Birdwatching
Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Členská exkurze České společnosti ornitologické.

Irsku se právem přezdívá zelený nebo smaragdový ostrov. Odstíny zelené spatříte téměř všude na loukách, v lesích i na skalnatém pobřeží. Příhodné klima zajišťuje, že se irské pastviny zelenají celoročně a stáda ovcí a černobílých krav je mohou spásat dokonce i v zimním období. Právě pastviny a louky dnes ostrovu dominují, přestože v minulosti bývaly hlavním porostem ostrova dubové lesy. Dnes tvoří lesy 5% rozlohy a to jenom díky záchranným akcím irských ochránců přírody. Stejně jako lesy ustoupila pastvinám i rašeliniště a mokřady. Rašelina byla donedávna pro zdejší obyvatele důležitým a hlavně levným palivem nebo hnojivem. Záchrana rozsáhlých rašelinišť dnes patří mezi priority Irska v oblasti ochrany přírodního bohatství. Jsou totiž domovem unikátní fauny a flóry. Roste zde vřes, kapradí, klikvové keře a z živočichů tady žijí nejrůznější druhy vážek, motýlů, žab a především vodních ptáků. Vyskytují se zde běžné druhy savců, ale také zajíc bělák irský.  K mořským savcům patří tuleni obecní a kuželozubí, kteří žijí na neobydlených ostrovech. Delfíni a sviňuchy často plavou poblíž pevniny, zvláště v zálivech a zátokách na západním pobřeží. V Irsku nežijí žádní krtci ani hadi, které podle legendy z ostrova vyhnal svatý Patrik, patron Irska.

Vzhledem k poměrně izolované poloze žije v Irsku méně hnízdících druhů než na evropské pevnině, ale díky příhodnému místu u západního okraje Evropy se tady zastavuje velké množství migrujících ptáků ze Severní Ameriky a arktických oblastí. Můžeme velmi často pozorovat zaletující druhy ptáků, především z druhé strany oceánu. Na ostrově bylo pozorováno 514 druhů ptáku. Stěhovaví ptáci z Afriky, jako například buřňáci a alky, přilétající na jaře do jihovýchodních hrabství.

Na jaře a v raném létě se členité pobřeží, zvláště mořské útesy a ostrovy, stávají domovem hnízdících mořských ptáků, především papuchalků, terejů, alek a alkounů, racků tříprstých, buřňáků severních a ledních, kormoránů a volavek. Jezera a nízko položené mokřiny přitahují ve velkém počtu arktické a severoevropské brodivé a vodní ptáky, například labutě, čejky chocholaté, bernešky bělolící a husy běločelé. Zdejší ornitologové jsou hrdí na čtyři vlastní poddruhy: bělokur rousný irský, sojka obecné irská (Garrulus glandarius hibernicus), sýkora uhelníček irský a skorec vodní irský. Ovšem ne všichni systematici je uznávají. 

Asi nejznámějšími ptačími obyvateli jsou papuchalkové. Svou velikostí a vizáží působí jako živé hračky. V černém kabátku s bílou náprsenkou nad oranžovýma kachníma nohama, extrémně barevným zobákem a červeně rámovanýma očima vypadají jako legrační klauni. Jejich pohyb se podobná chůzi tučňáků. Vysloužili si hned několik přezdívek – od „klaunů Atlantiku“, „mořských papoušků“ až po „tučňáky severu“. Pestrobarevnost zobáků trvá jen během páření.  Do hlubokých nor vybudovaných samečky na okrajích strmých útesů naklade samička pouze jedno vajíčko, na kterém se v sezení střídají oba rodiče. Papuchalkové sice umí létat a za minutu mávnou křídly až 400x, přesto jsou spíše excelentní plavci než výborní letci. Na lov se vydávají do vzdálenosti až sto kilometrů na otevřený oceán, kde se potápějí do hloubky sedmdesát metrů a loví především drobné rybky. Ty přenášejí naskládané v šikovném zobáku napříč mezi jazykem a horním patrem.

Program zájezdu:

1. den – Odlet z Prahy do Dublinu. Podle časových možností příletu zvolíme prohlídku města. Nocleh v Dublinu.

