Birdwatching
Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Členská exkurze ČSO 6. 5. - 14. 5. 2023

Extremadura se nachází ve vnitrozemí Pyrenejského poloostrova na západ od Madridu při hranicích s Portugalskem. Tato hornatá, masovým turismem nepolíbená krajina je poměrně řídce osídlena, díky čemuž se zde daří velkému množství ptačích druhů. Typickou krajinu tvoří tzv. dehesa, což je travnatá krajina s řídce rostoucími duby a keři. Tato oblast je vyhlášena největšími hnízdními koloniemi supů hnědých a bělohlavých v Evropě. Především rezervace Sierra de San Pedro a Národní park Monfragüe jsou pro jejich pozorování v krásných přírodních kulisách světově vyhlášené. Mezi těmito místy se nachází nádherné starobylé město Cáceres. Nedaleko něj se nachází přírodní památka Los Barruecos, kde se nachází velké hnízdní kolonie čápa bílého v krajinářsky zajímavé lokalitě jezer a žulových útvarů. Mezi Extremadurou a Andalusií se nachází pohoří Sierra Morena, které tvoří přirozenou hranici mezi těmito regiony.

V jihozápadním cípu Španělska, necelých 70 kilometrů od Sevilly se mezi deltou řeky Guadalquivir a pobřežím Atlantského oceánu nachází NP Doňana. Doňana je mimořádně pestrý ekosystém se subhumidním podnebím. Díky Atlantskému oceánu zde v létě panují teploty kolem 25 °C a jaro je zde vlhčí než v jiných částech jižní poloviny Španělska. Nachází se zde dlouhé písečné pláže, duny, křoviny, lesy i mokřady a to všechno na poměrně malé ploše. Vynikají především mokřady, které hrají významnou roli jak jako zastávka na tahu, tak zimoviště, ale i hnízdiště velkého množství ptáků včetně ohroženého orla iberského, plameňáků růžových, volavek červených a vlasatých či slípek modrých. Vzácně se vyskytuje i lyska hřebenatá. Mimo to zde lze spatřit i další živočichy jako je rys iberský, chameleony, želvy maurské či jeleny.


PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den – Odlet z Prahy do Madridu. Po příletu přejezd na ubytování. Možnost večerního pozorování v okolí ubytování. Nocleh.

2. den – Tento den budeme trávit pozorováním na venkově v okolí Trujilla, malebného historického městečka. Nachází se zde velké množství vhodných míst pro pozorování velkého množství ptáků. Odpoledne přejedeme na jih od města, kde se nachází menší jezera, které jsou dobrým místem pro pozorování vodního ptactva. Vzácně se zde vyskytuje i lyska hřebenatá.

3. den – Celý den strávíme v NP Monfragüe a jeho blízkém okolí. Ve skalnatém údolí, kterým si prořezala cestu napříč Pyrenejským poloostrovem směrem k Atlantiku řeka Tajo s jejím přítokem – řekou Tiétar, budeme pozorovat dravé ptáky ale i čápy bílé a černé, kteří zde hnízdí. Hlavním lákadlem jsou však stovky supů bělohlavých (hnízdících ve skalách) a supů hnědých (ti naopak hnízdí v korunách korkových dubů). V parku žije také několik desítek párů supů mrchožravých. Dále zde můžeme spatřit endemického orla iberského, orla skalního či orla jestřábího. Žije zde i menší populace vrabce skalního, vrabec pokřovní (španělský) je zde naopak velmi běžný.

4. den – Čtvrtý den pobytu nás čeká pozorování západně od města Cáceres. Nejprve navštívíme přírodní rezervaci Los Barruecos, kde budeme obdivovat zvláštní rovinatou krajinu posetou žulovými balvany, tůněmi, umělými jezery a řídce rostoucími duby. Hnízdí zde nevídané množství čápů bílých. Kromě vysokých žulových skal či stromů využívají k hnízdění i umělé vztyčené dřevěné stožáry. Díky tomu si budete připadat jako v čapím městě. Jedná se o jednu z největších hnízdních kolonií čápů v Evropě. Odpoledne se přesuneme do pohoří Sierra de San Pedro.

