Birdwatching
Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Zájezd pro všechny milovníky ptáků. Tuto půvabnou a sympatickou středoamerickou zemi kdysi pojmenoval Kryštof Kolumbus jako „Costa Rica = bohaté pobřeží“. Přírodu Kostariky charakterizuje jeden pojem – biodiverzita.

Tuto půvabnou a sympatickou středoamerickou zemi kdysi pojmenoval Kryštof Kolumbus jako „Costa Rica = bohaté pobřeží“. Přírodu Kostariky charakterizuje jeden pojem – biodiverzita. Díky své rozmanité geografii a podnebí je v této malé zemi neuvěřitelná rozmanitost ekosystémů. Nalezneme zde tropický suchý les, deštné nížinné pralesy, horské mlžné pralesy, mangrovové lesy i mnoho přechodných společenství. Každý z těchto ekosystémů je domovem pro unikátní společenství organismů. To vede k úžasné biologické rozmanitosti země jako celku. Kostarika se může pochlubit seznamem 880 zaznamenaných druhů ptáků z 80 čeledí. Tedy téměř tolik kolik se vyskytuje na území celé Severní Ameriky. V zemi s přibližně stejnou rozlohou jako je Slovensko, která zabírá 0,03% světové pevniny se vyskytuje 9% všech ptačích druhů. Je proto logické, že Kostarika přitahuje přírodovědce z celého světa. Ohromující biodiverzita, ale není jediný důvod k návštěvě této země. Kostarika má jednu z nejvíce stabilních vlád v Latinské Americe a těší se svobodné demokracii více než 50 let. V 80 letech, kdy celý region Střední Ameriky byl zasažen politickými nepokoji, byla Kostarika jediným ostrovem stability. Je to z jedna z mála zemí na světě bez stálé armády, kterou zrušila v roce 1949. Ochrana přírody je zde na vynikající úrovni. V současné době je zde 27 národních parků, mnoho biologických rezervací a dalších chráněných území. Podle hodnocení z roku 2008 je ochrana přírody v Kostarice 5 nejlepší na světě a nejlepší na celém kontinentu. Prakticky 50% území je zde chráněno.

                       Atrakcí číslo jedna pro milovníky zvířat jsou ptáci. Na tak malém kousku země bylo objeveno nejvíce druhů ptáků na světě, z toho 630 jsou stálí nestěhovaví ptačí obyvatelé. Lítá zde 52 druhů kolibříků, kteří šokují návštěvníky svými barevnými kombinacemi, od tyrkysově modré po růžovou, žlutou, zelenou a červenou. V korunách stromů se pohybuje 17 druhů papoušků, od malých tirik až po obrovské ary, jimž se tady přezdívá "létající duhy". Na světě žije celkem 42 druhů tukanů a z toho 6 má svůj domov v Kostarice. Tyto nádherné ptáky s obrovskými zobáky můžeme spatřit po celé zemi. Třeba nádherných tangar bylo zaznamenáno 41druhů, deset druhů trogonů včetně národního ptáka kvesala chocholatého nebo deset druhů pipulek.

                       Další velkou skupinou jsou savci, kterých je asi 200 druhů. Kočky jsou zastoupeny jaguáry, oceloty a pumami. Skoro všude můžete spatřit různé druhy opic, 2 druhy mývalů nebo lenochody. Nachází se zde 40 druhů hlodavců, tapíři, mravenečníci, pásovci, nosálové, kuny, pekari a různé druhy srnek. Nedílnou součástí fauny jsou obojživelníci a plazi, 160 druhů obojživelníků a 220 druhů plazů - z toho 162 druhů hadů. Jenom 22 druhů je však jedovatých. K vidění jsou tu krokodýli a kajmani, různé druhy žab (kolem 20 druhů je jedovatých), leguánů, želv a gegonů. Poslední skupinu tvoří hmyz, kterého tu žije neuvěřitelných 35 000 druhů, od maličkých mušek po osmicentimetrové brouky.

Rozmanitost flory je stejně úžasná jako rozmanitost fauny. Do této doby bylo popsáno kolem 10 000 druhů cévnatých rostlin a každý rok jsou objevovány další. Orchidejí je zde kolem 1 200 druhů.

PROGRAM:

1. den: Odlet z Prahy v dopoledních hodinách a večer přílet na letiště v San Jose, odjezd na hotel Country Inn & Suites,  odpočinek a nocleh. Poznámka: Je možné, že zvolíme let, který bude odlétat o den dřív- podle letového řádu pro rok 2022.

