Birdwatching

Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Fotografická exkurze nejen za endemickými druhy jižního Ekvádoru. Termín: 30.11.-12.12. 2021

Ekvádor je druhou nejmenší zemí Jižní Ameriky, ale bezesporu patří k těm nejzajímavějším. Země v sobě spojuje všechny krásy, které si návštěvníci mohou přát: krásné pobřeží a pláže, přímořské bažiny, sněhem pokryté vulkány, věčně zelené pralesy i nádherná města. Název dostal podle své polohy přímo na rovníku (Equator). Na území Ekvádoru se tyčí nejvyšší činná sopka světa - Cotopaxi (5.897 m. n. m.). Je to matkou přírodou požehnaná země. Spočívá to ve velké zeměpisné různorodosti, která přispívá ke skutečnosti, že Ekvádor oplývá flórou a faunou, jež lze právem přiřadit  k těm nejrozmanitějším na světě.

Přestože je Ekvádor malou zemí, má podstatně více rostlinných a živočišných druhů než mnohem větší země. Kousek po kousku je Ekvádor jednou z druhově nejbohatších oblastí světa. Je možné zde nalézt více než 20 000 rostlinných druhů s tím, že jsou každoročně objeveny další. Další důvod pro biologickou různorodost Ekvádoru spočívá v množství různých typů prostředí. Horské oblasti jsou domovem pro jiné druhy než tropické deštné pralesy. Když k tomu přidáme ještě střední oblasti a pobřežní oblasti, je výsledkem krásná divoká příroda a velké množství rozličných ekosystémů. Ekologové považují Ekvádor za jedno z nejlepších míst pro pozorování přírody. Je to země ptáků. Jsou na každém rohu ve městech,          na každém stromě či keři mimo město. Od jednoduše zbarvených až po pestré papoušky, od malých až po velké dravce. Ornitologové jich pozorovali  1686 druhů (tedy cca 17 % z celosvětové ptačí fauny). Vysoký je i počet endemických druhů: 36.  Žije zde 17 druhů tinam, 14 hokovitých, 28 holubů a hrdliček, 18 kukaček, 19 lelků, 17 tukanů, 34 datlů, 45 papoušků a neuvěřitelných 135 druhů kolibříků.  Mnoho nově objevených druhů je postupně přidáváno k již existujícímu seznamu. Například v roce 2018 byl v oblasti El Oro objeven nový druh kolibříka. Dostal jméno Oreotrochilus cyanolaemus. Typický je svým ultramarínově zbarveným krkem.

Ekvádor však není vhodný pouze pro ornitology. Dosud bylo zaznamenáno 324 druhů savců (8 % endemických). Jejich rozmanitost počíná u opic v amazonských nížinách a končí u vzácného medvěda brýlového, který žije v horských oblastech. Netopýři představují nejrozmanitější řád savců – více než 100 druhů. Žije zde 409 druhů pla­zů (28 % endemických), 460 druhů obojživelníků (30 % endemických), asi 2 200 druhů velkých denních motýlů (9 % endemických). Díky tomu je Ekvádor řazen mezi 10 zemí světa s největší biologickou rozmanitostí vůbec, tzv. megadiverzitou.

Pro naši návštěvu tohoto přírodního ráje jsme pro vás vybrali jižní Ekvádor, který je i ve srovnání s životem překypující Amazonií truhlou napěchovanou k prasknutí. Je to krásná a velmi různorodá oblast s úžasnou rozmanitostí prostředí, krajiny a ptáků. Pokrýváme vše od pobřežní oblasti, po bažiny, pouště, vyprahlé křoviny, opadavé lesy, deštné pralesy, vysokohorské mlžné lesy i páramo. Tento výlet vám dá šanci vidět mnohé endemické druhy, jakož i řadu vysokých andských druhů sdílených pouze se vzdálenými částmi severního Peru, včetně ikonické pyrury rovníkové. 

Ve zvoleném termínu na východní straně And začíná období dešťů. Ovšem v tuto dobu začínají endemické pyrury hnízdit. Je to jedinečná doba pro jejich pozorování. V mimo hnízdní době je jejich sledování jen výjimečné.

Naprostou mimořádností jsou však GalapágyGalapágy představují pro milovníky přírody opravdovou kuriozitu. Toto souostroví, ležící 1.000 km od pobřeží Ekvádoru, prezentuje ve své divokosti krásu původního života. Nikde jinde na světě nenajdete takové bohatství prehistorické říše zvířat.