2. den - ostrov Irelands´s Eye (Irské Oko), který je domovem velkých kolonií mořských ptáků - alek, alkounů a buřňáků. Vyjížďka lodí. Nebudeme z lodi vystupovat na ostrov, protože nejlepší výhled je z lodi. Mimo výše zmíněných druhů jsou zde také kolonie racků tříprstých, kormoránů a terejů (jedna ze šesti kolonií v Irsku). Při troše štěstí můžeme spatřit i papuchalky. Často lze z lodi také vidět lindušky skalní, které zde hnízdí.

Severně od Dublinu hnízdí kajky mořské ve městě Skerries, které je dobré místo na pozorování dalších mořských ptáků. Největší evropská kolonie rybáků rajských žije na ostrově Rockabill, který je asi 8 km od pobřeží. Ostrov jako takový není možné navštívit, ale spousta rybáků (různých druhů) se pohybuje i blízko pobřeží. Nocleh v Dublinu.

3. den - Na jih od Dublinu navštívíme hezkou vesnici Dalkey, kde jsou výborné podmínky pro pozorování mořských ptáků, především alkounů. Navečer je také velká šance spatřit buřňáky severní, stejně jako tuleně kuželozubé, sviňuchy a někdy i delfíny.

Národní park Wicklow Mountains. I když rozsáhlé listnaté lesy byly většinou vykáceny již během 17. století, pohoří Wicklow stále patří k nejlesnatějším územím Irska. Převažují zde dubové lesy, v nichž dub zimní doplňují jasany, cesmíny a keřovité lísky. Sušší odlesněné svahy hor pokrývají rozlehlá vřesoviště s keři hlohů a porosty kapradin, na zamokřených místech jsou slatiny a rašeliniště s vrstvou rašeliny mocnou  6-7 m. Obvyklými savci jsou např. liška obecná, jezevec lesní, vydra říční či jelen evropský. Je tu dobré návštěvnické zázemí a je to dobré místo na pozorování lesních a říčních ptáků a ptáků žijících na vřesovištích (včetně endemických poddruhů).      V parku hnízdí přes 80 druhů ptáků (v celém Irsku asi 135 druhů), pozoruhodný je výskyt četných dravců a severských druhů (kosa horského, bělokura rousného aj.). Hnízdí tady i morčák velký, létají zde sokoli, luňáci červení a další dravci. Nocleh v Dublinu.

4. den - přejezd na jihovýchodní cíp Irska k přístavu Rosslare jižně od města Wexford. Navštívíme Our Lady´s Island Lake, které je jediným dobře dostupným Evropským hnízdištěm rybáka rajského. Ostrov je spojen s pevninou silnicí. Budeme mít nejlepší šanci tyto rybáky pozorovat. Hnízdí tady přes 100 párů společně s dalšími druhy rybáků. Hnízdí zde také racek černohlavý a rybák malý. Nocleh ve Wexfordu nebo okolí.

5. den - jezero Tacumshin, které má nejrozsáhlejší rákosové porosty v celém Irsku. Jedná se o rozsáhlé příbřežní laguny s písečnými poli. Vyskytují se tu snad všechny druhy zdejších bahňáků. Mnohé nearktické druhy tu nejsou jen ojedinělými hosty, ale objevují se tu dokonce v hejnech. V poslední době se zde usadila sýkořice vousatá a je to výborné místo na pozorování pestré škály vodních ptáků, včetně rybáků. Poblíž se nachází také Cansore Point, ze kterého jde pozorovat na moři buřňáky severní, buřňáčky malé a další mořské druhy. Lodní výlet z přístavu Kilmore Quay na ostrov Great Saltee Island, který se vám bude hodně líbit. Je zde velice jednoduché se dostat blízko k hnízdícím papuchalkům a alkám stejně jako k dalším mořským druhům, které jsou tady běžné. Nocleh ve Wexfordu nebo okolí.

6. den - přejezd na západní cíp Irska. Návštěva impozantních, až 214 m vysokých Mohérských útesů (Cliffs of Moher) v hrabství Clare. Táhnou se v délce 8 km a za jasného počasí nabízejí výhledy na nekonečný obzor Atlantiku, stejně jako na Aranské ostrovy uzavírající zátoku Galway. Ke svému jménu přišly kvůli mlze, která je většinou zahaluje. Zatímco paty útesů neustále bičuje silný příboj, členité stěny břidlicových a pískovcových skal slouží jako útočiště velkých hnízdních kolonií mořských ptáků včetně papuchalků. Útesy jsou impozantní a k tomu uvidíme ještě tisíce papuchalků, alkounů a dalších mořských ptáků na jednom místě. Vše je lehce dostupné pěšky. Útesy jsou taktéž jedinečným místem pro pozorování kavčat červenozobých. Nocleh v Ennis / Gort nebo okolí.