2. den:  Po snídani odjezd do Can´o Blanco. Lodní přejezd do národního Parku Tortuguero – patří mezi  nejnavštěvovanější parky v Kostarice.                              Tortuguero je od 60. let minulého století chráněná zóna, dnes pokrývá plochu 190 km2.. Zahrnuje pláže, neproniknutelný tropický deštný les, laguny,                      vodní kanály a vodní cesty. Je to jedno z nejvýznamnějších snáškových míst želvy karety obrovské.  Kromě karety obrovské zde lze pozorovat karetu pravou a kožatku velkou - největší želvu na světě, která může dosáhnout hmotnosti až 300 kg. V parku žije 375 druhů ptáků (včetně harpyje)  a 160 druhů savců (jaguár, lenochod, vřešťani, malpy, chápani, mravenečník), vyskytuje se tady i vzácná tzv. mořská kráva (kapustňák), sedm druhů suchozemských želv, krokodýli, kajmani, leguáni, bazilišci, endemické druhy žab a mloků či 30 druhů sladkovodních ryb. Roste zde 400 druhů dřevin a 2200 druhů rostlin, četné jsou zejména houby a kapraďorosty. Nocleh v Mawamba Lodge v Tortugero – plná penze.

3. den : V brzkých hodinách se uskuteční lodní výlet po kanálu Tortugero – při projížďce lze spatřit mnohé zástupce zdejší fauny, včetně opic, kajmanů,              bazilišků, důstojně se tvářících volavek, jeřábů a ledňáčků. Odpoledne  pozorování ptactva kolem lodge a další projížďka lodí. Nocleh v Mawamba          Lodge v Tortugero –  plná penze.

4. den : V ranních hodinách přeprava lodí do La Pavony (společně s jinými skupinami.). Odtud bude mít skupina soukromou dopravu. Zastávka v Cope. Majitel je  vášnivý milovník přírody, který vytvořil malý ráj ptáků. Krmítka pro ptáky umožňují vynikající pozorování a fotografování ptactva z okolí. uvidíte                 vlhovce a mnoho kolibříků například vlhovce kaštanohlavého(Psarocolius wagleri), kolibříka křivozobého( Chalybura urochrysia), kolibříka                 orlozobce( Eutoxeres aquila), ... Majitel nás také vezme na krátkou procházku do nedalekého deštného pralesa, kde hnízdí několik druhů sov např.                 puštíka brýlatého( Pulsatrix perspicillata), výříka ušatého(Lophostrix cristata) a potu velký. Transfer do El Gavilan Lodge), Puerto Viejo de Sarapiqui-                 plná penze. Sarapiqui je známá po celé Kostarice pro svou bohatou a úžasnou biodiverzitu. V této oblasti se sdružuje 15% motýlů z celé Kostariky.                 Budeme zde pozorovat kolibříky, mravenečníky, ary zelené, tukany, kvasaly, potápky a další.

5. den : Snídaně v hotelu. Biologická stanice La Selva. Je to dokonale vybavená výzkumná stanice a centrum ekoturistiky. Stanice je rovněž dobrým místem pro pozorování ptáků. Vyskytují se zde více jak čtyři stovky druhů stálého i migrujícího ptactva. Stejně tak se zde vyskytuje i velký počet dřevin, asi 450 druhů, a 113 druhů savců, včetně mravenečníka, nosála „koati“ a opic. Výzkumem se zde zabývají přední biologové z celého světa a předmět studia je vskutku rozsáhlý. Tropický deštný les pokrývající severní část národního parku Braulio Carrillo utváří přírodní laboratoř a studijní zázemí doplňují přednáškové síně a ubytovny pro vědce a studenty. Lesní porost v La Selvě zahrnuje původní prales, pokrývající šedesát procent celkové plochy rezervace, opuštěné plantáže, pastviny a křoviny, protkané rozsáhlou sítí přibližně 25 tras, lišících se svojí délkou, od krátkých až po delší přesahující 5 km, která dohromady měří téměř 60 km. Většina tras je ve velmi dobrém stavu a je dobře značená. Je možné pozorovat krásné trogony Masénovi (Trogon massena), tukany žlutoprsté (Ramphastos sulfuratus), tukany hnědohřbeté (Ramphastos swainsonii),  arassari obojkové (Pteroglossus torquatus) nebo kotingy purpurohrdlé (Querula purpurata). V primárním lese lze vidět aguty, lenochody, chápany, vydry, pekary nebo prudce jedovatého křovináře Bothriechis schlegeli. Přejezd do oblasti Laguna de Lagarto, při cestě zastávka na oběd v místní restauraci, večeře a nocleh Laguna Lagarto Lodge.