Zájezd můžete rozšířit o pobyt na souostroví Galapágy, které k Ekvádoru patří.

PROGRAM ZÁJEZDU:    

1. den – odlet z Prahy nebo Vídně.

2. den - přílet do Guayaquilu - největší město Ekvádoru a zároveň významný přístav. Pyšní se zajímavou architekturou z koloniální doby, ale také promenádou Malecón 2000, která má 2,5 km. Čtvrť Las Peñas je populární díky svým kavárnám, barům, bohémské atmosféře a vyhlídce, která umožňuje spatřit celé město. V případě ranního příletu fakultativně návštěva ZOO El Pantanal. Tam se můžeme seznámit se zástupci místní fauny a dokonce i s faunou Galapág. Ubytování v hotelu.

3. den - přejezd na jih. Při cestě pozorování v bažinách a mangrovovém porostu - rezervace Manglares Churute. Žije zde více než 300 druhů ptáků, především vodních ptáků, jako jsou volavky, kolpíci, kormoráni a ibisi. Ale také famózní kamiš růžkatý nebo tirika rudokřídlý.  Žijí zde také lenochodi, vřešťani nebo místní veverka černouchá. Přejezd do nejkrásnějšího města země - Cuenca. Koloniální město s úzkými uličkami, malebnými náměstími a kostely. Ubytování v hotelu. Odpočineme si v hotelovém bazénu nebo v termálních lázních.

4. den - přejezd do rezervace Huashapamba. Pozorování a fotografování zvířat a ptáků. Večer přejezd do národní parku Podocarpus. Ubytování v ecolodge.

5. den - pozorování a fotografování zvířat a ptáků v národním parku Podocarpus - je pojmenovaný po jediném původním ekvádorském jehličnatém stromu - až 40m vysokém nohoplodu romerillo  (Podocarpus glomeratus ). Jde o jednu z biologicky nejbohatších oblastí v zemi, vyznačuje se velkou rozmanitostí různých přírodních prostředí. Park chrání deštné tropické pralesy, mlžné horské pralesy i travnaté porosty páramo ve vysokých nadmořských výškách a řadu malých andských jezer. Přímo překypuje rostlinami a živočichy a je považován za „botanickou zahradu Ameriky“. V ekosystémech roste více než 4 000 druhů rostlin včetně chininovníku - národní strom Ekvádoru - a obrovské palety orchidejí. Dosud bylo v parku a jeho okolí zaznamenáno 68 druhů savců včetně tapíra horského, nejmenšího medvěda na světě - medvěda brýlatého nebo nejmenšího jelena na světě pudu severního. Loví je jaguár americký, ocelot velký, puma americká i pes horský. Oblast má jednu z největších koncentrací druhů ptáků v Ekvádoru,    s více než 470 registrovanými druhy, ačkoli někteří odborníci se domnívají, že počet by mohl být až 800. Ornitologové vyhledávají především zdejší endemity - pyrury běloprsé a pitule bělolící (Grallaria ridgelyi). V parku žije amazoňan vojenský, ara vojenský, papoušek hnědokřídlý a zlatoperý, tinamu andská, bronzovoprsá, malá, tao a tataupa, kachna bystřinná, guan chocholatý, modrolící a vousatý, kvesal zlatohlavý, trogon škraboškový a spoustu dalších druhů. Ubytování v ecolodge.

6. den - pozorování a fotografování zvířat a ptáků v národním parku Podocarpus. Ubytování v ecolodge.

7. den - přejezd k rezervaci Huashapamba - ve výšce 2.800 až 3000 m n.m. chrání vysokohorský mlžný prales. V korunách stromů najdete řadu orchidejí, bromélií a mechů. Můžete zde vidět horské druhy:guan vousatý, amazónek červenolící, tukan horský a mnoho dalších. Svými tanci se proslavil skalňák andský. Žije zde také tapír horský nebo puma. Pozorování a fotografování zvířat a ptáků. Ubytování v hotelu v Saraguro.

8. den - ranní pozorování v rezervaci Huashapamba. Pozorování a fotografování zvířat a ptáků. Odpoledne přejezd k rezervaci Buenaventura. Ubytování v ecolodge.

