BirdwatchingZájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Pozorování horských druhů ptáků v nádherných kulisách Velkého i Malého Kavkazu

Hory Kavkazu tvoří magickou hranici mezi Evropou a Asií. V divoké horské krajině s extrémním klimatem vznikl unikátní svět fauny a flóry. Kavkaz je nejvýznamnějším horkým místem biodiverzity celého mírného podnebného pásma. Velký Kavkaz s vrcholky vysokými více jak 5.000 m je nejvyšším pohořím Evropy. Rozkládá se mezi Černým a Kaspickým mořem, mezi zalesněnou oblastí severní Eurasie a rozlehlými pouštěmi Střední Asie. Gruzie je nám ze zdejších zemí kulturně patrně nejbližší. Tato krajinářsky dech beroucí země nabízí panenskou přírodu zdejších hor, zajímavá města, opevněné horské vesnice, starobylé kláštery, polopouštní oblasti i subtropické pobřeží.

V Gruzii se nachází několik výjimečných míst pro pozorování ptáků s velmi rozdílnými charakteristikami. Každé z nich má specifické druhové složení. To je pro pozorování ptáků velké plus. V krátkém časovém intervalu je možné vedle sebe pozorovat různé druhy z velmi rozdílných ekosystémů. Gruzie se nachází na hlavní migrační cestě z kontinentálního severu do zimovišť v Africe a na Blízkém východě a Arabském poloostrově. V době tahu je zde možné pozorovat množství dravců, zejména na pobřeží Černého moře. My se sem ale vypravíme v červnu, který je nejlepším obdobím pro pozorování horských a pouštních druhů ptáků. Ornitology sem láká zejména „Velká Kavkavská pětka“: velekur kavkazský (Tetraogallus caucasicus), tetřívek kavkazský (Lyrurus mlokosiewiczi), hýl velký (Carpodacus rubicilla), rehek bělokřídlý (Phoenicurus erythrogastrus) a budníček kavkazský (Phylloscopus lorenzii). Celkově zde bylo pozorováno 383 druhů ptáků, z nichž 253 druhů zde hnízdí a 17 druhů je celosvětově ohrožených. Gruzie je původní domovinou bažanta obecného – gruzínského národního ptáka, který byl právě odsud rozšířen po celém světě. V Gruzii žije velké množství dravých ptáků (4 druhy supů, 11 druhů orlů), kteří zde mají jak zimoviště, tak hnízdiště.

Na Kavkaze roste 6.400 druhů rostlin, přičemž celá čtvrtina (1.600 druhů) je endemických. Je považován za jedno z nejdůležitějších agro-biologických center, tedy míst kde došlo poprvé k vzniku kulturních rostlin, třeba vinné révy. Je bohatý také na plazy, je možné zde pozorovat 86 druhů, z čehož 20 je endemitů (23%). Žije zde překvapivě mnoho savců 131 druhů, z nichž 18 druhů (14%) nežije nikde jinde. V Gruzii je možné narazit na medvědy, vlky, rysy nebo šakaly. Žijí zde také 4 druhy divokých koz – kozorožec kavkazský a dagestánský, koza bezoárová a kamzík horský. Za národní poklad je pokládán kavkazský ovčák, který se využívá k hlídání ovcí.

Program zájezdu:

1. den – dopoledne odlet z Bratislavy do Gruzie v cca 11.hod. V odpoledních hodinách přílet do Tbilisi. Přesun na sever na Velký Kavkaz do oblasti kolem hory Kazbegi, kde budeme trávit další dva dny. Příjezd na ubytování, nocleh.

2. den – údolí pod horou Kazbegi je jedním z nejlepších míst v Gruzii, kde poznat přírodu Velkého Kavkazu. Kromě nádherné přírody a úžasných scenérií zde budeme obdivovat velký počet prastarých kostelíků a pohanských ruin. Hora Kazbegi je vyhaslý stratovulkán lehce přesahující 5 000 m. n. m., jehož část pokrývá ledovec. K jednomu z ledovcových jazyků je možné se vypravit. Samotný Přírodní Park Kazbegi chrání pozoruhodný nedotčený ekosystém. Toto místo je skvělé pro pozorování ptáků, motýlů, ale i různých savců. Většina ornitologů sem přijíždí pozorovat „Velkou Kavkavskou 5“. Skutečným endemitem je však pouze velekur kavkazský. Ostatní druhy se vyskytují i v dalších přilehlých regionech. I tak se jedná o pozoruhodné ptáky a v oblasti kolem Kazbegi je relativně snadné na ně natrefit. Dalším zajímavým druhem žijícím v této oblasti je orlosup bradatý, spolu s ním tu žijí ještě další tři druhy supů – hnědý, bělohlavý a mrchožravý. Žije zde nejelegantnější zvonohlík – královský nebo konopka žlutozobá. Nocleh pod Kazbegi.

