Birdwatching
Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Zájezd pro všechny milovníky ptáků a přírody. Termín: 22. 2. - 6. 3. 2024. Obsazenost 10 z 14 osob. Zájezd se s jistotou uskuteční

Tuto půvabnou a sympatickou středoamerickou zemi kdysi pojmenoval Kryštof Kolumbus jako „Costa Rica = bohaté pobřeží“. Přírodu Kostariky charakterizuje jeden pojem – biodiverzita. Díky své rozmanité geografii a podnebí je v této malé zemi neuvěřitelná rozmanitost ekosystémů. Nalezneme zde tropický suchý les, deštné nížinné pralesy, horské mlžné pralesy, mangrovové lesy i mnoho přechodných společenství. Každý z těchto ekosystémů je domovem pro unikátní společenství organismů. To vede k úžasné biologické rozmanitosti země jako celku. Kostarika se může pochlubit seznamem 880 zaznamenaných druhů ptáků z 80 čeledí. Tedy téměř tolik kolik se vyskytuje na území celé Severní Ameriky. V zemi s přibližně stejnou rozlohou jako má Slovensko, která zabírá 0,03% světové pevniny se vyskytuje 9% všech ptačích druhů. Je proto logické, že Kostarika přitahuje přírodovědce z celého světa. Ohromující biodiverzita, ale není jediný důvod k návštěvě této země. Kostarika má jednu z nejvíce stabilních vlád v Latinské Americe a těší se svobodné demokracii více než 50 let. V 80 letech, kdy celý region Střední Ameriky byl zasažen politickými nepokoji, byla Kostarika jediným ostrovem stability. Je to z jedna z mála zemí na světě bez stálé armády, kterou zrušila v roce 1949. Ochrana přírody je zde na vynikající úrovni. V současné době je zde 27 národních parků, mnoho biologických rezervací a dalších chráněných území. Podle hodnocení z roku 2008 je ochrana přírody v Kostarice 5 nejlepší na světě a nejlepší na celém kontinentu. Prakticky 50% území je zde chráněno.

Atrakcí číslo jedna pro milovníky zvířat jsou ptáci. Na tak malém kousku země bylo objeveno nejvíce druhů ptáků na světě, z toho 630 jsou stálí nestěhovaví ptačí obyvatelé. Lítá zde 52 druhů kolibříků, kteří šokují návštěvníky svými barevnými kombinacemi, od tyrkysově modré po růžovou, žlutou, zelenou a červenou. V korunách stromů se pohybuje 17 druhů papoušků, od malých tirik až po obrovské ary, jimž se tady přezdívá "létající duhy". Na světě žije celkem 42 druhů tukanů a z toho 6 má svůj domov v Kostarice. Tyto nádherné ptáky s obrovskými zobáky můžeme spatřit po celé zemi. Třeba nádherných tangar bylo zaznamenáno 41druhů, deset druhů trogonů včetně národního ptáka kvesala chocholatého nebo deset druhů pipulek.

Další velkou skupinou jsou savci, kterých je asi 200 druhů. Kočky jsou zastoupeny jaguáry, oceloty a pumami. Skoro všude můžete spatřit různé druhy opic, 2 druhy mývalů nebo lenochody. Nachází se zde 40 druhů hlodavců, tapíři, mravenečníci, pásovci, nosálové, kuny, pekari a různé druhy srnek. Nedílnou součástí fauny jsou obojživelníci a plazi, 160 druhů obojživelníků a 220 druhů plazů - z toho 162 druhů hadů. Jenom 22 druhů je však jedovatých. K vidění jsou tu krokodýli a kajmani, různé druhy žab (kolem 20 druhů je jedovatých), leguánů, želv a gegonů. Poslední skupinu tvoří hmyz, kterého tu žije neuvěřitelných 35 000 druhů, od maličkých mušek po osmicentimetrové brouky.

Rozmanitost flory je stejně úžasná jako rozmanitost fauny. Do této doby bylo popsáno kolem 10 000 druhů cévnatých rostlin a každý rok jsou objevovány další. Orchidejí je zde kolem 1 200 druhů.

PROGRAM:

1. den: Odlet z Prahy nebo Vídně, večer přílet na letiště v San Jose, odjezd na hotel poblíž San José,  odpočinek a nocleh. Poznámka: Je možné, že zvolíme let, který bude odlétat o den dřív - podle letového řádu pro rok 2024.