5. den – Poslední den v Extremaduře se zaměříme na pozorování stepních druhů v Llanos de Cáceres a Sierra de Fuentes východně od města Cáceres. Tato plošina je významnou ornitologickou lokalitou, protože v ní žijí mnohem vyšší počty jedinců různých druhů, než v jiných podobných místech ve Španělsku. Spatřit zde můžeme dropa velkého i malého, stepokura písečného a krásného, orebici rudou, dytíka úhorního, luňáka červeného, luňce šedého, poštolku jižní, ťuhýka pustinného, vlhu pestrou, mandelíka hajního či straku modrou. Vzácně můžeme spatřit i kukačku chocholatou. Běžný je zde i špaček černý, který se od obecného liší absencí světlých teček. Odpoledne se vydáme na prohlídku města Cáceres, jehož středověké centrum je jedním z nejzachovalejších v celé zemi a právem se nachází na seznamu kulturního dědictví UNESCO.   

6. den – Během dne nás čeká 400 km přejezd z Extremadury do NP Doňana. Po cestě nás čekají dle časových možností kratší zastávky, jedna z nich může být ve městě Mérida, další skryté perle Extremadury, jejíž historie sahá do doby Římské říše, dále pak můžeme udělat ornitologickou pauzu v pohoří Sierra Morena. Odpoledne příjezd na ubytování. Podle času příjezdu možnost pozorování v okolí ubytování.

7. den – Za fakultativní příplatek zajistíme celodenní pozorování v severní části NP Doňana s místní organizací terénním busem - do této oblasti národního parku je třeba speciální povolení.

8. den – Další ornitologická pozorování v přilehlých oblastech NP Doňana, kde lze vstoupit i bez povolení. V jednání je návštěva Záchranného centra pro reprodukci rysa iberského (pardálového).

9. den – Přesun na letiště. Odpoledne odlet ze Sevilly do Prahy.


Ornitologická pozorování budou přizpůsobena podle počasí a aktuálních výskytů ptactva.

Termín:

 • 6. - 14. května 2023

Ceny:

 • pro členy ČSO: 27.400,-

 • pro veřejnost: 29.000,-


Cena zájezdu zahrnuje:

 • 8x ubytování v  hotelech se snídaní podle programu,

 • pobytové taxy,

 • dopravu zájezdovým busem s místním řidičem,

 • česky/slovensky mluvící ornitologický průvodce,

 • k dispozici stativový dalekohled a odborná literatura,

 • pojištění proti úpadku CK.

Cena zájezdu nezahrnuje:

 • mezinárodní letenku,

 • fakultativní výlety,

 • vstupné,

 • ostatní stravu,

 • ostatní pojištění,

 • očkování a zdravotnické testy.

Ubytování:

 • Prvních pět nocí strávíme v Hotel Rural Soterraña *** ve dvoulůžkových pokojích (v případě lichého počtu účastníků v třílůžkových) se snídaní. Sociální zařízení na pokoji.

 • Další tři noci přespíme v Hotel Palacio Doñana *** ve dvoulůžkových pokojích se snídaní (v případě lichého počtu opět v třílůžkových pokojích). Sociální zařízení na pokoji.


Fakultativní příplatky:

 • Mezinárodní letenka: Praha – Madrid / Sevilla- Praha cca 9.000,- Kč (k 17.1.2023),

Ceny se rychle mění. CK letenky objednává až při naplnění minimálního poštu účastníků tj. 15 osob a odsouhlasení ceny letenek s klienty. V případě, že byste s cenou nesouhlasili, můžete si ji objednat samostatně (např. z jiného odletového místa – Mnichov, Wroclaw...) .

 • Doňana – celodenní pozorování, doprava terénním busem 4x4, místní průvodce, vstup: 2.290,- Kč,

 • komplexní pojištění včetně storna UNION A60 (krytí max. 60.000,-Kč) PANDEMIC COVID-19: 765,-Kč /os.

 • komplexní cestovní pojištění včetně storna zájezdu UNION A60 (do 60.000Kč): 630,- Kč/os.


Ornitologický průvodce:

 • po celou dobu exkurze Katarína Slabeyová (ČSO)


Poznámky:

 • Pro přihlašování na tuto členskou exkurzi mají přednost členové ČSO do 15. 2. 2023.

 • Minimální počet účastníků: 15.


Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!