Birdwatching

Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Prodloužení zájezdu do Ekvádoru o Galapágy nebo pobyt v haciendě San Jose
 • GALAPÁGY:

Asi 1000 km na západ od ekvádorské pevniny leží souostroví Galapágy - Noemova archa Pacifiku. Uchovávají jedinečný svět zvířat a rostlin. Protože jsou izolovány od pevniny, tak je 19 větších a množství menších ostrovů fascinující dílnou biologické evoluce. Souostroví bylo v roce 1978 prohlášeno světovým kulturním dědictvím lidstva UNESCO. Celých 97% ostrovní plochy je zahrnuto do Národního parku Galapágy. Jedinečnost galapážské fauny a flóry spočívá v tom, že tyto ostrovy vznikly sopečnou činností v Pacifiku před miliony let a nikdy neměly spojení s pevninou. Zpočátku pusté ostrovy byly tak postupně osidlovány živočišnými a rostlinnými výsadky z jihoamerické pevniny. Nejdůležitějšími dopravními prostředky pro plody, semena a výtrusy rostlin byly vítr, ptáci a mořské proudy. Během několika tisíců let se z těchto původně jihoamerických druhů rostlin vyvinulo kolem 600 nových, pouze na Galapágách rostoucích (endemických) rostlinných druhů. Vegetace na Galapágách vykazuje výraznou zonální páskovitost v závislosti na výšce a množství srážek. Většina endemických rostlin se vyskytuje v suché zóně, mezi 10 a 100 m n. m., na závětrných svazích až do výšky 300 m. Na přechodné pásmo navazuje bujný ,,galapážský deštný les" s bohatými porosty epifytů a popínavých rostlin.

Ostrovy se proslavily díky slavnému výzkumu Charlese Darwina o živočiších a jejich přizpůsobování se odlišnému prostředí, tzv. evoluční teorii.

Ze 179 ptačích druhů je 27 endemických. Patří k nim zejména 15 druhů pěnkavek (starší název: Darwinovy pěnkavy), jež se vyvinuly z jednoho předka a jejich druhové rozrůznění je dobře patrné zejména na tvaru zobáku. Každý z nich má vlastní skladbu potravy i vlastní způsob, jakým ji dobývá. Tak například pěnkavy zemní louskají svými mohutnými silnými zobáky tvrdá semena, zatímco pěnkavy kaktusové chytají jemným zobáčkem hmyz. Pěnkavy datlí dokonce používají nářadí: pomocí trnu kaktusu vydloubávají z kůry stromů larvy hmyzu. Nejpozoruhodnější jsou asi pěnkavy ostrozobé, které mořským ptákům rozškrábnou kůži na hlavě, aby se napily jejich krve. Nezdá se však, že by to obětem obzvláště vadilo. Pozoruhodný je také nelétavý kormorán galapážský, ten je jediný svého rodu, který úplně ztratil schopnost létat. Zasloužila se o to nepřítomnost predátorů a dostatek potravy na ostrovech. Nelétající kormorán se za jídlem nemusí vydávat na dlouhé vzdálenosti. Energii, kterou ušetřil na vývoji křídel, investoval do svých nohou. S jejich pomocí se může potápět do hloubek, kam ostatní ptáci nedosáhnou. Pozoruhodně výrazný modrý odstín nohou tereje modronohého hraje důležitou roli v jeho zásnubním rituálu, nazývaném „míření do nebe.“ I když na souši působí neobratně, terejové jsou jedni z nejlepších letců na Galapágách. Také se skvěle potápějí. V lebce mají speciálně uzpůsobené vzduchové kapsy, které jim umožní ponořit se za potravou velmi hluboko v rychlosti až 95 km/hod. Za příznivých podmínek se modronozí terejové krmí v rozsáhlých skupinách čítajících až tisíce jedinců. Ostrov Espaňola je jediným hnízdištěm albatrosa galapážského, oceánského ptáka rozlehlých vodních plání jižní části Pacifiku, který přilétá na ostrovy právě jen k zahnízdění. Tito monogamní ptáci mají jeden z nejsložitějších námluvních rituálů. Musejí zaujmout celou sérii rozmanitých pozic, které upevňují jejich pouta v párech a pomáhají navázat nová. Podobně na ostrovy přilétají hnízdit další dva druhy hnízdních endemitů z rodu buřňáků. V chladných a vlhkých lávových jeskyních se ukrývají před vedrem tučňáci galapážští, kteří jako jediní tučňáci žijí na severní polokouli.