3. den – další ornitologická pozorování pod horou Kazbegi. Nocleh na stejném místě.

4. den – po snídani se přesuneme na východ Gruzie (cca 4-5 hodin) do Kachetie - nejrozmanitější kraj v Gruzii, tvoří ho především planiny stepního charakteru. Odpoledne pozorování v NP Lagodekhi. Jedná se nejstarší chráněné území celého bývalého Sovětského Svazu vyhlášené už v roce 1912. Ostře proměnný reliéf krajiny s různě strmými svahy a hlubokými údolími nabízí neobvyklou různorodost flóry. Většinu parku pokrývají lesy. Zde je možno pozorovat i druhy typické pro východní část Kavkazu – např. budníčka žlutavého. Je to jedno z nejdůležitějších míst výskytu kozorožce dagestánského. Z dalších savců zde lze narazit na vlka, medvěda, rysa či šakala. Přesun na ubytování v Sighnaghi – historické město obehnané 4km hradbami s nádherným výhledem přes nížinu na Kavkaz i na východní stepi.

5. den – rezervace Chachuna – tato různorodá polopouštní až stepní krajina, jež připomíná spíše africkou savanu než Evropu, nabízí bizarní terasovité útvary. Rozprostírá se kolem řeky Iori, kolem které lze navzdory suchému klimatu najít i mokřady a záplavové ekosystémy. V oblasti se nachází taktéž několik bahenních sopek. Ze zvláštních živočišných druhů můžeme narazit na solifugy a štíry, želvy žlutohnědé, levantské zmije a spoustu dalších hadů. Z ptačích druhů se zde vyskytuje velké množství dravců, třeba krahujec krátkoprstý, orlík krátkoprstý, orel královský a stepní… Na vápencových skalách lze pozorovat hnízdící supy bělohlavé i mrchožravé. Žije tady velká populace frankolína obecného. Narazit můžeme také na hýla růžovokřídlého, špačka růžového a pěvce ryšavého. V této oblasti lze taktéž pozorovat vlka, šakala, kočku bažinnou, dikobraza a vzácně pak hyenu žíhanou a gazely džejran. Nocleh v Sighnaghi.

6. denVashlovani – národní park ležící v jihovýchodním cípu Gruzie při hranici s Ázerbájdžánem. První chráněná oblast na území parku vznikla již v roce 1935 kvůli ochraně unikátní flóry. Jedná se o polopouštní území se suchým klimatem a bizarními horskými vápencovými útvary. V oblasti se nachází unikátní bahenní sopky. Je tvořen rozsáhlými travnatými a křovinatými porosty. Hranici s Ázerbájdžánem tvoří řeka Alazani. Hnízdí zde orel skalní, sup hnědý a bělohlavý nebo frankolín obecný. Atrakcí je tzv. vlaštovčí stěna, ve které hnízdí velká populace vlaštovek. Žije zde 25 druhů plazů – kromě zmije levantské taktéž hroznýšek turecký. Nocleh v Sighnaghi.

7. den – po snídani přejezd do Malého Kavkazu. Národní park Javakheti - důležité ptačí území (IBA). Nachází se na hranici s Arménií a Tureckem. Je tvořen unikátními horami vulkanického původu, travnatými stepmi, alpínskými loukami a mnoha jezery (Kartsakhi, Paravani, Khanchali,…). Je to jediné území v Gruzii, kde hnízdí čáp bílý - každá tradiční vesnice jich má alespoň tucet. O jarních večerech je na všech loukách velmi dobře vidět i slyšet chřástal polní. Na jezerech je možné zahlédnout pelikány bílé a pelikány kadeřavé, ovšem hnízda mají pouze na turecké straně jezera Kartsakhi. Další zvláštností je teprve v roce 2008 popsaný místní poddruh jeřába popelavého (Grus grus archibaldi), který postrádá typické červené zbarvení na hlavě. Jezero Tabatskuri je jediným hnízdištěm turpana hnědého v Gruzii (cca 100 párů). Na svazích sopečných kuželů poletují skřivani ouškatí a taktéž zvonohlíci královští. Nocleh ve Vardzii.