6.den :  Ráno pozorování ptactva Laguna de Lagarto Lodge  se rozkládá na rozloze 1250 akrů. Tento ekologický komplex je  domovem pro neuvěřitelně           rozmanitou škálu stromů, rostlin a zvířat. Nabízí ty nejlepší podmínky pro pozorování ptactva (350 druhů): amazoňan žlutolící, amazónek běločelý,              arakangy, tiriky tovi, tukany, arasari, vlhovci a možná uvidíme i vzácné amazonky hnědohlavé. Oblast je jedním z posledních hnízdních lokalit pro ary zelené. Nocleh Laguna Lagarto Lodge, plná penze.

7.den :  Fakultativně je možné fotografování kondorů na újedi s pozorovatelnou. Zde můžete z bezprostřední blízkosti pozorovat různé druhy kondorů včetně kondorů královských. Přejezd k vulkánu Arenal (1633m). Sopka Arenal je jedna z nejčinnějších sopek v celé Americe. Činná je již od roku 1500 . Nyní je   vulkán zdánlivě v klidu, ale přesto, zejména v noci skýtá úžasnou podívanou. Činnost sopky se mění den ode dne. Někdy z ní vytéká žhavá láva a  do  vzduchu létají kameny, jindy zase jen klidně bublá. Bogarinovy ​​stezky - je to velmi dobré místo pro pozorování ptáků a fotografování ptáků. Žije zde několik druhů žabek včetně známé listovnice, ze savců lenochodi , aguti a v dutině spící kynkažu.  Na krmítku se schází mnoho nádherných    druhů ptáků : kolibřík pruhoocasý, trogon černohrdlý,  mravenčík zebrovitý, tangara masková, louskač dlaskozobý, lesňáček pruhoocasý, dvojice    nádherných libohlásků -libohlásek Bonapartův( Euphonia hirundinacea),  libohlásek  žlutotemenný(Chlorophanes spiza spiza), chřástalů - chřástal    bledohrdlý(Laterallus albigularis), chřástal stejnobarvý (Amaurolimnas concolor), květomil modrý, momot rezavohlavý nebo menší druh guanů    čačalaka šedohlavá. U jezírka žije několik volavčíků člunozobých(Cochlearius cochlearius) se zvláštním zobákem ve tvaru loďky. Poblíž krmítek    můžeme fotografovat tyto druhy leskovec neotropický( Galbula ruficauda), pipulka bělolímcová(Manacus candei), momot modrobrvý(Electron    carinatum), momot širokozobý( Electron platyrhynchum) Rezervace je sice poměrně malá, ale skýtá výborné možnosti k pozorování a fotografování    ptáků.  Nocleh v Catarata Eco-lodge.

8.den:  národní park Arenal -nachází se zde polovina všech živočišných druhů, známých v Kostarice. Můžeme se  setkat s tukany, trogony, tangarami, aguti,          orli ozdobnými(Spizaetus ornatus) nebo třeba arassari žlutouché ( Selenidera spectabilis). Pozorování ptáků např. káně pralesní( Pseudastur albicollis),              mravenčík velký(Taraba major), mravenčík zebrovitý(Thamnophilus doliatus), mravenčík proužkovaný(Cymbilaimus lineatus), tyranovec                                      dlouhoocasý(Colonia colonus), datel světlezobý(Campephilus guatemalensis), lenivka běločelá(Monasa morphoeus) na visutých mostech s nádhernými výhledy na okolní pralesy.  Nocleh v Catarata Eco-lodge.