Živočichové na Galapágy buď dolétli (ptáci a netopýři) nebo byla zavlečena větrem či mořskými proudy na kmenech stromů (plazi a savci). Na ostrovech se nevyskytují žádní obojživelníci, protože jejich jemná kůže nesnáší dlouhodobý styk se slanou mořskou vodou. Návštěvníci si okamžitě všimnou neobyčejné krotkosti mnoha zvířat. Velké šelmy ani dravci se na Galapágy nikdy nedostali, takže živočichové nemají žádné nepřátele a žijí zde jako v ráji. Proto se také například početní lachtani a tučňáci chovají důvěřivě, když si je potápěči v průzračných vodách Tichého oceánu zvědavě prohlížejí. Ani předpotopně vyhlížející miniaturní draci – leguáni mořští a suchozemští leguáni galapážští – kteří se po stovkách vyhřívají na hladkých černých lávových skalách, se nenechají návštěvníky rušit. Žijí zde 4 druhy velkých leguánů, přičemž leguán růžový se vyskytuje pouze na ostrově Isabela, na kterém byl poprvé spatřen až v roce 1986. Vyskytují se zde také 2 druhy leguánků, jeden původní gekon, 3 druhy užovek. Kromě mořských savců a netopýrů se sem dostali křečci (křečkomyši), dnes zde žijí 4 druhy křečků.

Ostrovy dostaly název podle jejich nejznámějších obyvatel "želví ostrovy" = Galápagos. Želvy galapážské se v minulém století ocitly na pokraji vyhubení. Poslední jedinci byli soustředěni ve výzkumné Darwinově stanici. Tam se želvy začaly odchovávat uměle a potom byly vypouštěny zpět na své domovské ostrovy. Do dnešní doby tak přežilo 11 ze 14 poddruhů. V roce 2012 bohužel zemřel osamělý George, poslední jedinec svého druhu. Velké překvapení zažili biologové na ostrově Fernandina v roce 2019. Nalezli zde totiž poddruh želvy sloní, u které byli přesvědčeni, že vyhynula před 112 lety. Želva se vyznačuje hladkým krunýřem a růžovým nosem. Vědci doufají, že by nemusela být poslední svého druhu.

PROGRAM GALAPÁGY: 

30.11. - 11.12. - viz program Ekvádor


11.12. - viz program Ekvádor. Přelet z Guayaqil na ostrov Santa Cruz, kde nás vyzvedne průvodce s řidičem. Při přesunu z letiště na ubytování, kde navštívíme lávové tunely, rezervaci Rancho El Chato. Ubytování v hotelu.

12.12. – Celodenní výlet na ostrov Pinzon. Možnost šnorchlování a možnost vidět rejnoky, žraloky, lachtany, mořské hvězdice adalší. Cena zahrnuje oběd, svačinu a teplý nápoj.

13.12. – Celodenní výlet na ostrov Floreana. Šnorchlování a možnost vidět mořské želvy, žraloky, lachtany hřívnaté, mořské hvězdice a další. Poté návrat do hotelu. Cena zahrnuje oběd, svačinu, vodu na pití.

14.12. – Ráno nás čeká dvouhodinová plavba trajektem na ostrov Isabela. Uvidíme také endemické suchozemské želvy obrovské v jejich přirozeném prostředí a budeme pozorovat taktéž místní ptactvo. Výzkumná stanice Charlese Darwina- byla založena roku 1961. Cílem výzkumné stanice na ostrově je především podpora a pěstování místních želv sloních. Uvidíte zde například želví líhně včetně inkubátorů. Věnují se tady hlavně rozmnožování a záchraně obřích želv. Vajíčka želv jsou svážena z různých ostrovů a vědci z nich v inkubátorech líhnou želvičky v poměru cca 75% samic na 25% samců. Želvy jsou zde do věku zhruba dvou let a pak se navracejí do volné přírody. V ceně je zahrnuta svačina a voda.

15.12. – Výlet trajektem na ostrov San Cristobal.

16.12. – Celodenní výlet na ostrov Espanola. Budeme šnorchlovat, chodit a pozorovat jedinečné endemické druhy Galapág. Cena zahrnuje svačinu, oběd, teplý nápoj.

17.12. – Přelet do Guayaquilu.

18.12. – Odlet do Prahy/Vídně.

19.12. – Přílet.

Změna programu vyhrazena, program bude přizpůsoben aktuálnímu výskytu zvířat nebo počasí.

 • FINCA SAN JOSE:

Týdenní pobyt na haciendě uprostřed tropické přírody. Vhodné pro fotografy a všechny milovníky klidu a přírody. Na zdejších krmítkách můžete pozorovat více jak 300 druhů ptáků!

Váš zájezd si můžete prodloužit pobytem na Haciendě San Jose v rezervaci Loma Alta v jižní lesní oblasti Ekvádoru. Hacienda je poblíž malé říčky Valdivia a není odsud daleko do deštného pralesa stejně jako k solné laguně Ponds of Pacoe. Pro ornitology je taktéž zajímavá ornitologická rezervace Ayampe. K Haciendě patří 80 ha lesa ekologicky obhospodařovaných polí a ovocných sadů. Přímo kolem Haciendy je park o rozloze 3 ha s majestátními endemickými stromy a palmami, roste zde spousta orchidejí a dalších vzácných rostlin. Přímo na Haciendě můžete pozorovat 70 ptačích druhů mezi nimi tangary, datly, kolibříky, sovy a papoušky. Často sem přichází také veverky a dokonce vřešťani. Sousední ekologická rezervace Loma Alta je důležitou ptačí oblastí (IBA), kde žije více než 300 druhů ptáků. Žije zde taktéž několik velmi ohrožených druhů mezi nimi endemický kolibřík esmeraldský (Chaetocercus berlepschi). Za méně jak hodinu se od sud můžete dostat do mlžného pralesa Ayampe. Zde bylo pozorováno více než 400 druhů ptáků. Mezi nimi: tinama světlebrvá (Crypturellus transfasciatus), čačalaka rezavohlavá (Ortalis erythroptera), kolibřík malinký (Chaetocercus bombus), káně západní (Pseudastur occidentalis), tirika rudokřídlý (Brotogeris pyrrhoptera), štidlák úhledný (Melanopareia elegans), ostrochvostka čárkoprsá (Synallaxis stictothorax), tityra břidlicová (Pachyramphus spodiurus), lelek křovinný (Nyctidromus anthonyi).

