Birdwatching
Zájezdy se zaměřením na pozorování ptactva

Tisícihlavá hejna plameňáků, polodivocí bílí koně, statní černí býci. Těžký vzduch mokřin i rozsáhlé saliny. To všechno je Camargue.

Nádherný kus země, kde si příroda žije po svém. Rezervace Camargue je součástí největší západoevropské delty řeky Rhôny, která ústí do Středozemního moře v jižní Francii. Celková výměra rezervace je 750 km², ale neustále se každým rokem mírně zvětšuje kvůli obrovskému množství sedimentů, které při svém ústí vyplavuje řeka Rhona. Bahno, donesené říčním proudem, dosahuje každý rok objemu až 20 milionů m³. Severní část oblasti Camargue tvoří zemědělská krajina, kde se pěstují především obiloviny nebo místní velice kvalitní rýže. Jih a střed se vyznačují brakickým solným ekosystémem. Tvoří jej unikátní pestrá mozaika písečných dun, rákosin, brakických jezer, křovisek, salin a pastvin ve spojení s mořským pobřežím. Voda je klíčovým prvkem celé oblasti, neboť v podobě jezer, rybníků a mokřadů tvoří téměř třetinu rozlohy přírodního parku. Velká část vodních ploch vznikla ze slepých říčních ramen. Typická jezera s brakickou vodou se nazývají étang.

                Camargue je domovem více než 400 druhů ptáků a je jednou z nejlepších ornitologických lokalit Evropy. Žijí zde miliony vodních ptáků a bahňáků, někteří se zde zastavují i během tahu. Pro desítky tisíc kachen a husí je toto místo významné zimoviště. Více než stovka druhů zde hnízdí například kulík mořský, racek tenkozobý, zrzohlávka rudozobá, pisila čáponohá, tenkozobec opačný, koliha velká, bukač velký, bukáček malý, rybák obecný, lyska černá, volavka červená, volavka rusohlavá, volavka vlasatá, volavka stříbřitá i moták pochop. Je zde i útočiště pro vzácné druhy, např. ouhorlíky stepní, kteří na jiném místě ve Francii nehnízdí, ibisa hnědého, racka tenkozobého, kukačky chocholaté, rákosníka tamaryškového a pěnice brýlaté. Nejtypičtějším ptákem je plameňák růžový, žije zde mezi 10 000 až 20 000 párů. Téměř čtvrtina z nich tu zůstává po celý rok.

                Camargue je také domovem četných druhů žab, plazů, ryb a samozřejmě i hmyzu a jiných bezobratlých. Symbolem Camargueské rezervace jsou hlavně majestátní polodivocí bílí koně, kteří zde žijí už od starověku. Volně se procházejí rezervací a užívají ráje a volnosti.

                Další zajímavá lokalita na jihu Francie, Plain de la Crau, je polosuchá kamenitá pláň o rozloze asi 60 000 ha. Jedná se o fosilní deltu řeky Durance, která sem pět milionů roků přinášela oblázky vymleté z Alp. Půda tu byla zničena intenzivním dlouhodobým hospodařením. I přesto v tomto zvláštním prostředí žije několik stovek dropů malých nebo dytíků úhorních, poštolka jižní, kalandra zpěvná, mandelík hajní, linduška úhorní, sýček obecný, poštolka rudonohá, luňák červený nebo kulík hnědý. Najdeme zde ve Francii jedinou izolovanou populaci asi 170 párů stepokura krásného, při velkém štěstí i kukačky chocholaté. Lokalita je domovem velkého množství hmyzu, třeba vážek zde žije 50 druhů a 2 druhy hmyzu jsou zde endemické: saranče (Prionotropis rhodanica) a krasec (Acmaeoderella cyanipennis perroti).

PROGRAM ZÁJEZDU:

1. den     Odjezd z Uherského Hradiště, Brna, Prahy, Plzně, cesta přes SRN.