8. denVardzia - prohlídka nejkrásnějšího a nejvýznamnějšího skalního města v Gruzii. Přímo pod skalním městem jsou sirné lázně. Toto místo je rovněž významným místem pro pozorování ptáků. Většina jeskynního klášteru pochází z 12. století a dodnes v něm žije 5 mnichů. Klášter leží v unikátním polopouštním klimatu (kontrast s vlhkou stepní plošinou Javakheti) a tak zde můžeme pozorovat pro toto území neobvyklé druhy ptactva. Běžně jsou tady k vidění hnízdící druhy jako brhlík skalní a brhlík dlouhozobý, skalník zpěvný a skalník modrý. Je možné spatřit i zvonohlíka královského či zedníčka skalního. Vardzia je dobrým místem pro pozorování orebice čukar, vrabce skalní čí strnady viničné. Od května do srpna zde hnízdí i strnad černohlavý. Přilehlé skály jsou taktéž hnízdištěm supa bělohlavého a mrchožravého, orlosupa bradatého, orla skalního a sokola stěhovavého. Nocleh ve Vardzii.

9. den – další pozorování v oblasti NP Javakheti. Nocleh ve Vardzii.

10. den – Po snídani přesun do Tbilisi. Město je zasazeno do údolí řeky Kura. Historické staré město s katedrálou, možnost výjezdu lanovkou k starobylé pevnosti Narikale s výhledem na nádherné scenérie. Podle časových možností návštěvy zoologické zahrady, která byla postižena katastrofální povodní. Odlet ve večerních hodinách. Přílet do Bratislavy v cca 22.00.

Změna programu vyhrazena, program bude přizpůsoben aktuálnímu výskytu ptactva nebo počasí.

Termín: Libovolný

Ceny:

 • Cena: 19.900,- Kč (červen 2018)

Cena zájezdu zahrnuje:

 • 9x ubytování podle programu se snídaní,
 • 9x snídaně, 6x večeře,
 • pobytové taxy,
 • doprava minibusem s místním řidičem,
 • místní průvodce, český ornitologický průvodce,
 • k dispozici stativový dalekohled a odborná literatura
 • pojištění proti úpadku CK.

Cena zájezdu nezahrnuje:

 • vstupné do památek nebo ZOO,
 • ostatní pojištění,
 • mezinárodní letenku,
 • obědy.

Orientační cena letenky Bratislava/Tbilisi/Bratislava cca 8.000 Kč (leden 2018). S klienty jsme v kontaktu a po vzájemném odsouhlasení výhodnosti cen letenky rezervujeme.

Fakultativní příplatky:

 • komplexní pojištění včetně storna 360,-Kč,

Ubytování:

Nunu’s Guesthouse (či zařízení podobného typu) – penzion je umístěn v centru městečka Stepantsminda, pod horou Kazbegi. Jak je v této velehorské oblasti běžné, lidé předělávají své domovy na penziony pro turisty, kteří oblast hojně navštěvují. Při tom projevují svou vyhlášenou pohostinnost. Penzion nabízí tradiční pokoje od dvoulůžkových po čtyřlůžkové se sdílenými třemi koupelnami a WC, bezplatnou WiFi. Skromnější prostředí vynahradí výborná domácí kuchyně hostitelů. V ceně snídaně a večeře.

Hotel Galavnis Kari *** (či zařízení podobného typu) - malý rodinný hotel v historickém městečku Sighnaghi, pět minut chůze od stejnojmenné pevnosti. Hotel nabízí taktéž restauraci s barem či vinný sklep, na pokoji sprchy a WC, WiFi zdarma, Satelitní TV, některé pokoje mají balkóny. Ubytování v dvoulůžkových či třílůžkových pokojích. Snídaně v ceně, možnost večeře s ochutnávkou hostitelova domácího vína.

Tirebi Guest House (či zařízení podobného typu) - penzion, nachází se v úzkém skalnatém údolí ve vesnici Nakalakevi poblíž největšího a nejzajímavějšího skalního města v Gruzii. Toto ubytování nabízí dvoulůžkové pokoje s koupelnou a WC. K dispozici je i zahrada s terasou. V těsné blízkosti je jezero a řeka. Kontinentální snídaně a večeře v ceně.

Ornitologický průvodce:

Mgr. Lukáš Viktora Členem ČSO je od roku 1984. Kromě pozorování ptáků a následně jejich kroužkování v Československu a následně v ČR se zúčastnil několika biologických expedic do zahraničí (Sachalin, Kolský poloostrov, Mongolsko, Japonsko, Řecko, Turecko, Rumunsko, Bulharsko, země Skandinávie, Izrael, Omán a další). Jeho oblíbenými skupinami jsou srostloprstí ptáci, dudci a slavíci. Profesní profil: http://www.birdlife.cz/index.php?ID=934

Organizační průvodce: Ing. Josef Nožička

Poznámky:

 • ubytování v uvedených hotelech dle jejich dostupnosti, případně v podobných hotelech stejné kategorie (dostupnost ověřena 1.2.18),
 • doba letu: cca 4 hodiny,
 • není povinné očkování.

Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!