2. den: Po snídani odjezd do Tárcoles – město se vyznačuje krásami a biologickým bohatstvím. Návšteva Carara National park. Je to klasická tropická džungle: statné, desítky metrů vysoké stromy, kopcovitý terén, každou chvilku přeběhne přes cestu malý leguán. Velcí, až metroví leguáni rodu Ctenosaura se ani před lidmi prchat nenamáhají. Pozorování ptáků – ara arakanga (Ara macao), trogon černohlavý (Trogon melanocephalus), libohlásek křovištní (Euphonia affinis), amazoňan běločelý (Amazona albifrons), tukani, kolibříci či ledňáčci. Na vysokých stromech zde hnízdí ara arakanga nebo amazoňan žlutokrký. Velké množství různých druhů rostlin a stromů, pásovci, opice, ocelot dlouhoocasý. Nocleh v Tarkoles Birding Hotel.

3. den: Ráno řeka Tárcoles tvoří severní hranici s Carara National Park. Tárcoles je plná krokodýlů, ještěrek a je zde přes 120 druhů ptáků.  Ranní projížďka lodí mezi krokodýly do mangrovových porostů. Na březích uvidíme časté bazilišky. Pozorování ptactva Carara National park je národní park na pobřeží Kostariky ve střední části Tichého oceánu v blízkosti Pacifiku. Prolínají se zde tři vegetační typy a to tropický prales s vlhkým deštným pralesem a listnatými lesy. Tento park chrání povodí řeky Tarcoles a zahrnuje jednu z největších zbývajících populací volně žijících ar arakang v zemi. Řeka tak tvoří přirozenou severní hranici parku. Území Národního parku Carara tvoří převážně deštný prales, velmi hustý a tak tvoří ideální podmínky pro život mnoha druhu ptáků. Kromě pralesních druhů, také mnoho druhů vodního ptactva včetně volavek, volavčíků, ibisů a ledňáčků. Hojní jsou zde i dravci – karanča, orli, kondoři. Ze savců lze spatřit například lenochoda tříprstého nebo několik druhů opic. Nocleh v Tarkoles Birding hotel.

4. den: Pohoří Talamanca – v okolí horké chaty Miriam bude pozorovat horské druhy ptáků. Je to nejlepší místo pro pozorování kvesala chocholatého. Kvesal je odpradávna považován za jednoho z nejkrásněji zbarvených ptáků na světě. Hlava, hruď, svrchní část těla a křídel jsou pokryty kovově lesklým zeleným peřím, oproti tomu břicho ptáka je jasně červené. Pro samce jsou navíc typická zářivě zelená prodloužená ocasní pera, která mohou dosahovat délky až 70 cm, a zlatavě zelené peří na hlavě tvořící chocholku. Jako Zeleného boha větru, laskavosti a světla jej uctívali již Aztékové a Mayové. Chata Miriam se nachází asi 2400 m nad mořem. Sruby jsou jednoduché, ale čisté. Před restauraci jsou krmítka, která lákají zajímavé druhy ptáků: datel sběrač (Melanerpes formicivorus), tangara červenohnědá (Piranga bidentata), háčkozobec pacifický (Diglossa plumbea), arassari smaragdový (Aulacorhynchus prasinus). Na krmítkách můžeme z bezprostřední blízkosti pozorovat kolibříky, např. kolibřík ohnivobradý (Panterpe insigni), kolibřík vulkánový (Selasphorus flammula), kolibřík talamancký (Eugenes spectabilis), kolibřík pokřovní (Lampornis castaneoventris)…V okolí je spousta oblačných lesů kde můžete vidět některé z typických horských druhů, jako je palmovník dlouhoocasý (Ptiliogonys caudatus), šplhálek středoamerický (Margarornis rubiginosus), klouzálek skvrnitotemenný (Lepidocolaptes affinis), tangara leskloskvrnná (Tangara dowii), libohlásek malachitový (Chlorophonia callophrys), křepel skvrnitý (Odontophorus guttatus), guan černý (Chamaepetes unicolor). Nocleh v ecolodži Miriam.

5. den: Pohoří Talamanca. Jedná se o nejvyšší pohoří ve Střední Americe, není vulkanického, ale ledovcového původu. Nachází se zde nejvyšší hory obou zemí, do kterých pohoří zasahuje. Nachází se zde nížinné, horské i mlžné deštné lesy a několik kostarických národních parků. Nocleh v ecolodži Miriam.

6. den: Zastávka v Cope. Majitel je vášnivý milovník přírody, který vytvořil malý ráj ptáků. Krmítka pro ptáky umožňují vynikající pozorování a fotografování ptactva z okolí. Uvidíte vlhovce a mnoho kolibříků například vlhovce kaštanohlavého (Psarocolius wagleri), kolibříka křivozobého (Chalybura urochrysia), kolibříka orlozobce (Eutoxeres aquila). Majitel nás také vezme na krátkou procházku do nedalekého deštného pralesa, kde hnízdí několik druhů sov např. puštíka brýlatého (Pulsatrix perspicillata), výříka ušatého (Lophostrix cristata) a potu velký. Transfer do El Gavilan Lodge, Puerto Viejo de Sarapiqui - plná penze. Sarapiqui je známá po celé Kostarice pro svou bohatou a úžasnou biodiverzitu. V této oblasti se sdružuje 15% motýlů z celé Kostariky. Budeme zde pozorovat kolibříky, mravenečníky, ary zelené, tukany, kvasaly, potápky a další. Nocleh v hotelu Gran Gavilan.

