)- endemit

(NE)- téměř endemit (žije na omezemém území daného státu a sousedních zemí)

Termín:

 • 23. února – 13. března 2019

Cena programu:

 • 79.000,- Kč

Cena zahrnuje:

 • 17x ubytování v hotelech nebo ekolodgích s lůžkovinami dle programu ve dvoulůžkových pokojích,
 • plnou penzi (3x denně jídlo + 3x nápoj, svačina a vodu),
 • všechny transfery v Kolumbii, transfery z letiště a zpět,
 • všechny vnitrostátní lety v Kolumbii,
 • vstupy do rezervací,
 • ornitologického průvodce po celou dobu programu,
 • česky mluvící doprovod,
 • pojištění proti úpadku CK.

Cena zájezdu nezahrnuje:

 • vstupné do památek mimo program,
 • odletová taxa z Kolumbie (cca 35 USD- většina leteckých společností ji zahrnuje do ceny letenky),
 • pojištění léčebných výloh a storna zájezdu,
 • alkoholické nápoje, spropitné, extra služby,
 • mezinárodní letenku,
 • poplatky za nadváhu zavazadel (20+ kg).

Letenka do Kolumbie:

 • cca 18-22.000,-Kč (září 2018)

Příplatky:

 • ubytování v 1. lůžkovém pokoji,
 • komplexní cestovní pojištění  A90: 3230,- Kč/os.

Slevy (slevy nelze sčítat):

 • pro stálé klienty (účastníci zájezdů do tropů - Peru, Kostarika, Omán...)  - 3.000,- Kč
 • pro stálé klienty (účastníci ostatních zájezdů): - 500,- Kč
 • včasný nákup (při přihlášení do 31.10.2018): - 3.000,- Kč

Průvodci:

 • Pablo Florez: narozen 1977,  birdwatchingu se věnuje od 15 let. Ve své diplomovou práci se zaměřil na papouška žlutouchého. Od roku 2000 je zapojen do ochrany ptactva, pracuje na spoustě projektů a vede expedice. Je spoluzakladatelem organizace ProAves a přispěl ke vzniku několika soukromých rezervací. Za více jak 20. letech aktivního birdwatchingu  Pablo pozoroval více než 1710 druhů ptactva Kolumbie. V roce 2010 založil svou vlastní společnost, která se věnuje birdwatchingu v Kolumbii.
 • Juan Lopez:
 • Sebastian Ballesteros:

Doklady:

 • Budete potřebovat platný cestovní pas (platnost minimálně 6 měsíců po návratu zpět do České republiky).

Očkování:

 • Pro cestu do Kolumbie není třeba speciální očkování a není vyžadován mezinárodní očkovací průkaz.

!Minimální počet osob pro uskutečnění zájezdu 12 osob!

Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!