9.den :  celodenní  transfer do Monteverde. Monteverde Cloud Forest Reserve. Rezervace je domovem odhadem pro 2500 rostlinných druhů včetně mnoha   orchidejí, přibližně 490 druhů hmyzu a více než 100 druhů ptáků. Při velkém štěstí je možno pozorovat i kvesala.  Celkem je v parku 9 různě dlouhých (od 1 do 6 km) a obtížných tras. Vyskytuje se zde řada epifytů,  endemických orchidejí a jsou zde nádherné porosty stromových kapradin.Často lze pozorovat medvídka kynkažu - malá stromová šelma, příbuzná mývalům a nosálům.. Na krmítka v blízké restauraci „U kolibříka“ přilétají desítky kolibříků.  Při minulé  výpravě jsme fotili 9 druhů kolibříků za hodinku pozorování. Podařilo se nám určit následující druhy: kolibřík chiapapský, kolibřík středoamerický, kolibřík fialkový, kolibřík zelený, kolibřík zelenoplaštíkový, kolibřík subtropický (zelenotemenný), kolibřík fialovohrdlý,  kolibřík vulkánový a kolibřík  šedobřichý, pipulka dlouhoocasá ( Chiroxiphia linearis), pipilo bělouchý(Melozone leucotis). Možnost    návštěvy serpetária, kde jsou vystaveni téměř všichni místní hadi, ale také želvy a ještěři. Nebo terárium Ranario, které se zaměřuje na žáby. Nocleh v Cloudforest Lodge.

10.den  Návštěva zahrady kolibříků. Návštěva rezervace Curicancha poblíž hory Santa Elena (1650m). Rezervace zahrnuje nádherný mlžný prales, ve             kterém neprší asi jen 30 dnů v roce. Často zde můžeme vidět trogona oranžovohlavého, tangaru křovinnou nebo amazónka bělohlavého, kvesala    chocholatého (Pharomachrus mocinno), zvonovce trojhrotého(Procnias tricarunculatus) nebo pipilo bělouchého(Melozone leucotis). V sytě zeleném porostu vyčnívají pravěké stromové kapradiny. Budeme pozorovat hustě zalesněné kopce s hlubokými údolími je úchvatný zážitek.Tato oblast             je považována za klenot mezi mlžnými pralesy. Ubytování v Cloudforest Lodge.

11.den : Cesta pokračuje do Tárcoles – město se vyznačuje krásami a biologickým bohatstvím. Odpoledne návšteva Carara National park. Je to klasická tropická džungle: statné, desítky metrů vysoké stromy, kopcovitý terén, každou chvilku přeběhne přes cestu malý leguán. Velcí, až metroví leguáni rodu                 Ctenosaura se ani před lidmi prchat nenamáhají. Pozorování ptáků  – ara arakanga (Ara macao), trogon černohlavý (Trogon melanocephalus), libohlásek     křovištní(Euphonia affinis), amazoňan běločelý(Amazona albifrons), tukani, kolibříci, ledňáčci… Na vysokých stromech zde hnízdí ara arakanga nebo amazoňan žlutokrký. Velké množství různých druhů rostlin a stromů, pásovci, opice, ocelot dlouhoocasý... Nocleh v Cerro Lodge.

12. den: Ráno pozorování ptactva Carara National park je národní park na pobřeží Kostariky ve střední části Tichého oceánu v blízkosti Pacifiku. Prolínají       se zde tři vegetační typy  a to tropický prales s vlhkým deštným pralesem a listnatými lesy. Tento park chrání povodí řeky Tarcoles a zahrnuje jednu z              největších zbývajících populací volně žijících ar arakang v zemi. Řeka tak tvoří přirozenou severní hranici parku. Území Národního parku Carara tvoří převážně deštný prales, velmi hustý a tak tvoří ideální podmínky pro život mnoha druhu ptáků. Kromě pralesních druhů, také mnoho druhů vodního ptactva včetně volavek, volavčíků, ibisů a ledňáčků. Hojní jsou zde i dravci – karanča, orli, kondoři. Ze savců lze spatřit například lenochoda tříprstého nebo několik druhů opic. Nocleh v hotelu Cerro Lodge.

13.den : Řeka Tárcoles tvoří tvoří severní hranici s Carara National  Park. Tárcoles je plná krokodýlů, ještěrek a je zde přes 120 druhů ptáků.  Ranní projížďka lodí mezi krokodýly do mangrovových porostů.  Na březích uvidíme časté bazilišky. Přesun na letiště v San José. Odlet domů.

14.den : Přílet do Evropy


Termín: 21. 2. - 7. 3. 2022

Cena programu:  80.990,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje: 13 denní program s místním ornitologickým průvodcem, českého průvodce, 12x ubytování ve 2-lůžkových pokojích ( hotel nebo ecolodge s lůžkovinami dle programu), pobytové taxy, vstupy do rezervací, moskytiérami i povlečením, s vlastním sociálním příslušenstvím, doprava místním klimatizovaným minibusem, lodní převoz, 11x plná penze, 1x snídaně, lodní výlety po kanálech Tortugero a Tárcoles, pojištění proti úpadku CK. Všechny cesty s vlastním řidičem nebo kapitánem mimo převozu do Tortuguera.  