7. den: Snídaně v hotelu. Biologická stanice La Selva. Je to dokonale vybavená výzkumná stanice a centrum ekoturistiky. Stanice je rovněž dobrým místem pro pozorování ptáků. Vyskytují se zde více jak čtyři stovky druhů stálého i migrujícího ptactva. Stejně tak se zde vyskytuje i velký počet dřevin, asi 450 druhů, a 113 druhů savců, včetně mravenečníka, nosála „koati“ a opic. Výzkumem se zde zabývají přední biologové z celého světa a předmět studia je vskutku rozsáhlý. Tropický deštný les pokrývající severní část národního parku Braulio Carrillo utváří přírodní laboratoř a studijní) zázemí doplňují přednáškové síně a ubytovny pro vědce a studenty. Lesní porost v La Selvě zahrnuje původní prales, pokrývající šedesát procent celkové plochy rezervace, opuštěné plantáže, pastviny a křoviny, protkané rozsáhlou sítí přibližně 25 tras, lišících se svojí délkou, od krátkých až po delší přesahující 5 km, která dohromady měří téměř 60 km. Většina tras je ve velmi dobrém stavu a je dobře značená. Je možné pozorovat krásné tigony Masénovi (Trogon massena), tukany žlutoprsté (Ramphastos sulfuratus), tukany hnědohřbeté (Ramphastos swainsonii),  arassari obojkové (Pteroglossus torquatus) nebo kotingy purpurohrdlé (Querula purpurata). V primárním lese lze vidět aguty, lenochody, chápany, vydry, pekary nebo prudce jedovatého křovináře Bothriechis schlegeli. Nocleh v hotelu Gran Gavilan.

8. den: Caño Negro - je jedním z předních útočišť migrujících i domácích ptačích druhů, savců a plazů obývajících břehy řeky i řeku samotnou. Rezervace Caňo Negro je ovlivněna sezonními záplavami řeky Río Frío. Mezi obdobím dešťů, kdy je Caňon Negro pod vodou, a obdobím sucha kolísá úroveň hladiny vod až o tři metry, a proto je populace savců obývající oblast více méně neměnná, ale ptačí populace doznává výrazných změn. Během období sucha zde spatříte ohromná hejna ptáků brodících se bahnem nebo ráchajících se ve vodě a čistících svoje peří. Mezi obyvatele Caňo Negro patří migrující druhy ptactva, jako jsou čápi, volavky a kormoráni, a domácí druhy ptactva, mezi něž patří orlovec říční, ledňáčci, ibisi, anhingy nebo volavky. Pravidelně se zde vyskytuje největší kolonie vlhovce nikaragujského (Quiscalus nicaraguensis), a rezervace je jediným místem v Kostarice, kde vlhovec také hnízdí. Mezi savce patří puma, jaguár a tapír, ale tato plachá zvířata je možno spatřit jen vzácně. Pravděpodobně nejneobvyklejším obyvatelem Caňo Negro je prazvláštní stvoření kostlín mexický. Tato ,,žijící fosílie“ je rybou s plícemi, žábrami a nosem, a vypadá nejpodivněji, když spí a volně se vznáší ve vodě. Mezi další stvoření, která můžete spatřit ve vodě, anebo u vody, patří všudypřítomní hrozivě vypadající leguáni, bazilišci, klapavky, nebo krokodýli a kajmani. Odpoledne pozorování ptactva kolem lodge a další projížďka lodí. Setkáme se s mnoha ptáky jako: pipulka bělolímcová (Manacus candei), datel skořicový (Celeus loricatus) střízlík skvrnitoprsý (Pheugopedius maculipectus), trogon černohlavý (Trogon melanocephalus) a trogon Massenův (Trogon massena), tityra bělopruhá (Pachyramphus polychopterus). Spolupracujeme s velmi dobrým a zkušeným místním průvodcem, který má vlastní loď a provede vás na 2 výletech lodí. První z nich je v mokřadu Medio Queso: to je nejlepší místo v zemi pro ledňáčky a s trochou štěstí zde lze spatřit všech 6 druhů. Mokřad je také skvělým místem např pro: volavčík člunozobý (Cochlearius cochlearius), kondor menší (Cathartes burrovianus), káně černohrdlá (Busarellus nigricollis), volavka agami (Agamia agami), čáp sedlatý (Ephippiorhynchus senegalensis), bukač jihoamerický (Botaurus pinnatus), bukáček žlutonohý (Ixobrychus sinensis), louskač nikaragujský (Sporophila nuttingi), tyran savanový (Tyrannus savan) a další druhy. Nocleh v Natural Lodge - je to pěkný hotel s klimatizovanými pokoji obklopenými zahradami s mnoha ptáky.