7. den - Národní park Burren - nejmenší irský národní park s výměrou 16,7 km². Název pochází od keltského boireann - kamenitá či skalnatá země. Všude, kam se podíváte, narazíte na šedobílé karbonské vápence, plné fosilních pozůstatků druhohorní fauny. Na irské poměry oplývá celá oblast Burrenu bohatou florou i faunou. Vyskytuje se zde množství motýlů. K nejnápadnějším patří žluťásek řešetlákový. Z ptáků vyhovuje krasový terén zvláště sokolu stěhovavému. Přejezd k Dublinu. Nocleh.

8. den - přílet do Prahy.

Změna programu vyhrazena, program bude přizpůsoben aktuálnímu výskytu ptactva nebo počasí.

Termíny:

     26. 6. - 3. 7. 2022

     3. 7. - 10. 7. 2022

Cena pro členy ČSO:

    24.900,- Kč

Cena pro veřejnost:

    26.900,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje:

 • 7x ubytování,

 • 2x snídaně,

 • pobytové taxy,

 • dopravu autobusem,

 • k dispozici stativový dalekohled,

 • ornitologický průvodce,

 • odborná literatura,

 • pojištění proti úpadku CK.

Cena zájezdu nezahrnuje:

 • ostatní pojištění,

 • vstupy,

 • lodní výlety,

 • mezinárodní letenku,

 • ostatní stravu.

Orientační cena letenky včetně odbaveného 20kg zavazadla Praha /Dublin /Praha cca 7.400 Kč (březen 2022). S klienty jsme v kontaktu a po vzájemném odsouhlasení výhodnosti cen letenky rezervujeme.

Fakultativní příplatky:


 • komplexní cestovní pojištění včetně storna

Ubytování:

 • Dublin - koleje - 3x,  Pokoje jsou dvoulůžkové (třílůžkové v případě lichého počtu žen či mužů) vybavené manželskou postelí, psacím stolem, šatní skříní a vlastní koupelnou se sprchovým koutem. Wi-Fi zdarma. Sdílená kuchyň. Povlečení v ceně, ručník vlastní.

 • Wexford - penzion Faythe *** - 2x, včetně snídaně. Je umístěn v centru města, v blízkosti je řada obchodů, restaurací a barů. Je postavený v roce1800 na místě starého hradu, má krásnou, velkou zahradu. Ubytování je ve dvojlůžkových pokojích a několika rodinných pokojích. Všechny pokoje jsou vybavené koupelnou. Wi-fi zdarma v celém hotelu. Pokoje jsou vybavené fénem, satelitní TV, DVD přehrávačem, telefonem a příslušenstvím pro přípravu kávy a čaje. Snídaně jsou podle názoru hostů legendární. Ochutnáte plné irské jídlo od místních řemeslníků. Chuť domácích produktů, včetně čerstvě upečeného hnědého chleba, si můžete vychutnat s místními džemy a marmeládami.

 • Ennis/Gort – - penzion/hotel v okolí - 1x - ve dvoulůžkových nebo třílůžkových pokojích s vlastní koupelnou. V ceně povlečení i ručníky. Wi-Fi připojení zdarma. 

 • Dublin - hotel/penzion v okolí - 1x - ve dvoulůžkových nebo třílůžkových pokojích (manželská postel+ samostatná postel) s vlastní koupelnou, Povlečení v ceně. Wi-Fi zdarma.

Ubytování v uvedených hotelech dle jejich dostupnosti, případně v podobných hotelech stejné kategorie (dostupnost ověřena 15. 3. 2022)

Obecné informace:

 • doba letu z Prahy: cca 2,5 hod.

 • není potřeba pas ani vízum, stačí OP


 • v průběhu zájezdu nejsou plánovány žádné dlouhé pěší túry

Ornitologický průvodce:

 • na několika místech místní průvodci irského partnera BirdLife Birdwatch Ireland, po celou dobu exkurze Katarína Slabeyová (ČSO)

Organizační průvodce:

 • Josef Nožička

Pro přihlašování na tuto členskou exkurzi mají přednost členové ČSO do 14.4.2022

Minimální počet účastníků 12,

Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!