2. den     Camargue – ráno příjezd, 9 hod. pauza. Étang de Vaccarès, centrální slaná laguna s rozlohou více než 6500 hektarů, dosahuje délky až 12 km a její hloubka přitom nikde není vyšší než 2m. Jako významné hnízdiště ptáků byla v roce 1927 vyhlášena biosférickou rezervací UNESCO. Pro centrální část platí přísný zákaz vstupu, zbytek oblasti je pak pod částečnou ochranou. Všudypřítomná voda je ovšem problémem pro trvalé osídlení. Četné povodně, které zasáhly Camargue během 19. století, vyústily v roce 1859 ve vybudování ochranné hráze (francouzsky Digue à la Mer) o délce 20 km a výšce 2,5 m. Rákosiny podél cesty jsou plné volavek, rybáků a jsou tu i rákosníci tamaryškoví nebo ibisi hnědí. Vzácně zde mohou být ouhorlíci stepní. Navštívíme i La Capelliere, hlavní návštěvnické centrum, které leží na východní straně Étang du Vaccares. Ubytování a nocleh v hotel Premiére Classe u Arles.

3. den     La Crau, návštěva významných ptačích lokalit. S našimi francouzskými přáteli navštívíme také místa, kde vyvěšují budky pro posílení populace mandelíka hajního.

                Les Alpilles – nádherné vápencové pohoří s výškou až 380m. Ve zdejších borovicových lesích, na skalách,          

                ve vinohradech a v olivových hájích můžeme vidět výra velkého, skalníka modrého, rorýse velkého nebo pěnici bělohrdlou. Les Baux de Provence – středověké městečko se zbytky hradu, které zničil kardinál Richelieu. Zde možnost občerstvení nebo nákupu suvenýrů.             

Ve večerních hodinách Arles, kouzelné městečko Van Gogha, koloseum, amfiteátr, kostel sv. Trophina s nejkrásnějším románským portálem. Nocleh v hotelu Premiére Classe.

4. den     Grand Canyon du Verdon, nejširší a nejhlubší kaňon v Evropě a druhý největší na světě. Je dlouhý 21 km a hluboký místy až 700 metrů, v nejužším místě má pouze 6 metrů. Průzračná řeka Verdon (přítok řeky Durance) ho vyhloubila do vápence, který je bohatý na fosílie. Řeka Verdon ústí na západním konci kaňonu do jezera Lac du Sainte Croix. Na silnici vysoko nad kaňonem je několik vyhlídkových míst, z nichž se nabízí pohledy beroucí dech. Návštěva kaňonu zaručuje jedinečný zážitek, který bude podpořen možností koupání v tůních divoké řeky Verdon. Je možné i koupání v jezeře St.Croix nebo projížďka na kajaku nebo šlapadle na řece v kaňonu. Hlavní ornitolologickou atrakcí je pozorování reintrodukované populace supů bělohlavých. Nocleh v hotelu Premiére Classe.

5. den     Parc Ornithologique de Pont de Gau –9 hod. pauza. Ptačí rezervace o rozloze 60 ha. Je možno vidět téměř všechny druhy ptactva žijící v oblasti – plameňáky, ústřičníky, volavky, tenkozobce, dravce. Jsou zde umělé ostrovy s mnoha hnízdícími druhy vodních ptáků a bahňáků. V mokřinách se procházejí pisily čáponohé a nad hlavou ladně prolétávají plameňáci. Pozorovatelny jsou velmi dobře řešené pro pořízení zajímavých fotografií. Případně možno přejít pěšky do St. Maries de la Mer, místo příchodu prvních křesťanů do Francie. Zde možnost koupání v moři, výlet lodí mezi kanály a etangy, občerstvení, nákup suvenýrů. 

                Noční přejezd přes Francii a Německo

6.den      Příjezd domů.


Rezervační formulář

Rezervace prostřednitvím tohoto formuláře není závazná.

V případě, že se Vám neozveme do 48hod od rezervace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 572 554 145!