Ubytování:

Ubytování na haciendě je na pěti pokojích se třemi sdílenými koupelnami. Je zde prostorná a pohodlná vstupní hala s velkým jídelním stolem, obývací pokoj a malá soukromá knihovna. K dispozici je plně vybavená kuchyň. Stravovat se můžete z vlastních zdrojů nebo si můžete přikoupit polopenzi nebo plnou penzi. K dispozici je výkonná wifi, teplá voda, pračka a lednička. Asi 15 min. pěšky od haciendy je autobusová zastávka s přímým spojením na pláže u moře.

PROGRAM FINCA SAN JOSE:

30.11. - 11.12. - viz program Ekvádor

12.12. - Přejezd z Guayaqil na haciendu San Jose

13. - 17.12. - Pobyt na haciendě San Jose

18.12. - Přesun do Guayaqil a odlet do Prahy/Vídně

19.12. - Přilet

Termín (včetně Ekvádoru):

 • 30.11. - 19.12.2021

Cena prodloužení o Galapágy:

 • 45.990,- Kč

Cena zahrnuje:

 • 6x ubytování v hotelech dle programu ve dvoulůžkových pokojích,
 • stavu dle programu, 4x svačina, 3x oběd,
 • všechny transfery,
 • transfery z letiště a zpět,
 • 2x vnitrostátní lety,
 • vstupy do rezervací,
 • místního průvodce po celou dobu programu,
 • česky mluvící doprovod,
 • pojištění proti úpadku CK.

Cena nezahrnuje:

 • 100 USD vstupní poplatek Galapágy,
 • 20 USD odletová taxa na Galapágy,
 • vstupné mimo program,
 • ostatní pojištění,
 • alkoholické nápoje,
 • spropitné, extra služby,
 • mezinárodní letenku

Příplatky:

 • komplexní pojištění včetně storna zájezdu UNION A90 PANDEMIC COVID-19 (7 dnů): 980,-Kč /os.

Ubytování:

 • Ostrov Santa Cruz, v hotelu střední kategorie Brisas del Pacifico ve dvoulůžkových (případně trojlůžkových) pokojích s vlastní koupelnou a WC.

 • Bezplatné Wi-Fi připojení ve veřejných prostorách a na pokojích. Vybavení: recepce s nepřetržitým provozem, čistírna, prádelna, úschovna zavazadel, výtah, bezpečnostní schránky na recepci, vyhrazené prostory pro kuřáky, zahrada, terasa.

 • Pláž Playa de los Alemanes – 15 min. pěšky, výzkumná stanice Charlese Darwina – 20 min. pěšky, pláž v zátoce Tortuga – 4 km, Národní park Galapagos (Galapágy) – 1 min. pěšky, fishing Piers – 7 min. pěšky, přístaviště Malecón – 10 min. pěšky

 • V ceně balíčku jsou ručníky a veškerá výbava na šnorchlování.

Minimální počet osob pro uskutečnění zájezdu 6 osob, maximum 14.

Cena prodloužení "FINCA SAN JOSE":

 • 7.500,- Kč

Cena zahrnuje:

 • 6x ubytování se snídaní v San José dle programu,

 • všechny transfery, transfery z letiště a zpět,

 • místního průvodce po celou dobu programu,

 • pojištění proti úpadku CK

Cena nezahrnuje:

 • vstupné mimo program,
 • ostatní pojištění,
 • alkoholické nápoje,
 • spropitné,
 • extra služby,
 • mezinárodní letenku

Příplatky:

 • komplexní pojištění včetně storna UNION A90 PANDEMIC COVID-19: 980,-Kč /os.
 • plná penze 6x (obědy, večeře): 4.500,- Kč/os

Letenka do Ekvádoru: cca 19-23.000,-Kč (k 20. 9. 2020)

Doklady:

 • Budete potřebovat platný cestovní pas (platnost minimálně 6 měsíců po návratu zpět do České republiky).
 • Vízum není potřeba.

Očkování:

 • Pro cestu není třeba speciální očkování a není vyžadován mezinárodní očkovací průkaz.

Minimální počet osob pro uskutečnění zájezdu 4 osob, maximum 9.

Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!