9. den - pozorování a fotografování zvířat a ptáků v rezervaci Buenaventura - chrání úzkou zónu mlžného pralesa na jinak sezónně suchém západním svahu And s nadmořskou výškou od 450 do 1100 metrů. Rezervace, která vznikla v roce 1999, především na ochranu zdejšího endemického ptactva. Žije tu jeden z nejvzácnějších papoušků Jižní Ameriky a vůbec nejvzácnější zástupce rodu Pyrrhura - pyrura rovníkový. Byl objeven teprve v roce 1980. Odhaduje se, že ve volné přírodě žije méně než tisíc pohlavně dospělých jedinců. Největší populace se nachází právě tady. Žije zde také pipulka kadeřavokřídlá, vranucha dlouholaločnatá, amazónek růžolící, štidlák ekvádorský (Scytalopus robbinsi). Jsou tady přítomni také velcí savci, jako je puma, ocelot, lenochod nebo vřešťani. Ubytování v ecolodge.

Den 10 - pozorování a fotografování zvířat a ptáků v rezervaci Buenaventura. Ubytování v ecolodge.

Den 11 - přejezd do Guayaquilu. Nocleh v hotelu.

Den 12 - Transfer na letiště. Odlet do Evropy. Případně přelet na Galapágy.

Den 13 - přílet do Vídně nebo Prahy

Změna programu vyhrazena, program bude přizpůsoben aktuálnímu výskytu ptactva nebo počasí.

Termín:

 • 30. 11. 2021 - 12. 12. 2021

Cena programu:

 • 54.900,- Kč

Cena zahrnuje:

 • 4x ubytování v hotelech ve dvoulůžkových pokojích se snídaní,

 • 6x ubytování v ecolodgích s lůžkovinami dle programu ve dvoulůžkových (případně třílůžkových) pokojích,

 • 6x plnou penzi,

 • všechny transfery v rámci programu,

 • transfery z letiště a zpět,

 • pobytové taxy,

 • vstupy do rezervací,

 • ornitologického průvodce po celou dobu programu,

 • česky mluvící doprovod,

 • pojištění proti úpadku CK.

Cena nezahrnuje:

 • vstupné do památek a ZOO mimo program,

 • odletová taxa (cca 35 USD- většina leteckých společností ji zahrnuje do ceny letenky),

 • ostatní stravu,

 • ostatní pojištění,

 • alkoholické nápoje,

 • spropitné, extra služby,

 • mezinárodní letenku,

 • očkování a testy.

Letenka do Ekvádoru:

 • cca 19 - 23.000,-Kč (k 18. 1. 2020).

Příplatky:

 • komplexní cestovní pojištění včetně pojištění léčebných výloh a storna zájezdu Union A 90: upřesníme.

Slevy (nelze sčítat):

 • pro stálé klienty (účastníci zájezdů do tropů - Peru, Kostarika, Omán...): - 4.000,- Kč

 • pro stálé klienty (účastníci ostatních zájezdů): - 500,- Kč

 • včasný nákup (přihlášení do 15.10.2020): - 3.000,- Kč

Ubytování:

 • během hlavní části programu (3x Buenavertura, 3x Podocarpus) budeme ubytováni uprostřed pralesů v ekolodžích ve dvoulůžkových nebo třílůžkových pokojích s lůžkovinami, moskytiérami i povlečením a sociálním příslušenstvím. K dispozici WIFI, teplá voda, elektřina, prádelna, restaurace, obchod se suvenýry.  Na těchto ubytováních budeme mít zajištěnu plnou penzi. U ekolodží jsou krmítka pro kolibříky a plodožravé ptáky (zejména tangary). Vzhledem k tomu, že každá ekolodž je na jiné straně And, můžeme pozorovat a fotografovat rozdílné druhy.
 • Při přejezdech strávíme 4 noci v hotelech ve dvoulůžkových pokojích s vlastní koupelnou a WC.

Doklady:

 • Budete potřebovat platný cestovní pas (platnost minimálně 6 měsíců po návratu zpět do České republiky).
 • Vízum není potřeba.

Očkování:

 • ​​​​​​​Pro cestu není třeba speciální očkování a není vyžadován mezinárodní očkovací průkaz.

Minimální počet osob pro uskutečnění zájezdu 6 osob, maximum 14.

Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!