Cena zájezdu nezahrnuje: mezinárodní letenku, odletové taxy 29 USD / os. - lze platit pouze v hotovosti na místě, (některé letecké společnosti je mají zahrnuté v ceně letenky), v případě letenky s přestupem v USA vízum USA- ESTA – registrace 10 USD/ os., ostatní pojištění a služby, očkování a zdravotní testy, spropitné.

Letenka do Kostariky: Nejvýhodnější let z Vídně nebo z Prahy k dnešnímu dni je za cenu cca 25.000,-Kč (1-2 přestupy – přes Madrid, Amsterdam nebo Londýn a Miami). Ceny se rychle mění. CK letenky objednává až při naplnění minimálního poštu účastníků tj. 8 osob a odsouhlasení ceny letenek s klienty. V případě, že byste s cenou nesouhlasili, můžete si ji objednat samostatně (např. z jiného odletového místa – Mnichov, Frakfurt...) .

Fakultativní příplatky:

- komplexní pojištění včetně storna UNION A90 PANDEMIC: 2100,-Kč /os.

Balík A pandemic (krytí COVID-19) není možné uzavřít pro osoby starší než 69 let.

- komplexní pojištění včetně storna UNION A90: 1500,-Kč /os.

-pronájem pozorovatelny na újedi kondorů: 75-150 USD/os., podle počtu pozorovatelů platba na místě 
Slevy: (slevy nelze sčítat)
pro stálé klienty (účastníci zájezdů do tropů -Peru, Filipíny,Omán..) -2.000,-Kč
pro stálé klienty (účastníci ostatních zájezdů)  -500,- Kč                                                                                                                                                                                                           včasný nákup (při přihlášení do 15.8.2021)      -1.500,- Kč

Fakultativní prodloužení zájezdu: Pro dobrodružné povahy doporučujeme prodloužení zájezdu o návštěvu NP CORCOVADO. NP Národní park Corcovado leží na poloostrově Osa v jihozápadní části Kostariky. Zahrnuje plochu o velikosti 425 km2. Území je tvořeno nížinným deštným pralesem, který zahrnuje rozsáhlý a unikátní ekosystém. Protože je park v nížině, je velmi dobře dostupný. Vede zde spousta kvalitních turistických stezek deštným pralesem. Corcovado je domovem početné populace ohroženého středoamerického tapíra a také velmi vzácné harpyje pralesní. V parku se nacházejí řeky i laguny, kde žije krokodýl americký a kajman brýlový. Corcovado je prakticky jediným místem Střední Ameriky, kde žije volně jaguár a také jiné kočkovité šelmy, jako třeba ocelot, margay nebo puma jaguarundi. Vyskytují se zde všechny čtyři druhy kostarických opic, ale i ostatní savci - lenochodi, mravenečníci, jedovaté žáby, několik druhů hadů. Hojnost zvěře je vysvětlována tím, že se zde nachází nejméně 13 vegetačních typů. Je zde nejzachovalejší mangrovový prales ve Střední Americe. Milovníci ptactva si zde příjdou na své, žije zde totiž přes 400 druhů ptáků. K vidění jsou běžné ary arakangy, amazoňani, aratingy, tangary a množství dalších ptáků.  Na pobřeží loví pelikáni hnědí nebo terejové. Tento pětidenní program absolvujeme veřejnou přepravou pouze s českým delegátem. Tedy bez asistence spolupracující kostarické CK. Ubytování bude v jednoduchých ubytovnách, strava vlastní.

Cena prodloužení na Corcovado: cca 12.900,-

Cena zahrnuje: doprava místním busem ze San José do Puerto Jimenez, 4x ubytování v kabinách pro 2-3 osoby, 1x ubytování v hotelu San José/Alajuela, pojištění proti úpadku CK , česky mluvícího organizačního průvodce

Cena nezahrnuje: stravu, služby místních průvodců, přesuny po parku Corcovado, přesun na letiště, vstup do NP Corcovado

Fakultativní služby: možnost letenky San José do Puerto Jimenez a zpět cca ….

                                                                                                     

Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!