9. den: Caño Negro, odpoledne pozorování ptactva kolem lodge a další projížďka lodí. Z lodi můžeme pozorovat ptáky jako např.: chřástal žlutoprsý (Laterallus flaviventer), tyran savanový (Tyrannus savana), vlhovec nikaragujský (Quiscalus nicaraguensis), bukáček americký (Ixobrychus exilis), bukač jihoamerický (Botaurus pinnatus), kondor menší (Cathartes burrovianus) a další. Nocleh v Natural Lodge.

10. den: Přejezd do oblasti Laguna de Lagarto, při cestě zastávka na oběd v místní restauraci, večeře a nocleh Laguna Lagarto Lodge.

11. den: Pozorování ptactva v Laguna de Lagarto Lodge se rozkládá na rozloze 1250 akrů. Tento ekologický komplex je domovem pro neuvěřitelně rozmanitou škálu stromů, rostlin a zvířat. Nabízí ty nejlepší podmínky pro pozorování ptactva (350 druhů): amazoňan žlutolící, amazónek běločelý, arakangy, tiriky tovi, tukany, arasari, vlhovci a možná uvidíme i vzácné amazonky hnědohlavé. Oblast je jedním z posledních hnízdních lokalit pro ary zelené. Nocleh Laguna Lagarto Lodge.

12. den: Fakultativně je možné fotografování kondorů na újedi s pozorovatelnou. Zde můžete z bezprostřední blízkosti pozorovat různé druhy kondorů včetně kondorů královských. Cestou návštěva pozorovatelny Cinchona: vousák zejkozobý (Semnornis frantzii), vousák andský (Eubucco bourcierii), tangara obojková (Ramphocelus sanguinolentus), arassari smaragdový (Aulacorhynchus prasinus), tangara stříbrohrdlá (Tangara icterocephala), kolibřík měděnohlavý (Microchera cupreiceps), kolibřík šedobřichý (Phaethornis guy), kolibřík subtropický (Heliodoxa jacula), kolibřík fialkový (Campylopterus hemileucurus). Nocleh v hotelu v San José.

13. den: Přesun na letiště v San José. Odlet domů.

14. den: Přílet do Evropy.


Termín:

 • 22. 2. - 6. 3. 2024

Cena programu:

 • 81.990,- Kč

Cena zájezdu zahrnuje:

 • 13-ti denní specializovaný program s místním ornitologickým průvodcem,

 • českého průvodce,

 • 12x ubytování ve dvoulůžkových pokojích (hotel nebo ecolodge s lůžkovinami dle programu) vč. pobytové taxy,

 • vstupy do rezervací,

 • doprava místním klimatizovaným minibusem,

 • 11x plná penze, 1x snídaně,

 • lodní výlety,

 • pojištění proti úpadku CK,

 • všechny cesty s vlastním řidičem nebo kapitánem.  

Cena zájezdu nezahrnuje:

 • mezinárodní letenku,

 • odletové taxy 29 USD / os. - lze platit v hotovosti na místě (dnes prakticky všechny letecké společnosti je mají zahrnuté v ceně letenky),

 • ostatní pojištění a služby,

 • očkování a zdravotní testy,

 • spropitné.

Letenka do Kostariky:

Nejvýhodnější let z Vídně nebo z Prahy k dnešnímu dni je za cenu cca 26-30.000,-Kč (1-2 přestupy – přes Madrid, Amsterdam nebo Londýn a Miami). Ceny se rychle mění. CK letenky objednává až při naplnění minimálního poštu účastníků tj. 8 osob a odsouhlasení ceny letenek s klienty. V případě, že byste s cenou nesouhlasili, můžete si ji objednat samostatně (např. z jiného odletového místa – Mnichov, Frakfurt...).

Fakultativní příplatky:

 • komplexní pojištění včetně storna UNION A90 PANDEMIC: 1.960,- Kč /os.

 • komplexní pojištění včetně storna UNION A90: 1.680,- Kč /os.

 • pronájem pozorovatelny na újedi kondorů: 75-150 USD /os., podle počtu pozorovatelů - platba na místě.

Slevy (nelze sčítat):

 • pro stálé klienty (účastníci zájezdů do tropů - Peru, Filipíny, Omán...): -1.500,- Kč

 • pro stálé klienty (účastníci ostatních zájezdů, členové ČSO): -500,- Kč

 • včasný nákup (při přihlášení do 11.11.2023): -2.000,- Kč

Minimální počet účastníků: 8, maximum 13.                                              

Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!